Doç.Dr. İDRİS KAYA

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   idriskaya@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      3772  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  Okul Psikolojik Danışmanlığı  Aile Danışmanlığı

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Policies and Procedures for the Implementation of Safe and Healthy Educational Environments: Post-COVID-19 Perspectives

Yayın Yeri: IGI Global
ISBN: 9781799892991, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Hershey PA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Eğitimciler ve Anne Babalar İçin; Öğrenme Konuları Üzerine

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-625-417-724-8, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Teknoloji ve Çocuk

Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Açiköğretim Fakültesi Yayınları
ISBN: 978-625-8001-63-1, TÜRKİYE, Erzurum, 2022

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
4
Geçmişten geleceğe bilişsel davranışçı terapi

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7052-77-1, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Okul öncesi ve ilkokulda psikolojik danışma ve rehberlik

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-605-320-805-1, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

17 Adet
1
The mediating role of parental self-efficacy in the effect of multidimensional perfectionism on parental behaviors

DEMİR SEZAİ, KAYA İDRİS
Yayın Yeri: Ulusoy Egitim Danismanlik Yayincilik Ve Organizasyon
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
2
Investigating the relationship between university students resilience, cognitive emotion regulation strategies and metacognitions

KAYA İDRİS, TÜRK FULYA, HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: Birlesik Dunya Yenilik Arastirma ve Yayincilik Merkezi
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERİH Plus, Academia, Google Scholar, ASOS, Citefactor
3
The Role of Cognitive Distortions related Academic Achievement in Predicting the Depression, Stress and Anxiety Levels of Adolescents

BUĞA AHMET, KAYA İDRİS
Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Educational Research
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
4
Türkiye’de Yapılan Dijital Ebeveynlik Araştırmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması

KAYA İDRİS, MUTLU BAYRAKTAR DUYGU
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
5
Sosyal Karşılaştırma, Bilişsel Üçlü ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkiler

KAYA İDRİS, TIRAŞ BİLGE
Yayın Yeri: ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Developing a Scale to Measure Syrian Students' Attitude Towards Turkish (SSATT) and Examining Its Psychometric Properties

KAYA İDRİS, KAN MUSTAFA ONUR
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
7
Ergenlerde Akademik Başarıya İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar ile Algılanan Anne Baba Tutumu Arasındaki İlişki

KAYA İDRİS
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Perceptions of Parents Having Children in Preschool Level Regarding Their Children’s Screen Use

KAYA İDRİS
Yayın Yeri: Educational Policy Analysis and Strategic Research
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
9
An Investigation of Friendship Quality, Attachment to Friends andPerceived Social Support from Friends as Predictors of Loneliness in Adolescents

Katmer Ayşe Nur,BUĞA AHMET,KAYA İDRİS
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
10
Anne Babaların Akılcı Olmayan İnançları ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÇEKİÇ ALİ, KAYA İDRİS, BUĞA AHMET
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Akademik Başarıya İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeğinin(ABİBÇÖ) Geliştirilmesi

KAYA İDRİS
Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Anne babaların çocuklarının bilgi/iletişim teknolojileri (BİT) kullanımına yönelik yaklaşımları ile çocukların bu teknolojileri kullanım alışkanlıkları arasındaki ilişki.

KAYA İDRİS
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Çocuklarda duygusal ve davranışsal sorunları anlamada ilk görüşme/ler: hayali bir danışan üzerinde örnek bir uygulama

KAYA İDRİS
Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
14
Ergenlerin çocukluk dönemi istismar yaşantıları ile davranış problemleri ve psikolojik sağlamlıkları arasında ilişkinin incelenmesinde otomatik düşünceler ve bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolü

KAYA İDRİS,ÇEÇEN EROGUL AYŞE REZAN
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Parent irrational beliefs scale: reliability and validity on parents with secondary schools children.

KAYA İDRİS,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: Eğitimde Kuram ve Uygulama
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Source; EBSCOhost Education Research Complete; EBSCO A-Z Journals; ERA
16
The Role of Family Functions as the Predictors of Childhood Abuse Experiences among Adolescents

KAYA İDRİS,Cecen-Erogul A. Rezan
Yayın Yeri: EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
17
Development of the Parent Irrational Beliefs Scale

KAYA İDRİS,Hamamci Zeynep
Yayın Yeri: KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI
İngilizce, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI

Bildiriler

15 Adet
1
Dijital Ebeveynlik Öz Yeterliliği: Covid 19 Pandemi Sürecinde Ortaokulda Çocuğu Olan Ebeveynler

KAYA İDRİS
Yayın Yeri: 22.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 07.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
2
Akademik Başarıya İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeğinin (ABİBÇÖ) Ortaokul Öğrencilerine Adaptasyonu

KAYA İDRİS
Yayın Yeri: VIIIth Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress
TÜRKİYE, Aksaray, Türkçe, 07.07.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Masalların Bilişsel Terapi Çerçevesinde İncelenmesi

KAYA İDRİS
Yayın Yeri: 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, Samsun, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Ergenlerde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Arkadaşlık Kalitesi, Arkadaşa Bağlanma ve Arkadaştan Algılanan Sosyal Desteğin İncelenmesi

KATMER AYŞE NUR, BUĞA AHMET, KAYA İDRİS
Yayın Yeri: 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, Samsun, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeyi ile Sosyal ve Duygusal UyumDüzeyleri Arasındaki İlişki

KAYA İDRİS
Yayın Yeri: Uluslararası Bilim, Eğitim ve TeknolojiAraştırmaları Kongresi
UKRAYNA, Odessa, Türkçe, 10.08.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
The Relationship between Duration of Screen Technologies Use and Development Levels of Preschool Children

KAYA İDRİS
Yayın Yeri: Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi
UKRAYNA, Odessa, İngilizce, 10.08.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
Anne babaların çocuklarının bilgi/iletişim teknolojileri (BİT) kullanımına yönelik tutumları ile çocukların bu teknolojileri kullanım alışkanlıkları arasındaki ilişki

KAYA İDRİS
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Ergenlerin çocukluk dönemi istismar yaşantıları ile davranış problemleri arasındaki ilişkide bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolü

KAYA İDRİS,ÇEÇEN EROĞUL AYŞE REZAN
Yayın Yeri: III. International EJER Congress
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 31.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
9
Anne babaların akılcı olmayan inançları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi.

ÇEKİÇ ALİ,KAYA İDRİS,BUĞA AHMET
Yayın Yeri: III. International EJER Congress
Türkçe, 31.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
10
Ergenlerin çocukluk dönemi istismar ve ihmal yaşantıları ile otomatik düşünceleri arasındaki ilişki

KAYA İDRİS,ÇEÇEN EROĞUL AYŞE REZAN
Yayın Yeri: XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,
TÜRKİYE, Türkçe, 07.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
11
Kohlberg’in ahlak gelişim kuramına dayalı olarak ergenlerin ahlaki seviyeleri ile teknoloji kullanımları, dindarlık algıları ve demografik özellikleri arasındaki ilişki.

KAYA İDRİS
Yayın Yeri: XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
12
Relationship between resilience and childhood abuse/neglect in adolescent.

KAYA İDRİS,ÇEÇEN EROĞUL AYŞE REZAN
Yayın Yeri: 2nd International Conference on Education and Social Sciences
İngilizce, 02.02.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Anne-babaların akılcı olmayan inançları ölçeği: Ortaokulda çocuğu olan anne babalar üzerinde geçerlik güvenirlik çalışması

KAYA İDRİS,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: World Congress of Psychological Counselling and Guidance
İngilizce, 08.09.2013

Uluslararası  Özet bildiri
14
Ergenlerde çocukluk dönemi istismar yaşantılarının yordanmasında aile işlevlerinin rolü

KAYA İDRİS,ÇEÇEN EROĞUL AYŞE REZAN
Yayın Yeri: XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 03.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
15
Investigation of irrational parenting beliefs, perceived stress and coping with stres

HAMAMCI ZEYNEP,DUY BAKİ,KAYA İDRİS
Yayın Yeri: 7. International Congress of Cognitive Psychotherapy
İngilizce, 02.06.2011

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

2 Adet
1
Sağlıklı Nesil Bağımsız Gelecek

Bağımlılıkla mücadele
30.09.2021 - 29.09.2022
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Covid19 Pandemi Döneminde Çocukların Teknoloji Kullanımına Yönelik Destek Programı Geliştirilmesi ve Programın Ebeveyn Farkındalığına Etkisinin Araştırılması

Çocukların Teknoloji Kullanımı
01.09.2020 - 30.06.2021
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

5 Adet
1
Gaziantep Bayraktar Anadolu Lisesi

Psikolojik danışman
Okul psikolojik danışma hizmetleri,

2014 - 2016
2
Gaziantep Naime Durdu Doğmuş Anaokulu

Psikolojik danışman
Okul psikolojik danışma hizmetleri,

2011 - 2014
3
Şehitkamil rehberlik ve araştırma merkezi

Psikolojik danışman
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri,

2010 - 2011
4
Gaziantep Şehit Şahin Lisesi

Psikolojik danışman
Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri,

2007 - 2010
5
Gaziantep rehberlik ve araştırma merkezi

Psikolojik danışman
Özel eğitim hizmetleri bölümü,

2004 - 2007

Editörlükler

3 Adet
1
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: BALAMAN FATİH , Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Elektronik Yayın
Dergi, Türkçe, 2019,   Ulusal  Endekste taranmıyor  Elektronik

2
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'

Yazar Adı: KAN MUSTAFA ONUR , Yayın Yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2022,   Ulusal  ASOS; DRJI;ESJİ;COPERNİCUS  Elektronik

3
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı: KALMAN MAHMUT , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2022,   Ulusal  ASOS; DRJI  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 ÇOCUK VE ERGENLERLE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI Türkçe 3
2 2019-2020 NORMAL DIŞI DAVRANIŞLAR Türkçe 3
3 2019-2020 YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ İLE BAŞA ÇIKMA Türkçe 3
4 2021-2022 ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI Türkçe 3
5 2020-2021 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 3
6 2020-2021 YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ İLE BAŞA ÇIKMA Türkçe 3
7 2020-2021 NORMAL DIŞI DAVRANIŞLAR Türkçe 3
8 2021-2022 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 3
9 2019-2020 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE TEKNİKLERİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ Türkçe 2
2 2019-2020 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Türkçe 2
3 2019-2020 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 4
4 2019-2020 BİREYLE PSIKOLOJIK DANIŞMADA UYGULAMASI Türkçe 5
5 2019-2020 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 2
6 2019-2020 ÇOCUK VE ERGENLERDE DAVRANIŞ SORUNLARI Türkçe 3
7 2019-2020 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI Türkçe 3
8 2019-2020 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 4
9 2019-2020 KURUM DENEYİMİ Türkçe 4
10 2019-2020 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMASI Türkçe 4
11 2019-2020 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Türkçe 2
12 2020-2021 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ Türkçe 2
13 2020-2021 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI Türkçe 2
14 2020-2021 ÇOCUK ve ERGENLERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA Türkçe 2
15 2020-2021 BİREYLE PSIKOLOJIK DANIŞMADA UYGULAMASI Türkçe 5
16 2020-2021 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 2
17 2020-2021 ÇOCUK VE ERGENLERDE DAVRANIŞ SORUNLARI Türkçe 3
18 2020-2021 MESLEKI REHBERLIK UYGULAMASI Türkçe 3
19 2020-2021 KURUM DENEYİMİ Türkçe 5
20 2021-2022 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ Türkçe 2
21 2021-2022 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI Türkçe 3
22 2021-2022 BİREYLE PSIKOLOJIK DANIŞMADA UYGULAMASI Türkçe 3
23 2019-2020 ÇOCUK VE ERGENLİK DAVRANIŞ SORUNLARI Türkçe 2
24 2019-2020 ÇOCUKLARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA Türkçe 3
25 2020-2021 ÇOCUK VE ERGENLERDE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Türkçe 2
26 2021-2022 OKULLARDA PDR UYGULAMASI Türkçe 4
27 2021-2022 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Ebeveynlerde Yetkinlik Algısı Ve Stres Düzeyinin Dijital Ebeveynlik Farkındalığına Etkisi SENA NUR ATA TezMerkezi 2024
2 Devam Ediyor Çocuklar İçin Depreme Bağlı Travma Sonrası Stres Belirtileri Ölçeği – Ebeveyn Formu Geliştirilmesi MUSTAFA TAYYİP KURT TezMerkezi 2024
3 Tamamlandı Ergenlerde ebeveyn akademik başarı baskısı ve desteğiyle yaşam doyumu arasındaki ilişkide bilişsel çarpıtmaların aracı rolü ORHAN YILDIRIM TezMerkezi 2023
4 Tamamlandı Ergenlerde sosyal kaygının otomatik düşünceler, akademik yeterlik ve sosyal yeterlik ile modellenmesi HİLAL DAŞ TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Dijital ebeveynliğin demografik özellikler, beş faktör kişilik kuramı ve bilişsel esneklik açısından incelenmesi MUSTAFA ARİF DOĞAN TezMerkezi 2022
6 Tamamlandı Ergenlerde yalnızlığın yordayıcısı olarak algılanan sosyal destek, arkadaşlık kalitesi ve arkadaşa bağlanmanın incelenmesi AYŞE NUR KATMER TezMerkezi 2018

Araştırmalar

23 Adet
1
Çocuk ve ergenlerde ACT: Psikolojik esnekliği biçimlendirmek

Lisa W. Coyne tarafından düzenlenen, çocuk ve ergenlerde kabul kararlılık terapisinin nasıl uygulanabileceğine dair temel yöntem ve teknikler açıklandığı çalışma grubu
İstanbul,   Uluslararası  Çalıştay

2
Temel Yetenek Testi (6-8)

Temel Yetenek Testi (6-8) için uygulayıcı yetiştirmek.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep ,   Ulusal  Kurs

3
Temel Kabiliyetler Testi (7-11)

-İlköğretim öğrencilerinin yetenek alanlarının belirlenmesinde kullanılan TKT (7-11) testinin kullanımının öğrenilmesi.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep,   Ulusal  Kurs

4
Pozitif bilişsel davranışçı terapi temelli vaka formulasyonu

Pozitif bilişsel davranışçı terapi 'ye dayalı öykü alma ve vaka formulasyonu
20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun,   Ulusal  Çalıştay

5
Yapısal eşitlik modellemesi ve LİSREL

Anı yayıncılık tarafından düzenlenen teorik ve uygulamalı yapısal eşitlik modellemesi ve LİSREL çalıştayına katılmıştır
Anı yayıncılık/ Ankara,   Ulusal  Çalıştay

6
EPALE

AB ve MEB hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü tarafından koordine dilen EPALE projesine yetişkin rehberliği başlığında akademik destek verilmiştir.
Antalya,   Uluslararası  Çalışma

7
Kognitif davranış terapiler: temel teknikler 1-2

Bilişsel davranışçı terapilerde kullanılan temel teknikler
10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana,   Ulusal  Çalıştay

8
Çocuk ve ergenlerde depresyon

Hasan kalyoncu üniversitesi tarafından düzenlene "çocuk ve ergenlerde depresyon" konulu seminer
Gaziantep,   Ulusal  Seminer

9
Grup Laboratuarı

Grupla psikolojik danışma becerileri konusunda teorik ve uygulama eğitimi.
Gaziantep,   Ulusal  Kurs

10
1. Eğitim bilimleri araştırma günleri

Temel düzey istatistik ve SPSS kullanımı
Pegem Akademi yayıncılık/ Ankara,   Ulusal  Seminer

11
Dikkat toplama ve hiperaktivite bozukluğu

DEHB çocukların anlaşılması ve okul temelli müdahaleler
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep,   Ulusal  Kurs

12
Cinsel istismar mağduru çocukta adligörüşme teknikleri ve mağdur çocuğa yaklaşım

Cinsel istismar mağduru çocukta adli görüşme teknikleri ve mağdur çocuğa yaklaşım
13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin,   Ulusal  Çalıştay

13
Toplumsal Afet Müdahale Takımı (TAMT)

AKUT tarafından düzenlenen toplumsal afetlere ilk yardım eğitimi programını başarı ile tamamlamıştır
Gaziantep,   Ulusal  Kurs

14
Çocuk resimleri yorumlama ve D10 projektif çizim testi eğitimi

Çocuk resimleri yorumlama ve D10 projektif çizim testi eğitimine katılmıştır
13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin,   Ulusal  Çalıştay

15
Çocuk merkezli oyun terapisi

Oyun terapi kuramsal yaklaşım ve temel teknikleri
Ankara,   Ulusal  Kurs

16
Mind Training Institute (MTI)

Temel düzey hipnoz eğitimi
Gaziantep,   Uluslararası  Kurs

17
Duygu yönetim uygulamaları

İpek yolu kalkınma ajansı tarafından düzenlenen 4 günlük "duygu yönetim uygulamaları" eğitimine katılmıştır
Gaziantep,   Ulusal  Kurs

18
Psikodrama ile kaynaştırılırmış bilişsel yaklaşım

Psikodramaya ile BDT entegrasyonu
11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir,   Ulusal  Çalıştay

19
Çözüm odaklı psikolojik danışma yaklaşımı

Çözüm odaklı psikolojik danışma yaklaşımının temel düzeyde incelenmesi
11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye/İzmir,   Ulusal  Çalıştay

20
Stres ile başa çıkma yöntemleri

Streslr başa çıkma yöntemleri ile psikoeğitim yaşantı grubu
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep ,   Ulusal  Seminer

21
Temel önleme (Şiddet ve madde bağımlılığı)

Çocuk ve ergenlerde şiddet ve madde kullanımının önlenmesi eğitimi
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep,   Ulusal  Seminer

22
Kognitif ve Davranışçı Terapist Eğitimi

Uluslararası Kognitif davranışçı terapi derneği tarafından verilen 450 Saatlik teorik ve süpervizyon/uygulamalı bilişsel davranışçı terapi eğitimini başarıya tamamlamış ve kognitif davranış terapisti unvanını almıştır
Gaziantep/Türkiye,   Uluslararası  Sertifika

23
PİKTES

Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunu destekleme projesi
Antalya-Erzurum,   Ulusal  Çalışma

Üyelikler

2 Adet
1
Kognitif Davranış Terapileri Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2020 

2
Türk psikolojik danışma ve rehberlik derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2008