Dr.Öğr.Üyesi ECE KAPLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELiK

   ecekaplan@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
SAĞLIK & BİLİM-2022: HEMŞİRELİK III

Yayın Yeri: EFE AKADEMİ
ISBN: 978-625-8217-75-9, TÜRKİYE, iSTANBUL, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
SAĞLIK & BİLİM- 2022: HEMŞİRELİK III

Yayın Yeri: EFE AKADEMİ
ISBN: 978-625-8217-75-9, TÜRKİYE, iSTANBUL, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
HEMŞİRE VE EBELERE YÖNELİK: DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLER

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-625-7562-31-7, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ

Yayın Yeri: AKADEMİSYEN KİTABEVİ
ISBN: 978-625-7496-58-2, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
HEMŞİRE VE EBELERE YÖNELİK: DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLER

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-625-7562-31-7, TÜRKİYE, gaziantep, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

4 Adet
1
The effectiveness of telehealth programs on the mental health of women with breast cancer: A systematic review

KOÇ ZEYNEP, KAPLAN ECE, TANRIVERDİ DERYA
Yayın Yeri: Journal of Telemedicine and Telecare
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
2
The effect of guided imagery and reflexology on pain intensity, duration of labor and birth satisfaction in primiparas: randomized controlled trial

KAPLAN ECE, ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: Health Care for Women International
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
3
Geri Çekme Yönteminin Kadınların Cinsel Doyumları ve Evlilik Uyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

KAPLAN ECE,ZEYNELOĞLU SİMGE
Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
4
İnfertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları

KAPLAN ECE
Yayın Yeri: Androloji Bülteni
İngilizce, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN

Bildiriler

31 Adet
1
DUYGUSAL ŞİDDET VE RUH SAĞLIĞI

KOÇ ZEYNEP, KAPLAN ECE
Yayın Yeri: LATIN AMERICA 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, MEXICO CITY, Türkçe, 03.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN KADIN SAĞLIĞI VE STATÜSÜ ÜZERİNE ETKİSİ

KAPLAN ECE, KOÇ ZEYNEP
Yayın Yeri: LATIN AMERICA 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Mexico city, Türkçe, 03.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
MENOPOZ VE KADIN SAĞLIĞI

KAPLAN ECE, KOÇ ZEYNEP
Yayın Yeri: LATIN AMERICA 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Mexico City, Türkçe, 03.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
DUYGUSAL ZEKA VE RUH SAĞLIĞI

KOÇ ZEYNEP, KAPLAN ECE
Yayın Yeri: LATIN AMERICA 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Mexico City, Türkçe, 03.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
GLOBALIZATION AND MENTAL HEALTH

KOÇ ZEYNEP, KAPLAN ECE
Yayın Yeri: International Congress on Natural & Medical Sciences
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 02.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
POVERTY AND WOMEN

KAPLAN ECE, KOÇ ZEYNEP
Yayın Yeri: International Congress on Natural & Medical Sciences
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 02.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Doğumhaneye Kabul Zamanının Doğumun Müdahaleli Olması ve Doğumdan Memnun Kalma Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

KAPLAN ECE, ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: 5. ULUSLARARASI KORU GEBELİK, DOĞUM, LOHUSALIK KONGRESİ
TÜRKİYE, BOLU, Türkçe, 17.02.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ/THE RELATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GENDER INEQUALITY

KAPLAN ECE, KOÇ ZEYNEP
Yayın Yeri: TARAS SHEVCHENKO 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
UKRAYNA, kiev, İngilizce, 04.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
YAŞLILIKTA YAŞAM KALİTESİ/QUALITY OF LIFE IN OLD AGE

KOÇ ZEYNEP, KAPLAN ECE
Yayın Yeri: TARAS SHEVCHENKO 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
UKRAYNA, kiev, İngilizce, 04.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
QUALITY OF LIFE IN OLD AGE

KOÇ ZEYNEP, KAPLAN ECE
Yayın Yeri: TARAS SHEVCHENKO 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES UKRAYNA, kiev,
UKRAYNA, Kiev, İngilizce, 04.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
The Effectiveness of Telehealth Programs on Mental Health of Women with Breast Cancer: A Systematic Review

KAPLAN ECE, KOÇ ZEYNEP, TANRIVERDİ DERYA
Yayın Yeri: 2nd Virtual Conference on Nursing Education and Health Care
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, 19.03.2021

Uluslararası  Özet bildiri
12
GÖÇ’ÜN PSİKOLOJİK YÖNÜ PSYCHOLOGICAL ASPECT OF MIGRATION

KOÇ ZEYNEP, KAPLAN ECE
Yayın Yeri: 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION
ÖZBEKİSTAN, taşkent, İngilizce, 15.03.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
SAVAŞ’IN PSİKOLOJİK BOYUTU THE PSYCHOLOGICAL DIMENSION OF THE WAR

KOÇ ZEYNEP, KAPLAN ECE
Yayın Yeri: 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION
ÖZBEKİSTAN, taşkent, İngilizce, 15.03.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
KANITA DAYALI HEMŞİRELİK UYGULAMALARI VE BAKIM EVIDENCE-BASED NURSING PRACTICES AND CARE

KAPLAN ECE, KOÇ ZEYNEP
Yayın Yeri: EURO ASIA 8th. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES
ÖZBEKİSTAN, taşkent, İngilizce, 15.03.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
İNFERTİL BİREYLERDE STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YAKLAŞIMLARI APPROACHES TO COPING WITH STRESS AND STRESS IN INFERTILE INDIVIDUALS

KAPLAN ECE, KOÇ ZEYNEP
Yayın Yeri: EURO ASIA 8th. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES
ÖZBEKİSTAN, taşkent, İngilizce, 15.03.2021

Uluslararası  Özet bildiri
16
PSYCHOLOGICAL ASPECT OF MIGRATION

KOÇ ZEYNEP, KAPLAN ECE
Yayın Yeri: 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION
ÖZBEKİSTAN, Taşkent, İngilizce, 15.03.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
APPROACHES TO COPING WITH STRESS AND STRESS IN INFERTILE INDIVIDUALS

KAPLAN ECE, KOÇ ZEYNEP
Yayın Yeri: EURO ASIA 8th. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES
ÖZBEKİSTAN, Taşkent, İngilizce, 15.03.2021

Uluslararası  Özet bildiri
18
The Effect of Guided Imagery and Reflexology on Pain Intensity, Duration of Labor and Birth Satisfaction in Primiparas: Randomized Controlled Trial

KAPLAN ECE,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: ÇUKUROVA 5. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
İngilizce, 09.10.2020

Uluslararası  Özet bildiri
19
Meme Kanserli Kadınlarda Eş Desteği ve Yaşamın Anlamının Belirlenmesi

KAPLAN ECE,ZEYNELOĞLU SİMGE,YEŞİLÇINKIR HAVVA,DELİBAŞ LEYLA
Yayın Yeri: 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi
İngilizce, 19.12.2019

Uluslararası  Özet bildiri
20
Meme Kanserli Kadınlarda Eş Desteği Ve Yaşamın Anlamının Belirlenmesi

KAPLAN ECE,ZEYNELOĞLU SİMGE,YEŞİL ÇINKIR HAVVA,DELİBAŞ LEYLA
Yayın Yeri: 6. Uluslararası/17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Hemşirelik Bakımında Fark Yaratmak
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 19.12.2019

Ulusal  Özet bildiri
21
Çağımızın Hastalığı: Adölesanlarda Obezitenin Kadın Sağlığı Üzerine Etkisi

KAPLAN ECE,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
İnsanlık Utancı: Kadına Yönelik Şiddet Ve Ülkemizdeki Gelişmeler

KAPLAN ECE,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
İngilizce, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
Kadınlarda Görülen Üriner İnkontinans ve Kegel Egzersizi

KAPLAN ECE,AVCI ENDER ERSİN
Yayın Yeri: Zeugma I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri
24
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi ve Sonrası Stres Düzeylerinin Belirlenmesi

AVAN HAKAN,KAPLAN ECE,DÜRMÜŞ GÖKSEL,ÖZDEMİR AYSUN
Yayın Yeri: Zeugma I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi
İngilizce, 13.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri
25
MEME KANSERİ AMELİYATINDAN SONRA LENFÖDEMİN ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

KAPLAN ECE,AVCI ENDER ERSİN
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
ÇAĞIN HASTALIĞI: POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA EGZERSİZ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

KAPLAN ECE,AVCI ENDER ERSİN
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
Doğum Eyleminde Sık Yapılan Girişimlerin Kanıta Dayalı Uygulamalar İle İncelenmesi: Sistematik Derleme

KAPLAN ECE,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: 1. uluslararası ve 2. ulusal kadın sağlığı hemşireliği kongresi
İngilizce, 23.03.2018

Uluslararası  Özet bildiri
28
Afetlerde Buz Dağı: Deprem ve Trafik Kazaları

ÇELİKLİ SEMRA,AVAN HAKAN,KAPLAN ECE,GÖLLÜCE AYSUN,DÜRMÜŞ GÖKSEL
Yayın Yeri: Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi
İngilizce, 13.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
29
The effects of women’s sexual satisfaction on their marital accordance, whose spouses implementing “coitus interruptus” as the family planning method

KAPLAN ECE,ZEYNELOĞLU SİMGE
Yayın Yeri: Third Euro Nursing & Medicare Summit
İngilizce, 27.07.2015

Uluslararası  Özet bildiri
30
Aile Planlaması Yöntemlerinden Eşleri Koitus İnterruptus Yöntemi Uygulayan Kadınların Cinsel Doyumlarının Evlilik Uyumları Üzerine Etkisi

KAPLAN ECE,ZEYNELOĞLU SİMGE
Yayın Yeri: 1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 18.12.2014

Ulusal  Özet bildiri
31
Hemşirelik Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Boyun Eğici Davranışlar

KAPLAN ECE, SATAR Hatice, TAY RIZAN, KIRDÖK OĞUZHAN, TORUN SERAP
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi, 10. Uluslararası Katılımlı - Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 15.04.2011

Ulusal  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
25 Aralık Devlet Hastanesi

Hemşire
İç hastalıkları servis hemşiresi,

2013 - 2015
2
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi

Hemşire
Gastroenteroloji servis hemşiresi,

2012 - 2012

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 SEMİNER Türkçe 2
2 2022-2023 UZMANLIK ALANI Türkçe 4
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Üreme Sağlığı Türkçe 2
2 2021-2022 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Türkçe 14
3 2021-2022 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması Türkçe 10
4 2021-2022 Ebelik Esasları Türkçe 11
5 2021-2022 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller Türkçe 2
6 2021-2022 Cerrahi Hastalıklar ve Bakım Türkçe 2
7 2022-2023 ÜREME SAĞLIĞI Türkçe 2
8 2022-2023 ENTEGRE UYGULAMA Türkçe 10
9 2022-2023 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Temel Sağlık Bilgisi Türkçe 4
2 2015-2016 Enfeksiyon Hastalıkları Türkçe 3
3 2015-2016 İlkyardım Türkçe 2

Araştırmalar

14 Adet
1
COVID-19 Pandemisi ve Kadın Sağlığı Sempozyumu

COVID-19 Pandemisi ve Kadın Sağlığı Sempozyumu
Online,   Ulusal  Sertifika

2
Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu

Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi
İstanbul, Türkiye   Ulusal  Kurs

3
Akupressüre

Gebelikte ve Doğumda Akupressüre
Serum Bilişim, Türkiye/İstanbul   Ulusal  Sertifika

4
Elektronik Fetal Monitörizasyon Kursu

Elektronik Fetal Monitörizasyon
Online,   Ulusal  Kurs

5
Refleksoloji

Ayak refleksolojisi
Refleks Terapi Merkezi, Türkiye/İstanbul   Ulusal  Sertifika

6
Proje Yönetimi

Proje yönetimi
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Kurs

7
XII. Çukurova Pediatri Günleri

Pediatri Günleri
Çukurova Üniversitesi,   Ulusal  Kurs

8
İlkyardım Kursu

İlkyardım Kursu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Kurs

9
4. Halk Sağlığı Günleri: Kadın Sağlığı Sempozyumu

Kadın Sağlığı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (online), Gaziantep   Ulusal  Sertifika

10
1. Kubiyogen Bilim Kongresi Embriyoloji

Embriyoloji ve Tüp Bebek
ONLINE,   Ulusal  Sertifika

11
Pedagojik Formasyon

Pedagojik Formasyon Eğitim Programı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi,   Ulusal  Sertifika

12
Şiddet içimizde onu yenmek elimizde: adli vakalarda hemşirelik bakışı

Şiddet içimizde onu yenmek elimizde: adli vakalarda hemşirelik bakışı
Sanko Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

13
Doğum Sonrası Kanama ve IUGG

Doğum Sonrası Kanama ve IUGG
Çukurova Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

14
I. Yenidoğan Günleri

I. Yenidoğan Günleri
Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBYO ve Sağlık Bakanlığı, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

Üyelikler

2 Adet
1
Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2021 

2
Türk Hemşireler Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2012