Öğr.Gör. ADEM ÇALIŞKAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İSLAHİYE M.Y.O. VETERİNERLİK

   ademcaliskan@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Yakın Çağ Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Osmanlı'da Sosyal Hayat/1572’DE ANDUĞI’DAN KIBRIS’A İSKÂN EDİLEN AİLELER

Yayın Yeri: Şarkiyat
ISBN: 978-605-71916-0-1, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
OSMANLI’DA SAĞLIK HIZMETLERINDE KURUMSALLAŞMA VE 19. YÜZYILDA ANADOLU’NUN BAZI KENTLERINDE İLEL-I SÂRIYE (KOLERA) / TARİH ARAŞTIRMALARI (Osmanlı Tarihi, Kurumlar, Ermeni İsyanları ve Milli Mücadele Dönemi) Prof. Dr. Ahmet EYİCİL’E Armağan

Yayın Yeri: Sonçağ Akademi
ISBN: 978-625-8227-63-5, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
KIBRIS’TA YAŞANAN ASAYİŞ OLAYLARI VE ERMENİ KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ (1799-1896) ÖZGÜN TARİH ARAŞTIRMALARI-1

Yayın Yeri: iksad publishing
ISBN: 978-605-74646-0-6, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyıl Başlarında Aksaray’da Salgın Hastalıklar, Doğal Felaketler / SAĞLIK – TOPLUM - BİLİMAKADEMİK ARAŞTIRMALARKİTAP - 7

Yayın Yeri: Paradigma
ISBN: 978-605-7691-64-4, ÇANAKKALE, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
XIX. YÜZYILDA ANTEP YAHUDİLERİ / TARİH YOLUNDA BİR ÖMÜR PROF. DR. İSMAİL ÖZÇELİK’E ARMAĞAN

Yayın Yeri: BERİKAN YAYINEVİ
ISBN: 978-605-7634-85-6, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyıl Başlarında Maraş ve Kazalarında Salgın Hastalıklar Ve Salgın Hastalıklara Karşı Alınan Önlemler / Sağlık – Toplum – Bilim Akademik Araştırmalar Kitap 1.

Yayın Yeri: Paradigma Akademi
ISBN: 978-605-7691-00-2, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
XIX. YÜZYILDA MARAŞ YAHUDİLERİ / TARİHİN İZİNDE BİR ÖMÜR” PROF. DR. NURİ YAVUZ’A ARMAĞAN

Yayın Yeri: BERİKAN YAYINEVİ
ISBN: 978-605-7634-65-8, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
159 Numaralı Ayntab Şer’iyye Sicili’ne Göre Ayntab Ermenileri’nin Sosyo-Ekonomik Hayatı / BOZKIRDAN BATIYA Prof. Dr. Hüseyin Salman’a Armağan

Yayın Yeri: EPSİLON YAYINEVİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş
ISBN: 978-605-173-364-7, İSTANBUL, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
İngitere’nin Yakın Doğu Politikası Dahilinde Kıbrıs’ın İngilizler’e Devri / TARİHTE KIBRIS II

Yayın Yeri: D9KUZ1010BEŞ REKLAM ORFANİZYON MATBAACILIK
ISBN: 978-605-67945-0-6, TÜRKİYE, BURSA, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

10 Adet
1
Ayntâb’ın İktisadi Hayatında Ermeniler ve Yahudiler (XVIII. Yüzyıl Sonu)

ÇALIŞKAN ADEM
Yayın Yeri: Turcology Research
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
1846’da Ayntâb’da Gayrimüslimlerin Ödedikleri Vergiler, Mahalleleri, Nüfusları ve Meslekleri

ÇALIŞKAN ADEM
Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
1843 YILINDA AYNTÂB’DA GAYRİMÜSLİMLERİN İKTİSADİ HAYATTAKİ KONUMLARI

ÇALIŞKAN ADEM
Yayın Yeri: BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ICI Journals Master List Database, ASO
4
Maraş'ta Cizye Vergisinin Aktarıldığı Yerler ve Cizye Tahsilinde Yaşanan Zorluklar (XVII. ve XIX. Yüzyıl)

ÇALIŞKAN ADEM
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi- Atatürk University Journal of Turkish Researches Institute 70
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
H.1249/M.1833 Tarihli D.CMH.d.27300 Numaralı Cizye Muhasebe Defterine Göre Kıbrıs’ta Gayrimüslimler

ÇALIŞKAN ADEM
Yayın Yeri: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Osmanlı Kenti Bayezid’de Salgın Hastalıklar ve Bazı Asayiş Problemleri (XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyıl Başları)

ÇALIŞKAN ADEM
Yayın Yeri: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunda Firari Askerlerin Eşkıyalık Olayları ve Bunlara Karşı Alınan Önlemler -Maraş Örneği-

ÇALIŞKAN ADEM
Yayın Yeri: BELGİ DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
XVIII. ve XIX. Yüzyılda Maraş’ta Gayrimüslimlerin İktisadi Durumları

ÇALIŞKAN ADEM
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
XVIII. ve XIX. YÜZYILDA HALEP VE CİVARINDA SALGIN HASTALIKLAR

ÇALIŞKAN ADEM,EYİCİL AHMET
Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
XVIII. ve XIX. Yüzyılda Antep ve Civarında Bazı Salgın Hastalıklara Dair Bulgular

ÇALIŞKAN ADEM
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

6 Adet
1
Osmanlı Ordusu’nda Askeri Firariler : Birinci Dünya Savaşı’ndan Kanıtlar

ÇALIŞKAN ADEM
Yayın Yeri: XIX. TÜRK TARİH KONGRESİ
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 03.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
OSMANLI DÖNEMİNDE AKSARAY’DA SALGIN HASTALIKLARA DAİR BULGULAR VE SALGIN HASTALIKLARA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER (XIX.–XX. YÜZYILDA)

ÇALIŞKAN ADEM
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, Mersin
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 31.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
XIX. YÜZYILDA ANTEP’TE SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL HAYAT

ÇALIŞKAN ADEM,ÇUHA Öznur
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI Mersin SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 31.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
XIX. Yüzyılda Maraş’ta Salgın Hastalıklar ve Salgın Hastalıklara Karşı Alınan Önlemler

ÇALIŞKAN ADEM
Yayın Yeri: 2.Uluslararası Akdeniz Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 23.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Birinci Dünya Savaşında İngiltere’nin Orta Doğu Politikası Dahilinde Hicaz’ın Osmanlı Hakimiyetinden Çıkışı

BAŞLAMIŞLI MACİDE,ÇALIŞKAN ADEM
Yayın Yeri: Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 12.11.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Antep’te Sosyal Dayanışma Vakfına Güzel Bir Örnek: Gericiğinli-Zâde El-Hâc İbrahim Efendi Vakfı.

ÇALIŞKAN ADEM
Yayın Yeri: ULUSLAR ARASI ANTEP-HALEP VAKIFLARI SEMPOZYUMU
Gaziantep-Halep, Türkçe, 21.12.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri

Editörlükler

2 Adet
1
Experiences of Combating Epidemics in the Ottoman Empire

Yazar Adı: ÇALIŞKAN ADEM , Yayın Yeri: İDEAL KÜLTÜR YAYINCILIK
Kitap, İngilizce, 2023,   Uluslararası  Basılı

2
KIBRIS’TA TÜRK VARLIĞI

Yazar Adı: ÇALIŞKAN ADEM , Yayın Yeri: İDEAL KÜLTÜR YAYINCILIK
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Türkçe 2
2 2019-2020 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Genel Mesleki Etik Türkçe 2
2 2017-2018 Genel Mesleki Etik Türkçe 2
3 2018-2019 Genel Mesleki Etik Türkçe 2
4 2008-2009 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Türkçe 2
5 2009-2010 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Türkçe 2
6 2010-2011 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Türkçe 2
7 2011-2012 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Türkçe 2
8 2016-2017 Genel Mesleki Etik Türkçe 2
9 2015-2016 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 2
10 2016-2017 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 2
11 2017-2018 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 2