Arş.Gör. AYKUT KUL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   aykutkul@gantep.edu.tr      (0342) 360 38 14  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
Eğitim & Bilim 2022-IV

Yayın Yeri: Efe Akademi Yayınları
ISBN: 978-625-6939-07-3, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Geçmişten Geleceğe Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7052-78-8, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Geçmişten Geleceğe Bilişsel-Davranışçı Terapi

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7052-77-1, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

10 Adet
1
Impacts of a Cognitive Behavioral Approach Based Social Skills Training on the Social Skills of Freshman Students

KUL AYKUT, GÖNÜLTAŞ MESUT
Yayın Yeri: Psycho-Educational Research Reviews
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
2
Okul Psikolojik Danışmanı Bulunmayan İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik* Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Görüşleri

KALENDER BARIŞ, KUL AYKUT
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI; ASOS; ROAD
3
Marriage Story (Evlilik Hikayesi) Filminin Yapısal ve Psikoanalitik Aile Danışmanlığı Kuramlarına Dayalı İncelenmesi

KATMER AYŞE NUR, DEMİR RAMAZAN, KUL AYKUT, ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ; Türk Psikiyatri Dizini
4
The Effect of an Anxiety-Coping Program for Children Based on Cognitive Behavioral Therapy on 4th Graders' Anxiety Levels

KUL AYKUT, HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: Education Quarterly Reviews
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
5
Depression-anxiety and coping strategies of adolescents during the Covid-19 pandemic

TÜRK FULYA, KUL AYKUT, KILINÇ ERDAL
Yayın Yeri: Turkish Journal of Education
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
Yaşantısal/İnsancıl, Yapısal ve Psikoanalitik Aile Danışmanlığı Kuramları ile Vavien Filminin Analizi

DEMİR RAMAZAN, KUL AYKUT, KATMER AYŞE NUR, ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Index; DRJI; ROAD
7
Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT) Üzerine Bir Derleme Çalışması

KUL AYKUT,TÜRK FULYA
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
8
Covid-19 Salgını Döneminde Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcısı Olarak Yaşam Anlamı ve Kaygı

KUL AYKUT,DEMİR RAMAZAN,KATMER AYŞE NUR
Yayın Yeri: Turkish Studies (Elektronik)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİYE DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

ÇEKİÇ ALİ,BUĞA AHMET,KUL AYKUT,ŞAP GÜLSÜM
Yayın Yeri: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
THE EFFECT OF FRIENDSHIP SKILLS TRAINING ON FRIENDSHIP QUALITY AND SUBJECTIVE WELL-BEING OF ADOLESCENTS

ÇEKİÇ ALİ,KUL AYKUT,ÇETİN AYŞENUR,CİHANGİROĞLU ÜMMÜGÜLSÜM
Yayın Yeri: EUROPEN JOURNAL OF EDUCATION STUDIES
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, European Journal of Education Studies...........................

Bildiriler

15 Adet
1
Gençler İçin Kaçınma ve Birleşme Ölçeğinin Bir Güvenirlik Genellemesi Meta-Analizi

KUL AYKUT, TÜRK FULYA
Yayın Yeri: III. Uluslararası Katılımlı Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 29.09.2022

Ulusal  Özet bildiri
2
Investigation of Variables Predicting Forgiveness in Romantic Relationships of University Students

TÜRK FULYA, KUL AYKUT, HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: 15th ICTEL 2022 – International Conference on Teaching, Education & Learning
İTALYA, Roma, İngilizce, 05.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
Opinions of Classroom Teachers Working in Primary Schools Without School Counselors on the Conduct of Counseling Services

KALENDER BARIŞ, KUL AYKUT
Yayın Yeri: 15th ICTEL 2022 – International Conference on Teaching, Education & Learning
İTALYA, Roma, İngilizce, 05.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
4
Uluslararası Öğrencilerin Uyum Problemleri ve Bu Problemlerle Baş Etme Stratejileri: Bir Durum Çalışması

GÖNÜLTAŞ MESUT, KUL AYKUT, AL-KHATIB AMAL
Yayın Yeri: IX th International Eurasian Educational Research Congress
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 22.06.2022

Uluslararası  Özet bildiri
5
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli E- Psikolojik Destek Programının Geliştirmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi

TÜRK FULYA, HAMAMCI ZEYNEP, KUL AYKUT, ŞAHİN ŞENGÜL, ELBOĞA GÜLÇİN, SUNGUR MEHMET ZİHNİ
Yayın Yeri: 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 13.06.2022

Uluslararası  Özet bildiri
6
COVID-19 Salgını Sürecinde Ergenlerin Ruh Sağlığı Problemleri ve Başa Çıkma Stratejileri: Bir Tarama Çalışması

TÜRK FULYA, KUL AYKUT, KILINÇ ERDAL
Yayın Yeri: Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 18.12.2020

Ulusal  Özet bildiri
7
COVID-19 Salgınının Gaziantep Üniversitesi Sağlık Çalışanları Üzerine Psikolojik Etkisi

ŞAHİN ŞENGÜL,TÜRK FULYA,ELBOĞA GÜLÇİN,HAMAMCI ZEYNEP,SUNGUR MEHMET ZİHNİ,KUL AYKUT
Yayın Yeri: 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi
TÜRKİYE, online, Türkçe, 18.12.2020

Ulusal  Özet bildiri
8
Psikolojik Danışmanlarda Bilişsel Esnekliğin Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi: İş Doyumunun Aracı Rolü

Katmer Ayşe Nur,KUL AYKUT,Demir Ramazan
Yayın Yeri: VIIth International EurasianEducational Research Congress ONLINE
TÜRKİYE, ESKİŞEHİR, Türkçe, 10.09.2020

Uluslararası  Özet bildiri
9
Çocuklara Yönelik Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Kaygıyla Başa Çıkma Programının İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi

KUL AYKUT,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk ve Ergen KDT Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
10
Çocuklara Yönelik Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Kaygıyla Başa Çıkma Programının İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi

HAMAMCI ZEYNEP,KUL AYKUT
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk ve Ergen KDT Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.11.2019

Ulusal  Özet bildiri
11
The Effects Of A Social Skills Training Based On Rational Emotive Behavioral Approach On The Social Skills Of Freshman Students

KUL AYKUT,GÖNÜLTAŞ MESUT
Yayın Yeri: International Journal of Arts Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities
İngilizce, 24.07.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
The Effect of a Psychoeducation Program Based on Rational Emotive Behavioral Approach upon Children’xxs Aggressiveness Levels

ÇEKİÇ ALİ,BUĞA AHMET,KUL AYKUT,ŞAP Gülsüm
Yayın Yeri: 47. Congress of Europen Association for Behavioural and Cognitive Therapies
İngilizce, 13.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
The Effect of a Psychoeducation Program Based on Rational Emotive Behavioral Approach upon Children’xxs Aggressiveness Levels

ÇEKİÇ ALİ,BUĞA AHMET,KUL AYKUT,şap gülcan
Yayın Yeri: 7. Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies
İngilizce, 13.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
Akılcı Duygusal Eğitim Programının Ergenlerin Öfke ve Öfke İfade Tarzları Üzerindeki Etkisi

BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ,TÜRK FULYA,HAMAMCI ZEYNEP,KUL AYKUT
Yayın Yeri: VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu
İngilizce, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
15
The Influence of Gender and Attachment Styles on The Relationship Between Marital Adjustement and Psychological Symptoms

KÖRÜK SERDAR,KUL AYKUT
Yayın Yeri: 7th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance
İngilizce, 28.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli E- Psikolojik Destek Programının Geliştirmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi


01.07.2020 - 31.12.2020
-Tübitak 1001,   Bursiyer 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Üstün Zekalılar Enstitüsü

Öğretmen
Üstün Zekalılar Enstitisü’nde çocuklarla birlikte derslere girerek gözlem yapmak ve onların gelişimlerini takip ederek raporlamak.,

2013 - 2015

İdari Görevler

Araştırmalar

11 Adet
1
Kayıp ve Yas için Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Dr. Russ Harris tarafından gerçekleştirilen "Kayıp ve Yas için Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)" çalışma grubunun içeriği şu şekildedir: Sevilen birinin ya da işin kaybı, bir ilişkinin sona ermesi, ciddi bir hastalık ya da küresel bir salgın bizi
III. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi JW Marriott Hotel/Ankara,   Uluslararası  Çalıştay

2
TÜBİTAK 2237-A "Bilişsel Davranışçı Terapilerde Güncel Yaklaşımlar"

Ruh sağlığı alanında çalışan psikolojik danışman, psikoloji yüksek lisans öğrencilerine ve psikiyatri asistanlarına BDT konusunda özel konularda yeni yaklaşımları ne olduğunu ve nasıl uygulandığını öğretmeyi ve bunları uygulamalı olarak bu konuları a
Akyaka Hamle Otel, Muğla,   Ulusal  Kurs

3
TÜBİTAK 2237-A “Eğitim Bilimlerinde İleri Metodoloji Uygulamaları”

“Eğitim Bilimlerinde İleri Metodoloji Uygulamaları” eğitimi ağırlıklı olarak nicel yöntemlerde Madde Tepki Kuramı, Hiyerarşik Doğrusal Modelleme gibi ileri metodolojik uygulamaların alan uzmanları tarafından eğitim bilimlerinde doktora yeterliği geçm
Çevrimiçi/Online,   Ulusal  Kurs

4
TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları "Eğitimde R ile Büyük Veri Analitiği Uygulamaları"

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen Eğitimde R ile Büyük Veri Analitiği Uygulamaları eğitim bilimleri alanında çalışan araştırmacılarla R temelli ileri düzey istatistik uygulamaları geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Çevrimiçi,   Ulusal  Kurs

5
If at First You Don’t Succeed: Pivoting after Mistakes in CBT with Youth

Robert D. Friedberg tarafından yürütülen bu çalıştayda ergenlerde Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma dayalı danışma uygulamalarında sık yapılan hatalar ve çözümler hakkında bilgiler elde edilmiştir.
47th Congress of the Europen Association for Behavioral and Cognitive Therapies/ Ljubljana, Slovenia, Slovenya/Ljubljana   Uluslararası  Çalıştay

6
Kognitif ve Davranışçı Terapist Eğitimi

Kogntif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD)’nin Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Birliği (EABCT) standartlarına göre düzenlenmiş ve onaylanmış olan 450 saatlik teorik ve süpervizyonlu eğitim tamamlanarak Kognitif ve Davranış Terapisti olmaya
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, İstanbul/Türkiye   Ulusal  Sertifika

7
Kabul ve Adanmışlık Terapisinin (ACT) Temel Bileşenlerinin Çocuk ve Ergenlerle Çalışılması

Runa İdil Uslu ve Özlem Sürücü tarafından yürütülen çalıştayda çocuk ve ergenlerle danışma sürecinde ACT uygulamaları, prensipleri, teknikleri ve işleyişi hakkında bilgiler elde edilmiştir.
5. Uluslararası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk ve Ergen KDT Kongresi, Türkiye/İstanbul   Ulusal  Çalıştay

8
Kabul ve Adanmışlık Terapisi

İbrahim Bilgen ve Çağdaş Öykü Memiş tarafından yürütülen çalıştayda ACT’xxın tarhiçesi, temel ilkeleri ve teknikleri hakkında bilgiler elde edilmiştir.
5. Uluslararası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk ve Ergen KDT Kongresi, Türkiye/İstanbul   Ulusal  Çalıştay

9
ÇOCUKLARDA KAYGI VE KORKULARLA BAŞA ÇIKMAYA YÖNELİK BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI BİR PSİKOEĞİTİM PROGRAMI

Çocukların kaygılarıyla başa çıkmalarına yönelik geliştirilen BDT temelli grup psikoeğitim programının tanıtılması
15. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi/Mersin Üniversitesi, Türkiye/Mersin   Ulusal  Çalışma

10
VI. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi

PDR alanında yapılan uygulama çalışmalarının sunulması, alanda çalışan akademisyen ve psikolojik danışmanlara yönelik sempozyum, çalıştay ve konferansların düzenlenmesi.
Divan Hotel/Gaziantep, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kongre Düzenleme

11
Çevrimiçi Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Eğitimi

Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği tarafından verilen bu eğitim; Kabul ve Kararlılık Terapisine genel bir kuramsal girişin ardından, davranışçı terapinin temel ilkeleri ve kavramlarının ve ACT psikopatoloji modelini oluşturan altı boyutun d
Çevrimiçi,   Ulusal  Kurs

Üyelikler

1 Adet
1
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2018