Prof.Dr. SELİM ERDOĞAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. MALİYE

   selimerdogan@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat  Maliye Politikası  Büyüme  Gelişme Ekonomisi - Makro

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
iktisat

Yayın Yeri: iş bankası kültür yayınları
TÜRKİYE, istanbul, 2010

Ulusal  Kitap Tercümesi  Türkçe
2
iktisadi düşünceler tarihi

Yayın Yeri: diyarbakır
TÜRKİYE, 1983

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe

Makaleler

17 Adet
1
Tedarik Zinciri ve Ürün İnovasyonu İlişkisi: İlk 1000 Sanayi Firması Üzerinde Bir Çalışma

ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
2
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bulgular

ERDOĞAN SELİM,DÜCAN ENGİN,ŞENTÜRK MEHMET,ŞENTÜRK ASLI
Yayın Yeri: Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, Ebsco, DOAJ
3
bölgesel kalkınmada üniversitenin rolü

ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: mardin life kültür, tarih, turizm ve yaşam dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2008

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
4
güneydoğu anadolunun turizm potansiyeli

ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: dicle üniversitesi hukuk fakültesi dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 1993

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos
5
türkiye de bankacılığın tarihi gelişimi

ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: dicle üniversitesi hukuk fakültesi
TÜRKİYE, Türkçe, 1993

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos
6
ihracatın teşviki ve Türkiye de ihracatta vergi iadesi üzerinde bir regresyon analizi

ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: dicle üniveristesi hukuk fakültesi dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 1993

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos
7
gap ta insan faktörü

ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: denetim
TÜRKİYE, Türkçe, 1993

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos
8
güneydoğu anadolu ve ülke kalkınması açısından GAP

ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: harran üniveristesi ziraat fakültesi dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 1993

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos
9
güneydoğu anadolu projesinin Türkiye nin ekonomik ve sosyal hayatına etkileri

ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: hak-iş
TÜRKİYE, Türkçe, 1993

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos
10
iktisadi düşünceler tarihi

ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: dicle üniversitesi hukuk fakültesi yayınları
TÜRKİYE, Türkçe, 1993

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos
11
kalkınmada öncelikli yörelerde uygulanan teşvik tedbirleri

ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: harran üniversitesi ziraat fakültesi dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 1992

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos
12
bölgesel kalkınmada alt yapının önemi

ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: dicle üniversitesi hukuk fakültesi dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 1992

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos
13
tarımsal kalkınma ve GAP

ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: harran üniversitesi ziraat fakültesi dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 1992

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos
14
güneydoğu anadolu projesi GAP alt yapı ilişkisi

ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: hacettepe üniveristesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 1992

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos
15
güneydoğu anadolunun ekonomik yapısı

ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: dicle üniveristesi hukuk fakültesi dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 1992

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos
16
türkiye de sanayileşmenin tarihi

ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: dicle üniversitesi hukuk fakültesi dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 1992

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos
17
serbest bölgeler dünyada ve Türkiye de

ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: dicle üniversitesi hukuk fakültesi dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 1988

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos

Bildiriler

2 Adet
1
The impact of redistributive public policy on income distribution in Turkey: the roles of tax progressivity and social expenditures

ERDOĞAN SELİM,BOZGEYİK YUSUF,DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: International Conference on Empirical Economics and Social Sciences
İngilizce, 27.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Investigation the effect of government expenditures on the environment in emerging economies: further evidence from ecological footprint

ERDOĞAN SELİM,BOZGEYİK YUSUF,DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: International Conference on Empirical Economics and Social Sciences
İngilizce, 27.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞR.ÜYESİ

1984 - 2012

Editörlükler

1 Adet
1
Iğdır Üniversitesi Sosyal Biliimler Dergisi

Yazar Adı: ÖZTÜRK DİNCER,ERDOĞAN SELİM,SEVİNÇ HAKTAN,BAŞ HALİT,EROĞLU SEVİNÇ DEMET , Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  SSCI  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 ileri mikroekonomik analiz Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 bölgesel ekonomik analiz Türkçe 3
2 2013-2014 konut ve kentsel dönüşüm ekonomisi Türkçe 3
3 2012-2013 konut ve kentsel dönüşüm ekonomisi Türkçe 3
4 2012-2013 bölgesel ekonomik analiz Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 iktisada giriş I Türkçe 3
2 2013-2014 iktisada giriş II Türkçe 3
3 2013-2014 kamu ekonomisi I Türkçe 2
4 2013-2014 kamu ekonomisi II Türkçe 2
5 2012-2013 kamu ekonomisi I Türkçe 3
6 2012-2013 kamu ekonomisi II Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Tedarik zinciri işbirliğinin inovasyon ve performans üzerindeki etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile analizi ŞEMSETTİN ÇİĞDEM TezMerkezi 2019
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Türkiye'de İhracata Yönelik Vergi Teşvikleri ve Ekonomik Göstergelerle İlişkisi ÖZLEM BUTAKIN TezMerkezi 2024
2 Tamamlandı Turizm gelirleri ve yoksulluk riski arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: İspanya ve Fransa örneği BUŞRA YÜKSEL SÜRME TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Türkiye'de 2000-2021 yılları arasında kamu harcamalarının gelişimi NİDA DİNERİ TezMerkezi 2023
4 Tamamlandı 2000-2021 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'DE MALİYE POLİTİKASI VE GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ MEHMET KARANA TezMerkezi 2023
5 Tamamlandı Pandemi sürecinin vergi gelirlerine etkisi: Türkiye örneği ZAFER ONUR AKÖZEL TezMerkezi 2023
6 Tamamlandı Vergilemede adalet ilkesi açısından Türk vergi sisteminin incelenmesi GAMZE ATEŞ TezMerkezi 2022
7 Tamamlandı Sosyal güvenlik harcamalarının sosyal refah devleti bağlamında değerlendirilmesi: Seçilmiş OECD ülkeleri ile Türkiye'nin incelemesi ve karşılaştırılması MEHMET EMİN BİLBAY TezMerkezi 2022
8 Tamamlandı Türkiyede belediyelerin iç ve dış denetiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri MUSTAFA TURAN TezMerkezi 2022
9 Devam Ediyor EĞİTİM HARCAMALARI VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ AYŞE AYDIN TezMerkezi 2021
10 Tamamlandı Eğitim harcamaları ve işsizlik ilişkisi: OECD ülkeleri için panel nedensellik analizi AYŞE AYDIN TezMerkezi 2021
11 Tamamlandı Türkiye'de ekonomik büyüme, enflasyon ve para arzı ilişkisi: 2006-2018 HURİ İLKNUR KOYUNCU TezMerkezi 2019
12 Tamamlandı Türkiye'ye gelen Suriyelilerin ekonomiye etkisi: Gaziantep örneği REZZAN KUZUCU TezMerkezi 2018
13 Tamamlandı İşsizliğin ekonomik ve sosyal maliyetleri: Türkiye örneği GÜLBEN KUŞOOĞULLARI TezMerkezi 2018
14 Tamamlandı Türkiye'de Cumhuriyet sonrası bankacılık sektörünün tarihsel gelişimi AZİZ BAZ TezMerkezi 2017
15 Tamamlandı Futbol ekonomisi; Spor Toto süper Ligin piyasa yoğunlaşma oranının (CR4 ve HHI) Avrupa'nın altı büyük liginin piyasa yoğunlaşma (CR4 ve HHI) oranın karşılaştırılması İBRAHİM ULVİ ÖNALAN TezMerkezi 2016
16 Tamamlandı 1873, 1929, 1973 krizleri ve iktisat okullarının çözüm yaklaşımları MERYEM POLAT TezMerkezi 2016
17 Tamamlandı 1980 - 2013 yılları arasında yaşanan bazı siyasi olayların Türkiye ekonomisine etkileri MEHMET SELAHATTİN ÖZBAY TezMerkezi 2016
18 Tamamlandı Türk tahvil piyasasında gösterge faizin ekonometrik bir analizi SELÇUK GÖKHAN GERLİKHAN TezMerkezi 2015
19 Tamamlandı Katılım bankacılığının gelişimi Türkiye'deki durumu ve kullandığı yöntemler (Murâbaha) ALİ ŞAHAN TezMerkezi 2015
20 Tamamlandı Türkiye'de yeni ekonomi oluşum süreci FATMA ÇİĞDEM GÜLLÜ TezMerkezi 2015
21 Tamamlandı Türkiye'deki siyasi gelişmelerin forex (Döviz) piyasalarına olan etkilerinin 2000-2011 yılları arasında incelenmesi CANAN KURTGÖZ TezMerkezi 2015
22 Tamamlandı Cari açığın Türkiye ekonomisine etkileri MEHMET ZEKİ ŞAŞMAZ TezMerkezi 2015
23 Tamamlandı Gümrük Birliği`nin Türkiye ekonomisine etkileri DURMUŞ DİKER TezMerkezi 1996
24 Tamamlandı Kayıtdışı ekonominin ülke ekonomisine olumsuz etkileri AYDIN CİVAŞ TezMerkezi 1995