Öğr.Gör. AYŞE ÇOBAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ M.Y.O. YÖNETİM VE ORGANİZASYON

   aysecoban@gantep.edu.tr      (0342) 571 27 85  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Uluslararası Ticaret  Ekonomik Entegrasyon  Uluslararası Ticaret Finansmanı  Uluslararası Lojistik
Özgeçmiş (CV) İndir

Duyuru / Döküman

Pazartesi ve Çarşamba 12:00 - !4:00 saatleri arasıdır.

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
Ekonomi, Finans Ve İşletme Yönetimi Alaninda Güncel Gelişmeler – I

Yayın Yeri: Nobel Bilimsel Eserler
ISBN: 978-625-7677-03-5,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Contemporary Approaches In The Field Of Economy, Finance And Management

Yayın Yeri: Nobel Bilimsel Eserler
ISBN: 978-625-7677-05-9,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
Theoretical And Applied Studies On Turkish Economy

Yayın Yeri: IJOPEC Publication Limited
ISBN: 978-1-912503-95-7,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırmave Değerlendirmeler

Yayın Yeri: Gece Publishing
ISBN: 978-605-7631-26-8,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalışmaları 2018

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi
ISBN: 978-605-196-229-0, TÜRKİYE, Konya

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Etkinlik-Verimlilik ve IPARD Desteklerinin Sektörel Etkileri

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
ISBN: 978-605-7928-84-9, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Recent Developments in Social SciencesBusiness Administration and Finance

Yayın Yeri: Bialystok, Poland
ISBN: 978-83-943963-2-9, POLONYA,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
Recent Developments in Social Sciences Business Administration and Finance

Yayın Yeri: Bialystok, Poland
ISBN: 978-83-943963-2-9,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

19 Adet
1
Education Problems and Access to Technology of Syrian Refugee Students and Suggestions for Solution: The Case of Konya-Selcuklu

ÇOBAN ORHAN,KARTAL MUSTAFA,KETENCİ SEYİT TAHA,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: European Journal of Science and Technology
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, TR Dizin, Asos Index, SOBIAD, DOAJ
2
Dünya’da Ve Türkiye’de Varlık Fonlarının Ekonomik Etkileri

ÇOBAN AYŞE,ALTUNTAŞ MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Disciplines Economics Administrative Sciences Studies
Türkçe, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Direct
3
Covid-19 Krizinin Finansal Piyasalara Etkisi: Türkiye Örneği

ÇOBAN ORHAN,Çoşkun Özer,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal Of Social Sciences
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
KKTC’de Bireysel Refah Göstergelerindeki Değişimin Analizi

ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: Journal of Social and Humanities Sciences Research
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Index Copernicus, SSRN
5
Kırsal Kalkınma Ve Tarım Politikaları

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: Atlas International Refereed Journal on Social Sciences
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index, Science Library Index
6
The Impact of Socioeconomic Factors on Access to Health Services in Turkey: A Logit Analysis

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,MİRZA EMEL
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR Dizin, Google Scholar, ASOS İndex, SOBİAD
7
Technical and Scale Efficiency of the Turkish Automotive Industry Using Data Envelopment Analysis

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,BAYSAL KURT DUYGU
Yayın Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, DRJI, ASOS Index, Arastirmax, Türk Eğitim Endeksi, OAJI, Scientific
8
Analysis of Profitability in Deposit Money Banks: Turkey Example

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,BAYSAL KURT DUYGU,KODAZ ŞEVKET SÜREYYA
Yayın Yeri: Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
İngilizce, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Tübitak-Ulakbim, EBSCO, Google Scholar, Econlit
9
TECHNICAL AND SCALE EFFICIENCY OF THE TURKISHAUTOMOTIVE INDUSTRY USING DATA ENVELOPMENTANALYSIS

ÇOBAN AYŞE,ÇOBAN ORHAN,BAYSAL KURT DUYGU
Yayın Yeri: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
İngilizce, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, DRJI, ASOS Index,Arastirmax, Türk Eğitim Endeksi, OAJI, ScientificI
10
Bölgesel Rekabette Dış Ticaretin Önemi Konya Örneği

ÇOBAN AYŞE,ÇOBAN ORHAN,BAYSAL KURT DUYGU,USLU M AYKUT
Yayın Yeri: SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK – ULAKBİM, ASOS
11
Nijer de Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

ÇOBAN AYŞE,ÇOBAN ORHAN,BAYSAL KURT DUYGU,ABDOU BAOUA MAHAMANE MOUTARI
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos
12
Historical Development of Individual Pension System A Theoretical Analysis

ÇOBAN AYŞE,ÇOBAN ORHAN
Yayın Yeri: Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCU, Ulrich, ISI
13
The Monetary Transmission Mechanism and the Effectiveness of the Credit Channel The Case of Turkey

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,İNAN SELÇUK
Yayın Yeri: KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, ASOS
14
Health Expenditure and Its Place in Economy The Case of Turkey

ÇOBAN AYŞE,ÇOBAN ORHAN,SOYDAL HALDUN,SÜRÜCÜ ŞÜKRÜ
Yayın Yeri: International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Science Index
15
An Analysis of Tourism Sector with The Grubel Lloyd Index The Case of Turkey and Selected Countries

ÇOBAN AYŞE,BAYSAL KURT DUYGU,ÇOBAN ORHAN
Yayın Yeri: International Journal of Arts & Sciences
İngilizce, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, Index Copernicus
16
The Structural Analysis of Construction Sector of Turkey and Its Effect on the Selected Macroeconomic Indicators

ÇOBAN AYŞE,ÜSTÜNDAG EMİNE,ÇOBAN ORHAN
Yayın Yeri: Copernican Journal of Finance & Accounting
İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ARIANTA, BazEkon, EBSCO, ERIH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus, ProQuest,
17
Radio Frequency Identification System and Its Effect on Retailing Sector

ÇOBAN AYŞE,ÇOBAN ORHAN,BİREKUL MURAT
Yayın Yeri: International Science Index
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Science İndex
18
Türkiye de Yerel Yönetimlerin Çevreye Yönelik Politikaları Konya Selçuklu Belediyesi SELKAP Örneği

ÇOBAN AYŞE,KILIÇ SELİM
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İngilizce, Basılı, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, DOAJ, MLA, EBSCO
19
Toprak Kirliliği

ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: KTO Yeni İpekyolu Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

57 Adet
1
Eco-Tourism Components and Turkey’s Eco-Tourism Potential

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: 9th International Tourism Congress, Peniche/Portekiz
PORTEKİZ, Peniche, İngilizce, 29.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
2
Üretim Lojistiği: Otomotiv Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: 3rd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress
İngilizce, 28.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Trade Wars and Effect on the World Trade

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: The 4th International Conference FOR WORLD BALANCE
İngilizce, 28.01.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Impact of Tourism in Terms of Sustainable Development: The Case of Turkey

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: GARI African Symposium 2020
GÜNEY AFRİKA, Pretoria, İngilizce, 27.02.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Sectoral Effects of IPARD Supports: Example of Konya Milk Sector

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: GARI African Symposium 2020
Pretoria,, İngilizce, 27.02.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Makroekonomik Göstergeler ile Türkiye ve BRICS Ülkelerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,MANGIR FATİH
Yayın Yeri: VI. Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya
İngilizce, 26.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Kadın İstihdamı İnsani Gelişim Endeksi Ilişkisi Ekonometrik Bir Deneme

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,ÖZMEN İBRAHİM
Yayın Yeri: The Fifth International Gender Studies Conference
Türkçe, 25.03.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Relationship between Renewable Energy Consumption and Sustainable Economic Growth: The Case of Turkey

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,YORGANCILAR FATMA NUR
Yayın Yeri: ICUE 2018 on Green Energy for Sustainable Development, Phuket/Tayland
TAYLAND, Phuket, İngilizce, 24.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Relationship between Renewable Energy Consumption and Sustainable Economic Growth: the Case of Turkey

ÇOBAN ORHAN,YORGANCILAR FATMA NUR,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: ICUE 2018 on Green Energy for Sustainable Development
TAYLAND, Phuket, İngilizce, 24.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Distribution of Feast Expenses in Mali

DOĞANALP NİHAT,ÇOBAN AYŞE,ÇOBAN ORHAN,DOUMBIA Lassine
Yayın Yeri: 1st Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 22.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Yenilik ve Ar Ge Faaliyetlerinin İmalat Sanayine Etkisi

BAYSAL KURT DUYGU,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: 4th International Symposium on Development of Kop Region
Türkçe, 21.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Teşvik Politikalarının Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşletmelere Etkisi Konya Organize Sanayi Bölgesi Örneği

AKÇİL KAAN,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: 4th International Symposium on Development of Kop Region
İngilizce, 21.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
The Impact of Foreign Direct Investment on Total Investment of Four Basic Sector in Afghanistan

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,Khatır Abdul Qahar
Yayın Yeri: International Science and Academic Congress
İngilizce, 19.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
OECD Ülkelerinde Enerji Tüketimi İle Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Bir Analizi

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,Köksal Melike
Yayın Yeri: International Congress on Afro - Eurasian Research V
İngilizce, 19.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Tacikistan Ekonomisinin İktisadi Analizi Ve Tacikistan-Türkiye İlişkileri

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,ASHUROV Emomjafar
Yayın Yeri: International Congress on Afro - Eurasian Research V
İngilizce, 19.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Local Administrations and Sustainable Development Case Studies From Turkey

DOĞANALP NİHAT,ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: Tenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development - Governance and Institutional Change
POLONYA, Opole, İngilizce, 18.05.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Lojistik Sektöründe Limanların Ekonomik Değeri: Antalya Limanı Örneği

ÇOBAN AYŞE,ÇOBAN ORHAN
Yayın Yeri: ECSAC‘19 IVth European Conference on Science, Art, Culture
İngilizce, 18.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Yoksulluğun Azaltılmasında Vakıfların Önemi: Karaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Örneği

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,ÇELİK ADNAN
Yayın Yeri: International Central Asia Symposium, Bişkek/Kırgızistan
Türkçe, 17.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Poverty: Causes, Effects and Solution Recommendations in Niger

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,SIDI GANDOU AbdoulKader
Yayın Yeri: International Central Asia Symposium, Bişkek/Kırgızistan
İngilizce, 17.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
Health Expenditure and its Place in Economy The Case of Turkey

ÇOBAN AYŞE,ÇOBAN ORHAN,SOYDAL HALDUN,Sürücü Şükrü
Yayın Yeri: ICBESS 2016 : 18th International Conference on Business, Economics and Social Sciences
İngilizce, 16.06.2016

Uluslararası  Özet bildiri
21
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye

ARTEKİN AYŞE ÖZGE,ÇOBAN AYŞE,KETENCİ SEYİT TAHA,BAYSAL KURT DUYGU
Yayın Yeri: International Conference on Economics, Finance and Management
Türkçe, 13.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
22
Sağlık Harcamaları ve Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi:Türkiye ve OECD Ülkeleri Örneği

ÇOBAN ORHAN,BAYSAL KURT DUYGU,ÇOBAN AYŞE,EKİNCİ Esra
Yayın Yeri: International Congress On Economic Researches and Fınancial Markets, Edirne
TÜRKİYE, Edrine, Türkçe, 12.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
Türk Tarım Sektörünün Endüstriyel Rekabet Gücü: Yağlı Tohumlu Bitkiler Örneği

ÇOBAN ORHAN,ÇELİK ADNAN,AKINERDEM FİKRET,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: International Congress On Economic Researches and Fınancial Markets, Edirne
TÜRKİYE, Edirne, Türkçe, 12.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
Endüstri 4.0’ın İşgücü Piyasasına Etkisi

ÇOBAN ORHAN,BAYSAL KURT DUYGU,ÇOBAN AYŞE,ŞAKALAK Ayşenur
Yayın Yeri: International Congress On Economic Researches and Fınancial Markets, Edirne
TÜRKİYE, Edirne, Türkçe, 12.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
Enflasyon-İşsizlik İlişkisi: Yemen Örneği

ÇOBAN ORHAN,BAYSAL KURT DUYGU,ÇOBAN AYŞE,ALATHWARİ Basheer
Yayın Yeri: International Congress On Economic Researches and Fınancial Markets, Edirne
TÜRKİYE, Edirne, Türkçe, 12.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
Akıllı Kentin Ekonomiye Etkisi

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,ÇELİK ADNAN,Faizy Matiullah
Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, Nevşehir
Türkçe, 12.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
Kentsel Rantın Kentsel Dönüşüm Alanı Seçimine Etkisi

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,ÇELİK ADNAN
Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, Nevşehir
Türkçe, 12.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
Employment of Women in Turkey and Selected Countries: A Comparative Analysis

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,ALTUNTAŞ MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, Nevşehir
İngilizce, 12.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
29
Kadın Girişimciliği Ve Girişimci Kadınların Karşılaştığı Sorunlar: Konya Örneği

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,MİRZA EMEL
Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, Nevşehir
Türkçe, 12.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
Ekonomik Büyüme ve Yurtiçi Tasarruflar Üzerinde Yabancı Sermaye Akımlarının Etkileri: Türkiye Örneği

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,Kasap Orhan
Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, Nevşehir
Türkçe, 12.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
31
Relationship between Energy Consumption and Economic Growth The Case of Turkey

ÇOBAN AYŞE,KÜÇÜKSUCU MÜCAHİDE,ÇOBAN ORHAN
Yayın Yeri: International Conference on Economicand Social Studies (ICESoS` 13)
İngilizce, 10.05.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
32
Akşehir’in Organik Tarım, Yaylacılık ve Eko Turizm Potansiyeli

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu
TÜRKİYE, Kastamonu, Türkçe, 10.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
33
SWOT Analizi Yardımıyla Türkiye Yaglı Tohumlu Bitkiler Sektöründe Strateji Belirleme

ÇELİK ADNAN,ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,ÇELİK FATİH
Yayın Yeri: Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu
TÜRKİYE, Kastamonu, Türkçe, 10.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
34
SWOT Analizi Yardımıyla Türkiye Yağlı Tohumlu Bitkiler Sektöründe Strateji Belirleme

ÇELİK ADNAN,ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,ÇELİK FATİH
Yayın Yeri: Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Kastamonu, Türkçe, 10.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
35
Türkiye’de Eğitim-İşsizlik Açmazı: Genç İşsizliği

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: ECLSS International Online Conference on Economics and Social Sciences
KKTC, Girne, İngilizce, 08.09.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
36
Gelişmekte Olan Ekonomilerde Tasarruf Açiği Problemi: Türkiye Örneği

ÇOBAN AYŞE,ÇOBAN ORHAN
Yayın Yeri: ECLSS International Online Conference on Economics and Social Sciences
KKTC, Girne, İngilizce, 08.09.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
37
Elmas Modeli Yaklaşımıyla Türkiye’de Hayvancılık Sektörünün Yapısal Analizi

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: 1. Bartın Sektörel Kalkınma Sempozyumu
TÜRKİYE, Bartın, Türkçe, 08.04.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
38
Çevre Hukukunun Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü

ÇOBAN AYŞE,ALTUNTAŞ MEHMET
Yayın Yeri: International Economic Researches and Financial Markets Congress
Türkçe, 07.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
39
Türkiye ve Moğolistan Arasindaki İlişkilerin İktisadi Analizi

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,ERDENEBULGAN Choisurendorj
Yayın Yeri: IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Aydın
Türkçe, 07.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
40
Türkiyenin İhracatının Bölgesel ve Sektörel Dağılımı

ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress
Türkçe, 07.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
41
KKTC’de Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: II. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Gazimağusa, Türkçe, 07.02.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
42
Türkiye’de Eko-Turizm Gelişmesi: Karadeniz Bölgesi Örnekleri

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: II. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Gazimağusa, Türkçe, 07.02.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
43
Türkiye’de Emek Piyasası Etkileşimlerinin Analitik Bir Incelemesi

ÇOBAN ORHAN,BAYSAL KURT DUYGU,Emre Sinan,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: 3RD International Conference on Applied Economics and Finance, Girne/KKTC
KKTC, Girne, İngilizce, 06.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
44
In The World And Turkey Experiences of Financial Crisis A Comparison on the Axis of Financial Crisis Model

DOĞANALP NİHAT,ÇOBAN AYŞE
Yayın Yeri: 2nd International Conference on Applied Economics and Finance
İngilizce, 05.12.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
45
The Effects on the Red Meats Prices of Feed Price: The Case of Turkey

ÇOBAN AYŞE,ÇOBAN ORHAN,Coşkun Özer
Yayın Yeri: 16th ITALY International Conference on Economics, Education, Humanities and Social Sciences Studies (E2HS3-19)
İngilizce, 05.07.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
46
Gelişmiş Ülkelerde Demokrasi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,ASHUROV Emomjafar
Yayın Yeri: 12th International Congress on Social Studies with Recent Researches
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 05.06.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
47
Orta Gelir Tuzağı Ve Türkiye

ÇOBAN AYŞE,ÇOBAN ORHAN
Yayın Yeri: 12th International Congress on Social Studies with Recent Researches
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 05.06.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
48
Regülasyon Mekanizmasının Türk Tarım Sektörü Açısından Önemi

ÇOBAN AYŞE,ÇOBAN ORHAN
Yayın Yeri: 12th International Congress on Social Studies with Recent Researches
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 05.06.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
49
Türkiye’de Finansal Regülasyon Kurumları: Bankacılık Sektörü Örneği

ÇOBAN ORHAN,ÇOBAN AYŞE,Kalmaz Ayşe Özge
Yayın Yeri: 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi
İngilizce, 02.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
50


51


52


53


54


55


56


57


Projeler

6 Adet
1
Suriyeli Mülteci Öğrencilerinin Eğitim Problemleri ve Çözüm Önerileri: Konya-Selçuklu Örneği

Bu çalışmada Suriyeli mülteci öğrencilerin eğitim sorunlarının tespitedilerek, çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Suriyeli MülteciÖğrencilerin Eğitim Sorunlarını tespit etmek amacıyla bir Anket Formuoluşturulmuştur.
31.05.2018 - 27.06.2019
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Terör Faaliyetlerinin Turizm Sektörüne Etkileri

Terör faaliyetlerinin turizm sektörüne etkilerinin analiz edilmesi
23.01.2018 - 15.04.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Enerji Tüketimi Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği


20.05.2013 - 26.12.2013
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
An Analysis of Tourism Sector with the Grubel Lloyd Index The Case of Turkey and Selected Countries


19.10.2014 - 30.12.2014
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
IPARD Desteklerinin Sektörel Etkileri: Konya Süt Sektörü Örneği

Konya süt sektörü örneğinden hareketle IPARD fonlarının sektörel etkilerinin analize edilmesidir. Bu kapsamda söz konusu desteklerin mikro ölçekte işletme düzeyinde, makro ölçekte ise ekonomik, çevresel, kurumsallaşma, teknolojik ve sosyo-kültürel bo
15.06.2016 - 30.12.2017
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Radyo Frekanslı Tanıma RFID Sistemi ve Perakende Sektörü Üzerine Etkileri


13.04.2014 - 31.12.2014
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

4 Adet
1
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Satın Alma Birimi Personeli
Satınalma ve İhale İşlemleri, Kamu

2011 - 2012  Tam Zamanlı
2
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

Satın Alma Birimi Personeli
Satınalma ve İhale İşlemleri, Kamu

2008 - 2011  Tam Zamanlı
3
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ücretli Öğretmen
İlkokul Öğretmeni, Kamu

2007 - 2007  Yarı Zamanlı
4
Kahramanmaraş Sümerbank Fabrikası

Muhasebe Departmanı Personeli
Muhasebe İşlemleri, Kamu

1992 - 1994  Yarı Zamanlı

Editörlükler

4 Adet
1
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler-Cilt-1

Yazar Adı: ÇOBAN ORHAN,AĞCAKAYA SERPİL,KARAKOÇ ENDERHAN,KARASİOĞLU FEHMİ,ÇOBAN AYŞE , Yayın Yeri: Gece Akademi
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

2
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt-2

Yazar Adı: ÇOBAN ORHAN,AĞCAKAYA SERPİL,KARAKOÇ ENDERHAN,KARASİOĞLU FEHMİ,ÇOBAN AYŞE , Yayın Yeri: Gece Akademi
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

3
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt-4

Yazar Adı: ÇOBAN ORHAN,AĞCAKAYA SERPİL,KARAKOÇ ENDERHAN,KARASİOĞLU FEHMİ,ÇOBAN AYŞE , Yayın Yeri: Gece Akademi
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

4
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt-3

Yazar Adı: ÇOBAN ORHAN,AĞCAKAYA SERPİL,KARAKOÇ ENDERHAN,KARASİOĞLU FEHMİ,ÇOBAN AYŞE , Yayın Yeri: Gece Akademi
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Girişimcilik Türkçe 3
2 2019-2020 Kriz ve Stres Yönetimi Türkçe 3
3 2018-2019 Genel İşletme Türkçe 3
4 2018-2019 İletişim Türkçe 3
5 2018-2019 İşletme Yönetimi Türkçe 3
6 2018-2019 Etkili ve Güzel Konuşma Türkçe 3
7 2018-2019 Kriz ve Stres Yönetimi Türkçe 3
8 2018-2019 Medya Planlaması Türkçe 3
9 2018-2019 Kişilerarası İletişim Türkçe 3
10 2017-2018 Kitle İletişimi ve Araçalrı Türkçe 3
11 2017-2018 İletişim Türkçe 3
12 2017-2018 Kamu ve Özel Kesim Yapısı Türkçe 3
13 2017-2018 Kişilerarası İletişim Türkçe 3
14 2017-2018 Kriz ve Stres Yönetimi Türkçe 3
15 2017-2018 Pazarlama İletişimi Türkçe 3
16 2016-2017 Kişilerarası İletişim Türkçe 3
17 2016-2017 Kurumsal İletişim Yönetimi Türkçe 3
18 2016-2017 Pazarlama İletişimi Türkçe 3
19 2016-2017 Kamu ve Özel Kesim Yapısı Türkçe 3
20 2016-2017 İletişim Türkçe 3
21 2016-2017 Genel İşletme Türkçe 3
22 2016-2017 Kitle İletişimi ve Araçları Türkçe 3
23 2015-2016 Endüstriye Dayalı Öğretim (Staj) Türkçe 4
24 2014-2015 İletişim Türkçe 3
25 2014-2015 Turist Rehberliği Türkçe 4
26 2014-2015 İletişim Türkçe 3
27 2014-2015 Endüstriye Dayalı Öğretim Türkçe 4

Araştırmalar

1 Adet
1
Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programları Kurs Sertifikası

Bilgisayar Op., Windows, Microsoft Word, Excell, Powerpoint, İnternet ve Virüsler
Neveşehir Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Türkiye/Konya   Ulusal  Sertifika