Öğr.Gör. ÖNDER ÇANGAL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

   cangal@gantep.edu.tr  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Türkçe Eğitimi  Türkçe Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

13 Adet
1
Türkçenin İkinci/Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretimi

Yayın Yeri: Kimlik Yayınları
ISBN: 978-605-8051-07-0, TÜRKİYE, KAYSERİ, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Yabancılara Türkçe Öğretimi – Dr. Erol Barın’a Armağan

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-417-746-0, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
İki Dillilere Türkçe Öğretimi

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-427-282-0, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7676-92-2, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Soru ve Cevaplarla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi El Kitabı

Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
ISBN: 978-625-7676-27-4, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretimi

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-439-834-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Çocuklara Türkçe Öğretimi

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-439-819-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Çocuklara Türkçe Öğretimi

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-439-819-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
2023'e Doğru; Türk Eğitiminin Dünü, Bu Günü ve Yarını - Eğitim Bilimleri

Yayın Yeri: Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları
ISBN: 978-605-73787-6-7, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Göçmenlere Türkçe Öğretimi

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-406-315-2, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Türkçe Eğitimi ve İletişim

Yayın Yeri: Akçağ Yayıncılık
ISBN: 978-605-342-521-2, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Politika, Program, Yöntem ve Öğretim

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-241-809-3, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar 2

Yayın Yeri: YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ-Kültür Sanat Basımevi
ISBN: 978-605-87010-7-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

24 Adet
1
The Reasons of Syrians Learning Turkish as a Second Language, Their Perceptions of Turkey and Their Future Expectations

ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
2
A Study of the Ethnographic Communicative Codes of Foreign Students in Cultural Context

SAYDAM MEHMET, ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: International Journal of Education Technology and Scientific Researches
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
3
Cezayir'de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme

ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Yunus Emre Institute Students' Views on the Distance Turkish Learning Portal

BAŞAR UMUT, ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Educational Policy Analysis and Strategic Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
5
A Comparative Analysis of Reading Self-Efficacy of Turkology Students

ÇANGAL ÖNDER, BAŞAR UMUT
Yayın Yeri: The European Educational Researcher
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
Analysis of the Attitudes of the Instructors towards the Use of Technology in Teaching Turkish as a Foreign Language

BAŞAR UMUT, ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
7
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A2 düzeyi öğrencilerinin dil yapılarını kullanma alışkanlıkları

ÇANGAL ÖNDER, KIRİBİŞ Ali
Yayın Yeri: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Dil öğretiminde YouTube'un kullanımı: Yabancılara Türkçe öğretenlerin deneyimleri ve bakış açıları

ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yardımcı Kaynaklardan Yararlanma: Türkçenin Sesi Yunus Emre Örneği

ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sosyal Medya Kullanımının Yazma Becerisine Etkisine Yönelik Öğrenici Görüşleri

ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretimine İlişkin Öğrenici ve Öğretici Görüşleri

GÜNGÖR HALUK,ÇANGAL ÖNDER,DEMİR TARIK
Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkin Katılımlı Ders Dışı Etkinliklerin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi

SAYDAM MEHMET,ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Bosna Hersekli Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Amacı, Tutumu ve Öğrenme Becerileri

KARATAY HALİT,GÜNGÖR HALUK,ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Kesit Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad, AcademicKeys, Türk Eğitim İndeksi, CiteFactor, Scientific Indexing Se
14
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ad Durum Eklerinin Yan İşlevlerinin Öğretilmesi

ÇANGAL ÖNDER,Başar Umut
Yayın Yeri: 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Acarindex, Sobiad, Google Akademik, İdealonline, ASOS İndex, EbscoHost
15
Özel Amaçlı Türkçe Öğretimi Ders Kitabı Önerisi: Bankacılık Türkçesi

ÇANGAL ÖNDER,YÖRÜSÜN SERDAR
Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Görev Yapacak Öğretmenlerin Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Bir Öneri

BARIN EROL,ÇANGAL ÖNDER,BAŞAR UMUT
Yayın Yeri: International Journal of Language Academy
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  The National Library of Finland, Melinda, Index Copernicus, EBSCO, ERİH PLUS, L
17
Türkçe Öğrenen İranlılar İçin Turizm Türkçesi Öğretim Programı, Terimler Sözlüğü Ve Konuşma Kılavuzu Denemesi

ÇANGAL ÖNDER,BAŞAR UMUT
Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Suriyeli Misafir Öğrencilere Türkçe Öğretimi Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

BÜYÜKİKİZ KADİR KAAN,ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
Yabancılara Türkçe Öğretiminde İş Türkçesi Öğretim Programı Ders Kitabı Ve Terimler Sözlüğü Denemesi Bankacılık Örneği

TEMİZYÜREK FAHRİ,ÇANGAL ÖNDER,SERDAR YÖRÜSÜN
Yayın Yeri: Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Zeitschriftendatenbank, Index Copernicus, Deutsche National Bibliothek, World Ca
20
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bosna-Hersekli Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

EMRAH BOYLU,ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL İHTİYAÇ ANALİZİ: İRAN ÖRNEĞİ

BOYLU EMRAH,ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: International Journal of Language Academy
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Index, Research Bible, Academic Keys, DRJI, CiteFactor, SiJournals, WorldCa
22
XV. Yüzyıldan Günümüze Bosna Hersek’te Türkçenin Durumu ve Türkçe Öğretimi Çalışmaları

Ilgar Mustafa, ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Beder Journal of Humanities
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
23
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Bosna Hersek Örneği

ÇALIŞKAN NİHAL,ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Taşıyıcısı Olarak Türküler

ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

26 Adet
1
Türkiye Türkçesi Öğrenen Türk Soylu Öğrencilerin Yazma Öz Yeterliklerinin Belirlenmesi

ÇANGAL ÖNDER, BAŞAR UMUT
Yayın Yeri: 4. Uluslarası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 24.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Sırbistan Örneği

DURAN TARIK, ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji
ARNAVUTLUK, TİRAN, Türkçe, 07.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Dil Öğretiminde YouTube’un Kullanımı: Yabancılara Türkçe Öğretenlerin Deneyimleri ve Bakış Açıları

ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 10.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Dil Öğretiminde YouTube'un Kullanımı: Yabancılara Türkçe Öğretenlerin Deneyimleri ve Bakış Açıları

ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: 7th International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language (ICOTFL-2021)
TÜRKİYE, SAKARYA, Türkçe, 10.09.2021

Uluslararası  Özet bildiri
5
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Beyaz Tahta Animasyon Araçlarının Kullanımı

ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Uluslararası Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun Türk Kültürü Sempozyumu
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 18.08.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Video Kullanımı

ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: II. Maarif Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 13.07.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A2 düzeyi öğrencilerinin dil bilgisi yapılarını kullanma alışkanlıkları

ÇANGAL ÖNDER, Kıribiş Ali
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat ve Çeviri Sempozyumu)
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 26.06.2021

Uluslararası  Özet bildiri
8
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Cezayirli Öğrencilerin Yazma Problemleri

ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021)
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 17.06.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Temel Seviyedeki Bosna Hersekli Öğrencilerin Yazma Problemleri

ÇANGAL ÖNDER,Göktaş Betül
Yayın Yeri: Prof. Dr. Halûk Dursun Anısına Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu Dil-Tarih-Coğrafya
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 06.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrenicilerin Çevrim İçi Yazışma Becerilerine İlişkin Yeterlilikleri ve İlgili Kazanımların Belirlenmesi

DURMUŞ MUSTAFA,ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
TÜRKİYE, SAMSUN, Türkçe, 16.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Öğretici Görüşleri

ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programı 1.Öğrenci Sempozyumu
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 20.05.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
12
İranlılara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortak Edebî Unsurlardan Yararlanma

ÇANGAL ÖNDER,BAŞAR UMUT
Yayın Yeri: XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 04.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Yabancılara Türkçe Öğretimi Süreçlerinde Barış Manço Şarkılarının Kullanılması

ÇANGAL ÖNDER,KOÇ GÜN BEYZA
Yayın Yeri: I. Kaşgârlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu
TÜRKİYE, KAYSERİ, Türkçe, 03.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
The Comparison of Gerunds Used in Istanbul Turkish with Those in Uzbek, Turkmen and Azerbaijan Turkish Languages

ÇANGAL ÖNDER, ÖZDEMİR SERDAR
Yayın Yeri: International Congress on Turkish Geography Social Sciences Research II
TÜRKİYE, ALANYA, İngilizce, 20.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
15
Writing Problems of the Basic-Level Syrian Students Learning Turkish as a Foreign Language

ÇANGAL ÖNDER,ÖZDEMİR SERDAR
Yayın Yeri: International Congress on Turkish Geography Social Sciences Research II
TÜRKİYE, ALANYA, İngilizce, 20.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
16
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yardımcı Öğretmenin Rolü

ÖZDEMİR CİHAN, ÇANGAL ÖNDER, ÖZDEMİR SERDAR
Yayın Yeri: IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 02.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
The Effect of Visual Perceptions in Teaching Turkish as a Foreign Language on Creative Speaking

ÇANGAL ÖNDER, SAYDAM MEHMET
Yayın Yeri: International Congress on Afro - Eurasian Research III
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 19.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
18
Seçmeli Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bosna Hersekli Çocuklar İçin Hazırlanan “Haydi Türkçe Öğrenelim” Dil Öğretim Setine Yönelik Bir Değerlendirme

ÇANGAL ÖNDER,YILMAZ Cansın
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Yabancı Dil OlarakTürkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB 2017)
TÜRKİYE, BURSA, Türkçe, 17.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Using Emojis and Calligrams in Teaching Turkish to Foreigners

ÖZTÜRK İSMAİL YAVUZ,ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: International Congress on Afro-Eurasian Research II
İSPANYA, MALAGA, İngilizce, 17.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
Sevim Ak'ın Vanilya Kokulu Mektuplar Adlı Eserinin Çocuk Edebiyatının Temel Ögeleri Açısından İncelenmesi

ÖZTÜRK AHMET TAYFUN, ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi 2017
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 06.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
Özel Amaçlı Türkçe Öğretimi: Bankacılık Türkçesi ve Ders Kitabı Örneği

ÇANGAL ÖNDER,YÖRÜSÜN SERDAR
Yayın Yeri: II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi
ALMANYA, MÜNİH, Türkçe, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
22
Suriyeli Misafir Öğrencilere Türkçe Öğretimi Projesi

BÜYÜKİKİZ KADİR KAAN,ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi
ALMANYA, MÜNİH, Türkçe, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
23
Yunus Emre Enstitüsü Tarafından Yürütülen Seçmeli Türkçe Öğretimi Çalışmaları: Bosna Hersek Örneği

ÇANGAL ÖNDER, HATTATİOĞLU AHMET, ILGAR MUSTAFA
Yayın Yeri: 10. Dünyada Türkçe Öğretimi (Türkiye de ve Yurtdışında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi) Bilgi Şöleni
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 07.12.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
The Language Needs Analysis of Turkish Learners in Kazakhstan: An Example of International Hoca Ahmet Turkish-Kazakh University

ADIYAMAN HALİL, ÇANGAL ÖNDER, YAZICI MUHAMMET HÜSEYİN
Yayın Yeri: 1st. International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language
BELÇİKA, GENT, İngilizce, 24.04.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
XV. Yüzyıldan Günümüze Bosna Hersek’te Türkçenin Durumu ve Türkçe Öğretimi Çalışmaları

Ilgar Mustafa, ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: II. Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalısmaları Konferansı “Balkanlarda Türkçe”
ARNAVUTLUK, TİRAN, Türkçe, 14.11.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
Bosna Hersekliler Neden Türkçe Öğreniyor

ÇANGAL ÖNDER
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi
BOSNA HERSEK, SARAYBOSNA, Türkçe, 17.05.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
Gel Konuşalım

Proje kapsamında yurt dışındaki iki dilli Türk çocuklarına ve yabancılara Türkçe öğrenebilecekleri çevrim içi dil öğrenme portallerinin geliştirilmesi
14.01.2021 - 29.12.2021
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Yurt Dışındaki Eğitim Kurumlarında Yabancılara Türkçe Eğitimi Veren Türk Okutmanların/ Öğretmenlerin Mesleki Eğitim Projesi

Yurt Dışındaki Eğitim Kurumlarında Yabancılara Türkçe Eğitimi Veren Türk Okutmanların/Öğretmenlerin Mesleki Eğitim Projesi, Türkiye dışındaki eğitim kurumlarında yabancılara Türkçe, Türk soylulara ve vatandaşlarına Türkçe dersleri veren Türk okutmanl
01.01.2022 - 15.12.2022
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
3
Yurt Dışındaki Üniversitelerin Türkoloji Bölümlerinde Alan Eğitimi Veren Türk Okutmanların Mesleki Eğitim Projesi

“Yurt Dışındaki Üniversitelerin Türkoloji Bölümlerinde Alan Eğitimi Veren Türk Okutmanların Mesleki Eğitim Projesi”, Türkiye dışındaki Türkoloji bölümlerinde alan eğitimi veren Türk okutmanların öğretimde yaklaşım, yöntem ve teknikler; kurumsal tecrü
01.01.2022 - 28.12.2022
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
TAHRAN YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ

OKUTMAN
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ OKUTMANI,

2015 - 2015
2
SARAYBOSNA YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ

OKUTMAN
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ OKUTMANI,

2012 - 2015
3
TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ

OKUTMAN
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ OKUTMANI,

2012 - 2012

Editörlükler

6 Adet
1
Yabancılara Türkçe Öğretimi - Dr. Erol Barın'a Armağan

Yazar Adı: ÇANGAL ÖNDER, BAŞAR UMUT , Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

2
Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: DURMUŞ MUSTAFA, ÇANGAL ÖNDER , Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi (UTÖAD)
Dergi, Türkçe, 2022,   Ulusal  İdealonline, Index Copernicus, ASOS İndeks  Elektronik

3
Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: YILMAZ YAKUP, ALBAYRAK FATMA , Yayın Yeri: Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi
Dergi, Türkçe, 2022,   Ulusal  İdealonline  Elektronik

4
Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: DURMUŞ MUSTAFA , Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi (UTÖAD)
Dergi, Türkçe, 2021,   Ulusal  İdealonline, Index Copernicus, Asos İndeks, CiteFactor, EuroPub  Elektronik

5
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: YILMAZ YAKUP, BAŞPINAR FATİH, BEKAR BEYTULLAH , Yayın Yeri: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Dergi, Türkçe, 2022,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

6
Çocuklara Türkçe Öğretimi

Yazar Adı: ÇANGAL ÖNDER, ÇELİK MEHMET EMRE , Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Türk Dil Bilgisi 2 Türkçe 4
2 2019-2020 Anlama ve Konuşma Türkçe 2
3 2019-2020 Anlama ve Yazma Türkçe 2
4 2019-2020 Osmanlı Sanatı Türkçe 2
5 2019-2020 Bilimsel Yazma Türkçe 2
6 2019-2020 Yeni Türk Edebiyatı Türkçe 2
7 2021-2022 Türk Dili Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Türk Dili II Türkçe 16

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Türkiye'deki Karadeniz Fıkraları ile Cezayir'deki Muaskar Fıkralarının Karşılaştırılması Imane Guehmili Beyan 2020
2 Tamamlandı Müştak Baba'nın Reh-i Mevlana Adlı Eserinin Üslup Açısından İncelenmesi Sulef Hamdavi Beyan 2020
3 Tamamlandı Sabahattin Ali'nin Ses Hikâyesinin Cümle ve Kelime Unsurları Açısından İncelenmesi Tasnim Moussaoui Beyan 2020

Araştırmalar

18 Adet
1
Türk Dili ve Türk Kültürü

Belgrad Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen öğreniciler için düzenlenen çevrim içi toplantıda "Türk Dili ve Kültürü" üzerine bir konuşma gerçekleştirdim.
Belgrad Yunus Emre Enstitüsü,   Uluslararası  Konuşmalarım

2
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinde Kullanılan Uygulamalar

Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinin düzenlemiş olduğu çevrim içi "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" kapsamında öğrencilere yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan yazma uygulamaları ile ilgili bir seminer verdim.
Hitit Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

3
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlemiş olduğu çevrim içi "Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" kapsamında öğrencilere yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme ile ilgili bir seminer
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

4
Yunus Emre Enstitüsü-Türkçe Okutmanları Hizmet İçi Eğitim Programı

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Üzerine Hizmet İçi Eğitim Programı
Belgrad/Sırbistan,   Uluslararası  Sertifika

5
Arapça Konuşulan Bölgelerde Türkçe Öğretimi: Cezayir Örneği

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlemiş olduğu çevrim içi "Türkiye'de ve Dünyada Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" kapsamında öğrencilere Cezayir'deki yabancılara Türkçe öğretimi
Hacettepe Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

6
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER'in düzenlemiş olduğu çevrim içi "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" kapsamında öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sosyal medya kullanımı ile ilgili bir seminer verdim.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

7
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi TÜMER'in düzenlemiş olduğu çevrim içi "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" kapsamında öğrencilere yabancılara Türkçe öğretiminde yazma becerisinin geliştirilmesi hususunda dikkat edilmesi gere
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

8
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Kullanımı

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından Suriyeli Çocuklara Türkçe Öğretimi Projesinde görev yapan öğreticilerin eğitimi amacıyla gerçekleştirilen programda katılımcılara yabancı dil olarak Türkçe öğretirken görsel ve işitsel araçlardan nasıl yararlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

9
Yurt Dışında ve Yurt İçinde Türkçe Öğreten Kurumlar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlemiş olduğu çevrim içi "Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" kapsamında öğrencilere yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğreten kurumlarla ilgili bir s
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

10
Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinin düzenlemiş olduğu çevrim içi "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" kapsamında öğrencilere çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili bir seminer verdim.
Hitit Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

11
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılabilecek Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Etkinlikler

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlemiş olduğu çevrim içi "Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" kapsamında öğrencilere yabancılara Türkçe öğretirken sınıf içinde ve sınıf dışında kull
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

12
Yunus Emre Enstitüsü-Türkçe Okutmanları Hizmet İçi Eğitim Programı

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Üzerine Hizmet İçi Eğitim Programı
Yunus Emre EnstitüsüAnafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No : 11 06050 Ulus / ANKARA,   Ulusal  Sertifika

13
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlemiş olduğu çevrim içi "Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" kapsamında öğrencilere yabancılara Türkçe öğretiminde web 2.0 araçlarının kullanımıyla
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

14
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlemiş olduğu çevrim içi "Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" kapsamında öğrencilere yabancılara Türkçe öğretirken teknolojik araçlardan nasıl yararl
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

15
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Kullanımı

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi arasında gerçekleştirilen anlaşmaya göre "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında PIKTES'te görev yapan öğreticilere yabancı dil olarak Türkçe
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

16
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Multimedya Araçlarından Yararlanma

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlemiş olduğu çevrim içi "Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" kapsamında öğrencilere yabancılara Türkçe öğretirken multimedya araçlarından nasıl yara
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

17
Bilgisayar İşletmenliği - Operatör

Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlük Kursu
Çankaya Halk Eğitim Merkezi/Ankara,   Ulusal  Sertifika

18
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ders Dışı Etkinliklerin Kullanımı

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi arasında gerçekleştirilen anlaşmaya göre "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında PIKTES'te görev yapan öğreticilere yabancı dil olarak Türkçe
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Seminer