Doç.Dr. AYHAN ÖZER

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM

   ayhanozer@gantep.edu.tr  
Güzel Sanatlar Temel Alanı  Plastik Sanatlar  Resim

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar

Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Basımevi
ISBN: 978-9944-0826-3-1, TÜRKİYE, Ankara, 2011

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

11 Adet
1
ÇOK YÖNLÜ BİR ESER İNCELEMESİ ÖRNEĞİ: SANDRO BOTTİCELLİ’NİN “İLKBAHAR ALEGORİSİ”

YAVUZ NURİ,ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
2
RESSAM, TASARIMCI VE YAZARLARIN SÖZ VE ÇİZİMLERİYLE ÇİZİM/DESEN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

YAVUZ NURİ,ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF),ResearchBible (Academic Resource In
3
ANTEP SAVUNMASI VE KAHRAMANLARININ PLASTİK SANATLARA YANSIMASI

ÖZER AYHAN,YILDIZ İBRAHİM
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF),ResearchBible (Academic Resource In
4
Ethics in gastronomy and culinary arts field

ÖZKANLI OYA,ÖZER AYHAN,UÇUK CEYHUN
Yayın Yeri: Global Journal on Humanites & Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX- SCIENCE (CPCI-S)
5
Bussiness ethichs course and a proposal for artist oath in finearts faculties

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: Global Journal onHumanites & Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX- SCIENCE (CPCI-S)
6
Intercultural interactions in the painting arts education:"Azerbaijani painters example in Turkey"

ÖZER AYHAN,ALIYEV MAHAMMAD
Yayın Yeri: Global Journal onHumanities & Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX- SCIENCE (CPCI-S)
7
Osmanlı Minyatürlerinde Gastronomi

ÖZER AYHAN,Kahraman Tuğba
Yayın Yeri: Kalkınmanın Yolu İpekyolu
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
8
Using traditional illustration techniques in poster design

ÖZCAN BERNA ÖZLEM,ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: Global Journal onHumanites & Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX- SCIENCE (CPCI-S)
9
Nam June Paik'in "TV Rodin Adlı Eserinin Adorno Estetiği Bağlamında Değerlendirilmesi

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: Zirv-e Sanat ve İletişim Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
10
“Determining Candidates of Religion Culture and Moral Knowledge Teacher’xxs Attitude Towards Art and Role of Art in Contributing to their Personal Development”

ÖZER AYHAN,ÇAKIR İLHAN AYŞE,KAYNAR TANIR AYBEN,ASLAN CANAN,DENİZ KAAN ZÜLFİKAR
Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
11
Teaching Visual Arts in Primary School Teaching Departments with Postmodern Art Education Approach

KAYNAR TANIR AYBEN,ÇAKIR İLHAN AYŞE,ÖZER AYHAN,DENİZ KAAN ZÜLFİKAR
Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI

Bildiriler

23 Adet
1
Türk Sanatında Yerellik, Evrensellik ve Sentez Sorunu

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 14.03.2019

Uluslararası  Özet bildiri
2
Araştırma Etiği ve Bilimsel Toplantılar

ÇİNAR MAHMUT,ÖZER AYHAN,ÖZKAN ALİ
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Araştırma Etiği ve Bilimsel Toplantılar

ÇINAR MAHMUT,ÖZER AYHAN,ÖZKAN ALİ
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 09.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Sanat Eleştirisinde Etik İlkeleri Taşıyan Sisifos Olmayı Seçmek

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
İngilizce, 09.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Türkiye’de Sanat Eleştirisinin Resim Sanatı Bağlamında Sorunları

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: 1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 09.03.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Doğa Sanatı ve Türkiye’de İlk Örnekleri / Nature Art And First Examples in Turkey

ÖZCAN BERNA ÖZLEM,ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: 1.Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Mardin, Türkçe, 09.03.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
«An Interventionist Criticism Against to Autoportrait and Beauty which is presented by Technology» ”OTOPORTRE VE TEKNOLOJİNİN SUNDUĞU GÜZELEMÜDAHALECİ BİR ELEŞTİRİ”

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
MISIR, Kahire, İngilizce, 16.01.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
Gaziantepli Karikatür Sanatçısı İsmail Gülgeç ve İnce Memed Çizimleri

ÖZER AYHAN, YILDIZ İBRAHİM
Yayın Yeri: “Uluslararası Gaziantep Sempozyumu (Millî Mücadele Döneminde Gaziantep)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
Ethical Problems in Plastic Arts

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: IV. International Athens Art Arts Education Symposium Athens / GREECE Multi Purpose Venue, Kaminia, Piraeus
YUNANİSTAN, Atina, İngilizce, 15.06.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
Gastronomi ve Mutfak Sanatlarının Diğer Sanat Dalları İle İlişkisi

ÖZER AYHAN,TAŞKIN EROL
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi 1. Uluslarası Sanat Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 08.04.2015

Uluslararası  Özet bildiri
11
Sanatın ve Sanatçının Masumiyet Karinesi

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi 1. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu
Adana, İngilizce, 08.04.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Açık Kaynak Olarak Sanatçı Yapıt Müze

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: BEAD'15 "Büyük Efes Günleri"
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 16.01.2015

Ulusal  Özet bildiri
13
Teaching art through interdisciplinary approach in a atudio class situation. Transformations in art education

ÖZER AYHAN,GÖNÜLAY ÇALIMLI ZEYNEP
Yayın Yeri: The Anadolu International Symposium on Arts Education
TÜRKİYE, ESKİŞEHİR, İngilizce, 14.05.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Çocuk Kitaplarında Etkileşimli E-Kitap Üzerine Bir İnceleme

KAYA AHMET İHSAN,ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
15
Desen Çalıştayı Düzenlemek

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Desen Çalıştayı
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 06.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
16
Sanat Eseri Olarak Desen

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Desen Çalıştayı
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 06.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
17
Türkiye’nin Postmodern Toplumsal Dönüşüm Sürecinde İşlevsizleştirilen Sanat ve Sanat Eğitimi

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: Kamusal Eğitim Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 04.10.2012

Ulusal  Özet bildiri
18
“Çağdaş Sanat Derslerinin İçeriklerinin ve Bu Derslerde Kullanılan Öğretim Yöntemlerinin Geliştirilmesinde Öğrenci Merkezli Bir Uygulama Örneği”

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: Uluslararası Uygulamalı Eğitim Kongresi ODTÜ
TÜRKİYE, ANKARA, İngilizce, 13.09.2012

Uluslararası  Özet bildiri
19
Ouroborus Sanat, Çağdaş Sanat Shopları ve Ceo Küratörler

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: 10. Ulusal Sanat Sempozyumu “Yeni Dünya Düzeninde Sanat” Hacettepe Üniversitesi Ankara
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 07.06.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
20
Yetenek Sınavları ve Desen Kurslarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi ve Yetenek Sınavlarına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: 3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu Marmara Üniversitesi İstanbul
TÜRKİYE, Türkçe, 16.04.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
21
Sanat Eğitiminin Olanaklarıyla Kültürel ve Bireysel Bilinç Eğitimi

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: ICES International Conference on Educational Sciences
Türkçe, 23.06.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Çocuk Kitaplarındaki Resimlerin Çocuğa Göreliği

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Ankara Üniversitesi
TÜRKİYE, Türkçe, 04.10.2006

Ulusal  Tam metin bildiri
23
Görsel Kirlilik Üzerine Bir Durum Araştırması

ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Marmara Üniversitesi İstanbul
İngilizce, 29.05.2002

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

3 Adet
1
I. ULUSLARARASI ETİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Etik konusunda uluslararası bilimsel sempozyumun düzenlenmesi
15.01.2018 - 20.05.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yardımcı Personel 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
“EĞİTİM FAKÜLTELERİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARINDA YER ALAN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ DERSİNİN POSTMODERN SANAT EĞİTİMİ ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ”

Öğretmen Yetiştirmede Sanat Eğitimi
01.01.2010 - 01.09.2011
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANATA BAKIŞLARININ SAPTANMASI VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMADA SANATIN ROLÜ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANATA BAKIŞLARININ SAPTANMASI VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMADA SANATIN ROLÜ
01.01.2009 - 01.09.2010
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

İdari Görevler

Tasarım

5 Adet
1
Gaziantep Gezi Rehberi

Gaziantep Gezi Rehberi, Hasan YELKEN (Ed.:H.İ.Yakar), Kitap kapak tasarımı
Tasarım Sahipleri: Ayhan Özer
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 16.12.2019

Uluslararası  Grafiksel Tasarım
2
Grafiksel tasarımları (afiş, billboard, katılım ve teşekkür belgeleri, yaka kartları vd. )

Gaziantep Üniversitesi Azez İslami İlimler Fakültesi olarak, 05-06 Şubat 2020 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenleyeceğimiz “Suriye’deki Güvenli Bölgelerde Dini Hayat Çalıştayı”nın, grafiksel tasarımları
Tasarım Sahipleri: Ayhan Özer
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 15.12.2019

Uluslararası  Grafiksel Tasarım
3
Ülkü Tamer Hayatı Sanatı Eserleri Adlı Uluslararası Kitap Kapağı Tasarımı

Kitap Kapağı Tasarımı
Tasarım Sahipleri: Ayhan özer
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 14.09.2016

Uluslararası  SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)
4
Afiş, Bilboard, Katılım Belgesi,Teşekkür Belgesi, Davetiye, Yaka Kartları, Çanta, Özet Kitabı, Tam Metin Kitabı

Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu Grafiksel Tasarım çalışmaları
Tasarım Sahipleri: Ayhan ÖZER
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 11.05.2018

Uluslararası  Grafiksel Tasarım
5
”ACADEMİC ETHICS PLATFORM” Logo ve kurumsal kimlik tasarımları

2018 yılında kurulan ”ACADEMİC ETHICS PLATFORM” un logosu Ayhan Özer tarafından tasarlanmıştır
Tasarım Sahipleri: Ayhan Özer
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 01.01.2018

Uluslararası  Grafiksel Tasarım

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 GSTM 511 Gıdalarda Dekorasyon Sanatı ve Teknikleri Türkçe 2
2 2014-2015 GSTM 511 Gıdalarda Dekorasyon Sanatı ve Teknikleri Türkçe 2
3 2014-2015 GSTM 703 SEMİNER Türkçe 2
4 2014-2015 GSTM 803 UZMANLIK Türkçe 2
5 2015-2016 GSTM 703 SEMİNER Türkçe 2
6 2015-2016 GSTM 803 UZMANLIK Türkçe 2
7 2015-2016 GSTM 501 Kültür ve Sanatın Gastronomiye Etkileri Türkçe 2
8 2015-2016 GSTM 511 Gıdalarda Dekorasyon Sanatı ve Teknikleri Türkçe 2
9 2016-2017 GSTM 501 Kültür ve Sanatın Gastronomiye Etkileri Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2008-2009 Görsel SanatlarÖğretimi Türkçe 2
2 2007-2008 Görsel Sanatalar Öğretimi Türkçe 1
3 2013-2014 STV 101 Temel Sanat Eğitimi Türkçe 2
4 2013-2014 GSTM 101 TEMEL SANAT EĞİTİMİ Türkçe 2
5 2013-2014 GZOS 122 SANAT TARİHİ Türkçe 1
6 2013-2014 TMT 101 SANAT TARİHİ 1 Türkçe 1
7 2013-2014 TMT 102 SANAT TARİHİ 2 Türkçe 2
8 2014-2015 RES 131 SANAT KURAMLARI Türkçe 3
9 2014-2015 GSTM 109 Uygarlık Tarihi Türkçe 2
10 2014-2015 GZOS 122 SANAT TARİHİ Türkçe 2
11 2014-2015 RES 111 DESEN I Türkçe 6
12 2014-2015 TMT 281 SANAT ve MİTOLOJİ Türkçe 2
13 2014-2015 RES 112 DESEN 2 Türkçe 6
14 2014-2015 RES 132 SANAT KURAMLARI 2 Türkçe 3
15 2014-2015 RES 162 MESLEKİ ETİK Türkçe 2
16 2015-2016 GSTM111-1 UYGARLIK TARİHİ Türkçe 2
17 2015-2016 RES 211 ARTİSTİK DESEN I Türkçe 6
18 2015-2016 RES 131-1 SANAT KAVRAMLARI VE KURAMLARI I Türkçe 2
19 2015-2016 RES 251 UYGARLIK TARİHİ Türkçe 2
20 2015-2016 RES 132-1 SANAT KAVRAMLARI VE KURAMLARI II Türkçe 2
21 2015-2016 RES 162 MESLEKİ ETİK Türkçe 2
22 2015-2016 RES 202 RESİM ATÖLYE II Türkçe 10
23 2015-2016 RES 212 ARTİSTİK DESEN II Türkçe 6
24 2016-2017 TMT 401 PORTFOLYO OLUŞTURMA Türkçe 5
25 2016-2017 RES 131-1 SANAT KAVRAMLARI VE KURAMLARI I Türkçe 2
26 2016-2017 RES 251 UYGARLIK TARİHİ Türkçe 2
27 2016-2017 RES 301 RESİM ATÖLYE III Türkçe 9
28 2016-2017 RES 311 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZINI I Türkçe 2
29 2016-2017 RES 341 ÖZGÜN TASARIM VE BULUŞ I Türkçe 4
30 2016-2017 RES 132-1 SANAT KAVRAMLARI VE KURAMLARI II Türkçe 2
31 2016-2017 RES 162 MESLEKİ ETİK Türkçe 2
32 2016-2017 RES 302 RESİM ATÖLYE IV Türkçe 2
33 2016-2017 RES 312 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZINI II Türkçe 2
34 2016-2017 RES 342 ÖZGÜN TASARIM VE BULUŞ II Türkçe 1
35 2017-2018 Sanat Kavram ve Kuramları-I Türkçe 2
36 2017-2018 Resim Atölye-V Türkçe 10
37 2017-2018 Uygarlık Tarihi Türkçe 2
38 2017-2018 Sanat Eleştirisi ve Yazını-I Türkçe 2
39 2017-2018 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
40 2017-2018 Sanat Kavram ve Kuramları-II Türkçe 2
41 2017-2018 Sanat Eleştirisi ve Yazını-II Türkçe 2
42 2017-2018 Resim Atölye-VI Türkçe 10
43 2018-2019 Sanat Kavram ve Kuramları-I Türkçe 2
44 2018-2019 Resim Atölye-I Türkçe 12
45 2018-2019 Artistik Desen-I Türkçe 4
46 2018-2019 Uygarlık Tarihi Türkçe 2
47 2018-2019 Sanat Eleştirisi ve Yazını-I Türkçe 2
48 2018-2019 Türk Sanatı Tarihi Türkçe 2
49 2018-2019 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
50 2018-2019 Sanat Kavram ve Kuramları-II Türkçe 2
51 2018-2019 Resim Atölye-II Türkçe 2
52 2018-2019 Artistik Desen-II Türkçe 2
53 2018-2019 Sanat Eleştirisi ve Yazını-II Türkçe 2
54 2018-2019 Türk Resim Sanatı Tarihi Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Sanat olarak gastronomi ve görsel sanatlarla ilişkisi İSA ARSLAN TezMerkezi 2015

Araştırmalar

1 Adet
1
Akademisyenliğe İlk Adım

Araştırma Görevlilerinin akademisyenlikle ilgili çalışmalarını, kurum içi etkileşim ve uyum sürecini verimli bir biçimde kapsamında düzenlenen "Akademisyenliğe İlk Adım" programı
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkiye/Ankara   Ulusal  Kurs

Sanatsal Faaliyetler

79 Adet
1
”Bediz” Resim sergisi

Etkinlik Yeri: Zeugma Müzesi
Düzenleyenler : Gaziantep Valiliği
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  25.12.2019 - 30.12.2019

Ulusal  Karma  SERGİ
2
"Yakınlaşmalar" Karma Sergi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür- Sanat Merkezi
Düzenleyenler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi /Ayhan Özer
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.09.2013 - 30.09.2013

Ulusal  Karma  SERGİ
3
Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi Ankara Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 22. Geleneksel Kültür ve Sanat günleri kapsamında

Etkinlik Yeri: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fuayesi
Düzenleyenler : Ankara Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Ayhan Özer
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.04.2015 - 30.04.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
4
Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi

Etkinlik Yeri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdulkadir Noyana Salonu Fuayesi
Düzenleyenler : Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı /Ayhan Özer
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.04.2014 - 30.04.2014

Ulusal  Karma  SERGİ
5
Sanat Eğitimi Sempozyumu Sergisi

Etkinlik Yeri: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı
Düzenleyenler : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı/Ayhan Özer
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  28.04.2004 - 30.04.2004

Ulusal  Karma  SERGİ
6
1. Uluslararası Şehitkamil Sanat Merkezi Davetli Sergi

Etkinlik Yeri: Şehitkamil Sanat Merkezi
Düzenleyenler : Şehitkamil Sanat Merkezi Davetli Sergi
SERGİLER/  23.12.2019 - 30.01.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
7
Büyük Efes Sanat Günleri Karma Plastik Sanatlar Sergisi

Etkinlik Yeri: T.C. Kültür ve Turizm BakanlığIı İzmir Resim Heykel Müzesi
Düzenleyenler : T.C. Kültür ve Turizm BakanlığIı İzmir Resim Heykel Müzesi Ayhan Özer
SERGİLER/Karma sergiler /  19.02.2016 - 29.02.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
8
Nature Art Tilmen Höyük-İdilli Workshop/Çalıştayı

Etkinlik Yeri: Gaziantep (Tilmen Höyük-İdilli)
Düzenleyenler : TOPRAK ART GROUP
WORKSHOP /Workshop /  28.04.2019 - 28.04.2019

Ulusal  Özgün
9
DYO 35. Resim Yarışması

Etkinlik Yeri: İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi/Alsancak
Düzenleyenler : Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı/ Ayhan Özer
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  10.01.2013 - 28.01.2013

Ulusal  Karma  SERGİ
10
30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi Sanat Sergisi

Etkinlik Yeri: Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sergi Salonu
Düzenleyenler : Çağdaş Drama Derneği ve Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  24.10.2019 - 27.10.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
11
Beyond Peace ”2018” Dmz Art And Desıgn Internatıonal Invıtatıon Exhıbıtıon

Etkinlik Yeri: Paju Odusan Unification Ovservatory (659, sungdoungri Tanhyun-myon, Paju City
Düzenleyenler : Düzenleyen: Corea Forum of Design
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  23.06.2018 - 27.07.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
12
BEAD'15 Büyük Efes Sanat Günleri

Etkinlik Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültür Park Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Swissôtel Büyük Efes İzmir/Ayhan Özer
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  17.01.2015 - 27.01.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
13
”YÖN” Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri: GAÜN Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü /Ayhan Özer
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  10.03.2016 - 26.03.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
14
Uluslararası Doğa Sanatı Sergisi

Etkinlik Yeri: İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi/Alsancak
Düzenleyenler : PORTİZMİR, YATOO, PATİKA ART GRUP
SERGİLER/Karma sergiler /  23.10.2017 - 25.12.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
15
Dünya Sanat Günü Karma Plastik Sanatlar Sergisi

Etkinlik Yeri: İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi Fuar-Alsancak
Düzenleyenler : İzmir Resim Heykel Müzesi/Ayhan Özer
SERGİLER/  15.04.2015 - 25.04.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
16
3. Uluslararası Gaziantep Sanat Çalıştayı

Etkinlik Yeri: Gaziantep Sanat Merkezi
Düzenleyenler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
WORKSHOP /Workshop /  20.12.2019 - 24.12.2019

Uluslararası  Özgün
17
Geçmişten Bugüne Sanat Atölyesi II

Etkinlik Yeri: Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Gaziantep
Düzenleyenler : Düzenleyen: GAFSAD icracı: Ayhan ÖZER
GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  05.10.2018 - 24.12.2018

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
18
Doğa Sanatı Sergisi

Etkinlik Yeri: Münif Paşa Halk Kütüphanesi Sergi Salonu
Düzenleyenler : TOPRAK ART GROUP, PATİKA ART GRUP
SERGİLER/Karma sergiler /  18.12.2017 - 24.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
19
1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi/Ayhan Özer
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  03.11.2014 - 24.11.2014

Uluslararası  Özgün  Diğer
20
1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Ayhan Özer
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /  03.11.2014 - 24.11.2014

Uluslararası  Özgün  SERGİ
21
PORTIZMIR4 – 4.Uluslararası İzmir Güncel Sanat Trienali Kapsamında (GNAP) Global Nomadic Art Project Turkey 2017 - in the trace of nature -

Etkinlik Yeri: İzmir/Nevşehir
Düzenleyenler : PORTIZMIR4 – 4.Uluslararas İzmir Güncel Sanat Trienali/ Ayhan ÖZER
SERGİLER/Bianeller, trianeller /  04.10.2017 - 24.10.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
22
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Kapanış Sergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Park Alanı
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İnternational Association Monumental Sculpture Events
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  24.06.2014 - 24.06.2014

Uluslararası  Karma  SERGİ
23
İlk Kurşun Uluslararası Dörtyol Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali Resim Sergisi

Etkinlik Yeri: Dörtyol Atatürk Parkı Sergi Alanı
Düzenleyenler : Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol Belediyesi ve Dörtyol Turunçgil Üreticileri Birliği/Ayhan Özer
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  19.12.2012 - 23.12.2012

Uluslararası  Karma  SERGİ
24
”Nature Art ” FOTOĞRAF GÖSTERİSİ

Etkinlik Yeri: Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Salonu
Düzenleyenler : Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği
GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  23.11.2017 - 23.11.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
25
Sankopark Canlı Resim Yarışması

Etkinlik Yeri: Sankopark Canlı Resim Yarışması/Sanko Park AVM
Düzenleyenler : Sanko Park AVM/ Ayhan Özer
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  23.04.2014 - 23.04.2014

Ulusal  Özgün  SERGİ
26
Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri: Sanko Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Sanko Sanat Galerisi/Ayhan Özer
SANATSAL ETKİNLİKLER/  01.04.2016 - 22.04.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
27
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karma Sergisi

Etkinlik Yeri: GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Koridoru
Düzenleyenler : GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  11.03.2019 - 22.03.2019

Ulusal  Karma  SERGİ
28
Fotoğraflarla Mısır Sanatı

Etkinlik Yeri: Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği
Düzenleyenler : Düzenleyen: GAFSAD İcracı: Ayhan ÖZER
GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  22.02.2018 - 22.02.2018

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
29
Kolaj Şeyler İzmir

Etkinlik Yeri: İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Ayhan Özer
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  03.05.2017 - 21.05.2017

Ulusal  Özgün  SERGİ
30
KARKAMIŞ BELEDİYESİ RESİM ÇALIŞTAYI

Etkinlik Yeri: KARKAMIŞ BELEDİYESİ
Düzenleyenler : KARKAMIŞ BELEDİYESİ/ AYHAN ÖZER
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  16.02.2020 - 21.02.2020

Ulusal  Özgün
31
Karkamış Resim Çalıştayı

Etkinlik Yeri: Karkamış Belediyesi
Düzenleyenler : Karkamış Belediyesi / Ayhan ÖZER
WORKSHOP /  16.02.2020 - 21.02.2020

Ulusal  Özgün
32
Habitat Otel 2. Sanat Çalıştayı

Etkinlik Yeri: Kars/Saıkamış/Habitat Otel
Düzenleyenler : Habitat Otel
WORKSHOP /Workshop /  15.12.2019 - 20.12.2019

Ulusal  Özgün
33
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Uluslararası Lisans Eğitimi Sanat ve Tasarım Sempozyumu Kapsamında Uluslararası Jürili Sergi

Etkinlik Yeri: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü / Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B – Blok Kat:3 Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı
Düzenleyenler : Düzenleyen: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yer alan: Ayhan Özer
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.04.2018 - 20.04.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
34
Öğretim Elemanları Karma-YÖN III Sergisi

Etkinlik Yeri: GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  06.03.2018 - 20.03.2018

Ulusal  Karma  SERGİ
35
"Kolaj Şeyler"

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Merkez
Düzenleyenler : Ayhan Özer
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  05.03.2014 - 20.03.2014

Ulusal  Özgün  SERGİ
36
Devlet Resim ve Heykel Sergisi

Etkinlik Yeri: Ankara Resim Heykel Müzesi
Düzenleyenler : Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı/Ayhan Özer
SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /  26.12.2005 - 20.01.2006

Ulusal  Karma  SERGİ
37
1. Uluslararası Erciyes Kar Heykel Sempozyumu Kayseri

Etkinlik Yeri: Uluslararası Erciyes Kar Heykel Sempozyumu Kayseri
Düzenleyenler : Erciyes Üniversitesi/Ayhan Özer
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  13.02.2012 - 19.02.2012

Uluslararası  Özgün  Diğer
38
POSTMODERN PORTRELER RESİM SERGİSİ

Etkinlik Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KORİDORU
Düzenleyenler : AYHAN ÖZER
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  14.10.2019 - 18.10.2019

Ulusal  Özgün  SERGİ
39
Group Exhibition Expanse 15-18 June 2017

Etkinlik Yeri: PEZODROMOS DIONISIOU AREOPAGITI / ATİNA, YUNANİSTAN
Düzenleyenler : Made By Artist/ Pinelo Art Gallery
SERGİLER/Grup Sergiler /  15.05.2017 - 18.05.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
40
Uluslararası Saman Heykel Sempozyumu İskenderun

Etkinlik Yeri: Uluslararası Saman Heykel Sempozyumu Hatay/ İskenderun
Düzenleyenler : Prime Mall İskenderun Alışveriş Merkezi tarafından düzenlenmiştir/Ayhan ÖZER
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  13.05.2013 - 18.05.2013

Uluslararası  Özgün  SERGİ
41
10. Bireysel Silahsızlanma Ödüllü "Bireysel Silahsızlanma: YAŞAMA HAK TANIYIN" Resim Yarışması Sergisi

Etkinlik Yeri: Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı
Düzenleyenler : Umut Vakfı'nın Düzenlediği yarışmalı sergiye Ayhan Özer'in "Silah-sız-lanma" adlı eseri sergilenmeye değer görülmüştür.
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  15.12.2004 - 17.12.2004

Ulusal  Karma  SERGİ
42
2. Kapadokya Sanat İnisiyatifi Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi

Etkinlik Yeri: Güray Müze
Düzenleyenler : 2. Kapadokya Sanat İnisiyatifi Katılımcı: Ayhan ÖZER
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  13.05.2018 - 17.05.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
43
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  27.12.2013 - 16.01.2014

Ulusal  Karma  SERGİ
44
EGE ÜNİVERSİTESİ 8. ULUSLARARASI EGEART SANAT GÜNLERİ

Etkinlik Yeri: EGE ÜNİVERSİTESİ AKM
Düzenleyenler : EGE ÜNİVERSİTESİ
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  09.12.2019 - 15.12.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
45
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KARMA DİJİTAL SERGİ

Etkinlik Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAL GALERİSİ
Düzenleyenler : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / AYHAN ÖZER
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.07.2020 - 15.07.2020

Ulusal  Karma  SERGİ
46
Kastamonu Belediyesi Resim Festival

Etkinlik Yeri: Kastamonu Belediyesi Hizmet Binası
Düzenleyenler : Kastamonu Belediyesi/ Ayhan Özer
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  01.07.2011 - 15.07.2011

Ulusal  Özgün  SERGİ
47
"Düşenler"

Etkinlik Yeri: Ankara Üniversitesi ANKÜSEV Galerisi, Ankara
Düzenleyenler : Ayhan Özer
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  04.05.2009 - 15.05.2009

Ulusal  Özgün  SERGİ
48
GAÜN ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri: GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi
Düzenleyenler : GAÜN VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  02.04.2018 - 15.04.2018

Ulusal  Karma  SERGİ
49
Uluslararası Sanal Engravist Baskıresim Bienali

Etkinlik Yeri: https://www.engravist.art/2020/06/13/the-worlds-first-virtual-printmaking-biennial-has-opened/
Düzenleyenler : Engravist /AYHAN ÖZER
SERGİLER/Bianeller, trianeller /  12.06.2020 - 14.07.2020

Uluslararası  Karma
50
YÖN II Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri: GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkesi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü /Ayhan Özer
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  03.04.2017 - 14.04.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
51
3. Gaziantep Sanatçıları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri: Sankopark AVM Sanko Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Sankopark AVM Sanko Sanat Galerisi /Ayhan Özer
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  22.05.2015 - 12.06.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
52
Yaz Karması Resim Sergisi

Etkinlik Yeri: Primemall Antakya Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Primemall Antakya Sanat Galerisi /Ayhan Özer
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  29.05.2013 - 12.06.2013

Ulusal  Karma  SERGİ
53
Doğa Sanatı Sergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Fotoğraf Sanatı Sergi Salonu
Düzenleyenler : Düzenleyen: GAFSAD İcracılar: Toprak Art Group - Patika Art Grup
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  04.01.2018 - 12.01.2018

Ulusal  Karma  SERGİ
54
Türkiye Jokey Kulübü 6. Resim Yarışması

Etkinlik Yeri: İstanbul Veliefendi Hipodromu
Düzenleyenler : Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen yarışmada Ayhan Özer'in "Renkli Dünyalar" adlı eseri sergilenmeye değer görülmüştür.
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  09.10.2004 - 11.10.2004

Ulusal  Karma  SERGİ
55
Doğa Sanatı Çalıştayı

Etkinlik Yeri: MARDİN
Düzenleyenler : TOPRAK ART GROUP Katılımcı: Ayhan ÖZER
WORKSHOP /Workshop /  09.11.2018 - 11.03.2018

Ulusal  Özgün
56
Bana Bir Resim Anlat Mersin Resim Sergisi

Etkinlik Yeri: Mersin Akeoloji Müzesi
Düzenleyenler : Mine Sarmış vd.
SERGİLER/Karma sergiler /  08.10.2019 - 10.10.2019

Ulusal  Karma  SERGİ
57
100. March First of the Korean Indepence Movement International Invitation Exhibition

Etkinlik Yeri: 1-4 hall,Insa-dong Maru Gallery (35-Insadong-gil, Longro-gu, Seoul, Republic of Korea
Düzenleyenler : International Art Design Association (IADA)
SERGİLER/Grup Sergiler /  28.02.2019 - 09.03.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
58
3. Uluslararası Gaziantep Sanat Çalıştayı Sergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Sanat Merkezi
Düzenleyenler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  25.12.2019 - 09.01.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
59
Kısa Bakışlar Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri: GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi
Düzenleyenler : GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  25.12.2019 - 09.01.2020

Ulusal  Karma  SERGİ
60
Showusyourtype ”Los Angeles” online Sergi

Etkinlik Yeri: https://showusyourtype.com/duvel/los-angeles-1
Düzenleyenler : showusyourtype
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  01.10.2019 - 08.10.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
61
DGGGGGGG

Etkinlik Yeri: GDDDDDDDDDDDDDDS
Düzenleyenler : Aas
KURATÖRLÜK /  02.02.2020 - 08.08.2020

Ulusal  Özgün  SERGİ
62
Desen Çalıştayı 2014 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  06.05.2014 - 08.05.2014

Ulusal  Özgün  Diğer
63
Desen Çalıştayı 2014 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Desen Çalıştayı 2014
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü/ Ayhan Özer
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /  06.05.2014 - 08.05.2014

Ulusal  Özgün  Diğer
64
Uluslararası Kağıt İşler Sergisi ”50”

Etkinlik Yeri: Design Festa Gallery Tokyo
Düzenleyenler : Pinelo Gallery
SERGİLER/  03.04.2018 - 08.04.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
65
Geçmişten Bugüne Sanat Atölyesi - I

Etkinlik Yeri: Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği
Düzenleyenler : Düzenleyen: GAFSAD
GÖSTERİLER /Dia gösterileri /  26.02.2018 - 07.05.2018

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
66
Nature Art HATAY Workshop/Çalıştayı

Etkinlik Yeri: Hatay ve çevresi
Düzenleyenler : TOPRAK ART GROUP
WORKSHOP /Workshop /  06.04.2019 - 07.04.2019

Ulusal  Özgün
67
‘Sanat Sınırda’ Resim Sergisi

Etkinlik Yeri: Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  05.05.2019 - 06.06.2019

Ulusal  Karma  SERGİ
68
2. Gaziantep Sanatçıları Sergisi

Etkinlik Yeri: Sankopark AVM Sanko Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Sankopark AVM Sanko Sanat Galerisi/Ayhan Özer
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  23.05.2014 - 06.06.2014

Ulusal  Karma  SERGİ
69
Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Eğtimcileri Derneği Üyeleri Sergisi

Etkinlik Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Düzenleyenler : Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi /Ayhan Özer
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.04.2010 - 06.05.2010

Ulusal  Karma  SERGİ
70
1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu

Etkinlik Yeri: 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Sergisi
Düzenleyenler : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/ Ayhan Özer
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  24.11.2014 - 05.12.2014

Uluslararası  Özgün  SERGİ
71
2017 Beautiful Island of Korea, Dokdo International Invıtation Exhibition

Etkinlik Yeri: Experimental Exhibition Hall, Seoul Calligraphy Museum, Seoul Arts Center 2406, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, KOREA
Düzenleyenler : Corea Forum of Design
SERGİLER/Karma sergiler /  20.10.2017 - 05.11.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
72
Gaziantep Rumkale Nature Art Doğa Sanatı Çalıştayı

Etkinlik Yeri: Gaziantep Rumkale
Düzenleyenler : TOPRAK ART GROUP
WORKSHOP /Workshop /  05.10.2019 - 05.10.2019

Ulusal  Özgün
73
Desen Yarışması

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Güzel Santalar Fakültesi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  04.05.2014 - 04.05.2014

Ulusal  Özgün  Diğer
74
”Yeni Düşenler”

Etkinlik Yeri: Ayhan Özer Kişisel Resim Sergisi/Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Binası HEYKEL
Düzenleyenler : Ayhan Özer
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  23.02.2016 - 04.03.2016

Ulusal  Özgün  SERGİ
75
Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi

Etkinlik Yeri: Mustafa Ayaz Müzesi ve Kültür Merkezi
Düzenleyenler : Sanat Eğitimcileri Derneği /Ayhan Özer
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  23.12.2008 - 04.01.2009

Ulusal  Karma  SERGİ
76
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI DAVETLİ DİJİTAL KARMA SERGİ

Etkinlik Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DİJİTAL GALERİSİ
Düzenleyenler : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 7 AYHAN ÖZER
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.05.2020 - 02.06.2020

Ulusal  Karma  SERGİ
77
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ONURUNA ULUSLARARASI SANAL KARMA SERGİ “19 MAYIS’IN 101. YILINDA SANATLA BULUŞMA”

Etkinlik Yeri: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ SANAL GALERİSİ
Düzenleyenler : İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ /AYHAN ÖZER
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.05.2020 - 02.06.2020

Ulusal  Karma  SERGİ
78
Çocuk Konulu Resim ve Öykü Yarışması

Etkinlik Yeri: Çocuk Konulu Resim ve Öykü Yarışması/ A nkara
Düzenleyenler : Demokrasi İlköğretim Okulu
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  02.02.2009 - 02.03.2009

Ulusal  Özgün  SERGİ
79
Kastamonu Belediyesi Resim Festivali Sergisi

Etkinlik Yeri: Kastamonu Belediyesi Belediye Hizmet Binası
Düzenleyenler : Kastamonu Belediyesi/Ayhan Özer
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  24.06.2011 - 01.07.2011

Ulusal  Karma  SERGİ