Öğr.Gör. HARUN KÖKOĞLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO SOSYAL BİLİMLER

   hkokoglu@gantep.edu.tr  
Filoloji Temel Alanı  Dünya Dilleri ve Edebiyatları  İngiliz Dili ve Edebiyatı

Eğitim Bilgileri