Öğr.Gör. BAYRAM BOZHÜYÜK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MYO EL SANATLARI

   bayramb@gantep.edu.tr  
Güzel Sanatlar Temel Alanı  Tasarım

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

4 Adet
1
Karton Maket Yapımcılığı ve Karton Maket Üretiminde Grafik Tasarımın Rolü

BOZHÜYÜK BAYRAM
Yayın Yeri: Art-e Sanat Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Dijital Tekniklerle Üretilen Çizgi Romanların Gerçeklik ve Hayal Gücü Algısı Üzerine Etkisi

BOZHÜYÜK BAYRAM
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Coca Cola’nın, II. Dünya Savaşı Döneminde Yayınladığı Dergi Reklamlarının Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi

BOZHÜYÜK BAYRAM
Yayın Yeri: Sanat Yazıları
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
4
Rönesans’tan, 21. Yüzyıla Kadarki Tarihsel Süreçte, Grafik Tasarım Çalışmalarında Ortaçağ İmgelerine Örnekler

BOZHÜYÜK BAYRAM
Yayın Yeri: Sanat Yazıları
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

7 Adet
1
Grafik Tasarımda İzometrik Görüntülerden Yararlanma - Using Isometric Images In Graphic Design

BOZHÜYÜK BAYRAM
Yayın Yeri: UBCAK 6. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 26.07.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Sürdürülebilir Tasarımın Tüketici Tercihlerine Etkisi - Effect Of Sustainable Design On Consumer Preferences

BOZHÜYÜK BAYRAM
Yayın Yeri: UBCAK 6. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 26.07.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Kentlere Ait Mimari Göstergelerin Piktogramlı Afiş Yoluyla Haritalandırılması - Map Making Via Pictogram The Architectural Indicators Of Cities

BOZHÜYÜK BAYRAM
Yayın Yeri: SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
TÜRKİYE, Karaman, Türkçe, 24.07.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Selanik Bizans Kültürü Müzesindeki Piktogram Tasarımlarının İncelenmesi Ve Öneriler - Analysis Of Pictogram Designs In The Byzantine Culture Museum Of Thessaloniki And Suggestions

BOZHÜYÜK BAYRAM
Yayın Yeri: SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
TÜRKİYE, Karaman, Türkçe, 24.07.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Okuma Alışkanlığının İnternet Gazete Tasarımına Etkisi Üzerine Bir Karşılaştırma Ve Öneriler - A Comparison On The Effect Of Reading Habits On Internet Newspaper Design

BOZHÜYÜK BAYRAM
Yayın Yeri: AKDENİZ 6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 23.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Nıghthawks İsimli Eserin Popüler Kültüre Ait Yorum Örneklerinin İncelenmesi - Examination Of Commentary Examples Of Nighthawks In Popular Culture

BOZHÜYÜK BAYRAM
Yayın Yeri: AKDENİZ 6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 23.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Photo Of The Function Of Urban Change In Documentation

BOZHÜYÜK BAYRAM
Yayın Yeri: 8th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH)
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, İngilizce, 17.12.2016

Uluslararası  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Gaziantep Tasarım Evi

Yönetici
Reklam Ajansi Yöneticiliği,

2008 - 2013

Tasarım

16 Adet
1
Mezuniyet


Tasarım Sahipleri: Güzel Sanatlar Fakültesi
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 27.12.2018

Uluslararası  Sahne Tasarımı
2
Yön Sergisi

Afiş ve Broşür
Tasarım Sahipleri: Gaziantep Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 26.03.2016

Uluslararası  SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)
3
Katalog

Muhammet Aliyev Resim Kataloğu
Tasarım Sahipleri: Güzel Sanatlar Fakültesi
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 23.12.2018

Uluslararası  Grafiksel Tasarım
4
I. Uluslararası Resimli Mektup Sergisi Kataloğu


Tasarım Sahipleri: Gaziantep Üniversitesi,GSF
Diğer, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 23.03.2020

Uluslararası  Grafiksel Tasarım
5
Afiş

Temel Tasarım Nedir Afişi
Tasarım Sahipleri: Gaziantep Üniversitesi
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 22.11.2018

Uluslararası  Grafiksel Tasarım
6
Gaziantep Halk Kültürü Yazıları, Cemil Cahit Güzelbey adlı kitabın kapak tasarımı


Tasarım Sahipleri: Bayram Bozhüyük
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 20.09.2015

Uluslararası  SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)
7
Elif Şenel Postpanoptikon Sergi Afiş ve Tasarımları

Afiş ve Broşür
Tasarım Sahipleri: Yrd. Doç. Dr. Elif Şenel
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 19.03.2016

Uluslararası  SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)
8
Takvim Tasarımı 2020


Tasarım Sahipleri: Gaziantep Üniversitesi
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 17.12.2019

Uluslararası  Grafiksel Tasarım
9
Afiş

Sıradan Mühim şeyler sergi afişi
Tasarım Sahipleri: Gaziantep Üniversitesi
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 17.02.2018

Uluslararası  Grafiksel Tasarım
10
Boyun Eğmeyen Kadınlar isimli fotoğraf Sergisinin Afiş Tasarımı


Tasarım Sahipleri: Bayram Bozhüyük
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 15.01.2016

Uluslararası  Bilimsel Tasarım
11
Fırat’xxın İncisi Rumkale - Hasan Yelken İsimli Kitap Tasarımı

2017 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş. Kültür Yayınları 8
Tasarım Sahipleri: Bayram Bozhüyük
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 14.09.2017

Uluslararası  SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)
12
Nar Çiçekleri İsimli Logo Tasarımı


Tasarım Sahipleri: Gaziantep Kolej Vakfı
Diğer, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 08.04.2020

Uluslararası  Grafiksel Tasarım
13
Muhammet Aliyev Resim Kataloğu Tasarımı


Tasarım Sahipleri: Bayram Bozhüyük
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 07.10.2015

Uluslararası  SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)
14
Afiş

Grafik tasarım üzerine söyleşi afişi
Tasarım Sahipleri: Gazianyep Üniversitesi
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 06.12.2018

Uluslararası  Grafiksel Tasarım
15
2016 Yılı Mezuniyet Töreni Afiş Tasarımı


Tasarım Sahipleri: Gaziantep Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 03.06.2016

Uluslararası  SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)
16
Afiş

Yön 3 isimli afiş
Tasarım Sahipleri: Gaziantep Üniversitesi
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 01.03.2018

Uluslararası  Grafiksel Tasarım

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Grafik Türkçe 4
2 2017-2018 Grafik Türkçe 4
3 2018-2019 Grafik Türkçe 4
4 2016-2017 Moda Fotoğrafçılığı Türkçe 2
5 2018-2019 Moda Fotoğrafçılığı Türkçe 2
6 2017-2018 Moda Fotoğrafçılığı Türkçe 2
7 2019-2020 Bilgisayarlı Temel Tasarım I ve II Türkçe 1
8 2018-2019 Bilgisayarlı Temel Tasarım I ve II Türkçe 1
9 2017-2018 Bilgisayarlı Temel Tasarım I ve II Türkçe 1
10 2016-2017 Bilgisayarlı Temel Tasarım I ve II Türkçe 1
11 2017-2018 Bilgisyar Destekli Tasarım I ve II Türkçe 1
12 2019-2020 Bilgisyar Destekli Tasarım I ve II Türkçe 1
13 2018-2019 Bilgisyar Destekli Tasarım I ve II Türkçe 1
14 2017-2018 Yiyecek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı Türkçe 1
15 2019-2020 Yiyecek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı Türkçe 1
16 2018-2019 Yiyecek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı Türkçe 1
17 2019-2020 Dijital Sanatlar Türkçe 1
18 2018-2019 Dijital Sanatlar Türkçe 1
19 2016-2017 Dijital Sanatlar Türkçe 1
20 2017-2018 Dijital Sanatlar Türkçe 1
21 2016-2017 Reklam Tasarım Türkçe 1
22 2018-2019 Reklam Tasarım Türkçe 1
23 2019-2020 Reklam Tasarım Türkçe 1
24 2017-2018 Reklam Tasarım Türkçe 1
25 2019-2020 Fotoğraf Türkçe 1
26 2017-2018 Grafik III Türkçe 1
27 2018-2019 Grafik II Türkçe 1
28 2016-2017 Grafik III Türkçe 1
29 2017-2018 Grafik II Türkçe 1
30 2018-2019 Grafik III Türkçe 1
31 2017-2018 Anadolu Kıyafetleri ve Motifleri Türkçe 1
32 2016-2017 Anadolu Kıyafetleri ve Motifleri Türkçe 1
33 2018-2019 Anadolu Kıyafetleri ve Motifleri Türkçe 1
34 2020-2021 Estetik II Türkçe 2
35 2020-2021 Düşünce Tarihi Türkçe 2
36 2020-2021 Grafik I Türkçe 4
37 2020-2021 Reklam Tasarım Türkçe 2
38 2020-2021 Bilgisayar Destekli Tasarım I Türkçe 4
39 2020-2021 Bilgisayar Destekli Tasarım II Türkçe 4
40 2020-2021 Fotoğraf I Türkçe 4
41 2020-2021 Yiyecek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı Türkçe 2
42 2020-2021 Moda Fotoğrafçılığı Türkçe 2
43 2020-2021 Bilgisayarlı Temel Tasarım I Türkçe 3
44 2020-2021 Bilgisayarlı Temel Tasarım II Türkçe 3
45 2020-2021 Dijital Sanatlar Türkçe 2
46 2021-2022 Bilgisyar Destekli Tasarım I Türkçe 4
47 2021-2022 Fotoğraf I Türkçe 4
48 2021-2022 Sanat Kavramları ve Kuramları Türkçe 2
49 2021-2022 Uygarlık Tarihi Türkçe 2
50 2021-2022 Temel Bilgisayar Teknikleri I Türkçe 3
51 2021-2022 Dijital Sanatlar Türkçe 2
52 2021-2022 Estetik ve Sanat Felsefesi I Türkçe 2
53 2021-2022 Perspektif Türkçe 3

Araştırmalar

1 Adet
1
Blended Learning Programme

Uzaktan ve Harmanlanmış Eğitim Geliştirme Programı
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep/Türkiye   Uluslararası  Sertifika

Üyelikler

1 Adet
1
Gaziantep Kent Konseyi, Sanat Çalışma Grubu

 Üye    2015 

Sanatsal Faaliyetler

57 Adet
1
II. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Sergisi

Etkinlik Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  22.05.2017 - 31.05.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
2
Çizgilerle Rönesans

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Sanat bilim kültür
Düzenleyenler : Bayram Bozhüyük
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  30.05.2021 - 30.06.2021

Ulusal  Özgün  SERGİ
3
Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Öğretim elemanları sergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Sanat Bilim Kültür
Düzenleyenler : Bayram Bozhüyük
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  31.05.2021 - 30.06.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
4
5. Uluslararası Dünya Sanat Günü Jürili Online Karma Sergisi

Etkinlik Yeri: Ardahan Üniversitesi
Düzenleyenler : Bayram Bozhüyük
SERGİLER/Karma sergiler /  15.04.2021 - 30.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
5
4. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi/Ufo/Sergi

Etkinlik Yeri: 4. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi
Düzenleyenler : 4. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  27.11.2021 - 28.11.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
6
Karma Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Havra Kültür Merkezi
SANATSAL ETKİNLİKLER/  28.04.2016 - 28.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
7
Yüz yıl önce yüz yıl sonra Gaziantep Fotoğraf Sergisi


SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  25.12.2015 - 27.12.2015

Ulusal  Özgün  SERGİ
8
Cumhuriyet ilk dönemlerinde Grafik Sanatçıları

Etkinlik Yeri: Gaziantep Kültür Turizm Derneği, Bakır Eserleri Müzesi
GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  27.10.2018 - 27.10.2018

Ulusal  Özgün
9
Sinema ve Televizyon Bölümü Karma Fotoğraf Sergisi,

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Cenani Konağı Kültür Ve Sanat Merkezi
SERGİLER/Karma sergiler /  13.12.2019 - 26.12.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
10
Kadim Şehir Gaziantep isimli fotoğraf gösterisi


GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  26.06.2015 - 26.06.2015

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
11
I. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi

Etkinlik Yeri: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TEKSTİL ve EL SANATLARI TASARIM ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  19.05.2016 - 26.05.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
12
YÖN İsimli Karma Sergi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi
SERGİLER/Karma sergiler /  10.03.2016 - 26.03.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
13
18 Mart Çanakkale ve Tüm şehitlerimiz konulu jürili karma sergi.

Etkinlik Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik ve El Sanatları Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Isparta
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  19.03.2018 - 25.03.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
14
Grafik tasarım söyleşisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Ünversitesi, Mimarlık Fakültesi
GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  24.12.2018 - 24.12.2018

Ulusal  Özgün
15
Fotoğrafını Getir

Etkinlik Yeri: İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu
SERGİLER/Karma sergiler /  14.09.2017 - 24.09.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
16
“İstiklal Marşımızın 100. Yıldönümünü Kutlama ve Anma Sergisi

Etkinlik Yeri: Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Düzenleyenler : Bayram Bozhüyük
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  12.03.2021 - 24.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
17
Nature Art / Doğa Sanatı Sergisi


Düzenleyenler : Gaziantep İl Halk Kütüphanesi
SERGİLER/  15.12.2017 - 23.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
18
I. Uluslararası Sanat Tasarım ve Moda Kongresi, Kırmızıyla Yazılanlar

Etkinlik Yeri: Gaziantep
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  20.05.2017 - 23.05.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
19
Canlı Resim Yarışması


SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  23.04.2015 - 23.04.2015

Ulusal  Özgün  SERGİ
20
Yaşamdan Kareler

Etkinlik Yeri: Gaziantep
GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  23.02.2017 - 23.02.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
21
2016 yılı Gaziantep Skeç Yarışması

Etkinlik Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  23.02.2016 - 23.02.2016

Uluslararası  Karma  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
22
Temel Tasarım Nedir

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  22.11.2018 - 22.12.2018

Ulusal  Özgün
23
23 Nisan Çocuk Defilesi Afiş ve Sahne Düzenlemesi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Teknopark Konferans Salonu, Gaziantep
KOLEKSİYON /Koleksiyon hazırlığı ve sunumu /  22.04.2016 - 22.04.2016

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
24
Temel Tasarım İlkeleri Nedir

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  20.12.2018 - 20.12.2018

Ulusal  Özgün
25
Yön 3

Etkinlik Yeri: Gaziantep
SERGİLER/Karma sergiler /  06.03.2018 - 20.03.2018

Ulusal  Karma  SERGİ
26
Trafik Sevinci Yaşama Bilinci Sergi ve Yarışma

Etkinlik Yeri: Gaziantep
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  17.04.2018 - 18.04.2018

Ulusal  Karma
27
100 yıl önce 100 sonra Gaziantep gösterisi


GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  17.12.2015 - 17.12.2015

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
28
Kaşifler Ex Libris Sergisi

Etkinlik Yeri: Sanko Sanat Galerisi, Gaziantep
Düzenleyenler : Bayram Bozhüyük
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  27.08.2021 - 17.09.2021

Ulusal  Özgün  SERGİ
29
Ya Tutarsa Karma Sergi

Etkinlik Yeri: SEDER, Sanat Eğitimcileri Derneği
Düzenleyenler : Bayram Bozhüyük
SERGİLER/Karma sergiler /  17.05.2021 - 17.06.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
30
Anadolu’xxnun Ünlüleri isimli sunum


GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  16.09.2017 - 16.09.2017

Ulusal  Özgün  SERGİ
31
”Benim Okulum” Konulu Fotoğraf Yarışması

Etkinlik Yeri: Gaziantep Kent Konseyi
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  16.06.2017 - 16.06.2017

Ulusal  Özgün  SERGİ
32
Çiçek Festivali

Etkinlik Yeri: Gaziantep
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  15.04.2018 - 16.05.2018

Ulusal  Özgün
33
Sıradan Mühim Şeyler

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Cenani Konağı Kültür Ve Sanat Merkezi, Gaziantep
SERGİLER/Karma sergiler /  08.03.2017 - 16.03.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
34
29 Ekim Akademisyen Sanatçılar Sergisi

Etkinlik Yeri: Şehitkamil Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Şehitkamil Sanat Galerisi
SERGİLER/Karma sergiler /  26.10.2021 - 15.11.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
35
I. Ve II. Dünya Savaşı Arası Dönemde Avrupa’da Ve Türkiye’de Üretilmiş Pul Tasarımları

Etkinlik Yeri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı Onuruna Akademik Etkinlikler / Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Düzenleyenler : Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi/ Elif Ergen, Bayram Bozhüyük
GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  01.10.2021 - 15.10.2021

Ulusal  Karma  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
36
Su / Water

Etkinlik Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Düzenleyenler : Bayram Bozhüyük
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  30.04.2021 - 15.05.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
37
Yön 2

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Cenani Konağı Kültür Ve Sanat Merkezi, Gaziantep
SERGİLER/Karma sergiler /  03.04.2017 - 14.04.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
38
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Cenani Kültür Merkezi ve http://www.sanatbilimkultur.com web sitesi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanları/Bayram Bozhüyük
SERGİLER/Karma sergiler /  29.10.2021 - 12.11.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
39
Fusion Kültürel Mutfak İsimli Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Cenani Konağı Kültür Ve Sanat Merkezi
SERGİLER/Karma sergiler /  05.10.2017 - 12.10.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
40
Uluslararası "Anadolu'nun Geleneksel El Sanatları; Sanatçı ve Zanaatkâr Buluşması" Sempozyumu ve Sergisi

Etkinlik Yeri: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Düzenleyenler : Bayram Bozhüyük
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  08.09.2021 - 10.09.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
41
Art Travel Group Sergisi

Etkinlik Yeri: Apodec Gallery, Selanik, Yunanistan
SERGİLER/Karma sergiler /  07.02.2019 - 10.02.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
42
Kısa Bakışlar Fotoğraf Sergisi,

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Cenani Konağı Kültür Ve Sanat Merkezi
SERGİLER/Karma sergiler /  25.12.2019 - 10.01.2020

Ulusal  Karma  SERGİ
43
Doğa Sanatı

Etkinlik Yeri: Gaziantep
SERGİLER/Karma sergiler /  04.01.2018 - 10.01.2018

Ulusal  Karma  SERGİ
44
Temel Fotoğraf Tekniikleri

Etkinlik Yeri: Geçmişe Sahip Çıkmak - Embracing the Past (Arkeoloji ve Kültürel Miras Eğitimleri
Düzenleyenler : AB - Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü
GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  04.11.2021 - 07.11.2021

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
45
YÖN IV

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Sanat Bilim Kültür
Düzenleyenler : Bayram Bozhüyük
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  07.06.2021 - 07.07.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
46
Grafik tasarım üzerine söyleşi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
SERGİLER/Karma sergiler /  06.12.2018 - 06.12.2018

Ulusal  Özgün
47
Bayram Bozhüyük Fotoğraf Atölyesi Sergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Sanat Bilim Kültür
Düzenleyenler : Bayram Bozhüyük
KURATÖRLÜK /  06.05.2021 - 06.06.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
48
Gaziantep’te Yaşam isimli Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep
SERGİLER/Karma sergiler /  26.02.2018 - 06.03.2018

Ulusal  Karma  SERGİ
49
4. Uluslararası Sosyal Bilimler Ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (Usves)

Etkinlik Yeri: 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (Usves) Online
Düzenleyenler : Bayram Bozhüyük
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  04.09.2021 - 05.09.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
50
Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu

Etkinlik Yeri: Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu online
Düzenleyenler : Bayram Bozhüyük
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  04.09.2021 - 05.09.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
51
”Göçebe Kelimeler”

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi, Cenani Konağı Kültür Ve Sanat Merkezi, Gaziantep
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  26.01.2017 - 05.02.2017

Ulusal  Özgün  SERGİ
52
2. Geleneksel Beynelmilel Gaziantep Yemekleri Yarışması Tanıtım Tasarımı Etkinlikleri


SANATSAL ETKİNLİKLER/  04.05.2016 - 04.05.2016

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
53
Bilgisayarda Grafik Tasarım Eğitim Programı

Etkinlik Yeri: Gaziantep Ticaret Odası
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  03.08.2017 - 03.08.2017

Ulusal  Özgün  SERGİ
54
Görüntülerle Gaziantep’in dünü ve bugünü

Etkinlik Yeri: Gaziantep Kent Konseyi Sunum Alanı, Gaziantep
GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  03.03.2020 - 03.03.2020

Ulusal  Özgün
55
Gastronomi Fotoğrafçılığında Görsel Tasarım

Etkinlik Yeri: GASNUTFOOD Gastronomi, Beslenme ve Gıda Teknolojileri Ulusal Sempozyumu - Toros Üniversitesi
Düzenleyenler : Bayram Bozhüyük
GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  02.09.2021 - 02.09.2021

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
56
Sıradan Mühim şeyler isimli karma sergi

Etkinlik Yeri: Gaziantep
SERGİLER/Karma sergiler /  16.02.2018 - 02.03.2018

Ulusal  Karma  SERGİ
57
1.Uluslararası Kapıdağ Yarımadası Online Görsel Sanatlar Sergisi

Etkinlik Yeri: 1.Uluslararası Kapıdağ Yarımadası Online Görsel Sanatlar Sergisi
Düzenleyenler : Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  22.11.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ