Doç.Dr. ALİ FUAT GÖKÇE

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

   afgokce@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Siyasal Hayat ve Kurumlar  Anayasa ve Siyasal Kurumlar

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

20 Adet
1
Ombudsman Teorisi ve Karşılaştırmalı Ülke Uygulamaları

Yayın Yeri: Kriter Yayınevi
ISBN: 978-625-8373-32-5, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Ombudsman Teorisi ve Karşılaştırmalı Ülke Uygulamaları

Yayın Yeri: Kriter Yayınevi
ISBN: 978-625-8373-32-5, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Ombudsman Teorisi ve Karşılaştırmalı Ülke Uygulamaları

Yayın Yeri: Kriter Yayınevi
ISBN: 978-625-8373-32-5, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Ombudsman Teorisi ve Karşılaştırmalı Ülke Uygulamaları

Yayın Yeri: Kriter Yayınevi
ISBN: 978-625-8373-32-5, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Siyaset Bilimi Kavram ve Tanımlar

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 9786254391026, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Algı Yönetimi

Yayın Yeri: Literatürk Academia
ISBN: 9786057009104, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Post Modern Kamu Yönetimi

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-625-417-186-4, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Ombudsmanlık

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 9786254023200, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations

Yayın Yeri: IGI Global
ISBN: 9781799849780, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Pennsylvania, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
10
Yerel Yönetimlerde Teknoloji ve Katılım

Yayın Yeri: Orion
ISBN: 9786059524872, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Kamu Politikası Analizi Türkiye Uygulamaları

Yayın Yeri: Gazi Yayınevi
ISBN: 978-605-344-822-8, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-254-031-2, TÜRKİYE, ANKARA, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Yöntembilim

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-9189-07-1, TÜRKİYE, Ankara, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
Kamu Yönetimi

Yayın Yeri: Merdiven
ISBN: 978-975-8991-21-1, TÜRKİYE, Ankara, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
İdare Hukuku II

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 798-605-4350-91-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
16
Siyasal Partilerde Lider ve Yönetim Değişimi

Yayın Yeri: Ada Kitabevi
ISBN: 978-605-5425-15-9, TÜRKİYE, Gaziantep, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
17
Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar

Yayın Yeri: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
ISBN: 978-975-8918-54-6, TÜRKİYE, Ankara, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
18
Siyasal Partilerde Lider ve Yönetim Değişimleri

Yayın Yeri: Ada Kitapevi
ISBN: 9786055225159, TÜRKİYE, Gaziantep, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
19
İdare Hukuku I

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-4350-80-3, TÜRKİYE, İstanbul, 2012

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
20
Kamu Yönetimi Yönetim Siyaset Ekseninde Yeniden Yapılanma

Yayın Yeri: SFS Group
ISBN: 978-605-61651-3-9, TÜRKİYE, Ankara, 2011

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

20 Adet
1
Yahudi Göçleri ve Yahudi Kimliğinin Oluşumu

Ballı Abdulvehap, GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: İletişim ve Diplomasi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İndex Copernicus
2
Çevre Yönetimi Uygulamalarının Çevre Politikaları Doğrultusunda İncelenmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Örneği

GÖKÇE ALİ FUAT,KULU SEDA
Yayın Yeri: Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJİ
3
Hibrit Rejimlerde Hükümet Sistemleri ve Demokrasi

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Copernicus, Sobiad, Cite Factor
4
Kamu Yönetimi Bölümlerinde Meslek Etiği Dersi Ve Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İndex Copernicus, Sobiad
5
Anayasa Yargısı Ve Demokrasi

GÖKÇE ALİ FUAT, ÇAKICI ELİF
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE)
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco
6
Siyasi Partilerin Karar Alma Süreçlerinde Kadınlar Ve Gençler: Gaziantep İli Örneği

GÖKÇE ALİ FUAT, ÇAKICI ELİF
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE)
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco
7
Post Modern Terörizm ve Musul-Kerkük-Halep

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Yeni Türkiye Dergisi
Türkçe, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
8
Öğretmenlerin Demokrasi Anlayışı Bağlamında Gelişmişlik Seviyesinin Demokratik Siyasi Kültürün Oluşması Üzerindeki Etkisi

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
9
Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Seviyesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

GÖKÇE ALİ FUAT,ÖZDEMİRCİ İLBEY CEMAL NURİ,CEYLAN İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
10
Adalet Kavramı Kapsamında Geçmişle Hesaplaşma ve Yüzleşme Türkiye

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Bilge Strateji
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ciao, current content, asos
11
Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısı Kilis Örneği

GÖKÇE ALİ FUAT,ÖZDEMİRCİ İLBEY CEMAL NURİ
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Drgisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
12
Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine İdeolojilerin Etkileri

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: İnönü University International Journal of Social Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos, Dergipark
13
Teoriden Uygulamaya Demokrasi Çelişkisi

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Yasama Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS İndeks
14
Siyasi Partilerde Parti İçi Demokrasi Ve Disiplin Algısı Türkiye

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS İndeks
15
Federal Parliamentary Democracy With A Constitutional Monarchy Malaysia

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco
16
Başkanlık Sistemi Uygulamaları ABD Venezuela Meksika Brezilya Arjantin

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Akademik Bakış, Sosyal Bilimler E-Dergisi
KIRGIZİSTAN, Türkçe, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Open Access, Akademik Dizin, Türk Eğitim İndeksi, Aniji, İsam, Akademik Tari
17
Çağdaş Kamu Yönetiminde Kamu Denetçiliği Ombudsmanlık ve Türkiye İçin Askeri Ombudsmanlık Önerisi

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Copernicus
18
Türkiye Büyük Millet Meclisi ndeki Siyasal Seçkinlerin Sosyal Yapılarının İncelenmesi 23 Dönem Milletvekilleri

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco Host, Doaj, Akademik Dizin, İsam, Research Bible, Türk Eğitim İndeksi,
19
Osmanlı Klasik Döneminde İdari Reform Hareketleri Koçi Bey Risalesi

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Yasama Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS İndeks
20
Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Yürütmeyi Denetlemesinde Meclis Araştırması Komisyonlarının İşlevselliği

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Yasama Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS İndeks

Bildiriler

37 Adet
1
The Relation of Imperialism-Terrorism: Mozambique Case

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: 3rd International African Conference
BENİN, Calavi, İngilizce, 27.02.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Terör ve Terörizm Kavramları

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Küreselleşme ve Güvenlik Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 20.02.2021

Uluslararası  Özet bildiri
3
Women And Politics: Problems-Suggestions

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: World Women Conference-II
AZERBAYCAN, Bakü, İngilizce, 11.02.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Türk Anayasa Tarihinde Devrimler ve Karşı Devrimlerin Etkisi

GÖKÇE ALİ FUAT,Yıldız Fatma
Yayın Yeri: 3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 13.11.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Otoriter Ülkelerde Devlet Terörü: Çin Halk Cumhuriyeti Üzerine BirDeğerlendirme

GÖKÇE ALİ FUAT,Aksu Muhammed
Yayın Yeri: 3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 13.11.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
İnsani Gelişmişlik ve Demokrasi: Otoriter Rejimler Örneği

GÖKÇE ALİ FUAT,Şiraz Şeyma
Yayın Yeri: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi VII
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 28.10.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
PKK Terör Örgütü Terörizm ve Göç İlişkisi, Faaliyetlerinin Kentlere Göç NedeniyleEtkisi: Adana ve Gaziantep İlleri Örneği

GÖKÇE ALİ FUAT,KULU SEDA
Yayın Yeri: SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 24.10.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Yeni Yerel Yönetişim Vizyonu ve Yerel Yönetimlerin Değişen Rolleri

GÖKÇE ALİ FUAT,POLAT BİRSEN
Yayın Yeri: 7th International Conference on Social Researches andBehavioral Sciences
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 24.10.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Çarşı Mahalle Bekçilerinin Asayişe Olan Etkileri: Gaziantep İli Örneği

GÖKÇE ALİ FUAT,KULU SEDA
Yayın Yeri: 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu
İngilizce, 24.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Çok Partili Sistemden İki Partili Siyasi Sisteme Geçiş Mi?

GÖKÇE ALİ FUAT,AKSU MUHAMMED
Yayın Yeri: 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu
Türkçe, 24.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Alexis de Tocqueville’in Despotizm Ve Milliyetçilik Yaklaşımı

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi
Türkçe, 26.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Liberalizm Ve Komünizmde Oryantalist Yaklaşım: Karl Marx, James Mill ve John Stuart Mill

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: V. Stratejik Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 28.08.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Siyasi Parti Sistemlerinin Oluşmasında Hükümet Sistemlerinin Etkisi

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences
Türkçe, 25.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Siyasal Şiddet Ve Mağduriyet İlişkisinin Reçetesi: Dünya Sevgisi Ve Politik Dostluk

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 18.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Terör Örgütleryle Mücadele Mi? Müzakere Mi? Farklı Uygulamalar Ve Sonuçlar

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 18.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Hansa Birliğinden Avrupa Birliğine

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: assam
İngilizce, 01.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
1991 Sonrası Türk Sı̇yasetı̇nde Kadın: TBMM Örneği

GÖKÇE ALİ FUAT, ÇAKICI KAPUCU ELİF
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
TÜRKİYE, KIRIKKALE, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Emperyalizmin Demokrasi Silahı Ve İslam Ülkeleri

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi
istanbul, Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
ABD Başkanlık Sisteminde Yasama ve Yürütme İlişkileri

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi
İstanbul, Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
İslam Ülkelerinde Yaşanan Kaos Durumu

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi
Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası
21
Dijital Çağın Küreselleşen Terörü: Post-Modern Terörizm

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: KAYFOR 15
ISPARTA, Türkçe, 01.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
22
Uluslararası Göç Ve Mülteci Sorununda Dünya Sevgisi Ve Politik Dostluk: Kamu Yönetiminde Yeni Roller Üzerine Bir Değerlendirme

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: KAYSEM 11
Elazığ, Türkçe, 28.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
1980 Sonrası Türkiye’de Modernleşme. Toplumsal ve Siyasal Sonuçları

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: International Berlin Conference
Türkçe, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
24
Demokratik Siyasi Kültürün Oluşma (Ma)Sı İle Ülkelerin Gelişmişlik Seviyesi Arasındaki İlişki Ve Öğretmenlerin Demokrasi Anlayışının Etkileri

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 27.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
25
Farklı Ülkelerde (Kanun Hükmünde) Kararname Düzenlemeleri

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu
Türkçe, 13.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
26
Türkiye ve Ermenistan Arasında Adalet Merkezli Geçmişle Hesaplaşma ve Uzlaşma

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions
AZERBAYCAN, BAKÜ, Türkçe, 28.09.2016

Uluslararası  Özet bildiri
27
Uygulama Sonuçlarına Göre Yerel Ombudsmanın Gerekliliği

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: KAYSEM 10 Kamu Yönetimi Sempozyumu
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 05.05.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
28
Kilis Halkı ve Kilis te Yaşayan Suriyelilerin Demokrasi Algısı

GÖKÇE ALİ FUAT,ÖZDEMİRCİ İLBEY CEMAL NURİ
Yayın Yeri: II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları
TÜRKİYE, Kilis, İngilizce, 28.04.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
29
Yaş Ve Cinsiyetin Siyasi Parti Yönetimlerine Yansıması Kilis Kent Örneği

GÖKÇE ALİ FUAT,TUNÇ AHMET
Yayın Yeri: Ulusal XIII. Kamu Yönetimi Forumu,
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 15.10.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
30
Yerelleşme Ve Merkezileşme Ekseninde Türk Kamu Yönetiminde Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları

TUNÇ AHMET,GÖKÇE ALİ FUAT,ÖZBEY BAYRAM
Yayın Yeri: Ulusal XIII. Kamu Yönetimi Forumu,
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 15.10.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
31
The Effect of December 17 2013 Operation on the Social Political and Economic Basis

GÖKÇE ALİ FUAT,PAKSOY SADETTİN,GÜNDÜZ BERNA
Yayın Yeri: Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, ARTVİN, İngilizce, 15.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
32
Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Ekonomilerinin Hukuki Normlarında Neo Liberal İzler Azerbaycan

GÖKÇE ALİ FUAT,TUNÇ AHMET,KOÇAK YÜKSEL
Yayın Yeri: I. Uluslararası Kafkasya- Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik
TÜRKİYE, Kars, Türkçe, 01.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
33
Türk Kamu Yönetiminde Personel ve Yönetici Olarak Kadının Varlığı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Örneği

TUNÇ AHMET,URAL USLAN YURDANUR,GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: KADAUM 1.Uluslararası Çukurova Kadın ÇalışmalarıKongresi
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 09.04.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
34
Intra party Education and its Impact on Democracy

GÖKÇE ALİ FUAT,APARİ ŞENGÜL,GÜNDÜZ BERNA
Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education
FRANSA, Paris, İngilizce, 25.01.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
35
Çağdaş Türk Devletleri Kamu Yönetiminde Denetim Sistemi Olarak Ombudsmanlık

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR
TÜRKİYE, SAMSUN, Türkçe, 31.10.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
36
Devlet Adamı Hz Ali nin Yönetim ve Adalet Anlayışı

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumu
TÜRKİYE, BİNGÖL, Türkçe, 03.10.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
37
Kamu Denetçiliği Kapsamında Mahalli İdarelerde Ombudsman Denetimi

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: KAYSEM VIII, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 11.05.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
insani gelişmişlik seviyesi ile hibrit rejimler arasındaki ilişki


22.06.2020 - 16.07.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Silahlı Kuvvetler

Subay
Subay,

1989 - 2008

Editörlükler

21 Adet
1
ASSAM UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2022,   Uluslararası  İndez Copernicus  Elektronik

2
ASSAM UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  İndex Copernicus  Elektronik

3
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: mecek
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  copernicus, citefactor  Elektronik

4
ASSAM UHAD, Uluslararası Hakemli Dergi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Copernicus,  Elektronik

5
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  copernicus, doaj, sobiad  Elektronik

6
ASSAM-UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, İngilizce, 2018,   Uluslararası  Elektronik

7
ASSAM-UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Elektronik

8
ASSAM-UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Elektronik

9
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Copernicus  Elektronik

10
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Elektronik

11
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Elektronik

12
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Elektronik

13
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: Kilis Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası

14
ASSAM UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: PRESTİJ
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, İSTANBUL  Uluslararası  Copernicus  Basılı

15
ASSAM UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: Prestij
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, İSTANBUL  Uluslararası  COPERNİCUS  Elektronik

16
AKADEMIK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGISI AKAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, KİLİS  Uluslararası  Copernicus, Dergipark  Basılı+Elektronik

17
AKADEMIK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGISI

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üni. Matbaası
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, KİLİS  Uluslararası  Copernicus, Dergipark  Basılı+Elektronik

18
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi AKAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT,PAKSOY SADETTİN , Yayın Yeri: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İİBF
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, KİLİS  Uluslararası  Dergipark, İndeks copernicus  Basılı+Elektronik

19
Uluslararası Hakemli Dergi ASSAM UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: Prestij Matbaacılık
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, İstanbul  Uluslararası  İndex Copernicus, Research Bible, CiteFactor  Basılı+Elektronik

20
Uluslararası Hakemli Dergi UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: Prestij
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, İstanbul  Uluslararası  Copernicus, Reserch bible  Basılı+Elektronik

21
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT,PAKSOY SADETTİN , Yayın Yeri: Üniversite
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Kilis  Uluslararası  Copernicus, Dergipark, Asos  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 SİYASET BİLİMİ Türkçe 2
2 2014-2015 ANAYASA HUKUKU Türkçe 6
3 2015-2016 ANAYASA HUKUKU Türkçe 3
4 2015-2016 SİYASET BİLİMİ Türkçe 3
5 2016-2017 SİYASET BİLİMİ Türkçe 3
6 2016-2017 Anayasa Hukuku Türkçe 3
7 2016-2017 Siyaset Teorisi Türkçe 3
8 2017-2018 SİYASET BİLİMİ Türkçe 3
9 2017-2018 TÜRKİYE’DE SİYASAL HAYAT Türkçe 3
10 2017-2018 SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ Türkçe 3
11 2017-2018 SİYASET BİLİMİ Türkçe 3
12 2017-2018 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3
13 2013-2014 Siyaset Bilimi Türkçe 3
14 2013-2014 Anayasa Hukuku Türkçe 3
15 2013-2014 İdare Hukuku Türkçe 3
16 2013-2014 Türkiye'de Siyasal Hayat Türkçe 3
17 2013-2014 Kamu Yönetimi Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Türkiye'de Kent Güvenliği: Akdeniz Bölgesi Üzerinden Bir İnceleme MUSTAFA KALENDER TezMerkezi 2023
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde asayiş kavramının değerlendirilmesi ONUR DEMİRTAŞ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Yeni güvenlik anlayışı kapsamında hibrit savaşlar ve kamu diplomasisinin çözüm yollarındaki etkisi BİRSEN POLAT TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Mülteci ve sığınmacı Ombudsmanlığı kapsamında kamu denetçiliği kurumunun faaliyetleri FATMA YILDIZ TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Emperyalizm ve terörizm ilişkileri; Orta Amerika ve Güney Amerika örneği İSMAİL ÇAKMAK TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Vekâlet savaşlarının bir aracı olarak özel askeri şirketler: Irak savaşı örneği NURULLAH ÇATAL TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı İnsani gelişmişlik seviyesi ile hibrit rejimler arasındaki ilişki MUHAMMED AKSU TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı Yerel siyasette mahalle muhtarlarının yeri ve önemi "Antakya örneği" GURBET ASLANOĞLU TezMerkezi 2021
8 Tamamlandı Suriyelilerin sosyal uyumunda yerel yönetimlerin etkisi: Şahinbey Belediyesi örneği AYDIN SIĞIRTMAÇ TezMerkezi 2021
9 Tamamlandı Uyuşturucu kaçakçılığında güncel yöntemler ve karşı tedbirler: Gaziantep ili örneği MUSTAFA POLAT TezMerkezi 2020
10 Tamamlandı Ombudsmanlık kurumunun etkinliği: Türkiye ve İsveç ombudsmanlık kurumlarının karşılaştırılması MEHMET ACAN TezMerkezi 2019
11 Tamamlandı Seçmen tercihlerini etkileyen sosyo-politik faktörler (1946-2007 dönemleri arası) İRFAN AŞUK TezMerkezi 2019
12 Tamamlandı Siyasal pazarlamada marka kişiliğinin etkisi : Algılanan marka kişiliği – Seçmenlerin oy verme davranışı ilişkisi AYDIN ÖZDEMİR TezMerkezi 2015

Araştırmalar

20 Adet
1
Turkey’s Nobel-nominated border town: A new ISIS target?

Kilis'e düşen bombalarla ilgili
AL ARABIYA ENGLISH, Suudi Arabistan   Uluslararası  Röportaj

2
İqtisadi vəziyyət pisləşsə, seçkilərdə hökumətin əli zəifləyər

Değerlendirme.
Azerbaycan Haber Ajansı, Cebheinfo,   Uluslararası  Değerlendirme

3
Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Sisam’da askeri tören geçidi

Değerlendirme
Yeni Şafak Gazetesi Düşünce Günlüğü,   Uluslararası  Değerlendirme

4
Türkiye ve Rusya ABD’nin ortak hedefi

Değerlendirme
Rus Haber Ajansı SPUTNİK,   Uluslararası  Değerlendirme

5
Kilis'te Hayat Durdu, Kurumlar İşlemiyor

Kilis'e düşen bombalar
Bir Gün Gazetesi, Türkiye   Ulusal  Röportaj

6
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nobel Barış Ödülü

Değerlendirme
Yeni Şafak Gazetesi Düşünce Günlüğü,   Uluslararası  Değerlendirme

7
Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısı: Kilis Örneği

Kilis'te yaşayan Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısını belirlemek
KİLİS, TÜRKİYE   Ulusal  Araştırma

8
İSTANBUL’DAKİ TERÖR SALDIRISINDA ABD’NİN ROLÜ NE? / TERÖRE KARŞI BÖLGE ÜLKELERİNE DÜŞEN GÖREVLER NELER?

Değerlendirme
İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA),   Uluslararası  Değerlendirme

9
Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Eğilimi Araştırması: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin siyasal katılım seviyesini belirlemek
Kilis, Türkiye   Ulusal  Araştırma

10
Göçü bulunduğu yerde durdurma ve yönetme stratejisi

Değerlendirme
Yeni Şafak Gazetesi Düşünce Günlüğü,   Uluslararası  Değerlendirme

11
Ukrayna’da küresel hesaplaşma

Değerlendirme
Yeni Şafak Gazetesi Düşünce Günlüğü,   Uluslararası  Değerlendirme

12
Türkiye’yi çevreleme politikası mı uygulanıyor?

Değerlendirme
Yeni Şafak Gazetesi Düşünce Günlüğü,   Uluslararası  Değerlendirme

13
Türkiye’de Anayasalar, Anayasal Hareketler, Demokratik İzler

Türkiye’de Anayasalar, Anayasal Hareketler, Demokratik İzler
Detailhaber,   Ulusal  Değerlendirme

14
Post Modern Terörizm

Post Modern Terörizm
Detailhaber,   Ulusal  Değerlendirme

15
Emperyalist Saldırı, Seçim ve Azil Süreci, Kasım Süleymani

Emperyalist Saldırı, Seçim ve Azil Süreci, Kasım Süleymani
Detailhaber,   Ulusal  Değerlendirme

16
Zafer sonrası Karabağ'ın önündeki sorunlar

Star Gazetesi Açık Görüş Sayfasında Güncel Konularda Değerlendirme
Star Gazetesi Açık Görüş,   Ulusal  Değerlendirme

17
Sadece terörden arındırmak yetmez

Star Gazetesi Açık Görüş Sayfasında Güncel Konularda Değerlendirmeler
Star Gazetesi Açık Görüş,   Ulusal  Değerlendirme

18
Dijital zorbalık ve tahakküm

Dijital zorbalık ve tahakküm
Detailhaber,   Ulusal  Değerlendirme

19
Ermenistan'da Alman Misyoner Dr. Johannes Lepsius

Ermenistan'da Alman Misyoner Dr. Johannes Lepsius
Detailhaber,   Ulusal  Değerlendirme

20
Pandemi Sonrası Normalleşme ve Yeni Normal

Pandemi Sonrası Normalleşme ve Yeni Normal
Detailhaber,   Ulusal  Değerlendirme

Üyelikler

1 Adet
1
Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM)

 Üye    2011