Dr.Öğr.Üyesi OĞUZHAN ÖZGÜR GÜVEN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO TELEVİZYON ve SİNEMA

   oguven@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  İletişim Çalışmaları  İletişim Sosyolojisi  İletişim Araştırmaları  Dijital İletişim

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
The Palgrave Handbook of Global Social Change

Yayın Yeri: Palgrave Macmillan
ISBN: 978-3-030-87624-1, İNGİLTERE, Londra, 2024

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Medya ve İnsan Hakları

Yayın Yeri: Kriter Yayınevi
ISBN: 978-625-6968-63-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Yerli ve Milli Gündelik Hayat

Yayın Yeri: İletişim Yayınları
ISBN: 978-975-05-2115-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Türkiye’de Yerel Basın

Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları
ISBN: 978-975-404-785-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2007

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

8 Adet
1
Medya Okuryazarlığı ve Dijital Vatandaşlık: Bir İçererek Dışlama Rasyonalitesi

GÜVEN OĞUZHAN ÖZGÜR
Yayın Yeri: Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, Index Copernicus
2
Dijital Emek ve Alışveriş: Kamusal Bir Deneyim ve Müştereklik Talebi Olarak Kullanıcı İncelemeleri

GÜVEN OĞUZHAN ÖZGÜR
Yayın Yeri: İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Zorunlu Bir Kentleşme Pratiği: Taşımalı Eğitim

GÜVEN OĞUZHAN ÖZGÜR
Yayın Yeri: Toplum ve Bilim
Türkçe, Basılı, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, Sociological Absracts (ProQuest)
4
Entelektüel Elden Bağımlı Ele: Deneyimin Müsaderesi

GÜVEN OĞUZHAN ÖZGÜR
Yayın Yeri: Kültür ve İletişim - Culture & Communication
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
‘Our city is our identity!’: a field study on Kurdish local government experiences in Diyarbakır

GÜVEN OĞUZHAN ÖZGÜR
Yayın Yeri: GeoJournal
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI, SCOPUS
6
Suçun Sosyolojisi ve Haber Söyleminde Temsili

GÜVEN OĞUZHAN ÖZGÜR
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Gözetim Tekniklerinin Güç İlişkileri Bağlamında Dönüşümü ve Toplumsal Denetim

GÜVEN OĞUZHAN ÖZGÜR
Yayın Yeri: Atatürk İletişim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ
8
Devletin Meşruiyet Sorunu, Bir Güç İmgesi Olarak Kamusal Alan ve Türban

GÜVEN OĞUZHAN ÖZGÜR
Yayın Yeri: Birikim Dergisi
Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

4 Adet
1
Dijital Alışveriş ve Bir Deneyim Paylaşma İmkanı Olarak Kullanıcı Yorumları

GÜVEN OĞUZHAN ÖZGÜR
Yayın Yeri: 10. Uluslararası İletişim Günleri/Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 16.05.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
Biyopolitik Bir Tertibat Olarak Medya Okuryazarlığı ve Neoliberal Vatandaşlık

GÜVEN OĞUZHAN ÖZGÜR
Yayın Yeri: Uluslararası İletişim Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 10.05.2023

Uluslararası  Özet bildiri
3
Dijital Dünyayı “Kavramak”: Bir Giriş Denemesi

GÜVEN OĞUZHAN ÖZGÜR
Yayın Yeri: 5. Medya Okuryazarlık Forumu/Dijital Dönüşüm Çağında Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 11.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
4
Neoliberal Transformation of the City of Diyarbakir: Under the Shade of Political Tensions

GÜVEN OĞUZHAN ÖZGÜR
Yayın Yeri: 13th Historical Materialism Conference
İNGİLTERE, LONDRA, İngilizce, 10.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi-İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Gaziantep Üniversitesi tarafından uygulanan proje, GAP Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel medya kuruluşlarında çalışanların mesleki becerilerinin geliştirilmesi için gerçek
16.03.2018 - 16.03.2019
Kalkınma Bakanlığı,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Sapma, Sosyal Kontrol ve Medya Türkçe 3
2 2019-2020 Sapma, Sosyal Kontrol ve Medya Türkçe 3
3 2023-2024 Sosyal Kontrol ve Medya Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Medya ve Modernite Türkçe 3
2 2015-2016 Hak Haberciliği Türkçe 3
3 2015-2016 Kültür Sanat Muhabirliği Türkçe 3
4 2015-2016 Tüketim Kültürü ve Medya Türkçe 3
5 2015-2016 Haber Sosyolojisi Türkçe 3
6 2015-2016 İnsan hakları ve medya Türkçe 3
7 2017-2018 İnsan Hakları ve Medya Türkçe 3
8 2017-2018 Medya ve Modernite Türkçe 3
9 2017-2018 Sapma, Sosyal Kontrol ve Medya Türkçe 3
10 2017-2018 Hak Haberciliği Türkçe 3
11 2017-2018 Haber Sosyolojisi Türkçe 3
12 2017-2018 Tüketim Kültürü ve Medya Türkçe 3
13 2018-2019 Medya ve Modernite Türkçe 3
14 2018-2019 Sapma, Sosyal Kontrol ve Medya Türkçe 3
15 2018-2019 Hak Haberciliği Türkçe 3
16 2018-2019 Tüketim Kültürü ve Medya Türkçe 3
17 2018-2019 Haber Sosyolojisi Türkçe 3
18 2018-2019 İnsan Hakları ve Medya Türkçe 3
19 2019-2020 Medya ve Modernite Türkçe 3
20 2020-2021 Medya ve Modernite Türkçe 3
21 2021-2022 Medya ve Modernite Türkçe 3
22 2022-2023 Medya ve Modernite Türkçe 3
23 2019-2020 Hak Haberciliği Türkçe 3
24 2020-2021 Hak Haberciliği Türkçe 3
25 2021-2022 Hak Haberciliği Türkçe 3
26 2022-2023 Hak Haberciliği Türkçe 3
27 2019-2020 Haber Sosyolojisi Türkçe 3
28 2020-2021 Haber Sosyolojisi Türkçe 3
29 2021-2022 Haber Sosyolojisi Türkçe 3
30 2022-2023 Haber Sosyolojisi Türkçe 3
31 2019-2020 Tüketim Kültürü ve Medya Türkçe 3
32 2020-2021 Tüketim Kültürü ve Medya Türkçe 3
33 2021-2022 Tüketim Kültürü ve Medya Türkçe 3
34 2022-2023 Tüketim Kültürü ve Medya Türkçe 3
35 2019-2020 Suç, Sosyal Kontrol ve Medya Türkçe 3
36 2020-2021 Suç, Sosyal Kontrol ve Medya Türkçe 3
37 2021-2022 Suç, Sosyal Kontrol ve Medya Türkçe 3
38 2022-2023 Suç, Sosyal Kontrol ve Medya Türkçe 3
39 2019-2020 Siyasal Tarih Türkçe 3
40 2020-2021 Siyasal Tarih Türkçe 3
41 2021-2022 Siyasal Tarih Türkçe 3
42 2022-2023 Siyasal Tarih Türkçe 3
43 2022-2023 Medya Okuryazarlığı Türkçe 3
44 2017-2018 İletişime Giriş Türkçe 3
45 2023-2024 Medya ve Modernite Türkçe 3
46 2023-2024 Suç, Sosyal Kontrol ve Medya Türkçe 3
47 2023-2024 Hak Haberciliği Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı "Ev hanımı"nın dönüşen temsil ve inşaları: Gaziantep'te ev yemeği üreten ve satın alan kadınların karşılaşmaları MENEKŞE HAZAN ARANCAK TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Hegemonik erkekliğin yeniden inşası: "Gelinim Mutfakta" programının söylem analizi MERVAN SAK TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Panoptik gözetim ve kampüs mekanının dönüşen anlamları: Gaziantep Üniversitesi örneği YEŞİM AK TezMerkezi 2020

Araştırmalar

1 Adet
1
TÜBİTAK

2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı
Londra Üniversitesi (SOAS),   Ulusal  Araştırma