Dr.Öğr.Üyesi ERAY GEMİCİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İSLAHİYE İKT.ve İDARİ BİL.FAK. İŞLETME

   gemici@gantep.edu.tr      (0342) 862 13 00      172  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Finans  Finansal Piyasalar ve Kurumlar  Yatırımlar ve Portföy Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

6 Adet
1
Ekonomideki Yeni Dönüşümler Işığında Türkiye'nin Ekonomi Politiği

Yayın Yeri: Özgür Yayınları
ISBN: 978-975-447-404-6, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Financial and Economic Issues in Emerging Markets

Yayın Yeri: Özgür Yayınları
ISBN: 978-975-447-414-5, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies

Yayın Yeri: Peter Lang Publishing
ISBN: 978-3-631-81896-1, ALMANYA, Berlin, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Davranışsal Finans Homo Economicus, Psikoloji, İrrasyonalite

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7216-77-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Ekonomi ve Finans Alanında Ampirik Çalışmalar

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-975-8396-75-7, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Finansal Cehaletten Finansal Okuryazarlığa

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-9440-61-5, TÜRKİYE, Ankara, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

23 Adet
1
Do geopolitical risk, economic policy uncertainty, and oil implied volatility drive assets across quantiles and time-horizons?

Bouri Elie, GÖK REMZİ, GEMİCİ ERAY, KARA ERKAN
Yayın Yeri: The Quarterly Review of Economics and Finance
Türkçe, Elektronik, 2024

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
2
Predictability of risk appetite in Turkey: Local versus global factors

GEMİCİ ERAY, GÖK REMZİ, Bouri Elie
Yayın Yeri: Emerging Markets Review
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
3
Do Bubbles in the Bitcoin Market Impact Stock Markets? Evidence From 10 Major Stock Markets

GEMİCİ ERAY, POLAT MÜSLÜM, GÖK REMZİ, Khan Muhammad Asif, Khan Mohammed Arshad, KILIÇ YUNUS
Yayın Yeri: SAGE Publications
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
4
Volatility spillovers between sovereign CDS and futures markets in various volatility states: Evidence from an emerging economy around the pandemic

GÖK REMZİ, Bouri Elie, GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: Research in International Business and Finance
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
5
Can Twitter-based economic uncertainty predict safe-haven assets under all market conditions and investment horizons?

GÖK REMZİ, Bouri Elie, GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: Technological Forecasting and Social Change
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
6
Causality-in-mean and causality-in-variance among Bitcoin, Litecoin, and Ethereum

GEMİCİ ERAY, POLAT MÜSLÜM
Yayın Yeri: Studies in Economics and Finance
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
7
Governance, Firm Internationalization, and Stock Liquidity Among Selected Emerging Economies from Asia

HUSSAIN WALEED, KHAN MUHAMMAD ASIF, GEMİCİ ERAY, OLÁH JUDIT
Yayın Yeri: The Journal of Asian Finance, Economics and Business
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
8
Adaptif Piyasa Hipotezinin Asya - Pasifik Ülkelerinde Test Edilmesi

GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Bağlantılılık

GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
İşlem Bazlı Manipülasyonun Pay Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi

GEMİCİ ERAY,CİHANGİR MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Ekonomi Politikası Belirsizliği ile G7 Ülke Borsaları Arasındaki İlişki

GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Bitcoin Fiyatlarında Eşik Değer Etkisi

GEMİCİ ERAY,POLAT MÜSLÜM
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
13
Manipülasyon Duyurularının Pay Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

GEMİCİ ERAY,POLAT MÜSLÜM
Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Firma Büyümesi İle Karlılık Arasındaki ilişki: Türkiye Örneği

GEMİCİ ERAY,POLAT MÜSLÜM
Yayın Yeri: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Relationship between price and volume in the Bitcoin market

GEMİCİ ERAY,POLAT MÜSLÜM
Yayın Yeri: The Journal of Risk Finance
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index, SCOPUS
16
MIST Borsalarında Rassal Yürüyüş Hipotezi

GEMİCİ ERAY,POLAT MÜSLÜM
Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
17
Bileşik Öncü Göstergelerin Borsa İçin Öncü Olma Özelliği: G7 ve E7 Ülkelerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz

POLAT MÜSLÜM,GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Borsa İstanbul Pay Senedi Piyasasında Aşırı Tepki

GEMİCİ ERAY,CİHANGİR MEHMET
Yayın Yeri: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İndex Copernicus, CiteFactor, OAJI, Sindex, Acarindex, Türk Eğitim İndeksi,
19
BIST İle BRICS Borsaları Arasındaki İlişkinin Portföy Çeşitlendirmesi Açısından İncelenmesi: ARDL Sınır Testi İle Eşbütünleşme Analizi

POLAT MÜSLÜM,GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: Journal of Economics, Finance and Accounting
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EconLit
20
LR, C5.0, CART, DVM Yöntemlerini Kullanarak Hisse Senedi Getiri Sınıflandırma Tahmini Yapılması ve Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması: Türkiye de BIST de Bir Uygulama

YAKUT EMRE,GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: Ege Akademik Bakış
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
21
İşlem Bazlı Manipülasyon: Türkiye Örneği

GEMİCİ ERAY,CİHANGİR MEHMET,YAKUT EMRE
Yayın Yeri: Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review)
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
22
Incorporated Companies Tendency to Going Public the Problems Encountered during going Public and a review toward Resolution of these Problems the Gaziantep Sample

CİHANGİR MEHMET,GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: Information Management and Business Review
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
23
Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi

ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Advanced Science Index, İslam Araştırmaları İndeksi, Akademia Sosyal Biliml

Bildiriler

10 Adet
1
Modelling the Relationship between Financial Assets and Geopolitical, Economic Policy Uncertainty, and Oil Volatility: Evidence from Quantile Approaches

GÖK REMZİ, GEMİCİ ERAY, KARA ERKAN
Yayın Yeri: 2nd Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship (ECONEFE)
İstanbul, İngilizce, 20.05.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Frequency-based return connectedness between crude oil and agricultural commodity spot prices

GÖK REMZİ, GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: 1st Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship (ECONEFE)
SIRBİSTAN, Belgrad, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Risk İştahı Endeksi ile Finansal Yatırım Araçları Arasındaki İlişki

Söylemez Zeynep, BUĞAN MEHMET FATİH, GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: 2nd International Azerbaijan Congress on Life, Social, Health, and Art Sciences
AZERBAYCAN, İngilizce, 13.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
The Causal Relationship between Bitcoin, Islamic Stocks, and Oil Prices: Evidence from the Quantiles-Based Granger Causality Test

Aljasem Salahaddin, BUĞAN MEHMET FATİH, GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: 2nd International Azerbaijan Congress on Life, Social, Health, and Art Sciences
AZERBAYCAN, İngilizce, 13.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Predictability of Risk Appetite Index in Turkey: Causality-In-Quantiles Approach

GÖK REMZİ, GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: 24. Finans Sempozyumu
TÜRKİYE, Sakarya, İngilizce, 20.10.2021

Ulusal  Tam metin bildiri
6
Can Risk Indicators Predict Safe-Haven Assets Under All Market Conditions

GÖK REMZİ, GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: 5th Economic Research And Financial Markets Congress With International Participation (IERFM)
TÜRKİYE, İngilizce, 14.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
İşletmelerde Büyüme ve Büyüklük İlişkisi

GEMİCİ ERAY,POLAT MÜSLÜM
Yayın Yeri: 1st International Hazar Scientific Research Conference
Bakü, Türkçe, 18.09.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Gelişmekte Olan Piyasalarda Geçici ve Kalıcı Şoklar

GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: 6. Global İşletme Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 04.06.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Jeopolitik Risk Altında Finansal Piyasalar: BRICS-T Ülkeleri Örneği

GEMİCİ ERAY,KILIÇ YUNUS
Yayın Yeri: 23. Finans Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 09.10.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
10
Bitcoin ve Altcoinler Arasındaki İlişki

POLAT MÜSLÜM,GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: 22. Finans Sempozyumu
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 10.10.2018

Ulusal  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
SAĞLIK BAKANLIĞI

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

2009 - 2015

Editörlükler

2 Adet
1
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,GEMİCİ ERAY,SARIÇOBAN KAZIM , Yayın Yeri: İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  OpenAir, Acar index

2
Teorik ve Ampirik Perspektifte Seçilmiş Finans Konuları

Yazar Adı: GEMİCİ ERAY , Yayın Yeri: Nobel Bilimsel Eserler
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 İş Etiği Türkçe 3
2 2016-2017 Örgüt Kuramı Türkçe 3
3 2016-2017 Marka Yönetimi Uygulamaları Türkçe 3
4 2016-2017 Yatırım Analizi Uygulamaları Türkçe 3
5 2017-2018 Muhasebe I Türkçe 3
6 2017-2018 İşletme Bilimine Giriş Türkçe 3
7 2017-2018 Toplumsal Duyarlılık Projesi I Türkçe 1
8 2017-2018 Envanter ve Bilanço Türkçe 3
9 2017-2018 Maliyet Muhasebesi I Türkçe 3
10 2017-2018 Bitirme Projesi I Türkçe 1
11 2017-2018 Muhasebe II Türkçe 3
12 2017-2018 Toplumsal Duyarlılık Projesi II Türkçe 2
13 2017-2018 Şirketler Muhasebesi II Türkçe 2
14 2017-2018 Finansal Okuryazarlık Türkçe 3
15 2017-2018 Maliyet Muhasebesi II Türkçe 3
16 2017-2018 Bitirme Projesi II Türkçe 1
17 2018-2019 Muhasebe II Türkçe 3
18 2018-2019 Şirketler Muhasebesi Türkçe 2
19 2018-2019 Maliyet Muhasebesi II Türkçe 3
20 2018-2019 Bitirme Projesi II Türkçe 1
21 2019-2020 Muhasebe I Türkçe 3
22 2019-2020 Envanter ve Bilanço Türkçe 3
23 2019-2020 Maliyet Muhasebesi I Türkçe 3
24 2019-2020 Bitirme Projesi I Türkçe 1
25 2019-2020 Muhasebe II Türkçe 3
26 2019-2020 Finansal Okuryazarlık Türkçe 3
27 2019-2020 Maliyet Muhasebesi II Türkçe 3
28 2019-2020 Sermaye Piyasası Analizi Türkçe 3
29 2019-2020 Bitirme Projesi II Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 4
2 2014-2015 Muhasebe Denetimi Türkçe 3
3 2014-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Türkçe 2
4 2014-2015 Yönetim Muhasebesi Türkçe 4
5 2014-2015 Genel Muhasebe Türkçe 4
6 2015-2016 Genel Muhasebe Türkçe 4
7 2015-2016 Maliyet Muhasebesi Türkçe 4
8 2015-2016 Finansal Yönetim Türkçe 4
9 2015-2016 Taşıma Mevzuatı Türkçe 4
10 2015-2016 Stratejik Pazarlama Yönetimi Türkçe 4
11 2015-2016 Çalışma Sermayesi Yönetimi Türkçe 2
12 2015-2016 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 5
13 2015-2016 İşletme Becerileri Grup Çalışması Türkçe 3
14 2016-2017 Genel İşletme Türkçe 4
15 2016-2017 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Türkçe 3
16 2016-2017 Genel Muhasebe Türkçe 4
17 2016-2017 Ekonomi I Türkçe 3
18 2016-2017 Para ve Banka Türkçe 4
19 2016-2017 Vergi Hukuku Türkçe 2
20 2016-2017 Sosyal Etkinliklere Katılım Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı The causal relationship between Bitcoin, Islamic Stocks, and oil prices: Evidence from the quantiles-based Granger Causality Test SALAH ALDDIN ALJASEM TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Risk iştahı endeksi ile finansal yatırım araçları arasındaki ilişki ZEYNEP SÖYLEMEZ TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Pay senedi piyasaları ve Bitcoin piyasaları arasındaki etkileşim: Gelişmekte olan ülkeler örneği ECEM ÇELİK TezMerkezi 2020

Araştırmalar

7 Adet
1
I. Uygulamalı Ekonometri Eğitimi Sertifikası

Temel ekonometriye ilişkin uygulamalı eğitim.
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Sertifika

2
Güncel Perspektifte Panel Veri Analizi

Panel veri ekonometrisinde kullanılan güncel tekniklere ilişkin uygulamalı eğitim.
İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye/Malatya   Ulusal  Sertifika

3
Güncel Perspektifte Zaman Serileri Analizi

Zaman serilerinde kullanılan güncel ekonometrik yöntemlere ilişkin uygulamalı eğitim.
İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye/Malatya   Ulusal  Sertifika

4
Ekonometri Yaz Seminerleri Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi

Doğrusal olmayan zaman serileri için uygulamalı ekonometrik yöntemlere ilişkin eğitim
İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye/Malatya   Ulusal  Sertifika

5
Ekonometri Yaz Seminerleri Finansal Ekonometri

Finansal zaman serilerinde kullanılan ekonometrik yöntemler hakkında uygulamalı eğitim.
İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye/Malatya   Ulusal  Sertifika

6
Finansal Ekonometri

Finansal zaman serilerinde kullanılan ekonometrik yöntemler hakkında uygulamalı eğitim.
İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye/Malatya   Ulusal  Sertifika

7
Ekonometri Yaz Seminerleri Zaman Serileri Analizi

Doğrusal zaman serileri için ekonometrik yöntemlere ilişkin uygulamalı eğitim.
İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye/Malatya   Ulusal  Sertifika