Doç.Dr. GÖNÜL CENGİZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

   gcengiz@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  İletişim Çalışmaları  İletişim Araştırmaları  Cinsiyet Rolleri  Dijital İletişim

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

15 Adet
1
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 50. Yıl Armağanı

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Yayınevi
ISBN: 978-975-7375-77-7, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İletişim Çalışmaları

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-6613-51-5, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
İletişim Çalışmaları

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-6382-30-5, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
SOSYAL BİLİMLERDE DİL, KÜLTÜR, TOPLUM VE EKONOMİ

Yayın Yeri: Astana Yayınları
ISBN: 978-625-8045-14-7, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler

Yayın Yeri: Gece kitaplığı
ISBN: 978-625-7411-54-7, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
SOSYAL, BEŞERI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII

Yayın Yeri: EĞİTİM YAYINEVİ
ISBN: 978-625-8468-27-4, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society

Yayın Yeri: SAGE Publications, Inc.
ISBN: 9781483375519, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2020

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  İngilizce
8
The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society

Yayın Yeri: SAGE Publications, Inc.
ISBN: 9781483375519, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2020

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  İngilizce
9
The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society

Yayın Yeri: SAGE Publications, Inc.
ISBN: 9781483375519, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2020

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
10
The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society

Yayın Yeri: SAGE Publications, Inc.
ISBN: 9781483375519, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2020

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  İngilizce
11
RADYO-TELEVİZYONDA PROGRAM YAPIM VE YÖNETİM

Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
ISBN: 978-625-7411-54-7, 2020

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
12
İletişim Çalışmaları

Yayın Yeri: Sakarya Üniversite Yayınları
ISBN: 978-605-2238-25-7, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Ideology in Communication Studies

Yayın Yeri: SRA Academic Publishing
ISBN: 978-625-7148-14-6, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
14
Differing Outlook of Contemporary Advertising

Yayın Yeri: PETER LANG
ISBN: 978-3-631-80372-1, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
15
Medya Çağında İletişim

Yayın Yeri: ÇİZGİ KİTABEVİ
ISBN: 978-605-196-056-2, TÜRKİYE, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

13 Adet
1
KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNE “YEDİNCİ KITA”DAN BAKMAK

Özaslan Ömer Yavuz, CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: Sakarya İletişim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
2
Sinemada Toplumsal Cinsiyetin İdeolojik İşlevleri: Mor Yıllar Film Analizi

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
STUART HALL PERSPEKTİFİNDEN TEMSİL VE ÖTEKİ KAVRAMI: “MY NAME IS KHAN” VE “CRASH” FİLMLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRME

CENGİZ GÖNÜL, Bediroğlu Aydın, Ayaz Yusuf
Yayın Yeri: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
SİBER SUÇLAR, SOSYAL MEDYA VE SİBER ETİK

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: İletişim Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  ASOS
5
Manipulation of television news and its effects on democracy

CENGİZ GÖNÜL, ARVAS NEVİN
Yayın Yeri: Journal of Advances in Humanities and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Road, CrossRef, . Ulrich’s Periodicals Directory
6
Sosyal Medya BağlamındaDijital Vatandaşlık: TRT İstanbul Radyosu Prodüktörleri Üzerinden Bir Değerlendirme

KIRIK ALİ MURAT,BÖLÜKBAŞ Kenan,CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: Mavi Atlas
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
RADYO KANALLARINDA VE RADYO PROGRAMCILARINDA TWİTTER KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

BÖLÜKBAŞ Kenan,CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: the Journal of Academic Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Open Academic Journal Index (OAJI), . Index Copernicus
8
GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA AZERBAYCAN VE TÜRKİYE DE SİYASAL PARTİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI

GÜL MEHMET,CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, JASSS
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, Open Academic Journal Index, Index Copernicus
9
Post-Soviet Politicized Media and Free Press within the Context of Central Asian Countries

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: International Journal of Social Science and Humanity
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, Crossref
10
DAĞITILMIŞ KAMU HİZMETİ MODELİ BAĞLAMINDA KAFKAS ÜLKELERİNDEKİ KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞININ AZERBAYCAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ANALİZİ

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD
11
Transition from Soviet-Communist Media Theory to New Authoritarian Media System:Turkmenistan and Azerbaijan Media Case

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: REVUE DES SCIENCES POLITIQUES
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS, EBSCO, GALE Cengage – Academic OneFile, ERIH PLUS
12
YEŞİM USTAOĞLU SİNEMASININ KAMUSAL ALAN BAĞLAMINDA İÇERİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ GÜNEŞE YOLCULUK VE BULUTLARI BEKLERKEN FİLM ÖRNEKLERİ

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, OPEN ACCESS
13
Sansür Kavramı Bağlamında İnternet Sansürü Özbekistan Örneği Üzerinde bir Değerlendirme

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, CiteFactor

Bildiriler

18 Adet
1
TÜRKİYE’DE SİNEMA EĞİTİMİNE GENEL BAKIŞ

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: İNTE (International Conference on New Horizons in Education)
İTALYA, Türkçe, 27.07.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
FANTASTİK SİNEMADA ÇOCUKLUKTAN YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ VE KAHRAMAN OLGUSU: “STARDUST” FİLM ANALİZİ

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: ITICAM (International Trends and Issues in Communication & Media Conference)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Türkçe, 13.07.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
1970-1990 Arası Türkiye’de Politik Hayat ve Türk Sinemasına Bakış: “Maden” Ve “Eve Dönüş” Filmlerinin Analizi

CENGİZ GÖNÜL, BEDİROĞLU AYDIN
Yayın Yeri: ICOMS ULUSLARARASI İLETİŞİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU
Türkçe, 28.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ MEDYASINA POLİTİK BAKIŞ

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: 3. INTERNATIONAL DİCLE SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS
TÜRKİYE, Türkçe, 26.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
SİNEMADA TEMSİL VE ÖTEKİ: “WONDER” FİLMİ ÖRNEĞİ

CENGİZ GÖNÜL, Aslan Mühibe
Yayın Yeri: III. INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
Türkçe, 18.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
“NEW YORK YANILSAMALARI” FİLMİNE JEAN BAUDRİLLARD’IN SİMÜLASYON KURAMI PERSPEKTİFİNDEN BAKMAK

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: AHI EVRAN International Conference on Scientific Research
TÜRKİYE, Türkçe, 01.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
İKTİDAR, HEGEMONYA VE DİSTOPİK DÜNYA MODELİ: KÖPEK ADASI (ISLE OF DOGS) FİLMİNİN METİNSEL ANALİZİ

CENGİZ GÖNÜL, ÖZASLAN ÖMER YAVUZ, YAZICI ALİ OKAN
Yayın Yeri: Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu (İLSANS)
TÜRKİYE, Türkçe, 04.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
“VAHŞİ DEREGÜLASYON” KAVRAMINA HALLİN VE MANCİNİ YAKLAŞIMI: ORTA ASYA MEDYASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRME

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: International Distance Education Conference
İngilizce, 07.08.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Role of the Media in Turkey-Russia Relations

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: International Conference On Research in Social Sciences
İngilizce, 10.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
"Developing Media Theory" As A Mixed Communication Theory: A Russian Media Case

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: International Trends and Issues in Communication & Media Conference (ITICAM)
FRANSA, İngilizce, 18.07.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Pop Art Akımı Bağlamında Deneysel Sİnema ve Andy Warhol

CENGİZ GÖNÜL,DEMİR RABİA
Yayın Yeri: Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu
İzmir, Türkçe, 10.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Yeni Yayıncılık Anlayışında Web TV’ler: BEN TV Örneği

CENGİZ GÖNÜL,BÖLÜKBAŞ Kenan
Yayın Yeri: Communication in the Millennium
Eskişehir, Türkçe, 25.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Sanatta Hibritleşme: Kısa Film ve Video Sanatı

CENGİZ GÖNÜL,BÜYÜKPARMAKSIZ MEHMET ALİ
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
NURİ BİLGE CEYLAN SİNEMASINDA RESİM VE FOTOĞRAF İLİŞKİSİ

DEMİR RABİA,CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI SANAT, TASARIM VE MODA KONGRESİ
Türkçe, 20.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Propaganda Aracı Olarak Sinema: “Devrimden Sonra” Filminin Göstergebilimsel Analizi

ALICI BİRGÜL,CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS)
Türkçe, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
16
2000’Lİ YILLARIN POPÜLER TÜRK DİZİ VE FİLMLERİNDE OSMANLI TARİHİNE YÖNELİŞ

CENGİZ GÖNÜL,ALICI BİRGÜL
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
17
SİNEMA SANATINDA KULLANILAN AKILLI TEKSTİL KOSTÜMLERİ

CENGİZ GÖNÜL,BİLİR MEHMET ZAHİT
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 29.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Transition from Socialism to Capitalism in Post Soviet Countries within the Scope of Media Ownership

CENGİZ GÖNÜL
Yayın Yeri: Business and Social Sciences Research Conference, University of London, England
İNGİLTERE, Londra, İngilizce, 11.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri

Editörlükler

2 Adet
1
Uluslararası İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: KIRIK ALİ MURAT,CENGİZ GÖNÜL,ALICI BİRGÜL , Yayın Yeri: GÜVEN PLUS GRUP A.Ş
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Basılı

2
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: KIRIK ALİ MURAT,CENGİZ GÖNÜL , Yayın Yeri: BİNS MEDYA
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, İstanbul  Uluslararası  TEİ, MLA, ASOS, ZBMED  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 Toplumsal Cinsiyet ve Sinema Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Görme Kültürü ve Hareketli İmajlar Türkçe 3
2 2020-2021 Sanat ve Toplumsal Cinsiyet Türkçe 3
3 2020-2021 Popüler Kültür Türkçe 3
4 2022-2023 Anlatı Kuramı Türkçe 3
5 2022-2023 Kültür Çalışmaları ve Sinema Türkçe 3
6 2022-2023 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Sinema ve Sanat Türkçe 2
2 2017-2018 Sanat Psikolojisi Türkçe 2
3 2017-2018 Sanat Sosyolojisi Türkçe 2
4 2018-2019 Sanat Sosyolojisi Türkçe 2
5 2020-2021 Dijital Sanat Türkçe 2
6 2018-2019 Halkla İlişkiler Türkçe 2
7 2019-2020 Metin Çözümlemeleri Türkçe 3
8 2019-2020 Sinema ve Toplum Türkçe 3
9 2019-2020 Sinema ve Edebiyat Türkçe 2
10 2019-2020 Genel Sinema Kültürü Türkçe 2
11 2019-2020 Sinema Sosyolojisi Türkçe 2
12 2019-2020 Popüler Kültür ve Sinema Türkçe 2
13 2020-2021 Film Yapım Atölyesi Türkçe 10
14 2019-2020 Senaryo Atölyesi Türkçe 4
15 2020-2021 Medya ve Kültürel Çalışmalar Türkçe 3
16 2020-2021 Film Analiz Yöntemleri Türkçe 3
17 2020-2021 Sinemada Türler Türkçe 3
18 2021-2022 Sinema ve Toplum Türkçe 3
19 2018-2019 Sanat Tarihi İngilizce 2
20 2021-2022 Metin Çözümlemeleri Türkçe 3
21 2021-2022 Film Analiz Yöntemleri Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor MODERN KÖLENİN ÖZGÜRLEŞMESİ: INTO THE WILD VE NOMADLAND FİLMLERİNİN ANALİZİ MUHAMMET SERDAR KICIKOĞLU TezMerkezi 2024
2 Tamamlandı Tekinsiz bir öğe olarak mitolojinin gerilim sinemasında kullanımı GİZEM ADA AKIN TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Dijital enstalasyon yöntemlerinin kamusal alanda kullanımı: panorama 25 aralık Gaziantep savunması kahramanlık panoraması ve müzesi İBRAHİM HALİL KAYIŞ TezMerkezi 2023
4 Tamamlandı HAYVANLARIN YASAL HAKLARININ SOSYAL MEDYA AKTİVİZMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ÜMMÜ GÜLSÜN AKKUŞ TezMerkezi 2023
5 Tamamlandı Türkiye'de politik sinemanın dönemsel incelenmesi AYDIN BEDİROĞLU TezMerkezi 2022

Araştırmalar

2 Adet
1
Yeni Medya Sanatı Sunumu

Yeni Medya Sanatı konulu davetli konuşmacı sunumu
Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi,   Ulusal  Konuşmalarım

2
15.Rofife Uluslararası Film Festivali

15.Rofife Uluslararası Film Festivali Jüri Üyeliği
Ankara,   Uluslararası  Değerlendirme

Üyelikler

1 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Satranç Topluluğu

 Danışman    2021 

Sanatsal Faaliyetler

20 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Tanıtım Filmi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
REKLAM / TANITIM FİLMLERİ/Yönetmen /  26.06.2022 - 30.06.2022

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
2
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı Tanıtım Filmi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
REKLAM / TANITIM FİLMLERİ/Yönetmen /  26.06.2022 - 30.06.2022

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
3
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Tanıtım Filmi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
REKLAM / TANITIM FİLMLERİ/Yönetmen /  26.06.2022 - 30.06.2022

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
4
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi RTS Bölümü Tanıtım Filmi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
REKLAM / TANITIM FİLMLERİ/Yönetmen /  26.06.2022 - 30.06.2022

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
5
Cumhuriyetin 100.Yılında Atatürk İmgesi RTS Öğretim Elemanları Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri: GAÜN Fine Arts Youtube Kanalı
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi RTS Bölümü
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  29.10.2023 - 29.10.2023

Ulusal  Karma  SERGİ
6
Cumhuriyetin 100.Yıl Anısına Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri: Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  14.11.2023 - 26.11.2023

Ulusal  Karma  SERGİ
7
25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşundaki Fedakar Kadınlarımıza İthafen hazırlanan kısa film projesi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Turizm Fakültesi
KISA FİLM VE BELGESELLER /Yönetmen /  24.12.2022 - 24.12.2022

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
8
BAĞ

Etkinlik Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Düzenleyenler : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Karma sergiler /  24.12.2019 - 24.12.2019

Ulusal  Karma  SERGİ
9
Demassification

Etkinlik Yeri: İstinye Üniversitesi
Düzenleyenler : İstinye Üniversitesi
SERGİLER/Karma sergiler /  24.05.2023 - 24.10.2023

Uluslararası  Karma  SERGİ
10
Akademisyen Sanatçılar Sergisi 3

Etkinlik Yeri: Şehitkamil Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Şehitkamil Kültür Merkezi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  30.10.2023 - 22.11.2023

Ulusal  Karma  SERGİ
11
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri: Stieglitz Academy of Art and Design (St.Petersburg)
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  16.06.2023 - 19.06.2023

Ulusal  Karma  SERGİ
12
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Elemanlarının Online Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri: GAÜN Fine Arts Youtube Kanalı
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  19.06.2023 - 19.06.2023

Ulusal  Karma  SERGİ
13
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri: Stieglitz Academy of Art and Design (St.Petersburg)
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Stieglitz Academy of Art and Design (St.Petersburg)
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  16.06.2023 - 19.06.2023

Uluslararası  Karma  SERGİ
14
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Akademisyen Sanatçılar Sergisi 2

Etkinlik Yeri: Şehitkamil Sanat Galerisi
Düzenleyenler : GAÜN GSF ve Şehitkamil Sanat Merkezi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  26.10.2022 - 15.11.2022

Ulusal  Karma  SERGİ
15
Golden Pumpkin Kısa Film Yarışması

Etkinlik Yeri: Sakarya Üniversitesi
Düzenleyenler : Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Belediyesi
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  15.10.2019 - 15.10.2019

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
16
KSÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TANITIM FİLMİ

Etkinlik Yeri: KSÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Düzenleyenler : KSÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
REKLAM / TANITIM FİLMLERİ/Yönetmen /  12.06.2017 - 12.06.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
17
Film Gösterisi

Etkinlik Yeri: KSÜ
GÖSTERİLER /  10.05.2017 - 10.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
18
Kısa Bakışlar-Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Karma sergiler /  25.12.2019 - 09.01.2020

Ulusal  Karma  SERGİ
19
BAĞ 3 KARMA SERGİ

Etkinlik Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Düzenleyenler : KSÜ Güzel Sanatlar Bölümü
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  24.11.2022 - 05.12.2022

Ulusal  Karma  SERGİ
20
Anadolu’dan Tuna’ya Uluslararası Karma Sergi

Etkinlik Yeri: Macaristan
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  28.04.2017 - 04.05.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ