Doç.Dr. YEŞİM ÖZER ÖZKAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   yesimozkan@gantep.edu.tr      (0342) 317 27 59  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Tüm Yönleriyle Ölçek Geliştirme Süreci

Yayın Yeri: Pegem Akademi Yayıncılık
ISBN: 978-625-6357-00-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Örnek Uygulamalarla Sınıf İçi Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı

Yayın Yeri: Asos yayınevi
ISBN: 978-625-8190-01-4, TÜRKİYE, Elazığ, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Navigating Post-Doctoral Career Placement, Research, and Professionalism

Yayın Yeri: IGI Global
ISBN: 2327-6983, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Pennsylvania, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Nitel Araştırma Nasıl Yazılır?

Yayın Yeri: ASOS Yayınları
ISBN: 978-625-7501-09-5, 2021

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
5
Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-605-033-018-2, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
6
Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-605-033-018-2, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-605-033-018-2, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yayın Yeri: Anı Yayıncılık
ISBN: 978-605-170-296-4, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
REFORM ve DEĞİŞİM BAĞLAMINDA İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-318-335-8, TÜRKİYE, ANKARA, 2016

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe

Makaleler

34 Adet
1
Item Removal Strategies Conducted in Exploratory Factor Analysis: A Comparative Study

ACAR GÜVENDİR MELTEM, ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: International Journal of Assessment Tools in Education
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
2
Adaptation of Teachers' Perceptions of Grading Practices Scale to Turkish and Examination of Measurement Invariance

ÖZER ÖZKAN YEŞİM, ACAR GÜVENDİR MELTEM, GÜVENDİR EMRE
Yayın Yeri: International Journal of Assessment Tools in Education
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
3
What Did The School Principals Learn From The Pandemic in Turkey? Experiences During The Process

ÖZER ÖZKAN YEŞİM, ÖZKAN METİN, TURAN SELAHATTİN
Yayın Yeri: Educational Planning Journal
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
4
Differential Item Functioning Analysis of a High Stake Test in Terms of Statistical Regions of Turkey

ÖZER ÖZKAN YEŞİM, ACAR GÜVENDİR MELTEM
Yayın Yeri: Journal of Pedagogical Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
5
Uzaktan Eğitimin Değerlendirmeye Yansımaları: Çevrim İçi Sınavlar mı Sınıf İçi Sınavlar mı?

ACAR GÜVENDİR MELTEM, ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Crossref
6
Düşündürdükleri ve Ötesiyle Yüksek Riskli Sınav Gerçeği

ÖZER ÖZKAN YEŞİM, TURAN SELAHATTİN
Yayın Yeri: ALANYAZIN (Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi)
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  Google Scholar
7
PISA Geliştirme Süreçleri: Mutfakta Ne Var?

ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: İstanbul Ölçme Değerlendirme Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemsiz  Kısa Makale  Endekste taranmıyor
8
The Role of Achievement In The Correlation Between Teacher Candidates' Measurement And Evaluation Common Competency Perceptions And Assessment Literacy

ACAR GÜVENDİR MELTEM, ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: International Innovative Education Researcher
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Indeks, ESJI, DRJI, I2OR, CiteFaktor
9
An Investigation of Differential Item Functioning in PISA 2015 Math Subtest in Terms of The Educational Zones and Gender

ÇELİK MUSTAFA,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ile doğru yazma becerileri arasındaki ilişki

EMİNOĞLU NİDA,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi
11
Türkiye ve Singapur Okullarının Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri ve Öğrenimi Aksatan Öğretmen Davranışları Açısından İncelenmesi

ÖZKAN METİN,ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM
Yayın Yeri: Egitim ve Bilim-Education and Science
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
12
Geniş Ölçekli Sınavlarda Açık Uçlu Soruların Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

KOYUNCU EMRE,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Merkezi Sınavların Öğretmenler Üzerindeki Öğretimsel ve Duyuşsal Etkilerini Belirlemeye Yönelik Öğretmen Ölçeğinin Geliştirilmesi

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Student Achievement in Turkey, According to Question Types Used in PISA 2003-2012 Mathematic Literacy Tests

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ÖZASLAN NESRİN
Yayın Yeri: International Journal of Evaluation and Research in Education
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
15
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Tematik ve Metodolojik Açıdan İncelenmesi

ŞENYURT SÜMEYRA,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: İlköğretim Online (elektronik)
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (2014-Kasım) Cinsiyet Açısından Madde Yanlılığının İncelenmesi

SATICI DURİYE KÜBRA,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş TEOG Sınavının Uygulama Koşullarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM,SATICI Duriye Kübra
Yayın Yeri: Eğitimde Kuram ve Uygulama
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
18
Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Algılarının Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi

ACAR GÜVENDİR MELTEM,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
Üniversite Mezuniyet Notları ve Dönüşüm Tablolarında Yaşanan Kaos

ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Examining the Effective Variables on Classification of School s Success through PISA 2012 Turkey Data

ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Index (EI)
21
Türkiye deki Eğitim Alanında Yayımlanan Bilimsel Dergilerde Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Konulu Makalelerin İncelenmesi

ACAR GÜVENDİR MELTEM,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Dinleme Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,YURTSEVEN LÜTFİYE
Yayın Yeri: Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
Türkiye de Uygulanan Geniş Ölçekli Testlerin Çok Boyutluluğunun Analizi

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
The Inequality of Students Graduation Grade Point Average Among Universities

ACAR GÜVENDİR MELTEM,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: Yuksekogretim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
25
Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavından Klasik Test Kuramı Tek ve Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı Modelleri ile Kestirilen Başarı Puanlarının Karşılaştırılması

ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
26
Socioeconomic Factors of Students Relation to Mathematic Achievement Comparison of PISA and ÖBBS

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Index (EI)
27
Öğretmen Mesleki Gelişim Değişkenlerinin Ayırt Edicilik Düzeyi

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ANIL DUYGU
Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
28
A comparison of Two Scaling Methods Pair Wise Comparison and Rank order Judgments Scaling

ACAR GÜVENDİR MELTEM,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: Journal of Educational Sciences Research
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ (Directory of Open Access Journals),Miami University Libraries,University o
29
İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisi Başarılarının Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,DOĞAN BAHAR
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) ,EBSCO,MLA, ASOS,TEİ(Türk Eğitim İnde
30
Fen ve Teknoloji Özel Alan Yeterlilikleri Önem Düzeyinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Belirlenmesi

SUNGUR KİBAR,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
31
Öğrencilerin Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Sunulmasında Tercih Ettikleri Öğretim Yöntemleri

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM
Yayın Yeri: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Sosyal Bilimler Veri Tabanı, DOAJ ve Türk Eğitim İndeksi
32
İlköğretim Programında Yer Alan Ölçme ve Değerlendirme Kavramlarının Kullanım Çeşitliliğinin Belirlenmesi

NALBANTOĞLU YILMAZ FUNDA,ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM
Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
33
Öğrencilerin Fen ve Matematik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ANIL DUYGU
Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
34
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Üzerine İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Bir Ölçekleme Çalışması

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

35 Adet
1
Öğretmen eğitiminde etkili geri bildirim: öğretmen adayları nasıl değerlendirilmek istiyor?

ÖZER ÖZKAN YEŞİM, ACAR GÜVENDİR MELTEM
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Yönetimi forumu – EYFOR-XIII
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 11.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Ölçek Geliştirme Sürecinde Açımlayıcı Faktör Analizinde İzlenen Yol Önemli Mi?

ACAR GÜVENDİR MELTEM,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: VIth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
İngilizce, 19.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavının 5.Sınıf Matematik Alt Testinin Bölgelere Göre Yanlılığının İncelenmesi

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM
Yayın Yeri: VIth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
İngilizce, 19.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
İstatistiksel olarak manidar çalışmaların pratik anlamlılığı: Eğitim araştırmalarında etki büyüklüğünün rapor edilme durumunun incelenmesi

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM,şenyurt sümeyra
Yayın Yeri: 6.uluslararası öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi sempozyumu
İngilizce, 12.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
İstatistiksel Olarak Manidar Çalışmaların Pratik Anlamlılığı: Eğitim Araştırmalarında Etki Büyüklüğünün Rapor Edilme Durumunun İncelenmesi

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM,ŞENYURT SÜMEYRA
Yayın Yeri: 6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium
TÜRKİYE, EDİRNE, İngilizce, 12.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Öğretmen, Öğretmen Adayı ve Öğretim Elemanı Bakış Açısıyla Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarının Önem Sırasının Belirlenmesi

ACAR GÜVENDİR MELTEM,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: 13. balkan eğitim ve bilim kongresi
İngilizce, 06.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
The Determination of the Instructional and Affective Influences of the High Stake Testing on Teachers in Turkey

ACAR GÜVENDİR MELTEM,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: European Conference on Educational Research (ECER)
DANİMARKA, KOPENHAG, İngilizce, 22.08.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Development Of The Teacher’s Scale That Measures The Instructional and Affective Influences Of The High-Stakes Tests On The Teachers

ACAR GÜVENDİR MELTEM,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
Investigation Of Turkey and Singapore Schools In Terms Of Teacher Professional Development and Teacher Behaviors Hindering Learning Variables

ÖZKAN METİN,ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM
Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Uygulamadaki Yeri

ACAR GÜVENDİR MELTEM,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: 5.Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 01.09.2016

Ulusal  Özet bildiri
11
An Investigation of Item Bias in Free Boarding and Scholarship Examination in Turkey

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,FiNCAN FATMA BÜŞRA
Yayın Yeri: International Test Commission Conference
KANADA, VANCOUVER, İngilizce, 01.07.2016

Uluslararası  Özet bildiri
12
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Tematik ve Metodolojik Açıdan İncelenmesi

ŞENYURT SÜMEYRA,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 21.04.2016

Ulusal  Özet bildiri
13
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının Cinsiyete Göre Madde Yanlılığının İncelenmesi

SATICI DURİYE KÜBRA,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 21.04.2016

Ulusal  Özet bildiri
14
Specifying the Reliability of Measurement and Evaluation Course Test According to Generalizability Theory and Classical Test Theory

ACAR GÜVENDİR MELTEM,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: The 14th Annual Hawaii International Conference on Arts and Humanities
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Honolulu, Hawaii, İngilizce, 09.01.2016

Uluslararası  Özet bildiri
15
Eğitime İlişkin Verilerin Yorumlanmasında Bağlamın Dikkate Alınması Norm Çalışmaları

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,BALKAR BETÜL
Yayın Yeri: 10.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
16
Ölçme Araçlarıyla Veri Elde Etmenin Güçlük Nedenleri

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,SEVİNÇ MEHMET,ŞENYURT SÜMEYRA
Yayın Yeri: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
17
TEOG Sınavının Uygulama Koşullarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,SATICI DURİYE KÜBRA,FİNCAN FATMA BÜŞRA
Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, NİĞDE, Türkçe, 16.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
18
Türkiye ve Balkan Ülkeleri Matematik Okuryazarlığı Performanslarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ANIL DUYGU,DEMİR ERGÜL
Yayın Yeri: 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi
TÜRKİYE, EDİRNE, İngilizce, 16.10.2014

Uluslararası  Özet bildiri
19
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminin Öğretmenler Üzerindeki Duyuşsal ve Öğretimsel Etkileri

ÖZKAN METİN,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: V. Eğitim Yönetimi Forumu
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 11.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
20
Türkiye de Uygulanan Geniş Ölçekli Testlerin Çok Boyutluluğunun Analizi

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM
Yayın Yeri: 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı)
TÜRKİYE, Türkçe, 05.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
21
Eğitim Alanında Yayınlanan Makalelerde İzlenen Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Aşamalarının Değerlendirilmesi

ACAR GÜVENDİR MELTEM,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılıımlı)
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 09.06.2014

Ulusal  Özet bildiri
22
Öğretmen Mesleki Gelişim Değişkenlerinin Ayırt Edicilik Düzeyi

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ANIL DUYGU
Yayın Yeri: 4. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslar Arası Sempozyumu (ISPITE)
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 15.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
23
Üniversite Not Dönüşüm Tablolarında Yaşanan Kaos

ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, SİİRT, Türkçe, 08.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
24
Ortaokul Öğrencilerinin Derslere Önem Verme Düzeyleri ve Nedenleri

ŞENYURT SÜMEYRA,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 07.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
25
4 4 4 Eğitim Sisteminin Yansımaları 5 Sınıfta Sınıf Branş Öğretmeni Değişikliğinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi

BALCIOĞLU RÜYA,ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 07.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
26
Üniversiteler Arası Mezuniyet Notları Eşitsizliği

ACAR GÜVENDİR MELTEM,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı)
TÜRKİYE, ESKİŞEHİR, Türkçe, 05.09.2013

Ulusal  Özet bildiri
27
Yabancılara Türkçe Öğretiminde B1 seviyesi Kullanılan Yaklaşım ve Yöntemler Ne Kadar Etkilidir

ATEŞ AYŞE,ÖZER ÖZKAN YEŞİM,DOĞAN BAHAR
Yayın Yeri: 4 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 25.04.2013

Uluslararası  Özet bildiri
28
Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri Üzerine Sıralama Yöntemiyle Bir Ölçekleme Çalışması

SUNGUR KİBAR,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: 4 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 25.04.2013

Uluslararası  Özet bildiri
29
Okul Öncesi Dönem Çocukların Dinleme Becerilerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

COŞKUN LÜTFİYE,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: 4 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 25.04.2013

Uluslararası  Özet bildiri
30
Öğrenci Gözüyle Nasıl Bir Öğretim Yöntemi Bir Ölçekleme Çalışması

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR MELTEM
Yayın Yeri: III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi
TÜRKİYE, BOLU, Türkçe, 19.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
31
The effect of the aim and frequency of computer usage on studentachievement according to PISA 2006

ANIL DUYGU,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: 4th World Conference on Educational Sciences
İSPANYA, BARCELONA, İngilizce, 02.02.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
32
Computerized Adaptive Testing

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: The VI International Balkan Congress for Education and Science
MAKEDONYA, OHRİD, İngilizce, 30.09.2011

Uluslararası  Özet bildiri
33
Türk Öğrencilerin Okuma Becerileri Fen ve Matematik Okuryazarlığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ÖZBERK EREN HALİL
Yayın Yeri: 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 08.09.2011

Ulusal  Özet bildiri
34
PISA 2006 Verilerine Göre Türk Öğrencilerin Fen Bilimlerine Karşı Tutumları ile Fen Bilimleri Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki

ACAR GÜVENDİR MELTEM,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 08.09.2011

Ulusal  Özet bildiri
35
Do The Academic Achievement Scores Regression of Level Examination

ACAR GÜVENDİR MELTEM,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, İngilizce, 23.06.2010

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

2 Adet
1
PISA 2012 Araştırması Ulusal Nihai Raporu

Öğrenci Başarılarını Belirleme Çalışması
12.02.2014 - 15.06.2015
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
TÜBİTAK 2237 A-Web 2.0 Araçlarıyla Sınıf içi Öğrenimin Geliştirilmesi Etkinliği

sınıf içi öğrenmeler, web 2.0 araçları
09.04.2022 - 13.04.2022
TÜBİTAK PROJESİ,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları

Eğitim Uzmanı
Arge Biriminde Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı olarak görev yaptı.,

2007 - 2010

Editörlükler

3 Adet
1
Tüm Yönleriyle Ölçek Geliştirme Süreci

Yazar Adı: ACAR GÜVENDİR MELTEM, ÖZER ÖZKAN YEŞİM , Yayın Yeri: Pegem Akademi Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

2
Trakya Eğitim Dergisi

Yazar Adı: MADEN SEVİNÇ,ÇUHADAR CEM,AHMETOĞLU EMİNE,VURAL LEVENT,COŞKUN İBRAHİM,ASUTAY HİKMET,BÜLBÜL TUNCER,BAYIR EYLEM,COŞGUN ÖGEYİK MUHLİSE,GÜNGÖR SABRİ,TUNÇ BİNALİ,ÖZKAN METİN,ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ÖZDEM GÜVEN,ÖZBAŞI DURMUŞ , Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2022, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı

3
Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi

Yazar Adı: DEMİRCİOĞLU AYTEKİN , Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Index Copernicus  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 PSİKOLOJİK ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME Türkçe 3
2 2019-2020 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI Türkçe 3
3 2020-2021 PSİKOLOJİK ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 ÖLÇEK GELİŞTİRME Türkçe 3
2 2014-2015 SINIF İÇİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
3 2014-2015 ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe 3
4 2014-2015 ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR Türkçe 3
5 2017-2018 BAŞARI TESTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Türkçe 3
6 2016-2017 TEST KURAMLARI I Türkçe 3
7 2016-2017 TEST KURAMLARI II Türkçe 3
8 2016-2017 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Türkçe 3
9 2016-2017 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK Türkçe 3
10 2014-2015 BİLGİSAYARDA İSTATİSTİK UYGULAMALARI Türkçe 3
11 2014-2015 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Türkçe 3
12 2014-2015 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
13 2019-2020 BİLGİSAYARDA İSTATİSTİK UYGULAMALARI Türkçe 3
14 2020-2021 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURAM VE TEKNİKLER Türkçe 3
15 2020-2021 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR Türkçe 3
16 2020-2021 SINIF İÇİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
17 2021-2022 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURAM VE TEKNİKLER Türkçe 3
18 2021-2022 ÖLÇEK GELİŞTİRME Türkçe 3
19 2021-2022 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR Türkçe 3
20 2021-2022 ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 İSTATİSTİK Türkçe 3
2 2014-2015 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
3 2012-2013 REHBERLİK Türkçe 3
4 2009-2010 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Türkçe 4
5 2009-2010 REHBERLİK Türkçe 3
6 2009-2010 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
7 2009-2010 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
8 2010-2011 REHBERLİK Türkçe 3
9 2010-2011 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
10 2010-2011 ÖZEL EĞİTİM Türkçe 2
11 2010-2011 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türkçe 4
12 2011-2012 ÖZEL EĞİTİM Türkçe 2
13 2011-2012 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türkçe 4
14 2011-2012 REHBERLİK Türkçe 3
15 2017-2018 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
16 2017-2018 İSTATİSTİK Türkçe 3
17 2016-2017 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
18 2015-2016 İSTATİSTİK I Türkçe 3
19 2015-2016 İSTATİSTİK II Türkçe 3
20 2015-2016 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
21 2012-2013 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
22 2011-2012 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
23 2010-2011 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
24 2016-2017 İSTATİSTİK I Türkçe 3
25 2019-2020 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
26 2020-2021 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
27 2019-2020 İSTATİSTİK-I Türkçe 2
28 2020-2021 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 2
29 2021-2022 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 5

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı PISA 2015 matematik alt testinin eğitim bölgeleri ve cinsiyete göre değişen madde fonksiyonunun incelenmesi MUSTAFA ÇELİK TezMerkezi 2019
2 Tamamlandı 2014 yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavının (PYBS) matematik alt testinin cinsiyete göre yanlılığının incelenmesi FATMA BÜŞRA FİNCAN TezMerkezi 2017
3 Tamamlandı Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavında açık uçlu soruların kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. EMRE KOYUNCU TezMerkezi 2017
4 Tamamlandı Türkiye'deki öğrenci başarılarının PISA 2003-2012 matematik okuryazarlığı testlerinde yer alan farklı soru türlerine göre değerlendirilmesi NESRİN ÖZASLAN TezMerkezi 2017
5 Tamamlandı Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılan tezlerin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi SÜMEYRA ŞENYURT TezMerkezi 2016
6 Tamamlandı Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavının (2014-kasım) Rasch modeline göre cinsiyet açısından yanlılığının incelenmesi DURİYE KÜBRA SATICI TezMerkezi 2016

Araştırmalar

8 Adet
1
Eğitim Bilimleri Soru Hazırlama Çalıştayı

ÖSYM'nin soru havuzunu zenginleştirmek ve nitelikli soru teminini sağlamak amacıyla yapılan bir çalıştaydır.
Başkent Öğretmenevi, Türkiye/Ankara   Ulusal  Çalıştay

2
MEB Ulusal Ölçme Değerlendirme Çalıştayı

Okullarda Ölçme Değerlendirme Çalışmaları, Yerel ve Ulusal İzleme Değerlendirme Uygulamaları ( ABİDE, PISA, TIMSS vb), Kademeler Arası Geçiş Sistemleri (Ortak Sınavlar ve LGS), Öğretmen Niteliklerinin Ölçülmesi
Anadolu Downtown Hotel, Türkiye/Ankara   Ulusal  Çalıştay

3
Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programları Kurs Sertifikası

Bilgisayar Operatörlüğü İşletmenliği İnternet Kullanım Kursu
MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye/Eskişehir   Ulusal  Sertifika

4
Özdeğerlendirme

Özdeğerlendirme çalışmalarını başlatmayı veya Ulusal Kalite Ödülü/Avrupa Kalite Ödülü süreçlerinde yer almayı planlayan kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarına EFQM Mükemmellik Modeli'nin özdeğerlendirme amacıyla nasıl kullanılacağı, farklı ö
KalDer, Türkiye/Ankara   Ulusal  Çalıştay

5
EFQM Mükemmellik Modeli:Tanıtım

Özdeğerlendirme çalışmalarını başlatmayı veya Ulusal Kalite Ödülü ve/veya Avrupa Kalite Ödülü süreçlerinde yer almayı planlayan kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarına EFQM Mükemmellik Modeli'nin temel kavramlarını, modelin kriterlerini ve RA
KalDer, Türkiye/Ankara   Ulusal  Çalıştay

6
Proje Süreç Eğitimi

Proje Fikrinin Oluşturulması, Projenin Kurgulanması, Proje Başvurusunun Hazırlanması ve Proje Süreci, Proje Değerlendirme Kriterleri ve Panel Aşaması ile ilgili detaylı bilgiler
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Çalıştay

7
Stratejik Yönetim

EFQM Mükemmellik Modeli’nin "Strateji" başlığını taşıyan ikinci kriterin temel beklentilerine ait konuları stratejik yönetim sürecinin adımları olarak ele almak, katılımcıları bu açıdan bilgilendirmektir. Seminer, eğiticinin sunuşlarının yanı sıra va
KalDer, Türkiye/Ankara   Ulusal  Çalıştay

8
Önceliklendirme Çalıştayı

Kurumun faaliyetlerine ve yapılanmasına ışık tutacak görüşlerin toplanması; önceliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Misyon ve Vizyon netleştirilerek kurumunönceliklerinin anlaşılabilmesi,odaklanması gereken projelerin netleştirilmes
KalDer, Türkiye/Ankara   Ulusal  Çalıştay

Üyelikler

1 Adet
1
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2013