Prof.Dr. CUMA BOZKURT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. ULUS.TİC.ve LOJİSTİK

   cbozkurt@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 82  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat  Büyüme  Enflasyon  Kayıtdışı Ekonomi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
SOSYAL, BEŞERI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8468-27-4, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
SOSYAL, BEŞERI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8468-27-4, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

26 Adet
1
Does environmental entrepreneurship play a role in sustainable green development? Evidence from emerging Asian economies

BOZKURT CUMA, Wei Xushi, Ren Haiping, Ullah Sana
Yayın Yeri: Informa UK Limited
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
2
Dijitalleşme ve Covid-19 Pandemisi Arasındaki İlişki: Uygulamalı Bir Analiz

TAHİROĞLU Ahmet Fatih, BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ GENAMICS GOOGLE-SCHOLAR ISSN-PORTAL INDEX-COPERNICUS REPEC-ID
3
Ekonomik Büyümenin Çevreye Etkilerinin Farklı Gelişmişlik Düzeyindeki Ülkeler İçin İncelenmesi

OKUMUŞ İLYAS,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Kayıt Dışı Ekonomi ve Terör Örgütleri Finansmanı İlişkisi

BOZKURT CUMA,TAŞPINAR ZUHAL
Yayın Yeri: İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ GENAMICS GOOGLE-SCHOLAR ISSN-PORTAL INDEX-COPERNICUS REPEC-ID
5
HABERLEŞME TEKNOLOJİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELERİN LOJİSTİK YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

BOZKURT CUMA,Kılınç Ercan,Fidan Osman
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Türkiye ve G8 Ülkelerinin Lojistik Performans Endeksine GöreKarşılaştırılması

BOZKURT CUMA,Mermertaş Funda
Yayın Yeri: İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ GENAMICS GOOGLE-SCHOLAR ISSN-PORTAL INDEX-COPERNICUS REPEC-ID
7
ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESISIN SELECTED EU COUNTRIES: KYOTO EFFECT

BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS
Yayın Yeri: Balkans Journal of Emerging Trends in Social Sciences
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, CEEOL, ProQuest´s Serial Solutions, Summon, Primo Central, Alma
8
RENEWABLE ENERGY AND ECONOMIC GROWTH: AN INVESTIGATION ON TURKEY AND EUROPEAN UNION

BOZKURT CUMA,Şentürk Aslı
Yayın Yeri: Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştrımaları Dergisi
İngilizce, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
9
GELIŞMIŞ ÜLKELERDE ÇEVRESEL KUZNETS EĞRISI HIPOTEZININ TEST EDILMESI: KYOTO PROTOKOLÜNÜN ROLÜ

BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS
Yayın Yeri: İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ
Türkçe, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  RePEc and IDEAS, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), DOAJ, IndexCope
10
Petrol Tüketimindeki Dalgalanmalar Geçici mi Yoksa Kalıcı mı BRICS T Ülkeleri için Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi Uygulamaları

BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos, dergipark
11
R D Expenditures and Economic Growth Relationship in Turkey

BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: International Journal of Economics and Financial Issues
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  IJEFI is Monitored by SSCI Thomson Reuters,EconLit, JEL - Journal of Economic Li
12
Türkiye de Bilgi İletişim Eğitim Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Ampirik Bir Yaklaşım

BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  RePEc and IDEAS,Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index),DOAJ,IndexCoperni
13
MENA Ülkelerinde Demokrasi Ekonomik Büyüme İlişkisi

ACARAVCI ALİ,BOZKURT CUMA,ERDOĞAN SİNAN
Yayın Yeri: İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  RePEc and IDEAS, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), DOAJ, IndexCope
14
TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME ENERJİ TÜKETİMİ TİCARİSERBESTLEŞME VE NÜFUS YOĞUNLUĞUNUN CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİETKİLERİ YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Renewable Energy and Sustainable Development Nexus in Selected OECD Countries

BOZKURT CUMA,DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: International Journal of Energy Economics and Policy
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS (Impact factor: 0,567),IJEFI is Monitored by SSCI Thomson Reuters,EconLit
16
Kayıtdışı Ekonominin Bir Değerlendirmesi ve Türkiye

BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Economic Growth CO2 Emissions and Energy Consumption The Turkish Case

BOZKURT CUMA,AKAN YUSUF
Yayın Yeri: International Journal of Energy Economics and Policy
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS (Impact factor: 0,567),IJEFI is Monitored by SSCI Thomson Reuters,EconLit
18
Money Inflation and Growth Relationship The Turkish Case

BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: International Journal of Economics and Financial Issues
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  IJEFI is Monitored by SSCI Thomson Reuters,EconLit, JEL - Journal of Economic Li
19
Kayıtdışı İstihdamın Gaziantep Ekonomisi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

ARSLAN İbrahim,BOZKURT CUMA,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,DİNERİ EDA
Yayın Yeri: Gaziantep Ticaret Odası
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
20
Enflasyonun Ekonomik ve Sosyal Maliyetleri

BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: Bütçe Dünyası Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
21
Para ve Maliye Politikalarının Koordinasyonu

BOZKURT CUMA,PELİN KARATAY GÖĞÜL
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Scientific Indexing,Citefactor,BASE,DAIJ,OAJI,Scientific Indexing
22
Parasal Hedefleme Stratejileri ve Türkiye de Fiyat İstikrarı

BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
23
ENFLASYON HEDEFLEMESİNDE BEKLENTİLERİN ÖNEMİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

ACARAVCI ALİ, BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
PARASAL HEDEFLEME STRATEJİLERİ VE TÜRKİYE’DE FİYAT İSTİKRARI

BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
25
Enflasyon Hedeflemesinde Beklentilerin Önemi Türkiye Ekonomisi için Ampirik Bir Çalışma

ACARAVCI ALİ,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2006

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale  TR DİZİN
26
Nominal Bir Çıpanın Rolü ve Türkiye nin Enflasyon Hedeflemesine Geçiş Süreci

BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale

Bildiriler

28 Adet
1
COVİD-19 PANDEMİSİNİN DİJİTALLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ- TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

tekin ibrahim, BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: BILTEK-V INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
Türkçe, 03.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
PAYLAŞIM EKONOMISI VE LOJISTIK SEKTÖRÜ İLIŞKISI

SELAMOĞLU MESUT, BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: BILTEK-V INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
Türkçe, 03.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KARBON AYAK İZİ İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE BİR ANALİZ

TATLIBADEM ALİ İMRAN, BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: BILTEK-V INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
Türkçe, 03.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
PAYLAŞIM EKONOMİSİ VE COVİD-19 İLİŞKİSİ: UYGULAMALI BİR ANALİZ

ORHAN MEHMET ALİ, BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: BILTEK-V INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
Türkçe, 03.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASININ GEREKLİLİĞİ İLE HUKUKİ OLARAK İNSAN HAKLARI VE ÖZEL HAYATIN KORUNMASI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

OSKAY Mehmet,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU
Türkçe, 20.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İle Türkiye’nin Lojistik Performanslarının Lojistik Performans Endeksine Göre Karşılaştırılması

BOZKURT CUMA,AKSOY MAİDE BETÜL,GÜR Ayşe
Yayın Yeri: 3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi • ULUK2019
TÜRKİYE, Türkçe, 28.11.2019

Ulusal  Özet bildiri
7
ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS IN SELECTED EUCOUNTRIES: KYOTO EFFECT

BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS
Yayın Yeri: 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: KNOWLEDGE BASED SUSTAINABLEECONOMIC DEVELOPMENT- ERAZ 2019
İngilizce, 23.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Türkiye’xxnin Gümrük Sorunları ve Çözüm Önerileri

BOZKURT CUMA,Pekmezci Mehmet
Yayın Yeri: 8. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 25.04.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
9
EKONOMİNİN YENİ FORMU DİJİTAL EKONOMİ

BOZKURT CUMA,TAŞPINAR BOZ ZÜHAL
Yayın Yeri: ANADOLU 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Türkçe, 28.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
LOJİSTİK ENDÜSTRİSİNDE AKILLI TEKNOLOJİ DEVRİMİ

BOZKURT CUMA,ÇINAR SİNAN
Yayın Yeri: ANADOLU 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Türkçe, 28.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
TÜRKİYE VE DÜNYADA DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI

BOZKURT CUMA,PELİT İREM,IRMAK ESMA
Yayın Yeri: 3.ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ
Türkçe, 17.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
TÜRKİYE’DE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN AR-GE FARKINDALIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

BOZKURT CUMA,KORKMAZ İBRAHİM HALİL,MERCAN AYŞE NUR
Yayın Yeri: 3.ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ
Türkçe, 17.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
TÜRKİYE’DE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLAR VEÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BOZKURT CUMA,SAY HATİCE SERAP,MERMERTAŞ FUNDA
Yayın Yeri: ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Türkçe, 13.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
TÜRKİYE’DE HAVA KARGO TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ, GELİŞİMİ VE GELECEĞİ

BOZKURT CUMA,PEKMEZCİ MEHMET,EVİS VEYSİ
Yayın Yeri: ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Türkçe, 13.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRLERİNDE REKABET AVANTAJI İÇİN BİLGİ veİLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BOZKURT CUMA,YILMAZ ÖMER,ÖS MEHMET
Yayın Yeri: ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Türkçe, 13.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
HABERLEŞME TEKNOLOJİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELERİNLOJİSTİK YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

BOZKURT CUMA,KILINÇ ERCAN,FİDAN OSMAN
Yayın Yeri: İKSAD II- ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
DİJİTAL YOKSULLUK: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI

BOZKURT CUMA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Şanlı Urfa, Türkçe, 09.02.2018

Uluslararası  Özet bildiri
18
LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK PERFORMANSANALİZİ

BOZKURT CUMA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Şanlı Urfa, Türkçe, 09.02.2018

Uluslararası  Özet bildiri
19
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARININ BÖLGE EKONOMİSİNE SAĞLAMIŞ OLDUKLARI KATKILAR NİZİP MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ

YILMAZ ÖMER,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
BİLGİ-İLETİŞİM VE AR-GE HARCAMALARINA DAYALI YENİ EKONOMİ

YILMAZ ÖMER,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
TÜRKİYE İLE BRICS EKONOMİLERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİNKARŞILAŞTIRMASI

YILMAZ ÖMER,KARAYILAN KÜBRA,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
22
TÜRKİYE’NİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ HAREKETLERİ TÜRK CUMHURİYETLERİ ALTERNATİFİ

YILMAZ ÖMER,KARAYILAN KÜBRA,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
23
TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 1st International Academic Researches Congress
Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
OECD ÜLKELERİNDE ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ TURİZMİN ROLÜ

BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 1st International Academic Researches Congress (INES 2016)
Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS IN BRICTS THE ROLE OF TOURISM

BOZKURT CUMA,AKAN YUSUF,OKUMUŞ İLYAS
Yayın Yeri: 14th International Scientific Conference on Economic and Social Development
İngilizce, 13.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomilerinin Uygulamış Oldukları Para Politikaları

BOZKURT CUMA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
Enflasyon ve İşsizlikle Mücadele Yöntemleri ve Çözüm Önerileri

BOZKURT CUMA,Gülistan Zengin
Yayın Yeri: IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 14.05.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
28
Türkiye de Oyun ve Oyuncağın Dış Ticaret Seyri

MUTLU HANİFİ MURAT,BOZKURT CUMA,ACARAVCI ALİ
Yayın Yeri: Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi
Türkçe, 07.05.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

6 Adet
1
Lojistik Performans Endeksi (LPI) ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Ülke Grupları ve Türkiye Karşılaştırılması

Lojistik Performans Endeksi (LPI) ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Ülke Grupları ve Türkiye Karşılaştırılması
07.11.2019 - 19.11.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Hayatboyu Öğrenme Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Programı Mykolas Romeris University Litvanya Vilnius 17 23 Haziran 2012


DİĞER,   Araştırmacı 

  Tamamlandı
3
Çevre Duyarlılığı Farkındalık Projesi Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri


DİĞER,   Yürütücü 

  Tamamlandı
4
Kent Gönüllüleri Projesi Geri Dönüşümlü Atıklar Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri


DİĞER,   Yürütücü 

  Tamamlandı
5
Almanya ve Türkiye deki Lojistik Firmalarının Verimliliğinin Karşılaştırılması Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Projesi Proje üyesi


Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
6
Komiser Zeugma Projesi Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri


DİĞER,   Yürütücü 

  Tamamlandı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Türkçe 3
2 2018-2019 Ulaştırma ve Lojistik Ekonomisi Türkçe 3
3 2018-2019 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Güncel Ekonomik Sorunlar Türkçe 3
2 2015-2016 Güncel Ekonomik Sorunlar Türkçe 3
3 2016-2017 Güncel Ekonomik Sorunlar Türkçe 3
4 2016-2017 Uluslararası Ticari ve Ekonomik Kuruluşlar Türkçe 3
5 2017-2018 Uluslararası Ticari ve Ekonomik Kuruluşlar Türkçe 3
6 2017-2018 Dijital Ekonomi Türkçe 3
7 2018-2019 Dijital Ekonomi Türkçe 3
8 2018-2019 Uluslararası Ticari ve Ekonomik Kuruluşlar Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Dış Ticarette Güncel Konular Türkçe 3
2 2017-2018 Dış Ticarette Güncel Konular Türkçe 3
3 2014-2015 Mesleki İngilizce Türkçe 3
4 2014-2015 Güncel Ekonomik Sorunlar Türkçe 3
5 2015-2016 Mesleki İngilizce Türkçe 3
6 2015-2016 Güncel Ekonomik Sorunlar Türkçe 3
7 2016-2017 Güncel Ekonomik Sorunlar Türkçe 3
8 2016-2017 Dış Ticarette Güncel Konular Türkçe 3
9 2017-2018 Dış Ticarette Güncel Konular Türkçe 3
10 2017-2018 Mesleki İngilizce Türkçe 3
11 2017-2018 Demiryolu Taşımacılığı Türkçe 3
12 2018-2019 Demiryolu Taşımacılığı Türkçe 3
13 2018-2019 Mesleki İngilizce Türkçe 3
14 2018-2019 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 3
15 2018-2019 Etkinliklere Katılım Türkçe 3
16 2014-2015 Sektör Uygulamaları Türkçe 4
17 2015-2016 Sektör Uygulamaları Türkçe 4
18 2016-2017 Sektör Uygulamaları Türkçe 4
19 2016-2017 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 3
20 2017-2018 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 3
21 2018-2019 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı İhracatın ithalata bağımlılığının incelenmesi: Otomotiv sektörü üzerine bir uygulama İREM PELİT TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Yeşil lojistik uygulamalarının önündeki engel ve faydaların firma performansı üzerine etkilerinin incelenmesi: Mersin ili örneği ESMA IRMAK TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Ekonomik büyümenin çevreye etkilerinin farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeler için incelenmesi İLYAS OKUMUŞ TezMerkezi 2017
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Türkiye'de hava kargo taşımacılığının gelişimi ve OECD ülkeleri ile Türkiye karşılaştırması ABDULLAH OZAN DANIŞ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Dijitalleşme süreci üzerine bibliyometrik bir analiz: Türkiye ve seçilmiş ülkeler karşılaştırması SONGÜL KARADENİZ TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Dijital bölünme araştırma trendleri: Bibliyometrik bir yaklaşım YEŞİM KARAMAN TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Sürdürülebilir kalkınma ve karbon ayak izi ilişkisi: G-8 örneği ALİ İMRAN TATLIBADEM TezMerkezi 2020
5 Tamamlandı Lojistik Performans Endeksi, gayrisafi yurtiçi hasıla, ihracat ve ithalat ilişkisi: OECD ülkeleri örneği HÜSEYİN ALPASLAN İŞBİLİR TezMerkezi 2020
6 Tamamlandı Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının insan hakları ve özel hayatın korunması yönünden incelenmesi MEHMET OSKAY TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Sürdürülebilir ekonomik büyüme bağlamında yenilenebilir enerji kaynakları: Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye örneği üzerine bir değerlendirme ASLI ŞENTÜRK TezMerkezi 2018
8 Tamamlandı Enflasyon ve işsizlikle mücadele yöntemleri ve çözüm önerileri: Türkiye örneği GÜLİSTAN ZENGİN TezMerkezi 2016
9 Tamamlandı Dünyada ve Türkiye'de yeni korumacılık politikaları MURAT TEKBAŞ TezMerkezi 2014
10 Tamamlandı OECD üyesi AB ülkelerinin sağlık ekonomisi yönünden karşılaştırılması ZERRİN DÜRRÜ TezMerkezi 2012
11 Tamamlandı Kayıt dışı ekonominin Türkiye üzerindeki etkileri MURAT GÜZEL TezMerkezi 2012
12 Tamamlandı İhracat teşviklerinin işletmeler üzerindeki etkileri: Gaziantep'te bir uygulama MEHMET AKÇA TezMerkezi 2011
13 Tamamlandı Sınır ticaretinin geliştirilmesi ve sınırların serbest yerler haline dönüştürülmesi AYŞE NUR MERCAN TezMerkezi 2011
14 Tamamlandı Gelişen piyasa ekonomilerinin uygulamış olduğu ekonomi politikaları: Türkiye ve BRIC ülkeleri karşılaştırılması ÖMER YILMAZ TezMerkezi 2011
15 Tamamlandı Enflasyon teorileri SONER KÜNÇ TezMerkezi 2011
16 Tamamlandı Avrupa Birliği mali yardımları SEVİLAY DEMİR TezMerkezi 2009

Araştırmalar

2 Adet
1
GAZİANTEP’TE YATIRIM ORTAMI ve GAZİANTEP’E YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

Bu çalışma, “Gaziantep’te Yatırım Ortamı ve Gaziantep’e Yönelik Devlet Destekleri” hakkında genel bir bilgi vermek amacıyla, mevcut yürürlükte bulunan mevzuatın ilgili hükümleri ve ilgili kurum ve kuruluşların resmi internet kaynakları ve dokümanları
Gaziantep, Gaziantep   Ulusal  Rapor

2
KAYITDIŞI İSTİHDAMIN GAZİANTEP EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu raporda, kayıt dışı faaliyetlerin nedenleri, ekonomik, siyasi ve sosyo kültürel açıdan nasıl etkilendiği ve bu bakış açısı ile coğrafi, ekonomik ve sosyal açıdan Türkiye’de önemli bir yeri olan Gaziantep ilinin sorunlarını tespit ederek bunları ön
GAZİANTEP TİCARET ODASI, TÜRKİYE/GAZİANTEP   Ulusal  Rapor

Üyelikler

1 Adet
1
TÜRMOB - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

 Üye    2010