Öğr.Gör. ÖZGÜL YALÇIN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP M.Y.O. FİNANS-BANKACILIK VE SİG.

   ozyalcin@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Muhasebe  Finansal Muhasebe  Denetim  Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

1 Adet
1
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Modelleme ile Gelişiminin Değerlendirilmesi

YALÇIN ÖZGÜL,MARŞAP BEYHAN
Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

1 Adet
1
Karma Finansal Piyasalarda Faizsiz Bankacılık Sisteminin Gelişimi ve Türkiye Örneği

YALÇIN ÖZGÜL,YILDIZ YUSUF,DEĞİRMENCİ ŞAHİN
Yayın Yeri: I. UluslararasıSigortacılık, Bankacılık ve FinansSempozyumu
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 08.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri

İdari Görevler