Öğr.Gör. AYSUN ÖZDEMİR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK


Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar-4

Yayın Yeri: Efe Akademi Yayınevi
ISBN: 978-625-7729-71-0, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

12 Adet
1
KALP ve DAMAR CERRAHİSİ SONRASI HASTALARIN SİGARAYI BIRAKMA ÖNGÖRÜLERİ

KARASU VELİ EŞREF, ÖZDEMİR AYSUN
Yayın Yeri: Göbeklitepe Uluslararası Sağlık Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEXCOPERNICUS
2
Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramına Göre Arteriovenöz Malformasyonu Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

ÖZDEMİR AYSUN, GÜNER ŞÜKRİYE İLKAY, GEYİK ABİDİN MURAT
Yayın Yeri: VAN TIP DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
THE EFFECT OF HAND MASSAGE ON POSTOPERATIVE PAIN IN PATIENTS WHO HAD LUNG SURGERY: A QUASI-EXPERIMENTAL STUDY WITH A CONTROL GROUP

ÖZDEMİR AYSUN, ÖZKAN MERAL
Yayın Yeri: GÖBEKLİTEPE International Journal Of Health Sciences
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI
4
Sağlıkla İlişkili Bölümlerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Değerlendirilmesi

KARASU FATMA,ÖZDEMİR AYSUN
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
5
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ötenazi Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi

KARASU FATMA,ÖZDEMİR AYSUN,GÜVENÇ ELİF
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
ÇOCUK VE YETİŞKİN KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON UYGULAMASI SONRASINDAKİ KAS YORGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ

AVAN HAKAN,ÖZTÜRK HAMDİ,ÖZDEMİR AYSUN,DANIŞMAN FARUK,GÖĞREMİŞ MEHMET
Yayın Yeri: Sosyal Bİlimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Crossref
7
GAZİANTEP 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZDEMİR AYSUN,KARASU FATMA,AVAN HAKAN
Yayın Yeri: Hastane öncesi Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EuroPub
8
Bir Vakıf Üniversitesindeki Öğrencilere Meme Kanseri Hakkında Verilen Eğitiminin Etkinliği

KARASU FATMA,GÖLLÜCE AYSUN,GÜVENÇ ELİF,POLAT FİLİZ,DELİBAŞ LEYLA,BAYIR BERNA,GÜLÇEK EMRAL,GÖKDOĞAN ÜMMÜ
Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ındex copernicus
9
Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgilerinin İncelenmesi

KARASU FATMA,GÖLLÜCE AYSUN,GÜVENÇ ELİF,DADÜK SEMİH,TUNÇEL TUĞÇE
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları

KARASU FATMA,GÖLLÜCE AYSUN,GÜVENÇ ELİF,ÇELİK SALİHA
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimler Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
ÖĞRENCİ GÖZÜYLE PARAMEDİK MESLEĞİ

ÖZDEMİR AYSUN,AVAN HAKAN,karsu fatma
Yayın Yeri: Hastane Öncesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos index, araştırmax
12
Malpractic in nursing The experience in Turkey

KARADAĞ GÜLENDAM,OVAYOLU ÖZLEM,PARLAR KILIÇ SERAP,OVAYOLU NİMET,GÖLLÜCE AYSUN
Yayın Yeri: International Journal of Nursing Practice
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded

Bildiriler

19 Adet
1
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinde Ağrı Korkusu: Kesitsel Bir Çalışma

ÖZDEMİR AYSUN, GÜNER ŞÜKRİYE İLKAY
Yayın Yeri: 5. Uluslararası 13. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi
TÜRKİYE, AYDIN, Türkçe, 16.11.2023

Ulusal  Özet bildiri
2
Cerrahi Hemşirelerinin Ağrıya İlişkin Bilgi, Tutum ve İnançları Ölçeği’nin Standartlarının Belirlenmesi: Bir Delphi Çalışması

ÖZDEMİR AYSUN, GÜNER ŞÜKRİYE İLKAY
Yayın Yeri: 5. Uluslararası 13. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi
TÜRKİYE, AYDIN, Türkçe, 16.11.2023

Uluslararası  Özet bildiri
3
The Effect Of Hand Massage On Postoperative Pain In Patıents Undergoing Lung Surgery

ÖZDEMİR AYSUN,ÖZKAN MERAL
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI 11. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
İngilizce, 03.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi ve Sonrası Stres Düzeylerinin Belirlenmesi

AVAN HAKAN,KAPLAN ECE,DÜRMÜŞ GÖKSEL,ÖZDEMİR AYSUN
Yayın Yeri: Zeugma I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi
İngilizce, 13.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ’NDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

DOST TUĞBA,DOĞAN UĞUR,ÖZDEMİR AYSUN
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Antep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Sınır İli Kilis de Sağlıkla İlişkili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi

KARASU FATMA,ÖZDEMİR AYSUN
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
Etik Sarkacında Mülteciler ve Sağlık

KARASU FATMA,ÖZDEMİR AYSUN,AVAN HAKAN
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
Gaziantep, Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
Etik Sarkacında Mülteciler

KARASU FATMA,ÖZDEMİR AYSUN,AVAN HAKAN
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası
9
Öğrencilerin Ötenaziye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

KARASU FATMA,ÖZDEMİR AYSUN,DOĞAN ZEYNEP
Yayın Yeri: I. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Değerlendirilmesi

KARASU FATMA,ÖZDEMİR AYSUN
Yayın Yeri: I. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Acil Ve İlk Yardım Programı Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı

ÖZDEMİR AYSUN,KARASU FATMA,DOĞAN ZEYNEP
Yayın Yeri: I. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
Gaziantep 112 Acil Sağlık Çalışanlarının Maruz Kaldığı Şiddetin Belirlenmesi

ÖZDEMİR AYSUN,KARASU FATMA
Yayın Yeri: I. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
13
Afetlerde Buz Dağı: Deprem ve Trafik Kazaları

ÇELİKLİ SEMRA,AVAN HAKAN,KAPLAN ECE,GÖLLÜCE AYSUN,DÜRMÜŞ GÖKSEL
Yayın Yeri: Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi
İngilizce, 13.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
14
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Verilen Kök Hücre Eğitiminin Donör Olma Eğilimi Üzerine Etkisi

GÖLLÜCE AYSUN,DOĞAN UĞUR,İPEKÇİ NURİYE NESRİN,ATAY EMRE
Yayın Yeri: Uluslar arası Afet ve Acil Tıp Kongresi
İngilizce, 13.05.2016

Uluslararası
15
Öğrencilerin Kendi Kendine Meme Muayenesine Yönelik Inanç, Bilgi ve Uygulamaları

KARASU FATMA,GÖLLÜCE AYSUN
Yayın Yeri: 15. Ulusal Eskişehir Hemşirelik Öğrenci Kongresi “Uluslararası Katılımlı”
TÜRKİYE, ESKİŞEHİR, PS-104, Türkçe, 28.04.2016

Ulusal  Özet bildiri
16
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarını İncelenmesi. Poster Bildiri

GÜVENÇ ELİF,KARASU FATMA,GÖLLÜCE AYSUN
Yayın Yeri: Uluslar arası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 28.04.2016

Ulusal
17
Hemşirelerin Tıbbi Hataya İlişkin Düşünce ve Uygulamaları ve Tıbbi hataya Eğilimleri

KARADAĞ GÜLENDAM,OVAYOLU ÖZLEM,PARLAR KILIÇ SERAP,OVAYOLU NİMET,GÖLLÜCE AYSUN
Yayın Yeri: 2. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi,
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 03.06.2013

Ulusal  Poster
18
Üniversite Gençliğinin Toplumun Geleceği İle İlgili Duyarlılıkları

OVAYOLU ÖZLEM,OVAYOLU NİMET,KARADAĞ GÜLENDAM,GÖLLÜCE AYSUN
Yayın Yeri: 9. Uluslar Arası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Türkçe, 01.04.2010

Uluslararası
19
Üniversite Gençliğinin Toplumun Geleceği İle İlgili Duyarlılıkları

OVAYOLU ÖZLEM,OVAYOLU NİMET,KARADAĞ GÜLENDAM,GÖLLÜCE AYSUN
Yayın Yeri: 9. Uluslar arası Katılımlı- Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 01.04.2010

Ulusal  Sözlü Bildiri

Projeler

1 Adet
1
Dezavantajlı Bölgede Yaşayan Kadımlar İçin Evde Çocuk Bakımı Eğitimi

18-45 Yaş arası anne ve anne adaylarına yönelik evde çocuk bakımı ve ilk yardım eğitimi
15.11.2017 - 15.11.2018
Kalkınma Bakanlığı,   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

4 Adet
1
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

HEMŞİRE
ANESTEZİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ,

2012 - 2014
2
KAHRAMANMARAŞ FRESENİUS DİYALİZ MERKEZİ

HEMŞİRE

2012 - 2012
3
GAZİANTEP MEDİKAL PARK HASTANESİ

HEMŞİRE
KVC KLİNİK HEMŞİRESİ,

2012 - 2012
4
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

HEMŞİRE
FTR- DERMATOLOKİ-ALGOLOJİ KLİNİK HEMŞİRELİĞİ,

2010 - 2012

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 17
2 2018-2019 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Türkçe 8
3 2019-2020 Toplumdam Duyarlık Projesi I Türkçe 1
4 2019-2020 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Türkçe 2
5 2019-2020 HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMA Türkçe 8
6 2019-2020 TOPLUMDAM DUYARLIK PROJESİ II Türkçe 1
7 2020-2021 Toplumsal Duyarlılık Projesi -I Türkçe 1
8 2020-2021 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe 1
9 2020-2021 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Acil Hasta Bakımı-I Türkçe 4
2 2014-2015 Acil Hasta Bakımı –II Türkçe 3
3 2014-2015 İlk Yardım Türkçe 2
4 2014-2015 İleri Yaşam Desteği-I Türkçe 2
5 2015-2016 Acil Hasta Bakımı –III Türkçe 7
6 2015-2016 Mesleki Uygulama-I Türkçe 7
7 2015-2016 Meslek Etiği ve İletişim Türkçe 1
8 2015-2016 Travma Türkçe 6
9 2015-2016 İlk Yardım Türkçe 4
10 2015-2016 Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Türkçe 2
11 2016-2017 Fizyoloji Türkçe 2
12 2016-2017 İlk Yardım Türkçe 2
13 2016-2017 Temel Yaşam Desteği Türkçe 4
14 2016-2017 Evde Hasta Bakımı Türkçe 4
15 2016-2017 Patoloji Türkçe 4
16 2016-2017 Akılcı İlaç Kullanımı Türkçe 4
17 2016-2017 Meslek Etiği Türkçe 2
18 2016-2017 Farmakoloji Türkçe 2
19 2016-2017 Göz Hastalıkları Türkçe 4
20 2016-2017 Travma Türkçe 3
21 2016-2017 İlk Yardım Türkçe 5
22 2016-2017 Mesleki Uygulama -II Türkçe 8
23 2017-2018 İLK YARDIM Türkçe 12
24 2017-2018 FİZYOLOJİ Türkçe 4
25 2017-2018 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Türkçe 2
26 2017-2018 PATOLOJİ Türkçe 2
27 2017-2018 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Türkçe 2
28 2017-2018 HASTALIKLAR BİLGİSİ Türkçe 3
29 2017-2018 TRAVMA Türkçe 3
30 2018-2019 ACİL HASTA BAKIMI-I Türkçe 4
31 2018-2019 PATOLOJİ Türkçe 4
32 2018-2019 FİZYOLOJİ Türkçe 2
33 2018-2019 İLK YARDIM Türkçe 2
34 2018-2019 SOSYAL DUYARLILIK Türkçe 4

Araştırmalar

9 Adet
1
10.Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
GAZİANTEP,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

2
Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
Eskişehir ,   Uluslararası  Konuşmalarım

3
2. Online SPSS Ve AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme Ve Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Kursu

SPSS VE AMOS Uygulamaları ve Ölçek Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmları
İzmir-Oline,   Ulusal  Kurs

4
III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
Gaziantep ,   Uluslararası  Konuşmalarım

5
Zeugma I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi

Zeugma I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi
Gaziantep,   Uluslararası  Konuşmalarım

6
II. CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÇALIŞTAYI

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İZMİR,   Ulusal  Çalıştay

7
BİR NEFES OL WEBİNAR PROGRAMI: COVİD-19 Hastasında Solunum Yönetimi

COVİD-19 pandemisi sürecinde solunum desteği uygulanan hastaların bakımı
Gaziantep-Online,   Ulusal  Seminer

8
I. CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÇALIŞTAYI

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEORİK DERS İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, PLANLAMA.
İZMİR,   Ulusal  Çalıştay

9
AORN 2018 Güncellemeleri

AORN 2018 GÜNCEL BİLGİ VE UYGULAMALARI
İZMİR,   Uluslararası  Kurs

Üyelikler

4 Adet
1
TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2019 

2
PESAD

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2017 

3
PARDER

 Üye    2016 

4
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

 Üye    2015