Doç.Dr. ALİ FUAT GÖKÇE

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

   afgokce@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Siyasal Hayat ve Kurumlar  Anayasa ve Siyasal Kurumlar

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

14 Adet
1
Yerel Yönetimlerde Teknoloji ve Katılım

Yayın Yeri: Orion
ISBN: 9786059524872, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Ombudsmanlık

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 9786254023200, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations

Yayın Yeri: IGI Global
ISBN: 9781799849780, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Pennsylvania

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
DİJİTAL ÇAĞIN ETKİSİNDE YÖNETİM-SİYASET-KENT

Yayın Yeri: DETAY YAYINCILIK
ISBN: 978-605-254-031-2, TÜRKİYE, ANKARA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
KAMU POLİTİKASI ANALİZİ TÜRKİYE UYGULAMALARI

Yayın Yeri: GAZİ YAYINEVİ
ISBN: 978-605-344-822-8, TÜRKİYE, ANKARA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Karşılaştırmalı Ombudsman İncelemeleri

Yayın Yeri: Seçkin Yayınevi
ISBN: 978-975-02-4056-6, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Karşılatırmalı Ombudsman İncelemeler

Yayın Yeri: Seçkin Yayınevi
ISBN: 978-975-02-4054-6, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Yöntembilim

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-9189-07-1, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Kamu Yönetimi

Yayın Yeri: Merdiven
ISBN: 978-975-8991-21-1, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Siyasal Partilerde Lider ve Yönetim Değişimi

Yayın Yeri: Ada Kitabevi
ISBN: 978-605-5425-15-9, TÜRKİYE, Gaziantep

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar

Yayın Yeri: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
ISBN: 978-975-8918-54-6, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
İdare Hukuku II

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 798-605-4350-91-9, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
İdare Hukuku I

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-4350-80-3, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
Kamu Yönetimi Yönetim Siyaset Ekseninde Yeniden Yapılanma

Yayın Yeri: SFS Group
ISBN: 978-605-61651-3-9, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

17 Adet
1
Çevre Yönetimi Uygulamalarının Çevre Politikaları Doğrultusunda İncelenmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Örneği

GÖKÇE ALİ FUAT,KULU SEDA
Yayın Yeri: Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJİ
2
HİBRİT REJİMLERDE HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE DEMOKRASİ

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Copernicus, Sobiad, Cite Factor
3
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİNDE MESLEK ETİĞİ DERSİ VE GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İndex Copernicus, Sobiad
4
Öğretmenlerin Demokrasi Anlayışı Bağlamında Gelişmişlik Seviyesinin Demokratik Siyasi Kültürün Oluşması Üzerindeki Etkisi

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
5
Post Modern Terörizm ve Musul-Kerkük-Halep

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Yeni Türkiye Dergisi
Türkçe, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
6
Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Seviyesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

GÖKÇE ALİ FUAT,ÖZDEMİRCİ İLBEY CEMAL NURİ,CEYLAN İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
7
Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısı Kilis Örneği

GÖKÇE ALİ FUAT,ÖZDEMİRCİ İLBEY CEMAL NURİ
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Drgisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
8
Adalet Kavramı Kapsamında Geçmişle Hesaplaşma ve Yüzleşme Türkiye

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Bilge Strateji
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ciao, current content, asos
9
Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine İdeolojilerin Etkileri

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: İnönü University International Journal of Social Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos, Dergipark
10
Siyasi Partilerde Parti İçi Demokrasi Ve Disiplin Algısı Türkiye

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS İndeks
11
Teoriden Uygulamaya Demokrasi Çelişkisi

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Yasama Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS İndeks
12
Federal Parliamentary Democracy With A Constitutional Monarchy Malaysia

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco
13
Çağdaş Kamu Yönetiminde Kamu Denetçiliği Ombudsmanlık ve Türkiye İçin Askeri Ombudsmanlık Önerisi

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Copernicus
14
Başkanlık Sistemi Uygulamaları ABD Venezuela Meksika Brezilya Arjantin

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Akademik Bakış, Sosyal Bilimler E-Dergisi
KIRGIZİSTAN, Türkçe, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Open Access, Akademik Dizin, Türk Eğitim İndeksi, Aniji, İsam, Akademik Tari
15
Türkiye Büyük Millet Meclisi ndeki Siyasal Seçkinlerin Sosyal Yapılarının İncelenmesi 23 Dönem Milletvekilleri

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco Host, Doaj, Akademik Dizin, İsam, Research Bible, Türk Eğitim İndeksi,
16
Osmanlı Klasik Döneminde İdari Reform Hareketleri Koçi Bey Risalesi

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Yasama Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS İndeks
17
Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Yürütmeyi Denetlemesinde Meclis Araştırması Komisyonlarının İşlevselliği

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Yasama Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS İndeks

Bildiriler

37 Adet
1
Çağdaş Türk Devletleri Kamu Yönetiminde Denetim Sistemi Olarak Ombudsmanlık

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR
TÜRKİYE, SAMSUN, Türkçe, 31.10.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
İNSANİ GELİŞMİŞLİK SEVİYESİ VE DEMOKRASİ: OTORİTER REJİMLER ÖRNEĞİ

GÖKÇE ALİ FUAT,Şiraz Şeyma
Yayın Yeri: ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI VII
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 28.10.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Uluslararası Göç Ve Mülteci Sorununda Dünya Sevgisi Ve Politik Dostluk: Kamu Yönetiminde Yeni Roller Üzerine Bir Değerlendirme

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: KAYSEM 11
Elazığ, Türkçe, 28.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Türkiye ve Ermenistan Arasında Adalet Merkezli Geçmişle Hesaplaşma ve Uzlaşma

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions
AZERBAYCAN, BAKÜ, Türkçe, 28.09.2016

Uluslararası  Özet bildiri
5
LİBERALİZM VE KOMÜNİZİMDE ORYANTALİST YAKLAŞIM: KARL MARX, JAMESMİLLVE JOHN STUART MİLL

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: V. Stratejik Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 28.08.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Kilis Halkı ve Kilis te Yaşayan Suriyelilerin Demokrasi Algısı

GÖKÇE ALİ FUAT,ÖZDEMİRCİ İLBEY CEMAL NURİ
Yayın Yeri: II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları
TÜRKİYE, Kilis, İngilizce, 28.04.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Demokratik Siyasi Kültürün Oluşma (Ma)Sı İle Ülkelerin Gelişmişlik Seviyesi Arasındaki İlişki Ve Öğretmenlerin Demokrasi Anlayışının Etkileri

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 27.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
ALEXİS DE TOCQUEVİLLE’İN DESPOTİZM VE MİLLİYETÇİLİKYAKLAŞIMI

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi
Türkçe, 26.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
1991 SONRASI TÜRK SİYASETİNDE KADIN:TBMM ÖRNEĞI

GÖKÇE ALİ FUAT,DÖLEK ELİF
Yayın Yeri: 12. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, KIRIKKALE, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
1991 SONRASI TÜRK SİYASETİNDE KADIN: TBMM ÖRNEĞİ

GÖKÇE ALİ FUAT,DÖLEK ELİF
Yayın Yeri: Kaysem12
İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
SİYASİ PARTİ SİSTEMLERİNİN OLUŞMASINDA HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN ETKİSİ

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences
Türkçe, 25.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Intra party Education and its Impact on Democracy

GÖKÇE ALİ FUAT,APARİ ŞENGÜL,GÜNDÜZ BERNA
Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education
FRANSA, Paris, İngilizce, 25.01.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
PKK Terör Örgütü Terörizm ve Göç İlişkisi, Faaliyetlerinin Kentlere Göç NedeniyleEtkisi: Adana ve Gaziantep İlleri Örneği

GÖKÇE ALİ FUAT,KULU SEDA
Yayın Yeri: SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 24.10.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Yeni Yerel Yönetişim Vizyonu ve Yerel Yönetimlerin Değişen Rolleri

GÖKÇE ALİ FUAT,POLAT BİRSEN
Yayın Yeri: 7th International Conference on Social Researches andBehavioral Sciences
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 24.10.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
ÇARŞI MAHALLE BEKÇİLERİNİN ASAYİŞE OLAN ETKİLERİ:GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ

GÖKÇE ALİ FUAT,KULU SEDA
Yayın Yeri: 17. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU
İngilizce, 24.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE ÇOK PARTİLİ SİSTEMDEN İKİ PARTİLİ SİYASİ SİSTEME GEÇİŞ Mİ?

GÖKÇE ALİ FUAT,AKSU MUHAMMED
Yayın Yeri: 17. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU
Türkçe, 24.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
İslam Ülkelerinde Yaşanan Kaos Durumu

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi
Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası
18
ABD Başkanlık Sisteminde Yasama ve Yürütme İlişkileri

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi
İstanbul, Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
EMPERYALİZMİN DEMOKRASİ SİLAHI VE İSLAM ÜLKELERİ

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi
istanbul, Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
1980 Sonrası Türkiye’de Modernleşme. Toplumsal ve Siyasal Sonuçları

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: International Berlin Conference
Türkçe, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
SİYASAL ŞİDDET VE MAĞDURİYET İLİŞKİSİNİN REÇETESİ: DÜNYA SEVGİSİ VE POLİTİK DOSTLUK

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 18.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
TERÖR ÖRGÜTLERYLE MÜCADELE Mİ? MÜZAKERE Mİ? FARKLI UYGULAMALAR VE SONUÇLAR

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
Türkçe, 18.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
The Effect of December 17 2013 Operation on the Social Political and Economic Basis

GÖKÇE ALİ FUAT,PAKSOY SADETTİN,GÜNDÜZ BERNA
Yayın Yeri: Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, ARTVİN, İngilizce, 15.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
Yerelleşme Ve Merkezileşme Ekseninde Türk Kamu Yönetiminde Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları

TUNÇ AHMET,GÖKÇE ALİ FUAT,ÖZBEY BAYRAM
Yayın Yeri: Ulusal XIII. Kamu Yönetimi Forumu,
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 15.10.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
25
Yaş Ve Cinsiyetin Siyasi Parti Yönetimlerine Yansıması Kilis Kent Örneği

GÖKÇE ALİ FUAT,TUNÇ AHMET
Yayın Yeri: Ulusal XIII. Kamu Yönetimi Forumu,
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 15.10.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
26
Otoriter Ülkelerde Devlet Terörü: Çin Halk Cumhuriyeti Üzerine BirDeğerlendirme

GÖKÇE ALİ FUAT,Aksu Muhammed
Yayın Yeri: 3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 13.11.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
Türk Anayasa Tarihinde Devrimler ve Karşı Devrimlerin Etkisi

GÖKÇE ALİ FUAT,Yıldız Fatma
Yayın Yeri: 3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 13.11.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
Farklı Ülkelerde (Kanun Hükmünde) Kararname Düzenlemeleri

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu
Türkçe, 13.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
29
Kamu Denetçiliği Kapsamında Mahalli İdarelerde Ombudsman Denetimi

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: KAYSEM VIII, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 11.05.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
Türk Kamu Yönetiminde Personel ve Yönetici Olarak Kadının Varlığı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Örneği

TUNÇ AHMET,URAL USLAN YURDANUR,GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: KADAUM 1.Uluslararası Çukurova Kadın ÇalışmalarıKongresi
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 09.04.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
31
Uygulama Sonuçlarına Göre Yerel Ombudsmanın Gerekliliği

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: KAYSEM 10 Kamu Yönetimi Sempozyumu
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 05.05.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
32
Devlet Adamı Hz Ali nin Yönetim ve Adalet Anlayışı

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumu
TÜRKİYE, BİNGÖL, Türkçe, 03.10.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
33
SİYASİ PARTİLERİN KARAR ALMA SÜREÇLERİNDEKADINLAR VE GENÇLER: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ

GÖKÇE ALİ FUAT,DÖLEK ELİF
Yayın Yeri: asead
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
34
ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ

GÖKÇE ALİ FUAT,DÖLEK ELİF
Yayın Yeri: asead
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
35
Hansa Birliğinden Avrupa Birliğine

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: assam
İngilizce, 01.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
36
Dijital Çağın Küreselleşen Terörü: Post-Modern Terörizm

GÖKÇE ALİ FUAT
Yayın Yeri: KAYFOR 15
ISPARTA, Türkçe, 01.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
37
Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Ekonomilerinin Hukuki Normlarında Neo Liberal İzler Azerbaycan

GÖKÇE ALİ FUAT,TUNÇ AHMET,KOÇAK YÜKSEL
Yayın Yeri: I. Uluslararası Kafkasya- Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik
TÜRKİYE, Kars, Türkçe, 01.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Silahlı Kuvvetler

Subay
Subay, Diğer

1989 - 2008  Tam Zamanlı

Hakemlikler

14 Adet
1
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Hayat ve Kurumlar
Türkçe, 2017,   Uluslararası  Dergi  İndex Copernicus

2
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Hayat ve Kurumlar
Türkçe, 2017,   Uluslararası  Dergi  İndex Copernicus

3
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler ve Araştırmalar Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Hayat ve Kurumlar
Türkçe, 2017,   Uluslararası  Dergi  İndex Copernicus

4
SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Hayat ve Kurumlar
Türkçe, 2017,   Uluslararası  Dergi  İndex Copernicus

5
GJEBS

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Hayat ve Kurumlar
Türkçe, 2017,   Uluslararası  Dergi  İndex Copernicus

6
İdea Studies

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Hayat ve Kurumlar
Türkçe, 2017,   Uluslararası  Dergi  İndex Copernicus

7
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Hayat ve Kurumlar
Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Uluslararası  Dergi

8
Süleyman Demirel ÜniversitesiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Hayat ve Kurumlar
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, ISPARTA  Uluslararası  Dergi   EBSCOHOST, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, ASOS Index

9
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Ordu  Uluslararası  Dergi  Ulakbilim, EBSCO

10
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Türkçe, TÜRKİYE, Burdur  Uluslararası  Dergi  ULAKBİM SBVT, ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO

11
Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiSosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Hayat ve Kurumlar
Türkçe, TÜRKİYE, Karaman  Ulusal  Dergi  TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EBSCO ve Türk Eğitim İndeksi(TEİ)

12
İnönü University International Journal of Social Sciences

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Türkçe, TÜRKİYE, MALATYA  Uluslararası  Dergi  ASOS İNDEX

13
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Türkçe, TÜRKİYE, Kütahya  Uluslararası  Dergi  EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında ve ASOS Index

14
Turkish Studies

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Düşünceler
Türkçe, TÜRKİYE, ANKARA  Uluslararası  Dergi  EBSCO,DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR,Journal Directory, DJS

Editörlükler

19 Adet
1
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: mecek
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  copernicus, citefactor  Elektronik

2
ASSAM UHAD, Uluslararası Hakemli Dergi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Copernicus,  Elektronik

3
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  copernicus, doaj, sobiad  Elektronik

4
ASSAM-UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, İngilizce, 2018,   Uluslararası  Elektronik

5
ASSAM-UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Elektronik

6
ASSAM-UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Elektronik

7
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Copernicus  Elektronik

8
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Elektronik

9
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Elektronik

10
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: ASSAM
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Elektronik

11
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: Kilis Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası

12
ASSAM UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: PRESTİJ
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, İSTANBUL  Uluslararası  Copernicus  Basılı

13
ASSAM UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: Prestij
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, İSTANBUL  Uluslararası  COPERNİCUS  Elektronik

14
AKADEMIK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGISI AKAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, KİLİS  Uluslararası  Copernicus, Dergipark  Basılı+Elektronik

15
AKADEMIK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGISI

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üni. Matbaası
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, KİLİS  Uluslararası  Copernicus, Dergipark  Basılı+Elektronik

16
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi AKAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT,PAKSOY SADETTİN , Yayın Yeri: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İİBF
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, KİLİS  Uluslararası  Dergipark, İndeks copernicus  Basılı+Elektronik

17
Uluslararası Hakemli Dergi ASSAM UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: Prestij Matbaacılık
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, İstanbul  Uluslararası  İndex Copernicus, Research Bible, CiteFactor  Basılı+Elektronik

18
Uluslararası Hakemli Dergi UHAD

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: Prestij
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, İstanbul  Uluslararası  Copernicus, Reserch bible  Basılı+Elektronik

19
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yazar Adı: GÖKÇE ALİ FUAT,PAKSOY SADETTİN , Yayın Yeri: Üniversite
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Kilis  Uluslararası  Copernicus, Dergipark, Asos  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 SİYASET BİLİMİ Türkçe 3
2 2017-2018 TÜRKİYE’DE SİYASAL HAYAT Türkçe 3
3 2017-2018 SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ Türkçe 3
4 2017-2018 SİYASET BİLİMİ Türkçe 3
5 2017-2018 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3
6 2016-2017 SİYASET BİLİMİ Türkçe 3
7 2016-2017 Anayasa Hukuku Türkçe 3
8 2016-2017 Siyaset Teorisi Türkçe 3
9 2015-2016 ANAYASA HUKUKU Türkçe 3
10 2015-2016 SİYASET BİLİMİ Türkçe 3
11 2014-2015 SİYASET BİLİMİ Türkçe 2
12 2014-2015 ANAYASA HUKUKU Türkçe 6
13 2013-2014 Siyaset Bilimi Türkçe 3
14 2013-2014 Anayasa Hukuku Türkçe 3
15 2013-2014 İdare Hukuku Türkçe 3
16 2013-2014 Türkiye'de Siyasal Hayat Türkçe 3
17 2013-2014 Kamu Yönetimi Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINDA GÜNCEL YÖNTEMLER VE KARŞI TEDBİRLER: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ MUSTAFA POLAT 2020
2 Tamamlandı Ombudsmanlık kurumunun etkinliği: Türkiye ve İsveç ombudsmanlık kurumlarının karşılaştırılması MEHMET ACAN 2019
3 Tamamlandı Seçmen tercihlerini etkileyen sosyo-politik faktörler (1946-2007 dönemleri arası) İRFAN AŞUK 2019
4 Devam Ediyor GÖÇÜN KENTLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ İPEK PINAR ÜTLU 2019
5 Tamamlandı Siyasal pazarlamada marka kişiliğinin etkisi : Algılanan marka kişiliği – Seçmenlerin oy verme davranışı ilişkisi AYDIN ÖZDEMİR 2015

Araştırmalar

4 Adet
1
Turkey’s Nobel-nominated border town: A new ISIS target?

Kilis'e düşen bombalarla ilgili
AL ARABIYA ENGLISH, Suudi Arabistan   Uluslararası  Röportaj

2
Kilis'te Hayat Durdu, Kurumlar İşlemiyor

Kilis'e düşen bombalar
Bir Gün Gazetesi, Türkiye   Ulusal  Röportaj

3
Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısı: Kilis Örneği

Kilis'te yaşayan Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısını belirlemek
KİLİS, TÜRKİYE   Ulusal  Araştırma

4
Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Eğilimi Araştırması: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin siyasal katılım seviyesini belirlemek
Kilis, Türkiye   Ulusal  Araştırma

Üyelikler

1 Adet
1
Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM)

 Üye    2011