Öğr.Gör. ERKAN ÖZDEMİR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
ARABAN M.Y.O. BİLGİSAYAR KULLANIMI

   erkanozdemir@gantep.edu.tr      (0342) 360 15 00  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Bilgi ve Belge Yönetimi  Kütüphanecilik  Elektronik Belge Yönetim Sistemleri  Arşiv

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
Uluslararası Pespektiften Özel Arşivler

Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi
ISBN: 978-605-136-369-1, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

1 Adet
1
A Student Profile In Information and Records Management Departments in Turkey

SUBAŞIOĞLU FATOŞ,ÖZDEMİR ERKAN
Yayın Yeri: Library Philosophy and Practice
İngilizce, Elektronik, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  False

Bildiriler

4 Adet
1
Journals Published in Agricultural Field in The Last Five Years Bibliometric Analysis

ARVAS MUHAMMET ÜNAL,YILMAZ MALİK,ÖZDEMİR ERKAN
Yayın Yeri: INCSAT 2019 1st International Congress on Sustainable Agriculture and Technology
Gaziantep, İngilizce, 01.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Bilgi Toplumu Olma Yolunda Okul Kütüphanelerinin Durumu: Gaziantep İli Örneği

ÖZDEMİR ERKAN
Yayın Yeri: 20. Türkiye’xxde İnternet Konferansı
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 01.12.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
3
Elektronik Belge Yönetiminin Arşivcilikteki Tasnif Sistemleri Üzerine Etkisi

ÖZDEMİR ERKAN
Yayın Yeri: 20. Türkiye’xxde İnternet Konferansı
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 01.12.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
4
Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Üniversiteler Açısından Tasarruf Boyutu

ÖZDEMİR ERKAN
Yayın Yeri: 19.Türkiye’xxde İnternet Konferansı
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 27.11.2014

Ulusal  Tam metin bildiri

Editörlükler

1 Adet
1
1. International Congress on Sustainable Agriculture and Technology

Yazar Adı: ÖZDEMİR ERKAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
Kitap, Türkçe, 2019,   Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
2 2019-2020 Büro Yönetimi Türkçe 3
3 2019-2020 Dosyalama ve Arşivleme Türkçe 2
4 2019-2020 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
5 2019-2020 Çağrı Merkezi Yönetimi II Türkçe 3
6 2018-2019 Sistem Analizi ve Tasarımı Türkçe 3
7 2018-2019 İşletme Yönetimi Türkçe 2
8 2018-2019 Bilgisayar I Türkçe 2
9 2018-2019 Bilgisayar II Türkçe 2
10 2018-2019 Proje ve Seminer Türkçe 2
11 2017-2018 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Türkçe 2
12 2017-2018 Bilgi İşlem Teknolojileri ve Uygulamaları II Türkçe 2
13 2017-2018 İŞLETME YÖNETİMİ Türkçe 2
14 2017-2018 BİLGİSAYAR II Türkçe 2
15 2021-2022 Çağrı Merkezi Uygulamaları Türkçe 3
16 2021-2022 Çağrı Merkezi Yönetimi 1 Türkçe 3
17 2021-2022 Mesleki Yazışmalar Türkçe 2
18 2021-2022 Bilgi Yönetimi Türkçe 2