Dr.Öğr.Üyesi TUBA MADEN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON


Sağlık Bilimleri Temel Alanı  SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
NÖROLOJİK REHABİLİTASYONDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: HİPOKRAT YAYINEVİ
ISBN: 978-625-7399-87-6, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

17 Adet
1
The Effect of Cervical Mobilization on Balance and Static Plantar Loading Distribution in Patients with Multiple Sclerosis: A Randomized Crossover Study

MADEN TUBA, BAYRAMLAR KEZBAN, YAKUT YAVUZ
Yayın Yeri: Neurosciences
Türkçe, Basılı, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
2
Comparing the effects of cognitive dual tasking on balance and gait motor performance in people with mild multiple sclerosis and healthy individuals

YAKUT HATİCE, MADEN TUBA, AKÇALI AYLİN
Yayın Yeri: Mark Allen Group
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
3
Effects of Perturbation Training on Balance, Walking, and Lumbar Stabilization in Patients with Multiple Sclerosis: A Pilot Study

MADEN TUBA, YAKUT HATİCE, YAKUT YAVUZ, AKÇALI AYLİN
Yayın Yeri: Bezmialem Science
Türkçe, Basılı, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
4
The comparison of tone and viscoelastic properties of superior orbicularis oris muscle in multiple sclerosis patients to healthy individuals

TURHAN BEGÜMHAN, MADEN TUBA, MADEN ÇAĞTAY
Yayın Yeri: Multiple Sclerosis and Related Disorders
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
5
The comparison of tone and viscoelastic properties of superior orbicularis oris muscle in multiple sclerosis patients to healthy individuals

TURHAN BEGÜMHAN, MADEN TUBA, MADEN ÇAĞTAY
Yayın Yeri: MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
6
Myotonometric comparison of sternocleidomastoideus and masseter muscles in multiple sclerosis patients with swallowing problem and healthy individuals

MADEN TUBA, USGU GÜNSELİ, TUNCER AYŞENUR
Yayın Yeri: MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
7
Investigating the effects of head posture muscles' viscoelastic parameters on pulmonary and functional capacity in healthy individuals

MADEN ÇAĞTAY, TURHAN BEGÜMHAN, MADEN TUBA, BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: Physiotherapy Quarterly
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
8
Investigating the effects of appropriate fitting footwear on functional performance level, balance and fear of falling in older adults: A comparative-observational study

MADEN TUBA, BAYRAMLAR KEZBAN, MADEN ÇAĞTAY, YAKUT YAVUZ
Yayın Yeri: Geriatric Nursing
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
9
Investigating the effects of head posture muscles' viscoelastic parameters on pulmonary and functional capacity in healthy individuals

MADEN ÇAĞTAY, TURHAN BEGÜMHAN, MADEN TUBA, BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: Physiotherapy Quarterly
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
10
The effects of 5x5 exercises on a quality of life of university students, who use smartphones during long periods

TUNCER AYŞENUR, MADEN TUBA, BADAT TUĞBA, KOCAMAZ DENİZ
Yayın Yeri: PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Web of Science
11
Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığının, uyku kalitesi ve depresyon ile ilişkisi

KOCAMAZ DENİZ, BADAT TUĞBA, MADEN TUBA, TUNCER AYŞENUR
Yayın Yeri: Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
12
An Investigation of the Relationship Between the Carotid Intima-media Thickness and Trunk Control in the Acute Phase of Ischemic Cerebrovascular Disease

MADEN TUBA, İNANÇ YUSUF, MADEN ÇAĞTAY
Yayın Yeri: Turk Noroloji Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Web of Science
13
Yaşlı bireylerde ayakkabı uygunluğunun düşme korkusuna olan etkisinin araştırılması.

MADEN TUBA, MADEN ÇAĞTAY, USGU GÜNSELİ, BAYRAMLAR KEZBAN, YAKUT YAVUZ
Yayın Yeri: Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation
Türkçe, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO host
14
Yaşlı bireylerde ayakkabı uygunluğunun düşme korkusuna olan etkisinin araştırılması

MADEN TUBA, BAYRAMLAR KEZBAN, MADEN ÇAĞTAY, USGU GÜNSELİ, YAKUT YAVUZ
Yayın Yeri: Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Yaşlı bireylerde ayakkabı uygunluğunun düşme korkusuna olan etkisinin araştırılması

MADEN TUBA, BAYRAMLAR KEZBAN, MADEN ÇAĞTAY, USGU GÜNSELİ, YAKUT YAVUZ
Yayın Yeri: Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Quadriseps kasına yapılan rijit bantlamanın diz ekstansör kas kuvvetine ve sıçramaya etkisi

YAŞAR BURAK YASİN,KAPLAN TUBA,ERCAN SABRİYE,ALP ERKAN,ÇETİN CEM
Yayın Yeri: SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Quadriseps kasına yapılan rijit bantlamanın diz ekstansör kas kuvvetine ve sıçramaya etkisi

Yaşar Burak Yasin,KAPLAN TUBA,ERCAN SABRİYE,Alp Erkan,ÇETİN CEM
Yayın Yeri: SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

30 Adet
1
Parkinson Hastalarında Transkranial Manyetik Stimülasyonun Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi: Web of Science Veri Tabanında Bir Derleme

MADEN TUBA, ERGEN HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Ankara Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi (IV. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress)
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 29.07.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Multiple Sklerozlu Bireylerin Yorgunluk Yönetiminde Telerehabilitasyonun Etkisi: Pubmed Veri Tabanında Bir Derleme.

ERGEN HALİL İBRAHİM, MADEN TUBA
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Ankara Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi (IV. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress)
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 29.07.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Baş anterıor tıltı olan bıreylerın solunum fonksıyonları ve fonksıyonel kapasıtelerının normal olgularla karşılaştırılması

MADEN ÇAĞTAY, TURHAN BEGÜMHAN, MADEN TUBA, BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: Türk Toraks Derneği 23. Yıllık kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 15.10.2020

Ulusal  Özet bildiri
4
Comparison of cognitive situations and dual tasks of individuals with internet gaming disorders and healthy subject: a pilot study

MADEN ÇAĞTAY, BAYRAMLAR KEZBAN, MADEN TUBA, SARI ERKİN OĞUZ, TURHAN BEGÜMHAN
Yayın Yeri: CUKUROVA 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
TÜRKİYE, Türkçe, 09.10.2020

Uluslararası  Özet bildiri
5
İNTERNET OYUN OYNAMA BOZUKLUĞU OLAN BİREYLER İLE SAĞLIKLI BİREYLERİN KOGNİTİF DURUMLARININ VE İKİLİ GÖREVLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: PİLOT ÇALIŞMA

MADEN ÇAĞTAY, BAYRAMLAR KEZBAN, SARI ERKİN OĞUZ, TURHAN BEGÜMHAN
Yayın Yeri: CUKUROVA 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
TÜRKİYE, adana, Türkçe, 09.10.2020

Uluslararası  Özet bildiri
6
MULTİPL SKLEROZLU BİREYLERDE SERVİKAL MOBİLİZASYON NÖROPATİK VE MUSKULOSKLETAL AĞRI ÜZERİNE ETKİLİ MİDİR?

MADEN TUBA, BAYRAMLAR KEZBAN, TUNCER AYŞENUR
Yayın Yeri: CUKUROVA 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 09.10.2020

Uluslararası  Özet bildiri
7
Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri ile Yorgunluk, Uyku ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlİ işkinin İnİ celenmesi

GÖNEN TUĞBA, MADEN TUBA, KOCAMAZ DENİZ, TUNCER AYŞENUR
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
8
Yaşlı Bireylerde Egzersiz Kapasitesinin Yorgunluk, Depresyon ve Uyku Kalitesiyle İlişkisinin Araştırılması

SARI ERKİN OĞUZ, MADEN TUBA, MADEN ÇAĞTAY, BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: VI.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Sözel Bildiri
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
9
Yaşlı Bireylerde Egzersiz Kapasitesinin Yorgunluk, Depresyon ve Uyku Kalitesiyle İlİ işkisinin Araştırılması

SARI ERKİN OĞUZ, MADEN TUBA, MADEN ÇAĞTAY, BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
10
Gaziantep İli ve Çevresinde Yaşayan Adölesan Öğrencilerde Omurga Eğriliklerinin Taranması

YAKUT YAVUZ, TURHAN BEGÜMHAN, BADAT TUĞBA, KOCAMAZ DENİZ, HAZNEDAR ALPER, MADEN TUBA, MADEN ÇAĞTAY, DİNLER ELİF, ÇINAR MURAT ALİ, YİĞİT SEDAT, USGU GÜNSELİ, USGU SERKAN, yamak dilek, BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: Zeugma Sağlık Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 23.10.2018

Ulusal  Özet bildiri
11
Vibratory Sensory Training Device: A Biomedical Innovation

MADEN TUBA, USGU GÜNSELİ, USGU SERKAN, MADEN ÇAĞTAY, BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: 1st International Congress on Physiotechnotherapy
BOSNA HERSEK, Sarajevo, İngilizce, 09.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
A Portable Mechanical Chest Wall Oscillator

MADEN ÇAĞTAY, MADEN TUBA, USGU SERKAN, BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: 1st İnternational Congress on Physiotechnotherapy
BOSNA HERSEK, Sarajevo, İngilizce, 09.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
13
VIBRATORY SENSORY TRAINING DEVICE: A BIOMEDICAL INNOVATION

MADEN TUBA, USGU GÜNSELİ, USGU SERKAN, MADEN ÇAĞTAY, BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON PHYSIOTECHNOTHERAPY
BOSNA HERSEK, Sarajevo, İngilizce, 09.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
a portable mechanical chest wall ossilator,

MADEN ÇAĞTAY, MADEN TUBA, USGU SERKAN, BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON PHYSIOTECHNOTHERAPY(ICPTT)
BOSNA HERSEK, İngilizce, 08.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
15
Fizyoterapistlerin ortez talep aşamasında ve ortez kullanımında yaşadığı sorunların incelenmesi:ön çalışma

DİNLER ELİF, AKBAŞ UFUK, MADEN TUBA, YİĞİT SEDAT, YAKUT YAVUZ
Yayın Yeri: 17. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 25.04.2018

Ulusal  Özet bildiri
16
Multiple Sklerozlu hastalarda gövde stabilizasyon eğitiminin denge, yürüme ve lumbal stabilizasyon üzerine etkisi

MADEN TUBA, YAKUT YAVUZ, MADEN ÇAĞTAY, BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: I. Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 29.03.2018

Ulusal
17
Geriatrik Bireylerde Cinsiyetin Denge, Yürüme ve Aerobik Kapasiteye Etkisi

MADEN TUBA, MADEN ÇAĞTAY, USGU GÜNSELİ
Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 1. Yürüyüş ve Denge Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 14.12.2017

Ulusal  Özet bildiri
18
School Screening of Idiopathic Scoliosis In School Living In Gaziantep: A Preliminary Study

YAKUT YAVUZ, TURHAN BEGÜMHAN, KOCAMAZ DENİZ, Haznedar Alper, MADEN TUBA, MADEN ÇAĞTAY, DİNLER ELİF, ÇINAR MURAT ALİ, YİĞİT SEDAT, GÖNEN TUĞBA, USGU GÜNSELİ, USGU SERKAN, Yamak Dilek, BAYRAMLAR KEZBAN, PELİN ZERRİN
Yayın Yeri: 11th Hellenic Spine Congress
YUNANİSTAN, Atina, İngilizce, 02.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
School screening of idiopathic scoliosis in school living in Gaziantep: A Preliminary Study

YAKUT YAVUZ, TURHAN BEGÜMHAN, KOCAMAZ DENİZ, HAZNEDAR ALPER, MADEN TUBA, MADEN ÇAĞTAY, DİNLER ELİF, ÇINAR MURAT ALİ, YİĞİT SEDAT, GÖNEN TUĞBA, USGU GÜNSELİ, USGU SERKAN, Yamak Dilek, BAYRAMLAR KEZBAN, PELİN ZERRİN
Yayın Yeri: 11th Hellenic Spine Congress
YUNANİSTAN, Atina, İngilizce, 02.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
Spınal Muscular Atrophy Type 1 And Cystıc Fıbrosıs Case Report

MADEN TUBA, GÖNEN TUĞBA, MADEN ÇAĞTAY, KOCAMAZ DENİZ, BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 20.10.2017

Ulusal  Özet bildiri
21
Non-dominant taraf etkilenimli hemiplejik çocuklarda düşme, denge ve yaşam memnuniyetinin değerlendirilmesi

KOCAMAZ DENİZ, YİĞİT SEDAT, HAZNEDAR ALPER, TURHAN BEGÜMHAN, MADEN TUBA, MADEN ÇAĞTAY, BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: ULUSLARARASI KATILIMLI 4. PEDİATRİK REHABİLİTASYON KONGRESİ
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 20.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
22
Palizeus-Merzbacher Hastalığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Olgu Sunumu

TURHAN BEGÜMHAN,küçükcan ibrahim,KAPLAN TUBA,KOCAMAZ DENİZ,BADAT TUĞBA,BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 20.10.2017

Ulusal  Özet bildiri
23
Obez KOAH’lı hastalarda düşük şiddetteki aerobik traınıng programının kan basncı üzerine etkisi

MADEN ÇAĞTAY, MADEN TUBA
Yayın Yeri: Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 09.05.2017

Ulusal  Özet bildiri
24
Genç Popülasyonda Teknolojik Bağımlılıkların Postüre Etkisinin Araştırılması

MADEN TUBA, MADEN ÇAĞTAY
Yayın Yeri: 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi,
TÜRKİYE, Türkçe, 04.05.2017

Ulusal  Özet bildiri
25
Yaşlı bireylerde ayakkabı uygunluğunun düşme korkusuna olan etkisinin araştırılması

MADEN TUBA, MADEN ÇAĞTAY, BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 04.05.2017

Ulusal  Özet bildiri
26
kistik fibrozisli hastalarda toplam tedavizamanı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki

MADEN ÇAĞATAY,KAPLAN TUBA,KESKİN ÖZLEM,ÖZBERK SEMA
Yayın Yeri: Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 05.04.2017

Ulusal  Özet bildiri
27
Evaluation of Patient with lymphedema Physiotherapy Practice: Case Report

MADEN ÇAĞTAY, MADEN TUBA, YAKUT HATİCE
Yayın Yeri: 3rd World Conference on Health Sciences
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 28.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri
28
Evaluation of Patients with Tay- Sach Disease Physiotherapy Practice: Case Report

MADEN TUBA, YAKUT HATİCE, MADEN ÇAĞTAY
Yayın Yeri: 3rd World Conference on Health Sciences
Antalya, İngilizce, 28.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri
29
Friedreich ataksisi olan olgunun fizyoterapi uygulamaları açısından değerlendirilmesi: olgu sunumu,

MADEN TUBA, MADEN ÇAĞTAY, YAKUT YAVUZ, BAYRAMLAR KEZBAN
Yayın Yeri: 5.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi,
TÜRKİYE, Türkçe, 24.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
30
The effect of applying rigid taping to quadriceps muscles on knee extension strength and jumping distance

Yaşar Burak Yasin,KAPLAN TUBA,ERCAN SABRİYE,Alp Erkan,ÇETİN CEM
Yayın Yeri: 12. TUSYAD kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 23.09.2014

Ulusal  Özet bildiri

Patentler

1 Adet
1
VİBRASYONLU DUYUSAL EĞİTİM CİHAZI

Patent Başvuru Sahipleri: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ , Patent Buluş Sahipleri: Tuba MADEN,Günseli USGU
Patent No: 2018/03659, 2022,

Ulusal  Patent  SECTION A - HUMAN NECESSITIES