Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MURAT ÇAY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM

   mmuratcay@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi  Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

18 Adet
1
ZONGULDAK -ANTİK ÇAĞ’DAN CUMHURİYET’E BİR KENTİN TARİHİ-

Yayın Yeri: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
ISBN: 978-605-9678-30-8, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
TREN KİTABI

Yayın Yeri: Kitabevi
ISBN: 978-625-8055-11-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Devlet Hizmetinde 45 Yıl -Prof.Dr. Cemalettin Taşkıran'a Armağan-

Yayın Yeri: Barış Kitap
ISBN: 978-625-7925-49-5, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE AŞK VE İZDİVAÇ MEKTUPLAŞMALARI

Yayın Yeri: MANAS YAYINLARI
ISBN: 978-975-6089-91-0, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Başlangıcından Günümüze TÜRK TARİHİNDE KADIN

Yayın Yeri: Berikan Yayınevi
ISBN: 978-625-7457-22-4, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Başlangıcından Günümüze TÜRK TARİHİNDE DOĞU AKDENİZ

Yayın Yeri: Berikan Yayınevi
ISBN: 978-625-7457-45-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SERİSİ -I-

Yayın Yeri: Berikan Yayınevi
ISBN: 978-625-7457-47-7, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Küresel Salgın Ve Güvenlik: Tarihsel Süreç

Yayın Yeri: Iksad Publishing House
ISBN: 978-625-7897-51-8, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Tarih Sosyoloji Ve Antropoloji Bağlamında İncelemeler

Yayın Yeri: Hiperyayın
ISBN: 978-625-7845-55-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Osmanlı Tarihî Coğrafyası Üzerine Araştırmalar

Yayın Yeri: Berikan Yayınevi
ISBN: 978-625-7254-28-1, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Fârâbi Anısına Türkiye Ve Türk Dünyası Araştırmaları-II

Yayın Yeri: Iksad Publishing House
ISBN: 978-625-7897-07-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Geçmişten Günümüze Karadeniz’de Ulaşım

Yayın Yeri: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-2271-29-2, TÜRKİYE, Trabzon, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Koronavirüs Pandemisi ve Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklar

Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yay.
ISBN: 978-605-70196-0-8, TÜRKİYE, Kilis, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
Abay Kunanbayev Anısına Türkiye Ve Türk Dünyası Araştırmaları-III

Yayın Yeri: Iksad Publishing House
ISBN: 978-625-7897-70-9, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey Between the Years of 1938-1980

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-69854-1-6, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, IOWA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
16
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey Between the Years of 1938-1980

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-69854-1-6, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, IOWA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
17
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey Between the Years of 1923-1938

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-81654-6-5, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, IOWA, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
18
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey Between the Years of 1923-1938

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-81654-6-5, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Iowa, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

9 Adet
1
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Salgın Hastalıklardan Veba ile Mücadele: Doktor İsmail Kenan’ın “İçtimaî Hastalıklardan Tahaffuz ve Vikaye Çareleri” İsimli Eserine Göre The Fight against Plague Epidemic in the Early Years of the Republic of Turkey: Acc

ÖZLÜ ZEYNEL, ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Birinci Dünya Savaşı’na Kadar Osmanlı Devleti’nde Demiryolu Politikaları ve İnşaatları Railway Policies And Constructions in The Ottoman State Until World War I

ÖZLÜ ZEYNEL, ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TURKOLOGISCHE ANZEIGER, INDEX ISLAMICUS, ASOS İNDEX
3
Osmanlı Belgeleri Işığında Antisemitist Bir Söylem Olarak Kan İsnadı Üzerine Bir DeğerlendirmeReview of the Case of Blood Libel as an Anti-Semitic Discourse According to the Ottoman Documents

ÇAY MUSTAFA MURAT, AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: Turkish Studies - Historical Analysis
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
TÜRKİYE’DE SULTAN GALİYEV ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
5
Kerim Fırat’ın “Adsız Kahramanlar” İsimli Tefrikası Çerçevesinde Milli Mücadele’de Antep Savunması

ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
TEK PARTİ DÖNEMİNDE SOSYAL HAYATIN DÖNÜŞÜMÜ KONYA ÖRNEĞİ (1935-1942)

ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: Turkish Studies - Historical Analysis
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
AN ASSESSMENT OF A. GESAR’S BOOK: ‘AINTAB’S STRUGGLE FOR EXISTENCE AND THE ATTITUDE AND BEHAVIOR OF ANTEP ARMENIANS DURING THE INVASIONS’-THE ANATOMY OF A PARADOX-

ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: International Journal of Eurasia Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Milli Mücadele Döneminde Cevat Rifat Atilhan - Cevat Rifat Atilhan in The Period of National Struggle-

ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: Tarihin Peşinde –Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
9
İnkılâpların Hayata Geçirilmesinde Yerel Gazeteciliğin Önemi ve Konya'da Ekekon Örneği 1935-1942

ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ATA Dergisi
Türkçe, Basılı, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

17 Adet
1
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programları Ve Ders Kitaplarında Göç Olgusu

ÇAY MUSTAFA MURAT, Damar İbrahim, AVCI GÖRKEM
Yayın Yeri: IXth International Eurasian Educational Research Congress
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 22.06.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Fevziye Abdullah Tansel'in İstiklâl Harbi'nde Mücahit Kadınlarımız İsimli Eseri Perspektifinde Antepli Yirik Fatma'yı Hatırlamak

ÇAY MUSTAFA MURAT, ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: 10. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Rize, Türkçe, 09.06.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
Halep Mebusu Ali Cenani Bey’in Dersaadet ve Taşra Belediyeleri Hakkındaki Kanun Teklifi Perspektifinde Meşrutiyet Döneminde Belediye ve Belediyecilik Anlayışı / The Concept of Municipality and Municipalism in the Constitutional Era According to the

ÖZLÜ ZEYNEL, ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: 100. Yılında Gaziantep Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 17.12.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
Halep Mebusu Ali Cenani Bey’in Dersaadet ve Taşra Belediyeleri Hakkındaki Kanun Teklifi Perspektifinde Meşrutiyet Döneminde Belediye ve Belediyecilik Anlayışı

ÖZLÜ ZEYNEL, ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: 100. Yılında Gaziantep Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 17.12.2021

Ulusal  Özet bildiri
5
Antep Savunması Araştırmalarında ‘Fotoğrafların’ Tarihî Kaynak Olarak Değeri

ÖZLÜ ZEYNEL, ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: MİLLÎ MÜCADELEYE YEREL BAKIŞLAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.10.2021

Ulusal  Özet bildiri
6
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Ordusunda Eğitim Çalışmaları (1928 Tarihli İdman Talimnamesine Göre) Educational Practices in the Turkish Army in the Early Years of the Republic (Based on the Training Manual of 1928)

ÖZLÜ ZEYNEL, ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: ULUSLARARASI TÜRK ASKERİ EĞİTİM ve ÖĞRETİM TARİHİ SEMPOZYUMU / INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF TURKISH MILITARY TRAINING AND EDUCATION HISTORY
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 16.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Examination of Current Issues in The Teaching of Historical Subjects in Social Studies Courses

ÜZTEMUR SERVET, DERE İLKER, AVCI GÖRKEM, ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 12.04.2021

Uluslararası  Özet bildiri
8
Türkiye’de Sultan Galiyev Algısı Üzerine Bir Değerlendirme

ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk- Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi (UTRAK 2019)
TÜRKİYE, ANKARA, İngilizce, 15.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
9
The Evaluation of The Relationship Between The Academic Achievement of Social Studies Teacher Candidates and Their Attitudes Towards Environment

AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES 2019)
TÜRKİYE, İZMİR, İngilizce, 28.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
8th Grade Kemalism and Revolution History Textbook Investigation of Social Studies Teacher Candidates’xx Opinions

AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: ICRES 2019: International Conference on Research in Education and Science
TÜRKİYE, İzmir, İngilizce, 28.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
ANTİSEMİT BİR SÖYLEM OLARAK ”İĞNELİ FIÇI” HADİSESİNİN OSMANLI BELGELERİNE GÖRE TENKİTİ

ÇAY MUSTAFA MURAT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 18.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
12
ANTEP’İN İŞGALİ SIRASINDA ANTEP YAHUDİLERİ - TABİİYET VE BEKÂ MESELESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÇAY MUSTAFA MURAT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 18.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
13
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININGÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 18.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Multimedya Araçlarını Kullanma Durumları

AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: 3rd International Congress of Eurasian Social Sciences
Türkçe, 18.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
DETERMINATION OF COGNITIVE PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES FOR THE CONCEPT OF RELIGION BY USING WORD ASSOCIATION TEST

AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: International Conference on Science and Education (IConSE)
İngilizce, 26.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
16
The Transformation Of The Social Life In Sole-Party Period In Turkey /Konya Sample

ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: International Conference On Research In Education Science
İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
17
Bir Nicel İçerik Analizi Osmanlıca Tartışmaları

GÜR TAHİR,YILDIRIM SEFA,ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
TÜRKİYE, Nevşehir, Türkçe, 08.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen

1997 - 2014

Editörlükler

2 Adet
1
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey Between the Years of 1938-1980

Yazar Adı: AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT,BOZBAYINDIR FATİH,TUNÇ ERHAN , Yayın Yeri: ISRES PUPLISHING
Kitap, İngilizce, 2019,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı

2
Social, Educational, Political, Economic and Other DevelopmentsOccurred in Turkey between the Years of 1923-1938

Yazar Adı: AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT,BOZBAYINDIR FATİH , Yayın Yeri: isres puplising
Kitap, İngilizce, 2018,   Uluslararası  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Atatürk Dönemi Eğitim ve Kültür Programları Türkçe 3
2 2018-2019 19. YY Osmanlı Dış Politikası Türkçe 3
3 2015-2016 Türk Demokrasi Tarihi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Türk Tarihi ve Kültürü Türkçe 2
2 2014-2015 Antropoloji Türkçe 2
3 2014-2015 Ortaçağ Tarihi Türkçe 3
4 2014-2015 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı Türkçe 2
5 2014-2015 Çağdaş Dünya Tarihi Türkçe 2
6 2015-2016 ANTROPOLOJİ Türkçe 2
7 2015-2016 ARKEOLOJİ Türkçe 2
8 2015-2016 ESKİÇAĞ TÜRKİYE TARİHİ VE UYGARLIĞI Türkçe 2
9 2015-2016 ORTAÇAĞ TARİHİ Türkçe 3
10 2015-2016 OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI Türkçe 2
11 2015-2016 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Türkçe 2
12 2015-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ Türkçe 2
13 2015-2016 UYGARLIK TARİHİ Türkçe 3
14 2015-2016 YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ Türkçe 2
15 2015-2016 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ Türkçe 2
16 2015-2016 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Türkçe 2
17 2016-2017 ARKEOLOJİ Türkçe 2
18 2016-2017 OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI Türkçe 2
19 2016-2017 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ Türkçe 2
20 2016-2017 YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ Türkçe 2
21 2018-2019 OSMANLI TÜRKÇESİ Türkçe 2
22 2017-2018 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ Türkçe 2
23 2017-2018 YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ Türkçe 2
24 2018-2019 YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ Türkçe 2
25 2018-2019 OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI Türkçe 2
26 2018-2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ Türkçe 2
27 2018-2019 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Sosyal bilimler disiplinlerinin sosyal bilgiler programlarına ve ders kitaplarına yansıma durumları MUSTAFA KİRKİT TezMerkezi 2019