Öğr.Gör. ESİN DEDEMOĞLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON

   dedemoglu@gantep.edu.tr      03423173450  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Gazetecilik ve Medya Çalışmaları  Radyo-Televizyon

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Bildiriler

1 Adet
1
ŞERİF GÖREN’İN “TOMRUK” FİLMİNİN MARX’IN EKONOMİ POLİTİK VE DİYALEKTİKYAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

DEDEMOĞLU ESİN
Yayın Yeri: İKSAD 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 BEDEN DİLİ VE ETKİLİ İLETİŞİM Türkçe 2
2 2016-2017 HALK BİLİMİ Türkçe 2
3 2018-2019 DİKSİYON Türkçe 3
4 2018-2019 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA TEKNİKLERİ Türkçe 2
5 2018-2019 MODA VE MAKYAJ Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 SUNUCULUK-SPİKERLİK Türkçe 3
2 2016-2017 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2
3 2016-2017 SENARYO YAZARLIĞINA GİRİŞ Türkçe 2
4 2016-2017 SANAT TARİHİ Türkçe 2
5 2016-2017 REKLAMCILIK Türkçe 3
6 2016-2017 İLETİŞİM BİLİMİ Türkçe 2
7 2016-2017 FİLM YAPIM VE YÖNETİM Türkçe 3
8 2016-2017 TÜRK SİNEMA TARİHİ Türkçe 2
9 2018-2019 TV PROGRAM YAPIMI-I Türkçe 4
10 2018-2019 SENARYO UYGULAMALARI Türkçe 2
11 2018-2019 SİNEMA VE TV MAKYAJI Türkçe 2
12 2018-2019 DİKSİYON FONETİK Türkçe 3