Doç.Dr. MELİKE ÖZYURT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   melikeozyurt@gantep.edu.tr      3738      0342 360 12 00  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Programları ve Öğretim  Eğitim/Öğretim Teknolojileri  Hayat Boyu Öğrenme

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
Okul Dışı Öğrenme Ortamları İlkokul Uygulamaları

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-427-831-0, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Karakter ve Değer Eğitimi

Yayın Yeri: Lisans
ISBN: 978-625-7825-79-5, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Ortaokul Matematik Öğretim Programları Tarihsel Bir İnceleme

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-241-414-9, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

22 Adet
1
Exploring Student Perceptions and Experiences of Different Teaching and Learning Approaches in Architectural History Education:A Comparative Case Study

ÖZGÜLEŞ MUZAFFER,KALMAN MAHMUT,ÖZYURT MELİKE,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Learning Environments Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
2
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Ders Kitaplarının 21. Yüzyıl Becerileri Bağlamında İncelenmesi

DEMİR ADEM YUSUF, ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
The Effectiveness of Understanding by Design Model in Science Teaching: A Quasi-experimental Study

ÖZYURT MELİKE, KAN HAVVA, KIYIKÇI ASLI
Yayın Yeri: EJER
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
4
ETKİNLİK TASARIM PRENSİPLERİ ÇERÇEVESİNDE İLKOKUL FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKTAŞ Muhammed Safa, YAZICI Merve, ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Okul Öncesi Eğitim Programının CIPP Modeline Göre Öğretmen Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi

YALÇIN Nazan, ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
6
İlkokul Öğrencilerinin “Teknoloji” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları ve Öğrenme Süreçlerinde Teknoloji Kullanımları

ÖZYURT MELİKE,BADUR MERVE
Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
21.Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmen Rehber Kitabındaki Etkinliklerin Etkinlik Tasarım Prensipleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

KAYAHAN GENCER ESRA,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: Trakya Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
A review of the inclusion process of Syrian refugee students in the formal education system of Turkey

ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,Tüfekçi Küçükoğlu Şükran
Yayın Yeri: FIRE: Forum for International Research in Education
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
10
Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerini Kazanma Durumlarının Öğretmenlik Eğitimlerine ve Mesleki Deneyimlerine Göre İncelenmesi

KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
The Function of Metacognition in Instructional Skills: A comparative Case Study

ÖZTÜRK AYŞE,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: IOJET
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
12
Investigate the Evaluations of ProspectiveTeacher on STEM Education, Based onTheir Experiences with Planning andImplementing STEM Activities

BOZKURT ALİ,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: Malaysian Online Journal of Educational Technology
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
13
Okul Öncesi Öğrencilerinin Programın Kazanımlarına Ulaşma Durumlarının Değerlendirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi

YİĞİT CELAL,ÖZYURT MELİKE,ADIYAMAN HATİCE
Yayın Yeri: Eğitimde Kuram ve Uygulama
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi
14
Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Yöntem ve Teknikleri Kullanım Sıklıklarının İncelenmesi

ÖZYURT MELİKE,BEZİRGAN GÖZDE
Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
İlkokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZYURT MELİKE,BAŞTOPÇU GÖZDE,BARÇIN FAZİLET,DEVİREN GÜLBEN,ATİLE HATİCE
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Okul Olgunluğu Düzeylerinin ve Okul Olgunluğuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

GÜZEL NEZAHAT,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
İlkokul Öğrencilerinin STEM’e İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Okul Temelli Program Geliştirme Sürecinin Değerlendirilmesi

ÖZYURT MELİKE,DEMİR SERVET,SEYRAN PERİHAN
Yayın Yeri: ASOS JOURNAL
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS SOBIAD
19
Okul temelli yaklaşımla geliştirilen değer eğitim programının etkililiğinin değerlendirilmesi

ÖZYURT MELİKE,DEMİR SERVET,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Ege Eğitim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
An Investigation of Teachers’ Beliefs About Learning

BAY ERDAL,İLHAN MUSTAFA,AYDIN ZEYNEP,KINAY İSMAİL,YİĞİT CELAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: Croatian Journal of Education
Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
21
A Research on Relationship Between the SBS Exam Success and Creativity Level of 8 Grade Private School Students.

BAĞÇECİ BİRSEN,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: Research on Humanities and Social Sciences
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
22
Öğrenmeye Yönelik İnanç Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

BAY ERDAL,İLHAN MUSTAFA,AYDIN ZEYNEP,KINAY İSMAİL,ÖZYURT MELİKE,KUZU SEKVAN,KAHRAMANOĞLU RECEP,YİĞİT CELAL
Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD Türk Eğitim İndeksi

Bildiriler

32 Adet
1
ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİMDE WEB 2.0 ARAÇLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ve KULLANIM YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÖZYURT MELİKE, KOÇ ZEYNEP, YILMAZ HAVVA NUR
Yayın Yeri: Karadeniz 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Artvin, Türkçe, 25.06.2022

Ulusal  Özet bildiri
2
21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ YÜKSEK VE DÜŞÜK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNİ NASIL PLANLADIKLARININ İNCELENMESİ

ŞENGEL SEMİH, ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: 8. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, Mardin, Türkçe, 04.06.2022

Ulusal  Özet bildiri
3
Okul Öncesi Eğitiminde Kullanılabilecek Güncel Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İncelenmesi

TÜFEKÇİ Hülya, ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (IECEC-UOEK-2021)
TÜRKİYE, Türkçe, 24.11.2021

Ulusal  Özet bildiri
4
İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Katılımlarını Etkileyen Faktörlerin Veli Görüşlerine Göre İncelenmesi

BACALKIOĞLU SERGÜL, ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 12.11.2021

Ulusal  Özet bildiri
5
Higher-Order Thinking Skills in Primary School Science Lesson Plans: A Comparative Analysis

ÖZYURT MELİKE, Aslı Kıyıkçı, Kan Havva
Yayın Yeri: Çukurova 5th International Scientific Research Congress
Türkçe, 09.10.2020

Uluslararası  Özet bildiri
6
Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Yönelik Yöntem Tekniklerin Kullanımına Ilişkin Görüşleri (Gaziantep İli Örneği)

Aktaş Muhammed Safa,Türkmenoğlu Ö Alper,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU 2020)
Türkçe, 16.09.2020

Uluslararası  Özet bildiri
7
İlkokul Dördüncü Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının ve Uygulamalarının Öğrencilere Üst Düzey Düşünme Becerilerini Kazandırma Durumlarının Incelenmesi.

Aslan Hüseyin,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU 2020)
Türkçe, 16.09.2020

Uluslararası  Özet bildiri
8
4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Etkinliklerinin Etkinlik Tasarim Prensipleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Aktaş Muhammed Safa,Yazıcı Merve,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 07.08.2020

Uluslararası  Özet bildiri
9
Work for an Inclusive School Herritage- WISH: A good example as an EU project

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,KESER ÖZMANTAR ZEHRA,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Multidisciplinary Academic Research (HMAR-19)
İngilizce, 14.12.2019

Uluslararası  Özet bildiri
10
Examination of Primary School Students’ Use of Metacognitive Awareness Strategies: A Comparative Case Study

TÜFEKÇİ ŞÜKRAN,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: The 7th International Congress on Curriculum and Instruction
İngilizce, 09.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
11
Analysis of High School Teachers’ Use of Information Technologies

ÖZYURT MELİKE,EROĞLU NERMİN
Yayın Yeri: World conference on Research in Education 2019
Türkçe, 29.08.2019

Uluslararası  Özet bildiri
12
İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZYURT MELİKE,GÜZEL NEZAHAT
Yayın Yeri: Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
Türkçe, 13.12.2018

Uluslararası  Özet bildiri
13
Lise Öğrencilerinin Sosyal İçerme Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi

TUNÇ ERHAN,KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
İngilizce, 13.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Okul Öncesi Eğitimi Alan Öğrencilerin Okul Olgunluğu Düzeylerinin İncelenmesi

GÜZEL NEZAHAT,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: ERPA International Educational Sciences Congress
Türkçe, 28.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
15
Analysis of Elementary School Teachers’ Opinions Regarding the Integration Process of Refugee Students into the educational Processes in Turkey.

ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,TÜFEKÇİ ŞÜKRAN
Yayın Yeri: ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION
İngilizce, 28.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
16
Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının ve Tutumlarının İncelenmesi

ÖZYURT MELİKE,Kandemir Sedef
Yayın Yeri: II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
17
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üst Bilişsel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

ÖZYURT MELİKE,Fırat Ağlamış,Burcu Dağlı Ay,Merve Kavunç,Şükran Tüfekçi
Yayın Yeri: II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
18
İlkokul Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi

ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,AY BURCU
Yayın Yeri: 27. ICES-UEBK 2018
Türkçe, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
19
Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

TEMEL ŞULE,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: 17.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 11.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
20
An Analysis of Teachers’ Opinions about the Mathematics Curriculum through Understanding by Design Approach

BAŞARAN MEHMET,ÖZYURT MELİKE,YİĞİT CELAL
Yayın Yeri: 5th International Conference on Curriculum and Instruction
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
Investigation of Elementary School Teachers’ Frequency of Usage of Methods and Techniques that Improve Critical Thinking

ÖZYURT MELİKE,BAŞTOPÇU GÖZDE
Yayın Yeri: 5th International curriculum and Development congress
Muğla, İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
22
Investigation of Elementary School Teachers’ Self-Efficacy Perceptions and Frequencies of Usages of Alternative Assessment Methods

ÖZYURT MELİKE,DURAN UĞUR
Yayın Yeri: Academic conference on Education Teaching and e learning
İngilizce, 11.08.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
Investigation of High School Students’ Attitudes Towards STEM in Terms of Various Variables in the Context of School Type

BAŞARAN MEHMET,ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE
Yayın Yeri: Academic Conference on Education, Teaching andE-learning AC-ETeL 2017
ÇEK CUMHURİYETİ, Prag, İngilizce, 11.08.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
The Investigation of Primary School Children’s Attitudes Towards STEM in Terms of Different Variables

ÖZYURT MELİKE,BAŞARAN MEHMET,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE
Yayın Yeri: 3 rd International Conference on The Changing World and SocialResearch
İTALYA, Roma, İngilizce, 08.08.2017

Uluslararası  Özet bildiri
25
STEM Tutum Ölçeğini İlkokul ve Lise Düzeyine Uyarlama Çalışması

ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: IV th International Eurasian Educational Research Congress
TÜRKİYE, Denizli, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
26
İlkokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZYURT MELİKE,BAŞTOPÇU GÖZDE,BARÇIN FAZİLET,DEVİREN GÜLBEN
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
GAZİANTEP, İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
27
Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerini Kazanma Durumlarının İncelenmesi

KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: 4th International Eurasian Educational Research Congress
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
28
Eleştirel Düşünme Becerileri ile Sınıf Ortamı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÖZYURT MELİKE,BAŞTOPÇU GÖZDE,BARÇIN FAZİLET,DEVİREN GÜLBEN,ATİLE HATİCE
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
29
Eğitim Fakültesi Lisans ve Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmen Kimliklerine İlişkin Algıları ile “Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi” Akademik Başarılarının İncelenmesi

ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
30
A Model Proposal for the Evaluation of KG Students’ Achieving the Learning Outcomes

YİĞİT CELAL,ADIYAMAN HATİCE,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: International Conference on Education and Psychological Sciences ICEPS 2017
BARSELONA, İngilizce, 12.02.2017

Uluslararası  Özet bildiri
31
Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri Öz Değerlendirme Ölçeği Ölçek Geliştirme Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 27.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
32
Özel Okula Devam Eden İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerinin Esneklik Boyutu İle SBS Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÖZYURT MELİKE,BAĞÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, ESKİŞEHİR, Türkçe, 05.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

8 Adet
1
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Problem Çözme Sürecinde Sosyal Problem Çözme ve Bilimsel Farkındalık Stratejilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Problem Çözme Sürecinde Sosyal Problem Çözme ve Bilimsel Farkındalık Stratejilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi BAP Projesidir.
24.12.2018 - 02.02.2020
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
In- GENIOUS Project

STEM alanı öğretmen eğitimi, öğrenme/ öğretme etkinliklerinin geliştirilmesi, okul eğitimine katkı sağlayacak dijital araçlarının kullanımının yaygınlaştırlması
14.09.2012 - 30.10.2014
Avrupa Birliği,   Eğitmen 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Work For An Inclusive School Heritage

The project was focus on a very innovative learning strategy: improving the 21st century skills through a project based learning (PBL) approach. Teachers received specific trainings and prepare curricular extracurricular activities in project topics
01.09.2017 - 31.08.2019
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Timeline Travel: An Alternative Tool for Architectural History Learning and Teaching

Architectural history classes are generally described as one of “the least enjoyable courses” by undergraduate architecture students. Most of them feel themselves forced to learn the histories of the buildings and try to memorize their construction d
01.09.2017 - 31.08.2019
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
From Being a Citizen of a Country to Being Citizen of EU 2013-1 - TR-1-COM06-47800

Öğrencilerin vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi, yapılan çalışmaların proje ortağı okulların eğitim programlarına entegre edilmesi
01.09.2013 - 31.08.2015
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Cultural Values as Traces of EU Identity

Öğrencilerin kendi ülkelerinin ve diğer Avrupa ülkelerinin kültürel değerlerine ilişkin farkındalıklarının geliştirilmesi, proje çıktılarının proje ortağı okulların eğitim programlarına entegre edilmesi
01.09.2009 - 31.08.2011
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
WEB 2 Araçlarıyla Sınıf İçi Öğrenimin Geliştirilmesi Projesi


01.01.2022 - 14.04.2022
TÜBİTAK PROJESİ,   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı
8
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Okul Öncesi Eğitimde Kullanımı ve Materyal Tasarımı


01.01.2022 - 29.06.2022
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Özel Sanko Okulları

AR-GE Müdürü
Eğitim alanındaki yeni uygulamaları araştırarak, kuruma entegrasyonunu sağlamak, Uluslararası Projeleri Yürütmek, Okulun eğitim Programlarını Güncellemek ve Uygulamaları Takip Etmek.,

2008 - 2015
2
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları

Fizik Öğretmeni
Fizik Öğretmeni,

2002 - 2008

Editörlükler

3 Adet
1
Okul Dışı Öğrenme Ortamları İlkokul Uygulamaları

Yazar Adı: KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE, ÖZYURT MELİKE , Yayın Yeri: Nobel
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı

2
Ortaokul Matematik Öğretim Programları: Tarihsel Bir İnceleme

Yazar Adı: ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,ÖZYURT MELİKE , Yayın Yeri: Pegem Akademi
Kitap, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Basılı

3
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (GAUN-JES)

Yazar Adı: ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE , Yayın Yeri: Gaziantep Üniveristesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE,   Ulusal  Endekste taranmıyor  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 EB 419 Program Geliştirmeye Giriş Türkçe 3
2 2019-2020 EB 595 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme Türkçe 3
3 2019-2020 EB 532 Akademik Rapor Hazırlama ve Yazım Kuralları Türkçe 3
4 2018-2019 TES 507 Düşünme Eğitiminde Temel Kavramlar Yöntem ve Teknikler Türkçe 3
5 2019-2020 TES 504 Program Geliştirme Türkçe 3
6 2019-2020 TES 515 Eğitimde Tasarım Yolu ile Anlama Türkçe 3
7 2018-2019 EB 800 Uzmanlık Alanı Türkçe 4
8 2019-2020 EB 800 Uzmanlık Alanı Türkçe 4
9 2018-2019 EB 598 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 1
10 2019-2020 EB 598 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 1
11 2018-2019 TES 700 Seminer Türkçe 2
12 2019-2020 TES 700 Seminer Türkçe 2
13 2019-2020 TES 507 Düşünme Eğitiminde Temel Kavramlar Yöntem ve Teknikler Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 EFMB 203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 2
2 2019-2020 GME 100 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
3 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
4 2019-2020 GEEB 223 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
5 2018-2019 Öğretmelik Uygulaması II Türkçe 2
6 2019-2020 GEEB 224 Öğretmelik Uygulaması II Türkçe 2
7 2019-2020 GEEB 417 Okul Deneyimi Türkçe 1
8 2019-2020 EFMB 203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı MAIT ENVANTERİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMSEL BİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ MUHAMMED SAFA AKDAŞ TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı 21.yüzyıl öğreten becerileri yüksek ve düşük sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme öğretme süreçlerinin incelenmesi SEMİH ŞENGEL TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Tasarım yoluyla anlama modelinin 6. sınıf fen bilimleri dersindeki akademik başarı ve kalıcılığa etkisi HÜSEYİN ONUR UYGUÇ TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı 2018 hayat bilgisi öğretim programlarının ve uygulamalarının öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırma durumlarınınincelenmesi ASLI KIYIKCI TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı İlköğretim 4.sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ile matematik başarılarının incelenmesi BELKIZ YÜKSEKBİLGİLİ TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Lise öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanım düzeylerinin incelenmesi NERMİN EROĞLU TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı 5. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmen rehber kitabının etkinlik tasarım prensipleri çerçevesinde değerlendirilmesi ESRA GENÇER KAYAHAN TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı İlkokul öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeylerinin incelenmesi ŞÜKRAN TÜFEKÇİ KÜÇÜKOĞLU TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı İlkokul dördüncü sınıf fen bilimleri öğretim programının ve uygulamaların öğrencilere üst düzey düşünme becerilerini kazandırma durumlarının incelenmesi HÜSEYİN ASLAN TezMerkezi 2019
10 Tamamlandı Sınıf öğretmeni adaylarının sosyal problem çözme sürecinde sosyal problem çözme ve bilişsel farkındalık stratejilerini kullanma durumlarının incelenmesi FIRAT AĞLAMIŞ TezMerkezi 2019
11 Tamamlandı Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerisini kazandırmaya yönelik uygulanan yöntem, teknik ve etkinliklerin kullanımının incelenmesi GÖZDE BAŞTOPÇU TezMerkezi 2018
12 Tamamlandı Okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin okul olgunluğu düzeylerinin incelenmesi NEZAHAT GÜZEL TezMerkezi 2018
13 Tamamlandı Sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inançları ve tutumlarının incelenmesi SEDEF KANDEMİR TezMerkezi 2018
14 Tamamlandı Sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ŞULE TEMEL TezMerkezi 2017
15 Tamamlandı Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanımına ilişkin öz yeterlik algılarının incelenmesi UĞUR DURAN TezMerkezi 2017

Araştırmalar

17 Adet
1
Diploma of Neuro Linguistic Programming

Eğitimde NLP uygulamaları diploma programı
The Organisation of International Curriculum and Document Training, Gaziantep/ Türkiye   Uluslararası  Sertifika

2
NLP for Educators

Eğitimde NLP uygulamaları
The Organisation of International Curriculum and Document for Training, Turkiye/ Gaziantep   Uluslararası  Sertifika

3
Maintaining Curriculum Stabilty

Mastery of succesful vertical alignment
Atlas Curriculum Management, USA/Portland   Uluslararası  Sertifika

4
Erasmus Plus Ders Verme Hareketliliği

West University of Timisoara, Romanya Tasarım Yolu ile Anlama (Understandng by Design) yaklaşımı konusunda 8 saat ders verilmiştir.
West University of Timisoara, Romania/ Timisoara   Uluslararası  Çalışma

5
Unlocking the Clues

Uncovering multi-disciplinary skills
Atlas Curriculum Management, USA/ Portland   Uluslararası  Sertifika

6
Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı

Öğretim Materyali Tasarımı ve Sergisi
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye/ İstanbul   Ulusal  Çalıştay

7
Research and Resouce Development

Mastery of strategies for engagement
Atlas Curriculum Management, USA/ Portland   Uluslararası  Sertifika

8
Scientix / inGenious Workshop

STEM Training/ Workshop
European Schoolnet, Slovakia/ Bratislava   Uluslararası  Çalıştay

9
2nd Ingenious Summer School

STEM, Digital tools for education
European School Net, Spain/ Barcelona   Uluslararası  Çalıştay

10
Building Your Quality Curriculum TOwer

Mastery of driving quality curriculum development (Understanding by Design Approach)
Atlas Curriculum Management, USA/Portland   Uluslararası  Sertifika

11
Developing the Bluepirnts of Your Curriculum Process

Mastery of establish a foundation for leading curriculum design(Understanding by Design Approach)
Atlas Curriculum Management, USA/ Portland   Uluslararası  Sertifika

12
TSE-EN-9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimive Kuruluş İçi Kalite Denetimi

Uuslararası Kalite Yönetimi
Gaziantep, Türkiye/ Gaziantep   Ulusal  Seminer

13
Y Kuşağını Yönetmek

Yönetim Becerileri Eğitimi
Gaziantep/ Özel Sanko Okulları, Türkiye/ Gaziantep   Ulusal  Seminer

14
2nd Ingenious Academy

STEM, digital tools for education, math and science education
European School Net, Spain/ Madrid   Uluslararası  Çalıştay

15
STEM Eğitimen Eğitimi

STEM Robotik Eğitimen Eğitimi Kursu
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Sertifika

16
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğitim Kurumlarında Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
Özel Sanko Okulları, Türkiye/ Gazantep   Ulusal  Sertifika

17
Gaziantep Eğitim Sorunları ve Özceliklerimiz

Gaziantep ili eğitim sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirlmesi
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/ Gaziantep   Ulusal  Çalıştay

Üyelikler

1 Adet
1
Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2017 

Sanatsal Faaliyetler

10 Adet
1
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Sergisi I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi Materyal Sergisi I
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  26.05.2016 - 27.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
2
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Sergisi I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniveristesi Eğitim Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  26.05.2016 - 27.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
3
Alan eğitiminde Materyal Sergisi I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  26.05.2016 - 27.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
4
Alan eğitiminde Materyal Sergisi I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  26.05.2016 - 27.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
5
Alan eğitiminde Materyal Sergisi I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  26.05.2016 - 27.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
6
Alan eğitiminde Materyal Sergisi I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  26.05.2016 - 27.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
7
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Sergisi I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  26.05.2016 - 27.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
8
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/ Sergisi-III

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  10.05.2017 - 10.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
9
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/ Sergisi-III

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  10.05.2017 - 10.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
10
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/ Sergisi

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  10.05.2017 - 10.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ