Dr.Öğr.Üyesi GÖNÜL CENGİZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON

   gcengiz@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  İletişim Çalışmaları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society

Yayın Yeri: SAGE Publications, Inc.
ISBN: 9781483375519, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society

Yayın Yeri: SAGE Publications, Inc.
ISBN: 9781483375519, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society

Yayın Yeri: SAGE Publications, Inc.
ISBN: 9781483375519, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ,

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  İngilizce
4
The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society

Yayın Yeri: SAGE Publications, Inc.
ISBN: 9781483375519, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ,

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  İngilizce
5
Ideology in Communication Studies

Yayın Yeri: SRA Academic Publishing
ISBN: 978-625-7148-14-6,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
6
İletişim Çalışmaları

Yayın Yeri: Sakarya Üniversite Yayınları
ISBN: 978-605-2238-25-7,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Differing Outlook of Contemporary Advertising

Yayın Yeri: PETER LANG
ISBN: 978-3-631-80372-1,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
Medya Çağında İletişim

Yayın Yeri: ÇİZGİ KİTABEVİ
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

9 Adet
1
Manipulation of television news and its effects on democracy

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: Journal of Advances in Humanities and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Road, CrossRef, Ulrichs Web
2
Sosyal Medya BağlamındaDijital Vatandaşlık: TRT İstanbul Radyosu Prodüktörleri Üzerinden Bir Değerlendirme

KIRIK ALİ MURAT,BÖLÜKBAŞ Kenan,CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: Mavi Atlas
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
RADYO KANALLARINDA VE RADYO PROGRAMCILARINDA TWİTTER KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

BÖLÜKBAŞ Kenan,CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: the Journal of Academic Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos, TEİ
4
DAĞITILMIŞ KAMU HİZMETİ MODELİ BAĞLAMINDA KAFKAS ÜLKELERİNDEKİ KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞININ AZERBAYCAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ANALİZİ

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD
5
GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA AZERBAYCAN VE TÜRKİYE DE SİYASAL PARTİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI

GÜL MEHMET,CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, JASSS
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA, TEİ, ASOS
6
ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ BAĞLAMINDA SİYASALLAŞMIŞ MEDYA VE ÖZGÜR BASIN

ŞAHİNKAYA AHMET,CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TEİ, MLA, ZBMED, ASOS
7
YEŞİM USTAOĞLU SİNEMASININ KAMUSAL ALAN BAĞLAMINDA İÇERİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ GÜNEŞE YOLCULUK VE BULUTLARI BEKLERKEN FİLM ÖRNEKLERİ

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
KIRGIZİSTAN, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, OPEN ACCESS
8
Sansür Kavramı Bağlamında İnternet Sansürü Özbekistan Örneği Üzerinde bir Değerlendirme

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, CiteFactor
9
Transition from Soviet-Communist Media Theory to New Authoritarian Media System:Turkmenistan and Azerbaijan Media Case

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: REVUE DES SCIENCES POLITIQUES
İngilizce, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS, EBSCO

Bildiriler

13 Adet
1
Yeni Medya Sanatı

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: Saklarya Üniversitesi Söyleşisi
TÜRKİYE, Türkçe, 30.04.2019

Ulusal
2
SİNEMA SANATINDA KULLANILAN AKILLI TEKSTİL KOSTÜMLERİ

CENGİZ GÖNÜL,BİLİR MEHMET ZAHİT
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 29.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Sanatta Hibritleşme: Kısa Film ve Video Sanatı

CENGİZ GÖNÜL,BÜYÜKPARMAKSIZ MEHMET ALİ
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
4
Yeni Yayıncılık Anlayışında Web TV’ler: BEN TV Örneği

CENGİZ GÖNÜL,BÖLÜKBAŞ Kenan
Yayın Yeri: Communication in the Millennium
Eskişehir, Türkçe, 25.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
KAMUSAL TARTIŞMA ALANI OLARAK TELEVİZYON TARTIŞMA PROGRAMLARI

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI SANAT, MODA VE TASARIM KONGRESİ
İngilizce, 20.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
NURİ BİLGE CEYLAN SİNEMASINDA RESİM VE FOTOĞRAF İLİŞKİSİ

DEMİR RABİA,CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI SANAT, TASARIM VE MODA KONGRESİ
Türkçe, 20.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Post Soviet Politicized Media and Free Press within the Context of Central Asian Countries

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: 2016 5th International Conference on Humanity, History and Society - ICHHS, Amsterdam
HOLLANDA, AMSTERDAM, İngilizce, 20.03.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Propaganda Aracı Olarak Sinema: “Devrimden Sonra” Filminin Göstergebilimsel Analizi

ALICI BİRGÜL,CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS)
Türkçe, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
2000’Lİ YILLARIN POPÜLER TÜRK DİZİ VE FİLMLERİNDE OSMANLI TARİHİNE YÖNELİŞ

CENGİZ GÖNÜL,ALICI BİRGÜL
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
Transition from Socialism to Capitalism in Post Soviet Countries within the Scope of Media Ownership

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: Business and Social Sciences Research Conference, University of London, England
İNGİLTERE, Londra, İngilizce, 11.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri
11
Role of the Media in Turkey-Russia Relations

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: International Conference On Research in Social Sciences
İngilizce, 10.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Pop Art Akımı Bağlamında Deneysel Sİnema ve Andy Warhol

CENGİZ GÖNÜL,DEMİR RABİA
Yayın Yeri: Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu
İzmir, Türkçe, 10.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
“VAHŞİ DEREGÜLASYON” KAVRAMINA HALLİN VE MANCİNİ YAKLAŞIMI: ORTA ASYA MEDYASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRME

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: International Distance Education Conference
İngilizce, 07.08.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri

Hakemlikler

2 Adet
1
Uluslararası İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları
Türkçe, 2017,   Uluslararası  Dergi  SCOPİUS, TEİ

2
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, İstanbul  Uluslararası  Dergi  MLA, TEİ, ASOS, ZBMED

Editörlükler

2 Adet
1
Uluslararası İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: KIRIK ALİ MURAT,CENGİZ GÖNÜL,ALICI BİRGÜL , Yayın Yeri: GÜVEN PLUS GRUP A.Ş
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Basılı

2
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: KIRIK ALİ MURAT,CENGİZ GÖNÜL , Yayın Yeri: BİNS MEDYA
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, İstanbul  Uluslararası  TEİ, MLA, ASOS, ZBMED  Basılı+Elektronik

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Görme Kültürü ve Hareketli İmajlar Türkçe 3
2 2019-2020 Sanat ve Toplumsal Cinsiyet Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Metin Çözümlemeleri Türkçe 3
2 2019-2020 Sinema ve Toplum Türkçe 3
3 2019-2020 Sinema ve Edebiyat Türkçe 2
4 2019-2020 Genel Sinema Kültürü Türkçe 2
5 2019-2020 Sinema Sosyolojisi Türkçe 2
6 2019-2020 Popüler Kültür ve Sinema Türkçe 2
7 2019-2020 Film Yapım Atölyesi Türkçe 10
8 2019-2020 Senaryo Atölyesi Türkçe 4
9 2019-2020 Medya ve Kültürel Çalışmalar Türkçe 3
10 2019-2020 Film Analiz Yöntemleri Türkçe 3
11 2019-2020 Sinemada Türler Türkçe 3
12 2018-2019 Sanat Sosyolojisi Türkçe 2
13 2018-2019 Dijital Sanat Türkçe 2
14 2018-2019 Halkla İlişkiler Türkçe 2
15 2017-2018 Sinema ve Sanat Türkçe 2
16 2017-2018 Sanat Psikolojisi Türkçe 2
17 2017-2018 Sanat Sosyolojisi Türkçe 2

Sanatsal Faaliyetler

6 Adet
1
BAĞ


SERGİLER/Karma sergiler /  24.12.2019 - 24.12.2019

Ulusal  Karma  SERGİ
2
Golden Pumpkin Kısa Film Yarışması


SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  15.10.2019 - 15.10.2019

Uluslararası  Karma
3
KSÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TANITIM FİLMİ

Etkinlik Yeri: KSÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Düzenleyenler : KSÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
REKLAM / TANITIM FİLMLERİ/Yönetmen /  12.06.2017 - 12.06.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
4
Film Gösterisi

Etkinlik Yeri: KSÜ
GÖSTERİLER /  10.05.2017 - 10.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
5
Kısa Bakışlar-Fotoğraf Sergisi


SERGİLER/Karma sergiler /  25.12.2019 - 09.01.2020

Ulusal  Karma  SERGİ
6
Anadolu’dan Tuna’ya Uluslararası Karma Sergi

Etkinlik Yeri: Macaristan
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  28.04.2017 - 04.05.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ