Doç.Dr. ÖZKAN AKMAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞT.

   akmanozkan@gantep.edu.tr  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Temel Eğitim  Sosyal Bilgiler Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

7 Adet
1
Yeni Program ve Ders İçeriklerine GöreSOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ I

Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
ISBN: 9786052418369, TÜRKİYE, ANKARA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Medya Okuryazarlığı Ve Eğitimi

Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
ISBN: 978-605-241-630-3, TÜRKİYE, ANKARA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
Social, Educational, Political, Economic and Other DevelopmentsOccurred in Turkey between the Years of 1923-1938

Yayın Yeri: isres puplising
ISBN: 978-605-81654-6-5,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey Between the Years of 1923-1938

Yayın Yeri: ısres puplising
ISBN: 978-605-81654-6-5,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
New Approaches in Social Studies Education

Yayın Yeri: isres puplishing
ISBN: 978-605-66950-4-9, TÜRKİYE,

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  İngilizce
6
ALTERNATİF YAKLAŞIMLARLA SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
ISBN: 978-605-318-447-8, TÜRKİYE,

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
7
Research Highlights in Education and Science 2016

Yayın Yeri: eğiten puplishing
ISBN: 978-605-66950-0-1,

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  İngilizce

Makaleler

27 Adet
1
Teacher Candidates’xx Opinions toward Money and Purchase Behaviors Based on Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno’xxs Theory of Leisure Industry and Mass Culture: A Qualitative Research

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Journal of Research in Education and Science (IJRES)
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
2
MULTIDIMENSIONAL INVESTIGATION OF TEACHER CANDIDATES’xx ATTITUDESTOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

AKMAN ÖZKAN,parlak fahriye dilan
Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
3
Relation between Metacognitive Awareness and Participation to Class Discussion of University Students

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
4
An Investigation of the Effect of Entrepreneurship Course on SocialStudies Teacher Candidates

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: The Eurasia Proceedings of Educational Social Sciences (EPESS)
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD
5
Effect of Technology Assisted Micro Teaching Practıces on the Perception of Technology Usage of Social Studies Teacher Candidates

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: The Eurasia Proceedings of Educational Social Sciences (EPESS)
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD
6
Examining the In-Service Needs of Social Studies Teachers in the Field of Teaching Technology

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: The Eurasia Proceedings of Educational Social Sciences (EPESS)
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD
7
Impact of Teacher Candidates on Effective Use of Information by Identifying Web Pages Prepared for Social Studies

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: The Eurasia Proceedings of Educational Social Sciences
İngilizce, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  sobiad, scientific indexing service
8
The Level of History Teachers’ Use Active Learning Methods andTechnics

YILDIRIM SEFA,AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Education Studies
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
9
Teacher Candidates’xx Attitudes, Knowledge Levels and Sensitivitiestowards Environmental Problems

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: Journal of Education and Practice
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
10
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Değer Eğitiminde Örtük Programa Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

AKMAN ÖZKAN,ÇARŞANBALI ÇİĞDEM KILIÇ,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Examination of Teachers’ Metaphors Concerning with School Concept

AKMAN ÖZKAN,ÖZEREN ENDER,yiğen veysel
Yayın Yeri: international journal of social science research
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  rootindexing
12
A Study on Environment - Oriented Knowledge, Attitude and Behavior Level of Teacher Candidates

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: journal of education and practice
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
13
EVALUATİON OF SOCİAL STUDİES TEACHERS OPINIONS TOWARDS IN SERVCE EDUCATİON

AKMAN ÖZKAN,KOÇOĞLU EROL
Yayın Yeri: internatonal journal of eurasia social science
Türkçe, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
14
Ortaokul Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan itilaflı konuların incelenmesi İçerik analizi çalışması

AKMAN ÖZKAN,Patoğlu Emrah Berkant
Yayın Yeri: Journal of Research in Education, Science and Technology
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS indeks, Türk Eğitim İndeksi
15
Study of self efficacy perceptions of Social Studies teacher candidates on educational internet usage

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: Educational Research and Reviews
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
16
Examining Technology Perception of Social Studies Teachers with Rogers Diffusion Model

AKMAN ÖZKAN,KOÇOĞLU EROL
Yayın Yeri: International Education Studies
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
17
Investigation 8th Grade Students Secondary School Cognitive Structure about Principles of Ataturk through Word Association Test

AKMAN ÖZKAN,KOÇOĞLU EROL
Yayın Yeri: Journal of Education and Training Studies
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
18
Anthropocentric or Ecocentric Environmentalism Views of University Students

ALAGÖZ BÜLENT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: Higher Education Studies
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
19
Social Cognitive Career Model for Social Studies Teacher Candidates Leadership in Educational Technology

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education,
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
20
Status of the Usage of Active Learning and Teaching Method and Techniques by Social Studies Teachers

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: HORİZON RESEARCH
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
21
A study towards views of teacher candidates about national and global environmental problems

ALAGÖZ BÜLENT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Journal of Research in Education and Science,
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
22
Perspective of Social Studies Teachers Learning Outcomes of the Evaluation

KOÇOĞLU EROL,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: turkish studies
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
Eğitimde Konsültasyon Hizmetlerine İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Algıları

KOÇOĞLU EROL,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: kırşehir eğitim fakültesi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında İhtilaflı Konular İçerisinde Yer Alan Aile Kavramının İncelenmesi

AKMAN ÖZKAN,uğur bastık
Yayın Yeri: trakya eğitim fakültesi dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
25
TPACK Survey Development Study for Social Sciences Teachers and Teacher Candidates

AKMAN ÖZKAN,GÜVEN CEMAL
Yayın Yeri: International Journal of Research in Education and Science
İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
26
Analysis of TPACK Self Efficacy Perception Levels of Social Studies Teachers and Pre Service Teachers

AKMAN ÖZKAN,GÜVEN CEMAL
Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Educational Research
İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERİH PLUS, DOAJ
27
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER 6 SINIFLARDA UYGULANAN PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİSİ

AKMAN ÖZKAN,BEDİRHAN YAŞAR
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos index

Bildiriler

45 Adet
1
8th Grade Kemalism and Revolution History Textbook Investigation of Social Studies Teacher Candidates’xx Opinions

AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 28.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
The Evaluation of the Relationship between the Academic Achievement of Social Studies Teacher Candidates and Their Attitudes towards Environment

AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 28.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
TEACHER CANDIDATES’xx OPINIONS TOWARD MONEY AND PURCHASE BEHAVIORS BASED ON THEODOR LUDWIG WIESENGRUND ADORNO’xxS THEORY OF LEISURE INDUSTRY AND MASS CULTURE: A QUALITATIVE RESEARCH

ALAGÖZ BÜLENT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
FOUR VIEWS OF TEACHERS DISCUSSING CONTROVERSIAL ISSUES

ALAGÖZ BÜLENT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ENTREPRENEURSHIP COURSE ON SOCIAL STUDIES TEACHER

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE TEACHING OF SOCIAL STUDIES IN TURKEY

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
INVESTIGATION OF PROBLEM SOLVING BEHAVIORS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
MULTI-FACETED ASSESSMENT OF SPECIAL FIELD COMPETENCES OF SOCIAL STUDIES TEACHERS

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Science and Education (IConSE)
İngilizce, 26.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
9
OPINIONS OF ACADEMICIANS ON TEACHING SOCIOLOGY SUBJECTS IN SOCIAL STUDIES COURSE

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Science and Education (IConSE)
İngilizce, 26.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
10
DETERMINATION OF COGNITIVE PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES FOR THE CONCEPT OF RELIGION BY USING WORD ASSOCIATION TEST

AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: International Conference on Science and Education (IConSE)
İngilizce, 26.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
ASSESSMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’xx PERSPECTIVES ON SYRIAN STUDENTS

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Conference on Science and Education (IConSE)
İngilizce, 26.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
A STUDY ON THE EXAMINATION OF DOCTORAL THESES PREPARED ACCORDING TORENEWED TEACHING PROGRAMS IN SOCIAL STUDIES EDUCATION

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Science and Education (IConSE)
İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
METAPHORICAL PERCEPTIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDSSOCIAL STUDIES COURSE AND TEACHER

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Science and Education (IConSE)
İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
Orta Okul 8 Sınıf Öğrencilerinin Facebook Tutumları ve Sosyal Bilgiler Dersine Ait Başarı Puanları Arasındaki İlişki

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Symposium on Social Studies Education
İngilizce, 26.04.2013

Uluslararası  Özet bildiri
15
THE USE OF INTERACTIVE BOARDS IN THE COURSE OF TURKISH REPUBLIC HISTORY OFREVOLUTION AND KEMALISM FOR THE 8TH GRADE LEVEL THE ASSESSMENT OF INTERACTIVEBOARD FROM THE POINTS OF TEACHERS AND STUDENTS

AKMAN ÖZKAN,AKDAĞ HAKAN
Yayın Yeri: INTERNATİONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN EDUCATION SCİENCE
İngilizce, 23.04.2015

Uluslararası  Özet bildiri
16
THE REVIEW OF TECHNO PEDAGOGICAL COMPETENCIES OF THE SOCIAL STUDIES TEACHERCANDIDATES REGARDING FATIH PROJECT

AKMAN ÖZKAN,AKDAĞ HAKAN
Yayın Yeri: ınternational conference on research in education science
İngilizce, 23.04.2015

Uluslararası  Özet bildiri
17
Self Efficacy Beliefs of Prospective Social Studies Teachers Towards the Use of Technology in Education

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST)
İngilizce, 23.04.2015

Uluslararası  Özet bildiri
18
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF EFFICACY BELIEFS OF TECHNOLOGIC PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE AND EDUCATIONAL INTERNET USAGE OF SOCIAL STUDIES PRE SERVICE TEACHERS

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST)
İngilizce, 23.04.2015

Uluslararası  Özet bildiri
19
Ülkemizin Kaynakları Konusunda Web Tabanlı Öğretimin Ortaokul 6 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersini Alan Öğrencilerin Başarılarına Etkisi

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Symposium on Changes and New Trends in Education
İngilizce, 22.11.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
The Effect Of Quantum Memory Technıques In 7th Grades Socıal Studıes Classes On Students Keepıng Concepts And Phenomena In Theır Long Term Memorıes

AKMAN ÖZKAN,ÇİĞDEM KILIÇ ÇARŞANBALI
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
21
Socıal Studıes Teachers Usage Levels Of Hıdden Currıculum In Value Educatıon

AKMAN ÖZKAN,KILIÇ ÇARŞANBALI ÇİĞDEM
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
22
Tourısm Geography Lesson Wıth Trıp Observatıon And Other Interactıve Methods

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES),
İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
23
Socıal Studıes Teacher Candıdates Technology Self Effıcacy Belıefs And Theır Attıtudes Towards Technology Assısted Teachıng

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST)
İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
24
Assessment Of 4 5 6 7th Grade Socıal Studıes Teachıng Program In Terms Of Technology Lıteracy Dımensıons

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST)
İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
25
AN ANALYSIS OF THE DIFFICULTIES IN EDUCATING SYRIAN REFUGEE CHILDREN

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
26
ANALYSIS OF VALUE PERCEPTIONS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF DIFFERENTVARIABLES

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
27
ANALYSIS OF IN-SERVICE TRAINING NEEDS IN TEACHING TECHNOLOGIES OF SOCIAL SCIENCESTEACHERS

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST)
İngilizce, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
28
TECHNOLOGY SELF-SUFFICIENCY OF SOCIAL STUDIES AND CLASS TEACHER CANDIDATES

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST)
İngilizce, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
29
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININGÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 18.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTİMEDYA ARAÇLARINI KULLANMA DURUMLARI

AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 18.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
31
ANTİSEMİT BİR SÖYLEM OLARAK ”İĞNELİ FIÇI” HADİSESİNİN OSMANLI BELGELERİNE GÖRE TENKİTİ

ÇAY MUSTAFA MURAT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 18.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
32
ANTEP’İN İŞGALİ SIRASINDA ANTEP YAHUDİLERİ - TABİİYET VE BEKÂ MESELESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÇAY MUSTAFA MURAT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 18.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
33
DETERMINATOON OF COGNITIVE PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHERCANDIDATES FOR THE CONCEPT OF DEMOCRACY BY USING WORD ASSOCIATION TEST

AKMAN ÖZKAN,GÜR TAHİR
Yayın Yeri: 2nd International Symposium of Education and Values (ISOEVA)
İngilizce, 17.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
34
EXAMS AS A TOOL FOR SHAPING COMMUNITIES

ALAGÖZ BÜLENT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: 2nd International Symposium of Education and Values(ISOEVA)
İngilizce, 17.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
35
The Importance Of Usıng Archıve In Socıal Studıes Educatıon

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES),
İngilizce, 16.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
36
The Revıew Of The Perceptıons Of Socıal Scıences Teachers On Technology Integratıon

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: Internatıonal Conference On Educatıon In Mathematıcs, Scıence Technology
İngilizce, 16.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
37
The Opınıons Of The Socıal Scıences Teachers About Fatıh Project

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: Internatıonal Conference On Educatıon In Mathematıcs, Scıence Technology (ICEMST)
İngilizce, 16.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
38
USING MEDIA COMMUNICATION TOOLS FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

AKMAN ÖZKAN,ER HARUN
Yayın Yeri: III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES
İngilizce, 12.08.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
39
MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF FINANCIAL LITERACY LEVELS OF SOCIAL STUDIESTEACHER CANDIDATES

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Symposium of Education and Values (ISOEVA)
İngilizce, 05.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
40
Gagne nin Öğretim Modeli Teorisiyle 8 Sınıf T C İinkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersindeki Bir Kahraman Doğuyor Ünitesinin Kazanımlarının İncelenmesi

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASNDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLŞER SEMPOZYUMU
İngilizce, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
41
Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Öğrenci Velilerinin Görüşleri Doğrultusunda Ortaokul Öğrencilerine Kazandırılması Gereken Değerlerin Belirlenmesi

AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAQFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
İngilizce, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
42
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine Yönelik Tutumlarının Çok Yönlü İncelenmesi

AKMAN ÖZKAN,parlak fahriye dilan
Yayın Yeri: International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS)
İngilizce, 04.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
43
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYAKLAŞIMLARINI KULLANMA DURUMLARI

AKMAN ÖZKAN,KAHLEOĞULLARI YEŞİM
Yayın Yeri: International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS)
Türkçe, 04.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
44
Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Coğrafya ÖğretimineYönelik Teknolojik Pedagojik ve Alan Bilgisi Yeterlilikleri

akcan ceylan,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: II. UluslararasıCoğrafya Eğitimi Kongresi
İngilizce, 03.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
45
Views of Social Science Teachers and Preservice Teachers on their TPACKPerceptions

AKMAN ÖZKAN,GÜVEN CEMAL,ÇELİK İSMAİL,KIRAY SEYİT AHMET
Yayın Yeri: SITE 2015--Society for Information Technology Teacher Education International Conference
İngilizce, 01.03.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞRETMEN
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ, Kamu

2007 - 2015  Tam Zamanlı

Editörlükler

3 Adet
1
MEDYA OKURYAZARLIĞI VE EĞİTİMİ

Yazar Adı: KOÇOĞLU EROL,AKMAN ÖZKAN , Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

2
Social, Educational, Political, Economic and Other DevelopmentsOccurred in Turkey between the Years of 1923-1938

Yazar Adı: AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT,BOZBAYINDIR FATİH , Yayın Yeri: isres puplising
Kitap, İngilizce, 2018,   Uluslararası  Elektronik

3
NEW APPROACHES IN SOCIAL STUDIES EDUCATION (I)

Yazar Adı: KOÇOĞLU EROL,AKMAN ÖZKAN , Yayın Yeri: ISRES Publishing
Kitap, İngilizce, 2017,   Uluslararası  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 sosyal bilgiler öğretiminde tartışmalı konuların öğretimi Türkçe 3
2 2017-2018 Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretimine İlşkin Araştırmaların İncelenmesi Türkçe 3
3 2016-2017 Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretimine İlşkin Araştırmaların İncelenmesi Türkçe 3
4 2016-2017 sosyal bilgiler öğretiminde tartışmalı konuların öğretimi Türkçe 3
5 2015-2016 sosyal bilgiler ve hayat bilgisi öğretimine ilişkin araştırmaların incelenmesi Türkçe 3
6 2015-2016 sosyal bilgiler eğitiminde tartışmalı konuların öğretimi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 SOSYAL BİLGİLERİM TEMELLERİ Türkçe 1
2 2017-2018 sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar Türkçe 2
3 2017-2018 özel öğretim yöntemleri 1 Türkçe 3
4 2017-2018 özel öğretim yöntemleri 2 Türkçe 4
5 2017-2018 öğretmenlik uygulaması Türkçe 5
6 2017-2018 okul deneyimi Türkçe 1
7 2016-2017 özel öğretim yöntemleri Türkçe 4
8 2016-2017 sosyoloji Türkçe 2
9 2016-2017 mesleki etik Türkçe 2
10 2016-2017 turizm coğrafyası Türkçe 2
11 2016-2017 sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar Türkçe 2
12 2016-2017 sosyal proje geliştirme Türkçe 3
13 2016-2017 toplumsal duyarlık projesi Türkçe 3
14 2016-2017 topluma hizmet uygulamaları Türkçe 1
15 2016-2017 öğretmenlik uygulaması Türkçe 5
16 2016-2017 okul deneyimi Türkçe 3
17 2016-2017 etkinliklere katılım Türkçe 1
18 2015-2016 Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası Türkçe 2
19 2015-2016 TURİZMCOĞRAFYASI Türkçe 2
20 2015-2016 özel öğretim yöntemleri Türkçe 4
21 2015-2016 siyaset bilimine giriş Türkçe 2
22 2015-2016 sosyoloji Türkçe 2
23 2015-2016 toplumhizmet uygulamaları Türkçe 1
24 2015-2016 öğretmenlik uygulaması Türkçe 1
25 2015-2016 toplumsal duyarlık projesi Türkçe 2
26 2015-2016 sosyal bilgiler eğitiminde tartışmalı konuların öğretimi Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmen adaylarının coğrafya öğretimine yönelik teknolojik pedagojik ve alan bilgisi yeterlilikleri CEYLAN AKCAN 2019
2 Tamamlandı Fen bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe eğitimi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ve çevreye dair davranış ve tutumlarının çok boyutlu incelenmesi NASIF YILMAZ 2019
3 Devam Ediyor SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN KAZANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SÜMEYYA TIRAŞOĞLU 2019