Dr.Öğr.Üyesi AYDIN ATAKAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
ARABAN M.Y.O. BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

   aydinatakan@gantep.edu.tr      (0342) 611 26 66  
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı  Bitki Koruma  Fitopatoloji

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Recent Insights into Molecular Biology, Genetics and Biotechnology

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-975-7375-78-4, TÜRKİYE, Gazientep, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Phytofabricated Nanoparticles: A Promising Alternative to Agrochemicals and Possible Effects on Phytopathogens

Yayın Yeri: Biyomit Publisher
ISBN: 978-605-71699-2-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
BİTKİ HASTALIKLARININ YÖNETİMİNDE POTANSİYEL ANTAGONİSTLER OLARAK TRİCHODERMA’LAR

Yayın Yeri: Livre de Lyon
ISBN: 978-2-38236-501-4, FRANSA, Lyon, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
TARIMSAL EKOLÔJİ AÇISINDAN PATOJEN OLMAYAN FUSARIUM TÜRLERİNİN ÖNEMİ

Yayın Yeri: Livre de Lyon
ISBN: 978-2-38236-501-4, FRANSA, Lyon, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDA ARBÜSKÜLER MİKORİZAL FUNGUSLAR ve BİYOGÜBRE OLARAK KULLANIM POTANSİYELİ

Yayın Yeri: SERÜVEN YAYINEVİ
ISBN: 978-625-7276-00-9, TÜRKİYE, İZMİR, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

10 Adet
1
Diagnosis of Fusarium Species in Garlic Cultivation Areas in Gaziantep Province

YILDIZBAKAN Nuran, ATAKAN AYDIN, ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA
Yayın Yeri: Çukurova Tarım ve Gıda bilimleri dergisi (Online)
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Prevalence of Fungal Disease Agents in Garlic Growing Areas of Gaziantep Province

YILDIZBAKAN Nuran, ATAKAN AYDIN, ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA
Yayın Yeri: Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Glomalin

ATAKAN AYDIN, ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA
Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  Index Copernicus
4
INDUCED RESISTANCE TO FUSARIUM WILT IN CARNATION WITH MIXTURE OF MYCORRHIZAL FUNGI

ATAKAN AYDIN, ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA
Yayın Yeri: Fresenius Environmental Bulletin
İngilizce, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
5
Evaluation of plant protection practices of garlic growers in Gaziantep Province

ATAKAN AYDIN, ERDOĞAN OKTAY, ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA
Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ
6
DETERMINATION OF FUSARIUM SPECIES IN CARNATION GREENHOUSES IN ANTALYA, TURKEY

ATAKAN AYDIN,ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA
Yayın Yeri: Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C Biology
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Master Journal List- Zoological Record
7
Antalya İli Karanfil Seralarında Toprak Kökenli Fungal Hastalık Etmenlerinin Yaygınlığının Belirlenmesi

ATAKAN AYDIN,ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Fitopatolojide Nanoteknoloji

ATAKAN AYDIN,ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA
Yayın Yeri: Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
9
Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) on Heavy Metal and Salt Stress

ATAKAN AYDIN, ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA, ERDOĞAN OKTAY
Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  ULAKBİM
10
KARANFİL HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ

ATAKAN AYDIN, ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA
Yayın Yeri: TÜRKTOB
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

14 Adet
1
In silico identification of potential miRNAs that target Avr genes in Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

ATAKAN AYDIN
Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2023)
TÜRKİYE, ANKARA, İngilizce, 11.10.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
Are nanoparticle-hydrogel combinations the next generation of control strategies against plant diseases?

KARPUZ MEHMET MENSUR, ATAKAN AYDIN, MARAKLI SEVGİ
Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2023)
Ankara, İngilizce, 11.10.2023

Uluslararası  Özet bildiri
3
MicroRNAs and Their Roles in the Management of Plant Diseases

ATAKAN AYDIN
Yayın Yeri: V. BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS
TÜRKİYE, Edirne, İngilizce, 20.09.2023

Uluslararası  Özet bildiri
4
Effects of Some Green Synthesis Nanoparticles against Phytopathogens

ATAKAN AYDIN, MARAKLI SEVGİ
Yayın Yeri: 7th International Congress on Applied Biological Science(ICABS)
TÜRKİYE, Adana, İngilizce, 01.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
5
Effects of biofertilizers on plant growth and development

KARPUZ MEHMET MENSUR, YILDIZ DERYA, İSLİM ALİRIZA, ATAKAN AYDIN, MARAKLI SEVGİ
Yayın Yeri: 7th International Congress on Applied Biological Science
TÜRKİYE, Adana, İngilizce, 01.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
6
DETERMINATION OF FUSARIUM SPECIES IN CARNATION GREENHOUSES IN ISPARTA PROVINCE

ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA, OKUMUŞ EROL Tuğçe, ATAKAN AYDIN
Yayın Yeri: International Congress on Agriculture in Alanya, Agriculture in the World (ICAAW2021), 29-31 October 2021, Alanya-Turkey
TÜRKİYE, İngilizce, 29.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Investigation of Factors Affecting Catalase Enzyme Activity in Different Agricultural Soils

TUNÇ ERDİHAN,Şahin Engin Zafer,Demir Mustafa,ÇELİK ÖMER,ATAKAN AYDIN
Yayın Yeri: INCSAT 1
İngilizce, 01.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Determination of Urease Enzyme Activity in Different Agricultural Soils in Araban District of Gaziantep (Southeast Turkey)

TUNÇ ERDİHAN,Şahin Engin Zafer,ÇELİK ÖMER,Demir Mustafa,ATAKAN AYDIN
Yayın Yeri: INCSAT 1
İngilizce, 01.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Evaluation of Plant Protection Practices of Garlic Growers in Gaziantep Province

ATAKAN AYDIN,ERDOĞAN OKTAY,ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA
Yayın Yeri: 1st International Congress on Sustainable Agriculture and Technology (INCSAT-2019)
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 01.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
10
Comparision of Soil Enzymes and Soil Properties in Grassland, Wheat and Pistachio Agricultural Lands in Araban, Gaziantep Province.

TUNÇ ERDİHAN, A.T Tsegail, ÇELİK ÖMER, ATAKAN AYDIN
Yayın Yeri: 3rd International Energy & Engineering Congress
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 18.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
The Effect of Glomus intraradices on Gossypol Synthesis of Verticillium dahliae Inoculated Cotton Plants

ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA,Taşoluk Fatih,ATAKAN AYDIN,YARDIMCI NEJLA
Yayın Yeri: The Third International Symposium on Eurosian Biodiversity
İngilizce, 05.07.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Kumluca İlçesi Sebze Seralarındaki Fusarium Tüleri

ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA,DURAN İlknur,ATAKAN AYDIN
Yayın Yeri: VI. Bitki Koruma Kongresi
Türkçe, 05.09.2016

Uluslararası  Özet bildiri
13
Kumluca ilçesi sebze seralarındaki Fusarium tüleri

ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA,Duran İlknur,ATAKAN AYDIN
Yayın Yeri: VI. Bitki Koruma Kongresi
Türkçe, 05.09.2016

Uluslararası  Özet bildiri
14
Determination of Soil-Borne Disease Agents in Carnation Greenhouses in Antalya Province.

ATAKAN AYDIN,ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA
Yayın Yeri: Balkan Agricultural Congress (AgriBalkan)
İngilizce, 08.09.2014

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

3 Adet
1
TRiCHODERMA HARZİANUM'UN BUĞDAY PATOJENİ BAZI FUSARİUM TÜRLERİNE KARŞI İN VİTRO BİYOKONTROL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI


26.12.2022 - 14.08.2023
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Gaziantep/Araban Fıstık, Buğday Tarlaları Ve Mera Topraklarındaki Katalaz, Üreaz Enzim Ve Toplam Karbon Seviyelerinin Karşılaştırılması.

Toprak enzimleri, üreaz ve katalaz
11.08.2017 - 11.11.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Karanfil - Fusarium oxysporum f.sp. dianthi Bitki Patojen Sisteminde Mikorizal Fungus Uygulamalarının Bazı Dayanıklılık Parametrelerine Etkileri.

Fitopatoloji
01.07.2018 - 01.07.2020
-Tübitak 3001,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Editörlükler

1 Adet
1
Yaşam ve Doğa Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar

Yazar Adı: ATAKAN AYDIN, KOYUNCU MÜRŞİT ÖMÜR , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Yayınları
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Elektronik

İdari Görevler