Dr.Öğr.Üyesi NEŞE UYGUN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM


Eğitim Bilimleri Temel Alanı  İlköğretim Matematik Eğitimi  İlköğretim Matematik Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

16 Adet
1
İLKOKULDA MATEMATİK EĞİTİMİ OKUMALARI

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-397-673-6, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Eğitim ve Bilim Araştırmaları 2022

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi
ISBN: 978-605-196-941-1, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
İlk Okuma Yazma Öğretimi ve Uygulamaları

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-625-427-231-8, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Diskalkuli Olan Öğrencilerin Tanılanması, Değerlendirilmesi̇ ve Desteklenmesi

Yayın Yeri: vizetek
ISBN: 978-605-7523-58-7, 2021

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
5
İlkokulda Etkili Teknoloji Kullanımı: Öğrenci Etkinliğine Dayalı Uygulama Örnekleri

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 9786257676342, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Kuramdan Uygulamaya Gelenekselden Dijitale Çocuk Oyunları

Yayın Yeri: Efe Akademi
ISBN: 978625 8496437, TÜRKİYE, istanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
İlkokulda Öğretim: Öğretmen El Kitabı

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 9786257582872, TÜRKİYE, ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Matematik öğretimi ve çocuk edebiyatı- Matematik dersinde edebiyat temelli uygulamalar

Yayın Yeri: Vize Yayıncılık
ISBN: 978-625-7103-31-2, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Matematik Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı Matematik Dersinde Edebiyat Temelli Uygulamalar

Yayın Yeri: Vizetek Yayıncılık
ISBN: 978-605-752-346-4, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Yayın Yeri: eğiten kitap
ISBN: 978-625-7083-15-7, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA

Yayın Yeri: Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti.
ISBN: 978-625-7083-15-7, TÜRKİYE, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Erken Çocukluk Döneminde Çocukla Çocukça Eğitim

Yayın Yeri: eğiten kitap
ISBN: 978-625-7083-72-0, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Diskalkuli: Matematik Öğrenme Güçlüğü - Tanımı, Özellikleri, Yaygınlığı, Nedenleri ve Tanılanması

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7228-66-4, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
HAKAKE GAZİANTEP GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ARACILIĞIYLA TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

Yayın Yeri: HİPERLİNK
ISBN: 9786052814734, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
HAKEKE GAZİANTEP GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ARACILIĞIYLA TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

Yayın Yeri: HiperLink
ISBN: 978-605-281-473-4, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
16
Küreselleşen dünyada eğitim

Yayın Yeri: Pegem A Yayıncılık
ISBN: 978-605-318-798-1, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

15 Adet
1
A Taxonomic Analysis of the Questions Prepared by Prospective Primary Teachers for Primary School Mathematics and Turkish Language Courses

AŞIKCAN MEHMET, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: International Journal of Education & Literacy Studies
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
2
Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan Okuma Metinlerindeki Matematiksel Dil

UYGUN NEŞE, AŞIKCAN MEHMET
Yayın Yeri: Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANINDA DİJİTAL OKURYAZARLIĞA İLİŞKİN YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

AŞIKCAN MEHMET, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: Tarih Okulu Dergisi (TOD)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Examination of TRT EBA Primary School Mathematics Course Video Contents in Terms of Learning and Instruction Processes

UYGUN NEŞE, YILDIRIM MESUT
Yayın Yeri: International Journal of Eurasian Education and Culture
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  H.W. Wilson Full Text
5
An Analysis of Mathematical Concepts in the 4th Grade Social Studies Textbook

UYGUN NEŞE, AKYÜREK TAY BETÜL
Yayın Yeri: Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  H.W. Wilson Full Text
6
An Investigation of Prospective Primary School Teachers’ Material Development and Application Processes in Mathematics Teaching Course

UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
İngilizce, Basılı, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  H.W. Wilson Full Text
7
Akademik Personelin Plaza Dili’ni Kullanım Durumunun İncelenmesi: Küreselleşmenin Dile Yansıması

HAKKOYMAZ SAKİNE, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: Başkent University Journal of Education (BUJE)
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Dersindeki Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri: Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması Örneği

UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: Harran Maarif Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi, CiteFactor, Ideal Online, Road, Crossref
9
The Relationship between the Levels of Self-efficacy Beliefs of Pre-service Teachers and their Levels of Determining Suitable Taxonomy, Strategy, and Method-technique for Science Objectives

MUŞLU KAYGISIZ GÜLFEM, UYGUN NEŞE, UÇAR FATMA MELİKE
Yayın Yeri: Science Education International
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
10
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Tercihlerinin Ders Planları ile İncelenmesi

UYGUN NEŞE, SARAÇ ESRA
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, IndexCopernicus, TEİ, Asos Index, Google Scholar, SIS, ESJI
11
2009-2015 Yılları Arasında Yazılan İlkokuldaki Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi

KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI, UYGUN NEŞE, bağcı merve
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Asos Index, Google Scholar, DRJI, ROAD
12
THE MISSING PIECE OF A PUZZLE OR AN UNWANTED CHILD: METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TURKISH PRIMARY TEACHERS ABOUT INCLUSION STUDENTS

SABAN AHMET,KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI,UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: Educational Alternatives
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Russian Science Citation Index
13
The missing piece of a puzzle or an unwanted child: Metaphorical perceptions of Turkish primary teachers about inclusion students

SABAN AHMET,KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI,UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: Educational Alternatives
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CITESEERX
14
Dede Korkut Hikâyelerindeki Üstün Yetenekli Çocuklar

HAKKOYMAZ SAKİNE, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi - Journal of Education, TheoryandPraticalResearch
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, ASOS Index, Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, Eurasian Scientific
15
Effects of Problem-Based Learning on Student Attitudes, Achievement and Retention of Learning in Math Course

UYGUN NEŞE, IŞIK TERTEMİZ NEŞE
Yayın Yeri: Egitim ve Bilim-Education and Science
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI

Bildiriler

10 Adet
1
TÜRKİYE’DE MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL KULLANIMINA DAİR LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME ÇALIŞMASI

YALÇIN ŞEYMA, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: 7. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU
Türkçe, 26.10.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmenlerinin Gözünden Öğrencilerinin Rutin Olmayan Problem Çözme Durumları

DEMİRCİ NİYMET, ERYILMAZ KEVSER, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS 2023
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 20.09.2023

Uluslararası  Özet bildiri
3
İlk Ve Ortaokullarda Yapılan Okuma Motivasyonu, Okuduğunu Anlama Ve Okuma Stratejileri İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

BAYRAM SEDANUR, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: 3rd International Graduate Studies Congress (IGSCONGʹ23)
TÜRKİYE, Türkçe, 14.06.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Finansal Okuryazarlık Becerisine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

ŞİMŞEK NİHAT, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: 19. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
Türkçe, 14.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
5
EPDAD Öğrenci Değerlendirici Eğitimi Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

ogan bekiroğlu feral, KAYHAN HATİCE NİLAY, AKGÜN ÖZCAN, KÖKSAL DİNÇAY, YILDIRIM MEHTAP, ŞENGÜL AVŞAR ASİYE, UYGUN NEŞE, YILMAZ ATMAN BETÜL
Yayın Yeri: VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi
TÜRKİYE, çanakkale, Türkçe, 16.06.2022

Uluslararası  Özet bildiri
6
ANALYSIS OF SCHOOL READINESS OF 60-72 MONTHS OLD CHILDREN DURING THE COVID19 PANDEMIC PROCESS

YILMAZ ŞEHNAZ, METİN ŞERMİN, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBAL PANDEMICS AND MULTIDISCIPLINARY COVID-19 STUDIES
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 01.03.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MATEMATİKSEL DİLİN İNFORMAL SÜREÇLERDE KULLANIMINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi (INCES)
TÜRKİYE, Türkçe, 21.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
8
Mülteci Öğrencilerle Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Matematik Dersi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri: Video Kesitli, Çok Sesli Etnografik Görüşmeler

UYGUN NEŞE, KARSLI ÇALAMAK ELİF, OLKUN SİNAN
Yayın Yeri: 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2019)
TÜRKİYE, HATAY, Türkçe, 16.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
9
Suriyeli Öğrencilerin İlk Okuma Yazmayı Öğrenme Süreçlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

UYGUN NEŞE, HAKKOYMAZ SAKİNE, yılmaz ceren, temiz nur sena
Yayın Yeri: 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018).
TÜRKİYE, ankara, Türkçe, 11.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
İlkokul Matematik Öğretiminde Dijital Araçların Kullanımına İlişkin Öğretmen Deneyimleri

UYGUN NEŞE, KILINÇ MEHMET, BİLECEN ÇAĞLA
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 22.05.0202

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

3 Adet
1
Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi

Türkiye’deki devlet okullarında sınıfında göçmen öğrenciler olan öğretmenlere göçmen çocukların matematik eğitimi konusunda, okul-aile-toplum işbirliği çerçevesinde mesleki nitelikler kazandırarak destek olmak ve Türkiye’de göçmenler ile çalışan eği
15.07.2017 - 15.07.2019
TÜBİTAK PROJESİ,   Bursiyer 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Pandemi Sürecinde Uygulanan İlkokul Uzaktan Eğitim Programı İçeriklerinin Mizahi Açıdan İncelenmesi ve Zenginleştirilmesi

Bu projenin amacı, Covid-19 salgını süresince uygulanmakta olan ilkokul uzaktan eğitim programı ders içeriklerinin mizahi açıdan incelenmesi, mizahla zenginleştirilmiş öğretim videolarının ve e-içeriklerin oluşturulmasıdır. Ayrıca, yüz yüze eğitim ya
15.06.2020 - 31.12.2020
-Tübitak 1001,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Yabancılara Türkçe Öğretim Programı

Türkiye’de yaşayan hassas durumda olan Suriyeli ve Türkiyeli halkın yerel halkın kaynaklara erişimini artırmak (MALUMAT) amacıyla dil öğretim programının geliştirilmesinde proje koordinatörü olarak görev aınmıştır.
01.03.2016 - 10.06.2016
Diğer (Uluslararası),   Uzman 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Okuma Yazma Öğretimi ve Teknoloji Türkçe 3
2 2021-2022 İlkokul Matematik Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonu Türkçe 3
3 2021-2022 Seminer Türkçe 0
4 2022-2023 Akademik Yazı Yazma Türkçe 3
5 2023-2024 İlkokulda Matematik Öğretimi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
2 2018-2019 EDU201 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 3
3 2018-2019 SNF217 GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ VE ÖĞRETİMİ Türkçe 3
4 2018-2019 OÖÖ209 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 2
5 2018-2019 SNF 009 EĞİTİM FİLMLERİ Türkçe 2
6 2018-2019 SNF401 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ Türkçe 4
7 2018-2019 ÖEÖ211 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 3
8 2018-2019 SNF445 ENGELLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ Türkçe 2
9 2014-2015 Özel Eğitim Türkçe 3
10 2014-2015 Rehberlik Türkçe 3
11 2014-2015 Görsel Sanatlar Eğitimi ve Öğretimi Türkçe 4
12 2014-2015 Trafik, Sağlık ve Çevre Eğitimi Türkçe 2
13 2014-2015 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 8
14 2014-2015 Matematik Öğretimi Türkçe 4
15 2014-2015 Eğitim Psikolojisi Türkçe 3
16 2014-2015 Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Türkçe 3
17 2014-2015 Drama Türkçe 4
18 2014-2015 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
19 2014-2015 Okul Deneyimi Türkçe 5
20 2014-2015 Etkili Vatandaşlık Eğitimi Türkçe 2
21 2015-2016 Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi Türkçe 3
22 2015-2016 Eğitim Bilimlerine Giriş Türkçe 3
23 2015-2016 Drama Türkçe 4
24 2015-2016 Medya Okuryazarlığı Türkçe 2
25 2016-2017 Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi Türkçe 3
26 2016-2017 Eğitim Bilimlerine Giriş Türkçe 3
27 2016-2017 Çocuk Resimleri Türkçe 2
28 2016-2017 Eğitim Sosyolojisi Türkçe 2
29 2016-2017 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
30 2016-2017 Okul Deneyimi Türkçe 5
31 2016-2017 Drama Türkçe 4
32 2016-2017 Medya Okuryazarlığı Türkçe 2
33 2017-2018 Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi Türkçe 3
34 2017-2018 Görsel Sanatlar Eğitimi ve Öğretimi Türkçe 4
35 2017-2018 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
36 2017-2018 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 8
37 2017-2018 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
38 2017-2018 Okul Deneyimi Türkçe 5
39 2017-2018 Drama Türkçe 4
40 2017-2018 İlköğretimde Kaynaştırma Türkçe 2
41 2018-2019 Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi Türkçe 3
42 2018-2019 Görsel Sanatlar Eğitimi ve Öğretimi Türkçe 4
43 2018-2019 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
44 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 8
45 2018-2019 Engelli Çocuklar ve Eğitimleri Türkçe 2
46 2018-2019 Eğitim Sosyolojisi Türkçe 2
47 2018-2019 Eğitim Filmleri Türkçe 2
48 2018-2019 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
49 2018-2019 Okul Deneyimi Türkçe 5
50 2018-2019 Drama Türkçe 4
51 2018-2019 İlköğretimde Kaynaştırma Türkçe 2
52 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 8
53 2018-2019 Öğrenme Güçlükleri Türkçe 2
54 2018-2019 Okula Uyum ve İlkokul Programı Türkçe 2
55 2019-2020 Görsel Sanatlar Eğitimi ve Öğretimi Türkçe 4
56 2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 8
57 2019-2020 İlkokulda Drama Türkçe 2
58 2019-2020 İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Türkçe 3
59 2019-2020 Eğitim Felsefesi Türkçe 2
60 2019-2020 İlköğretimde Kaynaştırma Türkçe 2
61 2019-2020 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Türkçe 2
62 2019-2020 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Türkçe 4
63 2019-2020 Erken Çocukluk Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunları Türkçe 2
64 2019-2020 Okula Uyum ve İlkokul Programı Türkçe 2
65 2019-2020 Okul Deneyimi Türkçe 5
66 2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 8
67 2019-2020 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
68 2020-2021 İlkokulda Drama Türkçe 2
69 2020-2021 İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Türkçe 3
70 2020-2021 Eğitim Felsefesi Türkçe 2
71 2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 8
72 2020-2021 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Türkçe 2
73 2020-2021 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Türkçe 2
74 2020-2021 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
75 2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 8
76 2020-2021 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
77 2020-2021 İlköğretimde Kaynaştırma Türkçe 2
78 2020-2021 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Türkçe 2
79 2020-2021 Okula Uyum ve İlkokul Programı Türkçe 2
80 2021-2022 İlkokulda Drama Türkçe 2
81 2021-2022 İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Türkçe 3
82 2021-2022 İlkokullarda Alternatif Eğitim Uygulamaları Türkçe 2
83 2021-2022 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Türkçe 2
84 2021-2022 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
85 2021-2022 Geleneksel Çocuk Oyunları Türkçe 2
86 2021-2022 Medya Okuryazarlığı Türkçe 2
87 2021-2022 Erken Çocukluk Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunları Türkçe 2
88 2021-2022 Matematik Öğretimi 2 Türkçe 3
89 2021-2022 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
90 2021-2022 Karakter ve Değer Eğitimi Türkçe 2
91 2021-2022 Kapsayıcı Dil Öğretimi Türkçe 2
92 2021-2022 Öğretmenlik Uygulaması 2 Türkçe 2
93 2021-2022 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 1
94 2022-2023 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Türkçe 3
95 2022-2023 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Türkçe 2
96 2022-2023 Öğrenme Güçlüğü Türkçe 2
97 2023-2024 Tez Çalışması Türkçe 0
98 2023-2024 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Türkçe 3
99 2022-2023 İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Türkçe 3
100 2022-2023 Türk Dili 1 Türkçe 3
101 2022-2023 Sınıf içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Türkçe 2
102 2022-2023 Öğretmenlik Uygulaması 1 Türkçe 2
103 2022-2023 Medya Okuryazarlığı Türkçe 2
104 2022-2023 Matematik Öğretimi 2 Türkçe 3
105 2022-2023 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
106 2022-2023 İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları Türkçe 2
107 2022-2023 Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim Türkçe 2
108 2022-2023 Türk Dili 2 Türkçe 3
109 2022-2023 Öğretmenlik Uygulaması 2 Türkçe 2
110 2023-2024 İlkokulda Temel Matematik Türkçe 3
111 2023-2024 Matematik Öğretimi 1 Türkçe 3
112 2023-2024 İlkokulda Drama Türkçe 2
113 2023-2024 Geleneksel Çocuk Oyunları Türkçe 2
114 2023-2024 Toplumsal Duyarlılık Projesi 1 Türkçe 1
115 2023-2024 Öğretmenlik Uygulaması 1 Türkçe 2
116 2023-2024 Kapsayıcı Dil Öğretimi Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Çoklu Duyusal Öğrenmeye Göre Tasarlanan Öğretiminin 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Güçlüklerinin Giderilmesine Etkisi METİN GÜL TezMerkezi 2024
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma stratejileri üst bilişsel farkındalığı, okuduğunu anlama öz yeterliliği ve okuma motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi SEDANUR BAYRAM TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı COVID-19 pandemi sürecinde 60-72 aylık çocukların okula hazırbulunuşluk ve öz-düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi ŞEHNAZ YILMAZ TezMerkezi 2021