Prof.Dr. SÜLEYMAN GANİDAĞLI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

   ganidagli@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON

Yayın Yeri: AKADEMİSYEN KİTABEVİ
ISBN: 978-605-81614-3-6, TÜRKİYE, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Noninvazif mekanik ventilasyon

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-605-81614-3-6, TÜRKİYE, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

25 Adet
1
Effect Of Preemptive Epidural Analgesia In Percutaneous Nephrolithotomy

TANRIVERDİ GÜLŞEN,ŞEN ELZEM,GANİDAĞLI SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Journal of Clinical and Analytical Medicine
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Evaluation of Affecting Factors and The Effectiveness of Treatment in Cases With Post Dural Puncture Headache Who Underwent Epidural Blood Patch

Ugur Mete Gurol,Pirbudak Lutfiye,Ugur Berna Kaya,Kul Seval,GANİDAĞLI SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Ağrı - The Journal of The Turkish Society of Algology
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MEDLINE
3
The effects of DEX premedication on volatile induction of mask anesthesia VIMA and sevoflurane requirements

Mizrak Ayse,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Cengiz Mehri T,Oner Unsal,Saricicek Vahap
Yayın Yeri: Journal of Clinical Monitoring and Computing
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
4
Changes in cuff pressure of endotracheal tube during laparoscopic and open abdominal surgery

Zeynep Baysal Yildirim,Uzunkoy Ali,Cigdem A,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Ozgonul Abdullah
Yayın Yeri: Surgical Endoscopy
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
5
Dexmedetomidine use in direct laryngoscopic biopsy under TIVA

Mizrak Ayse,Sanlı Maruf,Bozgeyik S,Gul Rauf,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Baysal E,Oner Unsal
Yayın Yeri: Middle East journal of anaesthesiology.
İngilizce, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
6
Dexmedetomidine premedication of outpatients under IVRA

Mizrak Ayse,Gul Rauf,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Karakurum G,Keskinkilic Gulden,Oner Unsal
Yayın Yeri: Middle East journal of anaesthesiology
İngilizce, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
7
Comparison of the Coaxial Circle Circuit with the Conventional Circle Circuit

Mizrak Ayse,Bilgi Murat,Koruk Senem,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Karatas Erkan,Oner Unsal,Gul Rauf,Sahin Levent
Yayın Yeri: The Eurasian Journal of Medicine
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AHCI
8
Dexmedetomidine Use during Strabismus Surgery in Agitated Children

Mızrak Ayse,Erbagci Ibrahim,Arici Tulin,Avci N,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Oner U
Yayın Yeri: Medical Principles and Practice
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
9
How is electrocardiogram influenced by electroconvulsive therapy in males and females

Mızrak Ayse,Sarı Ibrahim,Sahin Levent,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,HA Savas
Yayın Yeri: The journal of ECT
İngilizce, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
10
Pretreatment with dexmedetomidine or thiopental decreases myoclonus after etomidate a randomized double blind controlled trial

Mizrak Ayse,Koruk Senem,Bilgi M,Kocamer Betül,Erkutlu I,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Oner U
Yayın Yeri: The Journal of surgical research.
İngilizce, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
11
Ketamine versus propofol for strabismus surgery in children

Mizrak Ayse,Erbagci I,Arici T,Ozcan I,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Tatar G,Oner U
Yayın Yeri: Clinical ophthalmology.
İngilizce, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
12
Premedication with dexmedetomidine and midazolam attenuates agitation after electroconvulsive therapy

Mizrak Ayse,Koruk Senem,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Bulut M,Oner U
Yayın Yeri: Journal of anesthesia.
İngilizce, Basılı, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
13
Prediction of difficult tracheal intubation in Turkish patients a multi center methodological study

Yildiz TS,Korkmaz F,Solak M,Toker K,Erciyes N,Bayrak F,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Tekin M,Kizilkaya M,Karslı B,Turan A,Ozcan U
Yayın Yeri: Eur J Anaesthesiol
İngilizce, Elektronik, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
14
Partial neuromuscular blockage levels with mivacurium during mastoidectomy allows intraoperative facial nerve monitoring

Cengiz Mustafa,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Alatas N,San I,Baysal Zeynep
Yayın Yeri: ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties
İngilizce, Basılı, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
15
Oral sedation with midazolam and diphenhydramine compared with midazolam alone in children undergoing magnetic resonance imaging

Cengiz M,Baysal Z,GANİDAĞLI SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Paediatr Anaesth
İngilizce, Elektronik, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
16
Characteristics of poisoning cases in adult intensive care unit in Sanliurfa Turkey

Cengiz M,Baysal Z,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Altındag A
Yayın Yeri: Saudi Med j
İngilizce, Elektronik, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
17
The Comparison of two Lover Extremity Block Techniques Combined with Sciatic Block: 3-in-1 femoral block vs. psoas compartment block

GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Cengiz Mustafa,BAYSAL YILDIRIM ZEYNEP
Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE
İngilizce, 2005

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
18
The effect of music on preoperative sedation and the bispectral index

GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Cengiz M,Yanik M,Becerik C,Unal B
Yayın Yeri: Anesth Analg
İngilizce, Elektronik, 2005

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
19
The comparison of two lower extremity block techniques combined with sciatic block 3 in 1 femoral block vs psoas compartment block

GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Cengiz M,Baysal Z,Baktiroglu L,Sarban S
Yayın Yeri: Int J Clin Pract
İngilizce, Elektronik, 2005

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
20
Eye protection during general anaesthesia comparison of four different methods

GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Cengiiz M,Becerik C,Oguz H,Kilic A
Yayın Yeri: Eur J Anaesthesiol
İngilizce, Elektronik, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
21
Approach to painful disorders by Serefeddin Sabuncuoğlu in the fifteenth century Ottoman period

GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Cengiz Mustafa,Sahin Aksoy,Verit Ayhan
Yayın Yeri: Anesthesiology
İngilizce, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
22
Comparison of ropivacaine with a combination of ropivacaine and fentanyl for the caudal epidural anaesthesia of mares

GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Hayrettin Cetin,HS Biricik,Cimtay I
Yayın Yeri: Veterinary Record
İngilizce, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
23
The effects of remifentanil and alfentanil based total intravenous anesthesia TIVA on the endocrine response to abdominal hysterectomy

Demirbilek S,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Aksoy N,Becerik C,Baysal Z
Yayın Yeri: J Clin Anesth
İngilizce, Elektronik, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
24
Effect of ephedrine on the onset time of succinylcholine

GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Cengiz M,Baysal Z
Yayın Yeri: Acta Anaesthesiol Scand
İngilizce, Elektronik, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
25
Remifentanil vs alfentanil in the total intravenous anaesthesia for paediatric abdominal surgery

GANİDAĞLI SÜLEYMAN,Cengiz Mustafa,Baysal Zeynep
Yayın Yeri: Paediatric Anaesthesia
İngilizce, 2003

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded

Bildiriler

6 Adet
1
Kayıp Aranıyor: Kaybedilen J telinin çıkarılmasında alternatif minimal invaziv yönteme dair olgu sunumu

KAYA UĞUR BERNA,YÜKSEK MUSTAFA EMRAH,ARSLAN AYŞE,ŞEN ELZEM,GANİDAĞLI SÜLEYMAN
Yayın Yeri: TARK kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 07.11.2018

Ulusal  Özet bildiri
2
Dev mediastinal tümör rezeksiyonunda anestezik yönetim

KAYA UĞUR BERNA,ARSLAN AYŞE,ŞEN ELZEM,GANİDAĞLI SÜLEYMAN
Yayın Yeri: TARK kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 07.11.2018

Ulusal  Özet bildiri
3
EXPERIENCE OF AN INNOVATIVE CYTOKINE APHERESIS METHOD IN SEPTIC SHOCK: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 26 PATIENTS AT A REANIMATION ICU

KAYA UĞUR BERNA,YILMAZ MEHMET,GANİDAĞLI SÜLEYMAN,TÜMTÜRK PINAR,ÖZASLAN İBRAHİM,KUL SEVAL,GÖKASLAN GÖKHAN
Yayın Yeri: INTERNATIONAL SUMMIT OF INNOVATION IN MEDICINE-4
İngilizce, 11.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Yoğun bakım hastalarının idrar kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi.

HASSAN BAN ALİ,EKŞİ FAHRİYE,KAYA UĞUR BERNA,YILDIZ HAMİT,GANİDAĞLI SÜLEYMAN
Yayın Yeri: 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 08.11.2017

Ulusal  Özet bildiri
5
YOĞUN BAKIM HASTALARININ İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN CANDİDA TÜRLERİNİN DAĞILIMI VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ

ALİ HASSAN BAN,EKŞİ FAHRİYE,KAYA UĞUR BERNA,YILDIZ HAMİT,GANİDAĞLI SÜLEYMAN
Yayın Yeri: 4. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 08.11.2017

Ulusal  Özet bildiri
6
Suicid amaçlı intravenöz pestisit alımına yaklaşım: olgu sunumu

ŞEN ELZEM,KARA MERVE ESRA,ARSLAN AYŞE,KAYA UĞUR BERNA,GANİDAĞLI SÜLEYMAN
Yayın Yeri: TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 51. ULUSAL KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 25.10.2017

Ulusal  Özet bildiri

İdari Görevler

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Geriatrik ASA III ve üzeri olan femur fraktürlerinde genel ve rejyonel anestezinin postoperatif yoğun bakım ünitesinde kalış süresi, morbidite ve mortalitesinin karşılaştırılması BEDRİ TURHAN TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda paracetemol, metamizol ve soğuk uygulamanın ateş düşürme üzerine etkilerinin karşılaştırlması NURLANA AHMADZADA TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Yoğun bakım ünitesinde 2012-2019 yılları arasında yatan mülteci hastaların geriye doğru değerlendirilmesi MEHMET ALİ TURGUT TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Yoğun bakım hastalarındaki renal fonksiyon bozukluklarında kullanılan skorlama sistemlerinin intraabdominal basınç ölçümü açısından karşılaştırılması MEHMET BÜNYAMİN YILDIRIM TezMerkezi 2020
5 Tamamlandı Yarık dudak ve damak hastası ve normal çocukların videolaringoskopi ile entübasyon koşulları bakımından karşılaştırılması SERVET MENGÜ TezMerkezi 2017
6 Tamamlandı Sugammadeks ve neostigmin ile dekürarizasyonun postoperatif termoregülasyona olan etkilerinin karşılaştırılması PINAR TÜMTÜRK TezMerkezi 2016
7 Tamamlandı Sepsis hastalarının takibinde transkütanöz ve arteryal kan gazlarının karşılaştırılması REŞİT SARUHAN TezMerkezi 2013
8 Tamamlandı Elektif sezaryen cerrahisinde intratekal verilen levobupivakainin izobarik ve hiperbarik foprmlarının karşılaştırılması GÜLDEN KESKİNKILIÇ KOCAGER TezMerkezi 2010
9 Tamamlandı Perkütan nefrolitotomilerde preemptif epidural analjezi uygulamasının stres yanıt ve postoperatif ağrı üzerine etkisi GÜLŞEN ÖZKAN TANRIVERDİ TezMerkezi 2009
10 Tamamlandı Çocuklarda genel anestezi ile kombine edilen kaudal anestezinin postoperatif analjezi ve stres yanıt üzerine etkileri İBRAHİM TUNCEL TezMerkezi 2009
11 Tamamlandı Perkütan nefrolitotomilerde preemptif epidural analjezi uygulamasının stres yanıt ve postoperatif ağrı üzerine etkisi GÜLŞEN ÖZKAN TANRIVERDİ TezMerkezi 2009
12 Tamamlandı Toraks cerrahisinde postoperatif uygulanan intravenöz tramadolün ve tramadole deksmedetomidin ilavesinin analjezi ve solunum parametreleri üzerine etkileri ABDULLAH DEMİRHAN TezMerkezi 2008
13 Tamamlandı Deksmedetomidinin sıçan diyafram kontraksiyonları üzerine etkisi BAHRİYE ÜNAL TezMerkezi 2005
14 Tamamlandı Desfluran ve propofol anestezilerinin oksidan-antioksidan özelliklerinin karşılaştırılması ZEYNEP BAYSAL TezMerkezi 2004
15 Tamamlandı Obstetrik anestezide epidural ropivakaine fentanil ilavesinin etkileri CEVDET BECERİK TezMerkezi 2004