Dr.Öğr.Üyesi NEŞE UYGUN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM


Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Temel Eğitim  Matematik Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

14 Adet
1
Eğitim ve Bilim Araştırmaları 2022

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi
ISBN: 978-605-196-941-1, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İlk Okuma Yazma Öğretimi ve Uygulamaları

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-625-427-231-8, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Diskalkuli Olan Öğrencilerin Tanılanması, Değerlendirilmesi̇ ve Desteklenmesi

Yayın Yeri: vizetek
ISBN: 978-605-7523-58-7, 2021

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
4
İlkokulda Etkili Teknoloji Kullanımı: Öğrenci Etkinliğine Dayalı Uygulama Örnekleri

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 9786257676342, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Kuramdan Uygulamaya Gelenekselden Dijitale Çocuk Oyunları

Yayın Yeri: Efe Akademi
ISBN: 978625 8496437, TÜRKİYE, istanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
İlkokulda Öğretim: Öğretmen El Kitabı

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 9786257582872, TÜRKİYE, ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Matematik Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı Matematik Dersinde Edebiyat Temelli Uygulamalar

Yayın Yeri: Vizetek Yayıncılık
ISBN: 978-605-752-346-4, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Matematik öğretimi ve çocuk edebiyatı- Matematik dersinde edebiyat temelli uygulamalar

Yayın Yeri: Vize Yayıncılık
ISBN: 978-625-7103-31-2, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Yayın Yeri: eğiten kitap
ISBN: 978-625-7083-15-7, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA

Yayın Yeri: Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti.
ISBN: 978-625-7083-15-7, TÜRKİYE, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Erken Çocukluk Döneminde Çocukla Çocukça Eğitim

Yayın Yeri: eğiten kitap
ISBN: 978-625-7083-72-0, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Diskalkuli: Matematik Öğrenme Güçlüğü - Tanımı, Özellikleri, Yaygınlığı, Nedenleri ve Tanılanması

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7228-66-4, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
HAKAKE GAZİANTEP GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ARACILIĞIYLA TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

Yayın Yeri: HİPERLİNK
ISBN: 9786052814734, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
Küreselleşen dünyada eğitim

Yayın Yeri: Pegem A Yayıncılık
ISBN: 978-605-318-798-1, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

10 Adet
1
Akademik Personelin Plaza Dili’ni Kullanım Durumunun İncelenmesi: Küreselleşmenin Dile Yansıması

HAKKOYMAZ SAKİNE, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: Başkent University Journal of Education (BUJE)
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
The Relationship between the Levels of Self-efficacy Beliefs of Pre-service Teachers and their Levels of Determining Suitable Taxonomy, Strategy, and Method-technique for Science Objectives

MUŞLU KAYGISIZ GÜLFEM, UYGUN NEŞE, UÇAR FATMA MELİKE
Yayın Yeri: Science Education International
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
3
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Dersindeki Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri: Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması Örneği

UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: harran maarif dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  CiteFactor, Ideal Online, Road, Crossref
4
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Tercihlerinin Ders Planları ile İncelenmesi

UYGUN NEŞE, SARAÇ ESRA
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, IndexCopernicus, TEİ, Asos Index, Google Scholar, SIS, ESJI
5
The missing piece of a puzzle or an unwanted child: Metaphorical perceptions of Turkish primary teachers about inclusion students

SABAN AHMET,KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI,UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: Educational Alternatives
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Russian Science Citation Index
6
THE MISSING PIECE OF A PUZZLE OR AN UNWANTED CHILD: METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TURKISH PRIMARY TEACHERS ABOUT INCLUSION STUDENTS

SABAN AHMET,KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI,UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: Educational Alternatives
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Russian Science Citation Index
7
2009-2015 Yılları Arasında Yazılan İlkokuldaki Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi

KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI, UYGUN NEŞE, bağcı merve
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Educational Science
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Asos Index, Google Scholar, DRJI, ROAD
8
Dede Korkut Hikâyelerindeki Üstün Yetenekli Çocuklar

HAKKOYMAZ SAKİNE, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi - Journal of Education, TheoryandPraticalResearch
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, ASOS Index, Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, Eurasian Scientific
9
An Investigation of The Reasons Why Elementary Teachers Work in the Field of Special Education and Their Self-efficacy Beliefs

KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: International Journal of Early Childhood Education Research
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
10
Effects of Problem-Based Learning on Student Attitudes, Achievement and Retention of Learning in Math Course

UYGUN NEŞE, IŞIK TERTEMİZ NEŞE
Yayın Yeri: Egitim ve Bilim-Education and Science
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI

Bildiriler

32 Adet
1
EPDAD Öğrenci Değerlendirici Eğitimi Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

ogan bekiroğlu feral, KAYHAN HATİCE NİLAY, AKGÜN ÖZCAN, KÖKSAL DİNÇAY, YILDIRIM MEHTAP, ŞENGÜL AVŞAR ASİYE, UYGUN NEŞE, YILMAZ ATMAN BETÜL
Yayın Yeri: VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi
TÜRKİYE, çanakkale, Türkçe, 16.06.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Diskalkulik Bireylerin Belirlenmesinde Sınıf Öğretmenlerinin Rolü

UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi
TÜRKİYE, çanakkale, Türkçe, 16.06.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
İlkokul Matematik Öğretiminde Dijital Araçların Kullanımına İlişkin Öğretmen Deneyimleri

UYGUN NEŞE, KILINÇ Mehmet, BİLECEN ÇAĞLA
Yayın Yeri: 3rd Symposium of Academic Studies in Education and Culture
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 20.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
4
Pandemide Okul Öncesi Dönemde Okul Olgunluğu ve Öz-Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi

YILMAZ ŞEHNAZ, METİN ŞERMİN, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: 4th International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies
TÜRKİYE, ankara, Türkçe, 01.03.2022

Uluslararası  Özet bildiri
5
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Türkçe ve Matematik Dersine İlişkin Hazırladıkları Soruların Taksonomik Olarak İncelenmesi

AŞIKCAN MEHMET, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, şanlıurfa, Türkçe, 12.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
6
Erken Çocukluk Döneminde Matematiksel Dilin İnformal Süreçlerde Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: INCES 2021 Bilim Eğitim ve Kültür Kongresi: Değişen Toplum ve Dijitalleşme
TÜRKİYE, antalya, Türkçe, 21.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
Mülteci Öğrencilerle Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Matematik Dersi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri: Video Kesitli, Çok Sesli Etnografik Görüşmeler

UYGUN NEŞE, KARSLI ÇALAMAK ELİF, OLKUN SİNAN
Yayın Yeri: 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2019)
TÜRKİYE, HATAY, Türkçe, 16.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
8
Ulusal Projelerimiz ile 2023’e Hazırız

HAKKOYMAZ SAKİNE, UYGUN NEŞE, key nurcan, girişken beyza
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi: Multicongress
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
9
21. Yüzyıl Savaşları: Bilgisayarca Düşünme mi İnsanca Düşünme mi?

UYGUN NEŞE, HAKKOYMAZ SAKİNE, özdemir oğuzhan
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi: Multicongress
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
10
Impact of Class Climate on Inclusive Education Practices

UYGUN NEŞE,KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI
Yayın Yeri: 16TH INTERNATIONAL BBCC/JTEFS CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 01.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Tutunamayanlar Romanının Üstün Yetenekli Kahramanı Selim Işık: “Ben neyim ne değilim?”

HAKKOYMAZ SAKİNE, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: V. Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi - Girişimcilik, Yenilikçilik & Yaratıcılık (ÜYEK 2018).
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 04.05.2018

Ulusal  Özet bildiri
12
Yapbozun Eksik Parçası mı? İstenmeyen Çocuk mu? Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Algıları (The Missing Piece of A Puzzle or An Unwanted Child: Perceptions of Primary Teachers about Inclusion Students)

SABAN AHMET,KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI,UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
13
Birinci Sınıfa Devam Eden Suriyeli Öğrencilerin Yazma Becerilerinin İncelenmesi

HAKKOYMAZ SAKİNE, UYGUN NEŞE, şöhmelioğlu zemzem, bilben merve
Yayın Yeri: 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018).
TÜRKİYE, ankara, Türkçe, 11.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
Suriyeli Öğrencilerin İlk Okuma Yazmayı Öğrenme Süreçlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

UYGUN NEŞE, HAKKOYMAZ SAKİNE, yılmaz ceren, temiz nur sena
Yayın Yeri: 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018).
TÜRKİYE, ankara, Türkçe, 11.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
15
Self-Efficacy in Teaching Science and the Level of Teaching Methods and Techniques of Pre-Service Elementary Teachers.

MUŞLU KAYGISIZ GÜLFEM,UYGUN NEŞE,UÇAR FATMA MELİKE
Yayın Yeri: International Conference- New Perspectives in Science Education.
İngilizce, 21.03.2018

Uluslararası  Özet bildiri
16
A Study On The Development Of Language Teaching Program For Syrian Refugees With Critical Situation In Turkey

MUŞLU KAYGISIZ GÜLFEM,ÜZÜMCÜ ÖZLEM,UYGUN NEŞE,HAKKOYMAZ SAKİNE
Yayın Yeri: 5th Internaitonal Congress on Curriculum and Intruction
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
17
Küreselleşmenin Dile Yansıması: Plaza Dili.

UYGUN NEŞE, HAKKOYMAZ SAKİNE
Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS)
TÜRKİYE, kahramanmaraş, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
18
İlkokullardaki kaynaştırma uygulamalarına yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri

KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI,SABAN AHMET,UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: 2nd International Academic Research Congress
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
Göçle Gelen Çocukların Yaşadıklarının Sosyokültürel Açısından İncelenmesi

UYGUN NEŞE, baba ayşe nur, Çekirdek Eda, Alagöz Emin
Yayın Yeri: 4. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi
Türkçe, 11.05.2017

Ulusal  Özet bildiri
20
Sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma öğrencisine ilişkin zihinsel algıları

SABAN AHMET,KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI,UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Türkçe, 08.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
Kaynaştırma öğrencilerine yönelik akran tutum ve farkındalığının incelenmesi

UYGUN NEŞE,KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI,SABAN AHMET
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
22
Dede Korkut Hikâyelerindeki Üstün Yetenekli Çocuklar

HAKKOYMAZ SAKİNE, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi (ÖZYEK)
TÜRKİYE, istanbul, Türkçe, 07.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
23
2009 2015 yılları arasında yazılan ilköğretim I kademede kaynaştırma eğitimine yönelik yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi

KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI,UYGUN NEŞE,BAĞCI MERVE
Yayın Yeri: 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (15TH INTERNATIONAL PRIMARY TEACHER EDUCATION SYMPOSIUM )
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 11.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
24
Sınıf Öğretmeniliği Programındaki Özel Eğitim ve İlköğretimde Kaynaştırma Derslerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin incelenmesi

KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI,UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: 14. Uluslararası katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, BARTIN, Türkçe, 21.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
25
Sınıf Öğretmenlerinin Özel Eğitim Alanında Çalışma Nedenleri ve Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi

KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI, UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Türkçe, 29.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
26
Öğretmenlerin Yoğun Olarak Yaşadıkları Duygular ve Onların Mesleğe İlişkin Etkileri

SABAN AHMET, TOLĞAY NALAN, UYGUN NEŞE, ulaşan hatice
Yayın Yeri: XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Türkçe, 29.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
27
Sınıflarında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan İlkokul Öğrencilerine Empati Becerilerinin Kazandırılması

UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Türkçe, 23.05.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
28
İlköğretim 5.sınıf matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse ilişkin tutum, başarı ve kalıcılık düzeylerine etkisi.

UYGUN NEŞE, IŞIK TERTEMİZ NEŞE
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, eskişehir, Türkçe, 05.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri
29
İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Ahlaki Muhakeme Yaklaşımı ile Değer Öğretimi

UYGUN NEŞE, dönmez özge
Yayın Yeri: VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Türkçe, 21.05.2009

Ulusal  Özet bildiri
30
1968, 2000 ve 2004-2005 Fen Programlarının Karşılaştırılması

UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Türkçe, 21.05.2009

Ulusal  Tam metin bildiri
31
Zihin Engelli Öğrencilerin Yaratıcılığının Geliştirilmesinde Görsel Öğelerin Kullanılması

UYGUN NEŞE
Yayın Yeri: 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi
Türkçe, 13.11.2008

Ulusal  Tam metin bildiri
32
Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Bitişik Eğik El Yazısında El-Göz Koordinasyonu Sorunu

UYGUN NEŞE, dönmez özge
Yayın Yeri: VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Türkçe, 02.05.2008

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi

Türkiye’deki devlet okullarında sınıfında göçmen öğrenciler olan öğretmenlere göçmen çocukların matematik eğitimi konusunda, okul-aile-toplum işbirliği çerçevesinde mesleki nitelikler kazandırarak destek olmak ve Türkiye’de göçmenler ile çalışan eği
15.07.2017 - 15.07.2019
TÜBİTAK PROJESİ,   Bursiyer 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Pandemi Sürecinde Uygulanan İlkokul Uzaktan Eğitim Programı İçeriklerinin Mizahi Açıdan İncelenmesi ve Zenginleştirilmesi

Eğitimde Program Geliştirme
15.06.2020 - 31.12.2020
-Tübitak 1001,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Yabancılara Türkçe Öğretim Programı

Türkiye’de yaşayan hassas durumda olan Suriyeli ve Türkiyeli halkın yerel halkın kaynaklara erişimini artırmak (MALUMAT) amacıyla dil öğretim programının geliştirilmesinde proje koordinatörü olarak görev aınmıştır.
01.03.2016 - 10.06.2016
Diğer (Uluslararası),   Uzman 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
2 2018-2019 EDU201 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 3
3 2018-2019 SNF217 GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ VE ÖĞRETİMİ Türkçe 3
4 2018-2019 OÖÖ209 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 2
5 2018-2019 SNF 009 EĞİTİM FİLMLERİ Türkçe 2
6 2018-2019 SNF401 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ Türkçe 4
7 2018-2019 ÖEÖ211 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 3
8 2018-2019 SNF445 ENGELLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ Türkçe 2
9 2014-2015 Özel Eğitim Türkçe 3
10 2014-2015 Rehberlik Türkçe 3
11 2014-2015 Görsel Sanatlar Eğitimi ve Öğretimi Türkçe 4
12 2014-2015 Trafik, Sağlık ve Çevre Eğitimi Türkçe 2
13 2014-2015 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 8
14 2014-2015 Matematik Öğretimi Türkçe 4
15 2014-2015 Eğitim Psikolojisi Türkçe 3
16 2014-2015 Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Türkçe 3
17 2014-2015 Drama Türkçe 4
18 2014-2015 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
19 2014-2015 Okul Deneyimi Türkçe 5
20 2014-2015 Etkili Vatandaşlık Eğitimi Türkçe 2
21 2015-2016 Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi Türkçe 3
22 2015-2016 Eğitim Bilimlerine Giriş Türkçe 3
23 2015-2016 Drama Türkçe 4
24 2015-2016 Medya Okuryazarlığı Türkçe 2
25 2016-2017 Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi Türkçe 3
26 2016-2017 Eğitim Bilimlerine Giriş Türkçe 3
27 2016-2017 Çocuk Resimleri Türkçe 2
28 2016-2017 Eğitim Sosyolojisi Türkçe 2
29 2016-2017 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
30 2016-2017 Okul Deneyimi Türkçe 5
31 2016-2017 Drama Türkçe 4
32 2016-2017 Medya Okuryazarlığı Türkçe 2
33 2017-2018 Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi Türkçe 3
34 2017-2018 Görsel Sanatlar Eğitimi ve Öğretimi Türkçe 4
35 2017-2018 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
36 2017-2018 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 8
37 2017-2018 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
38 2017-2018 Okul Deneyimi Türkçe 5
39 2017-2018 Drama Türkçe 4
40 2017-2018 İlköğretimde Kaynaştırma Türkçe 2
41 2018-2019 Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi Türkçe 3
42 2018-2019 Görsel Sanatlar Eğitimi ve Öğretimi Türkçe 4
43 2018-2019 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
44 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 8
45 2018-2019 Engelli Çocuklar ve Eğitimleri Türkçe 2
46 2018-2019 Eğitim Sosyolojisi Türkçe 2
47 2018-2019 Eğitim Filmleri Türkçe 2
48 2018-2019 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
49 2018-2019 Okul Deneyimi Türkçe 5
50 2018-2019 Drama Türkçe 4
51 2018-2019 İlköğretimde Kaynaştırma Türkçe 2
52 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 8
53 2018-2019 Öğrenme Güçlükleri Türkçe 2
54 2018-2019 Okula Uyum ve İlkokul Programı Türkçe 2
55 2019-2020 Görsel Sanatlar Eğitimi ve Öğretimi Türkçe 4
56 2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 8
57 2019-2020 İlkokulda Drama Türkçe 2
58 2019-2020 İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Türkçe 3
59 2019-2020 Eğitim Felsefesi Türkçe 2
60 2019-2020 İlköğretimde Kaynaştırma Türkçe 2
61 2019-2020 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Türkçe 2
62 2019-2020 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Türkçe 4
63 2019-2020 Erken Çocukluk Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunları Türkçe 2
64 2019-2020 Okula Uyum ve İlkokul Programı Türkçe 2
65 2019-2020 Okul Deneyimi Türkçe 5
66 2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 8
67 2019-2020 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
68 2020-2021 İlkokulda Drama Türkçe 2
69 2020-2021 İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Türkçe 3
70 2020-2021 Eğitim Felsefesi Türkçe 2
71 2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 8
72 2020-2021 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Türkçe 2
73 2020-2021 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Türkçe 2
74 2020-2021 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
75 2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 8
76 2020-2021 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
77 2020-2021 İlköğretimde Kaynaştırma Türkçe 2
78 2020-2021 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Türkçe 2
79 2020-2021 Okula Uyum ve İlkokul Programı Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Covıd-19 pandemi sürecinde 60-72 aylık çocukların okula hazırbulunuşluk ve öz-düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi ŞEHNAZ YILMAZ TezMerkezi 2021