Prof.Dr. HANİFİ MURAT MUTLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. ULUS.TİC.ve LOJİSTİK

   mmutlu@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 76  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Pazarlama  Uluslararası Pazarlama  Girişimcilik ve Pazarlama  Endüstriyel Pazarlama

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
İSLAMİ FİNANS VE MUHASEBEDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Yayın Yeri: Özgür Yayınları Tic. Ltd. Şti.
ISBN: 978-975-447-399-5, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Dijital Pazarlama Yaklaşım ve Uygulamalar

Yayın Yeri: Orion Akademi
ISBN: 9 7 8 - 6 2 5 - 8 3 0 7 - 0 6 - 1, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Central Asian Economies in Transition

Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing
ISBN: 978-1-4438-4035-4, 2012

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Bilgi Ekonomisi

Yayın Yeri: Avcı Ofset Matbaacılık
ISBN: 978-9944-0203-8-1, TÜRKİYE, 2011

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Bilgi Ekonomisi

Yayın Yeri: Avcı Ofset Matbaacılık
ISBN: 978-9944-0203-8-1, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2011

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

41 Adet
1
KAHVE ZİNCİR MAĞAZALARINDA ETNİK KİMLİK ALGISI VE TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

MUTLU HANİFİ MURAT, MAHLİ MURAT
Yayın Yeri: Uluslararasi Ticaret ve Ekonomi Arastirmalari Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Index
2
CUSTOMER LOYALTY DETERMINANTS IN AZERBAIJAN MARKET

MUTLU HANİFİ MURAT, KARİMOVA KHOSHGADAM
Yayın Yeri: G.Ü. İSLAHİYE İİBF ULUSLARARASI E-DERGİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Akademia Sosyal Bilimler İndeksi'nde (ASOS Index), Academic Researches Indeks (
3
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ULUSAL KÜLTÜR ALGILARININ LİDERLİKTARZLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

BİLGÜTAY HAKAN,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: İnönü University International Journal of Social Sciences / İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD, İDEALONLİNE VE ASOS INDEX
4
Online market alışverişinin (kuru gıda, yaş meyve sebze ve paketli gıda ürünleri vb.) benimsenmesi: Covid-19 anksiyetesinin düzenleyici rolü

YILMAZ EMRAH SITKI,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
MARKA DENEYİMİNİN YENİDEN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

YILMAZ UZ CANAN,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, SOBIAD,ISI
6
Afet Lojistik Sorunları ve Temel Başarı Etkenleri: Bir Literatür Çalışması

ÇINAR SİNAN,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ GENAMICS GOOGLE-SCHOLAR ISSN-PORTAL INDEX-COPERNICUS REPEC-ID
7
Tüketicilerin Giyilebilir Teknolojileri Benimsenmesine Yönelik Davranışsal Niyet Ve Kullanımları Üzerine Bir Araştırma

BELGE SEYRAN,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD
8
Türkiye, Çin ve Rusya Federasyonu’nun Lojistik Performans Endeksine Göre Karşılaştırılması

Kılınç Ercan,Fidan Osman,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Scholarsteer, Scientific Indexing Services, Academic Resource Index, Eurasian Sc
9
Lojistik Hizmetler Bağlaminda Hizmet Performansi ve İlişki Kalitesi Değişkenlerinin Firma Performansi Üzerine Etkisi

Poyraz Alina,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: Global Journal of Economics and Business Studies
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, International Citation Index, CiteFactor, DRJI, SOBİAD, Inter
10
Kent Lojistiği Üzerine Bibliyometrik Analiz

Savrun Burak,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: Kent Akademisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Directory of Research Journals IndexingJournal FactorScientific World IndexScien
11
İlişki Kalitesi Değişkenlerinin Lojistik Performansı Üzerine Etkileri

ÖLMEZ SEMİR,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Index, TÜBİTAK ULAKBİM, Dergipark
12
LOJİSTİK PERFORMANS VE İLİŞKİ KALİTESİ ÜZERİNE ALANYAZIN İNCELEMESİ

MUTLU HANİFİ MURAT, ÖLMEZ SEMİR
Yayın Yeri: Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Keys, ASOS, DIIF-Directory of Indexing and Impact Factor, ESJI-Eurasian
13
DAĞITIM KANALLARINDA PERFORMANS, SADAKAT ve BENZERLİKARASI İLİŞKİLER: ÖRGÜTSEL YETENEKLERİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Index, Index Copernicus
14
UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY: THE ADOPTION OF MOBILE MESSAGING APPLICATION

MUTLU HANİFİ MURAT,Der Ali
Yayın Yeri: Megatrend Review
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
15
The Effects of an E-marketing Orientation on Performance on Turkish Exporter Firms

Surer Atilla,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: JOURNAL OF INTERNET COMMERCE
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
16
Effects of Market E Marketing and Technology Orientations on Innovativeness and Performance in Turkish Health Organizations

MUTLU HANİFİ MURAT,Sürer Atilla
Yayın Yeri: Health Marketing Quarterly
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  De Gruyter Saur; IBZ - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwisse
17
Strategic Orientations Firm Capabilities and Export Performance An Empirical Analysis in Turkey

MUTLU HANİFİ MURAT,AKSOY HASAN
Yayın Yeri: International Journal of Economic Practices and Theories
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
18
Strategic Orientations Firm Capabilities and Export Performance An Empirical Analysis in Turkey

MUTLU HANİFİ MURAT,AKSOY HASAN
Yayın Yeri: International Journal of Economic Practices and Theories
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus
19
Elektronik Ticaret ve Ortadoğu da Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısı

ÇEVİKER ABDULLATİF,MUTLU HANİFİ MURAT,SESLİOKUYUCU OSMAN SERACEDDİN
Yayın Yeri: E-Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, SOBİAD
20
Stratejik Oryantasyon Ve Firma Performansı: Serbest Bölge Firmaları Üzerinde Ampirik Bir Çalışma

POLAT SESLİOKUYUCU İNCİ,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: Paradoks: The Journal of Economics, Sociology Politics
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOINDEX COPERNICUSASOS INDEX
21
Degree of Internationalization in Logistics Sector and Strategic Orientations

POLAT SESLİOKUYUCU İNCİ,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: LogForum: Scientific Journal of Logistics
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index
22
Stratejik Oryantasyon Ve Firma Performansı Serbest Bölge Firmaları Üzerinde Ampirik Bir Çalışma

POLAT SESLİOKUYUCU İNCİ,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, ASOS, ve INDEXCOPERNICUS
23
Degree of internationalization in logistics sector and strategic orientations

POLAT İNCİ,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: LogForum
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, Ulrichs WEB, Electronic Journals Library (EZB), S
24
Soft Computing Modeling of Dealer Loyalty in Turkish Insurance Sector

MUTLU HANİFİ MURAT,Çevik Abdülkadir
Yayın Yeri: International Journal of Economics and Management
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, Open J-Gate, DOAJ (pending), WorldCat, RePEc, EconPapers, Jour
25
The impacts of market orientation, entrepreneurial orientation, environmental uncertainty and internationalization speed on firm performance

POLAT İNCİ,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: European Researcher
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Rusya Science Citation İndex
26
Teknolojik Yayılma Web Tabanlı Muhasebe Yazılımlarının Benimsenmesi

ÇEVİKER ABDULLATİF,MUTLU HANİFİ MURAT,Der Ali,sürer atilla
Yayın Yeri: ISGUC, The Journal of Industrial Relations and Human Resources
Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Cabells Directory, Ebsco Socindex, Index Islamicus, Index Copernicus, Worldwide
27
Antecedents of Insurance Agents Loyalty for Different Forms of Transaction Specific Investments in Turkish Insurance Sector

MUTLU HANİFİ MURAT,TAŞ İSMAİL
Yayın Yeri: Journal of Relationship Marketing
İngilizce, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost Online Research Databases, JournalSeek, OCLC ArticleFirst Electronic
28
The Impacts of Market Orientation Entrepreneurial Orientation Environmental Uncertainty and Internationalization Speed on Firm Performance

POLAT İNCİ,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: European Researcher
İngilizce, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Index (USA), DOAJ (Sweden), EBSCOhost Electronic Jornals Service (USA),
29
Pazar E pazarlama Girişimcilik ve Teknoloji Yönelimlerinin İhracat Performansı Üzerine Etkileri

Sürer Atilla,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Cabell's Directory, DOAJ, Journal Directory, JournalTOCs
30
Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz

MUTLU HANİFİ MURAT, ÇEVİKER ABDULLATİF, ÇİRKİN ZEYNEP
Yayın Yeri: Sosyoekonomi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
31
Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz

MUTLU HANİFİ MURAT,ÇEVİKER ABDULLATİF,ÇİRKİN ZEYNEP
Yayın Yeri: Sosyoekonomi Dergisi Hacettepe Üniversitesi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
32
Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz

MUTLU HANİFİ MURAT,ÇEVİKER ABDULLATİF,ÇİRKİN ZEYNEP
Yayın Yeri: Sosyoekonomi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TUBİTAK/ULAKBİM SBVT, EconLit, ProQuest, EBSCO, ASOS, University Library of Le
33
Uluslar arası Pazarlama Stratejilerinin İhracat Performansı Üzerine Etkisi

MUTLU HANİFİ MURAT,Nakıpoğlu Ayşegül
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TUBİTAK/ULAKBİM SBVT, EBSCO Publishing, ASOS, DOAJ ve INDEXCOPERNICUS
34
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İşletme Performansına Etkileri

MUTLU HANİFİ MURAT,ÇEVİKER ABDULLATİF,ESEN MURAT
Yayın Yeri: İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
35
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İşletme Performansına Etkileri

MUTLU HANİFİ MURAT,ÇEVİKER ABDULLATİF,ESEN MURAT
Yayın Yeri: İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
36
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İşletme Performansına Etkileri

MUTLU HANİFİ MURAT,ÇEVİKER ABDULLATİF,ESEN MURAT
Yayın Yeri: İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  alan
37
Dağıtım Kanallarında Satıcı İşletmelerin Rol Performansının Değerlendirilmesi

MUTLU HANİFİ MURAT,YILMAZ CENGİZ
Yayın Yeri: Akademik İncelemeler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
38
Charismatic Leadership and Organizational Commitment in Public Service Organizations

CEYLAN ADNAN,ERTÜRK ALPER,MUTLU HANİFİ MURAT,Palacı Musa
Yayın Yeri: Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies
İngilizce, Basılı, 2001

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The Middle East Journal, International Development Abstract and Geographical Abs
39
Charismatic leadership and organizational commitment in service organizations

CEYLAN ADNAN,ERTÜRK ALPER,MUTLU HANİFİ MURAT,MUSA PALACI
Yayın Yeri: boğaziçi journal: review of social, economic and administrative studies
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2001

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Middle East Journal, International Development Abstracts
40
Temizlik Ürünleri Satın Almada Ambalajın Önemi II

MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: Dünya Ambalaj Dergisi
Türkçe, Elektronik, 1999

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
41
Temizlik Ürünleri Satın Almada Ambalajın Önemi I

MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: Dünya Ambalaj Dergisi
Türkçe, Elektronik, 1999

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale

Bildiriler

58 Adet
1
A NEW APPROACH TO LOGISTICS 4.0 MEASURING MODEL IN SME'S

MUTLU HANİFİ MURAT, ÇEVİK BURHAN
Yayın Yeri: 7th International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture
HIRVATİSTAN, Zagrep, İngilizce, 26.10.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
HELAL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE TÜRKİYE'DE HELAL BELGELENDİRME SÜRECİ

TATLIBADEM ALİ İMRAN, ORHAN MEHMET ALİ, MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: IV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF ECONOMICS AND MANAGEMENT RESEARCHERS
AZERBAYCAN, BAKÜ, Türkçe, 23.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
A Bibliometric Analysis of Digital Marketing Studies

YILMAZ EMRAH SITKI, MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 6th International Scientific Conference (EMAN)
SLOVENYA, Ljubljana, İngilizce, 24.03.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
TEDARİK ZİNCİRİ RİSK YÖNETİM STRATEJİLERİ

ÖLMEZ SEMİR, MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 7. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 28.01.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Tedarik Zincirinde Belirsizlik ve Risk Kavramı

ÖLMEZ SEMİR, MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 7. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 28.01.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
FİRMALARIN İHRACAT DESTEK VE ENGELLERİ ALGISI ÜZERİNE ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

PEKMEZ BAHÇECİ AYÇA, MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 03.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
ULUSLARARASILAŞMA DERECESİ VE İHRACAT PERFORMANSINA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ

PEKMEZ BAHÇECİ AYÇA, MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 03.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
A LITERATURE REVIEW ON DEGREE OF INTERNATIONALIZATION AND EXPORT PERFORMANCE

PEKMEZ BAHÇECİ AYÇA, MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: BİLTEK-V / 5. ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 03.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
A CROSS-COUNTRY COMPARATIVE EVALUATION ON PERCEPTIONS OF EXPORT SUPPORT AND BARRIERS OF FIRMS

PEKMEZ BAHÇECİ AYÇA, MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: BİLTEK-V 5. ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 03.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
E-Ticarette Sipariş Ve Lojistik Süreçlerin Yönetimi

MUTLU HANİFİ MURAT,COŞKUN UFUK
Yayın Yeri: 5th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS
TÜRKİYE, Diyarbakır, Türkçe, 26.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Son Kilometre (Last Mile) Lojistik Kavram Ve Uygulamalar

MUTLU HANİFİ MURAT,COŞKUN UFUK
Yayın Yeri: 5th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS
TÜRKİYE, Diyarbakır, Türkçe, 26.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Gaziantep İlinde Tersine Lojistik Uygulamasına Bir Örnek Çalışma: Şehitkamil Belediyesi MÖP Uygulamaları

Say Hatice Serap, MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 28.11.2019

Ulusal  Özet bildiri
13
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

TEZEL İPEK, MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 28.11.2019

Ulusal  Özet bildiri
14
Tersine Lojistiğe Ayrıntılı Bir Bakış ve Bibliyometrik Analiz

Mermertaş Funda, MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 28.11.2019

Ulusal  Özet bildiri
15
Corporate Image And Loyalty In Dental Health Sector

Köseoğlu Ali Rıza,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: ERAZ 2019
MACARİSTAN, Budapeşte, İngilizce, 23.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
TÜRKİYE VE ÇİN’NİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Fidan Osman,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: IKSAD II –INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
TÜRKİYE VE RUSYA FEDERASYONU’NUN LOJİSTİK PERFORMANSENDEKSİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Kılınç Ercan,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: IKSAD II –INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
LOJİSTİK PERFORMANS İNDEKS (LPI) BAĞLAMINDA EN İYİ YÜKSELEN veGERİLEYEN ÜLKELERİN TÜRKİYE İLE MUKAYESELİ ANALİZİ

YILMAZ ÖMER,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU I-SASEC 2018
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Türkiye’yi Konu Alan Lojistik Performansı İndeksi Çalışmalarına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz

Pekmezci Mehmet,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: IV.ULUSLARARASI KAFKASYA – ORTA ASYADIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ
Türkçe, 07.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
Tedarikçi Performansının Perakendeci Memnuniyet ve Sadakat Algısı Üzerine Etkisi: İlaç Sektöründe Ampirik Bir Çalışma

KIRMEMİŞ DURSUN,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: IV. ULUSLARARASI KAFKASYA – ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ
Türkçe, 07.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
TÜRKİYE’Yİ KONU ALAN ”LOJİSTİK PERFORMANS İNDEKSİ” ÇALIŞMALARINA YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

PEKMEZCİ MEHMET,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: IV. INTERNATIONAL CAUCASUS-CENTRAL ASIA FOREIGN TRADE AND LOGISTICSCONGRESS
Türkçe, 07.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
LOJİSTİK FAALİYETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE FİRMA PERFORMANSI

ÖLMEZ SEMİR,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 03.05.2018

Ulusal  Tam metin bildiri
23
İHRACATA YÖNELİK DEVLET TEŞVİK VE DESTEKLERİNİN İHRACAT PERFORMANSI VE ULUSLARARASILAŞMA DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ

Kuşanaç Işıl,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 03.05.2018

Ulusal  Tam metin bildiri
24
Gift-Giving and Re-Gift Giving Behaviours on Turkish Consumers

MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: International Conference on Human Resource Management, Social, Culture Social Works
İSPANYA, Barselona, İngilizce, 16.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
25
3PL LOJİSTİK HİZMETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE İHRACATPERFORMANSI

ÖLMEZ SEMİR,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 1. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kkongresi
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 08.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
26
FİRMA LOJİSTİĞİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ

ÖLMEZ SEMİR,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 1. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 08.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
27
İHRACATA YÖNELİK DEVLET TEŞVİK ve DESTEKLERİNİN İHRACAT PERFORMANSINA ve ULUSLARARASILAŞMA DÜZEYİNE ETKİSİ

KUŞANAÇ IŞIL,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
28
YENİ TEKNOLOJİLERİN BENİMSENMESİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ ve CİHAZLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

BELGE SEYRAN,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
29
LOJİSTİK FAALİYETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE REKABETÇİ AVANTAJ

ALKURT CENGİZ,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
30
ANTECEDENTS OF WILLINGNESS TO PAY A PRICE PREMIUM

MUTLU HANİFİ MURAT,YILMAZ CANAN
Yayın Yeri: 20th International Scientific Conference “Economic and Social Development
ÇEK CUMHURİYETİ, PRAG, İngilizce, 27.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
31
Tüketim Olgusu ve Pazarlama

MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 4th International Congress on Social Sciences, China to Adriatic
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 12.03.2017

Uluslararası  Özet bildiri
32
ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARKA DENKLİĞİ BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
33
HEDİYE VERME ve YENİDEN HEDİYE ETME DAVRANIŞINA YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
34
LOJİSTİK PERFORMANS ÖLÇÜMÜ KULLANILAN METOD VE DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

MUTLU HANİFİ MURAT,ÖLMEZ SEMİR
Yayın Yeri: 5. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 26.05.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
35
UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY THE ADOPTION OF MOBILE MESSAGING APPLICATION

MUTLU HANİFİ MURAT,DER Ali
Yayın Yeri: 14th International Scientific Conference on Economic and Social Development
SIRBİSTAN, Belgrad, İngilizce, 13.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
36
Tüketicilerin Giyilebilir Teknolojileri Benimsemesi Üzerine Bir Araştırma

MUTLU HANİFİ MURAT,SESLİOKUYUCU OSMAN SERACEDDİN
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI ÇiN’DEN ADRiYATiK’E SOSYAL BiLiMLER KONGRESi
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
37
İlişki Kalitesi Değişkenleri Ölçümü Kullanılan Metod ve Değişkenler Üzerine Bir Literatür İncelemesi

ÖLMEZ SEMİR,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI ÇiN’DEN ADRiYATiK’E SOSYAL BiLiMLER KONGRESi
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
38
Kahve Tüketiminde Etnosentrik Eğilim ve Menşe Ülke Etkisinin Tüketicilerin Marka Sadakati Üzerine Etkisi Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

CENGİZ EROL,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI ÇiN’DEN ADRiYATiK’E SOSYAL BiLiMLER KONGRESi
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
39
KAHVE TÜKETİMİNDE ETNOSENTRİK EĞİLİM ve MENŞE ÜLKE ETKİSİNİN TÜKETİCİLERİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

CENGİZ EROL,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, HATAY, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
40
The Adoption of Mobile Shopping in Turkish Consumer

Der Ali,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: International Academic Conference Management, Economics and Marketing
MACARİSTAN, Budapeşte, İngilizce, 10.07.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
41
The Relationship between Ground Service Quality and Customer Loyalty

MUTLU HANİFİ MURAT,POLAT İNCİ
Yayın Yeri: International academic Conference Management, Economics and Marketing
İngilizce, 10.07.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
42
Bayi Sadakati ve Örgütsel Yetenekler

MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 20. Ulusal Pazarlama Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 10.06.2015

Ulusal  Özet bildiri
43
Türkiye de Oyun ve Oyuncağın Dış Ticaret Seyri

MUTLU HANİFİ MURAT,BOZKURT CUMA,ACARAVCI ALİ
Yayın Yeri: Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 07.05.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
44
Türkiye de Oyun ve Oyuncağın Dış Ticaret Seyrİ

MUTLU HANİFİ MURAT,BOZKURT CUMA,ACARAVCI ALİ
Yayın Yeri: Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi
TÜRKİYE, ERZURUM, Türkçe, 07.05.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
45
Türkiye de Oyun ve Oyuncağın Dış Ticaret Seyri

MUTLU HANİFİ MURAT,BOZKURT CUMA,ACARAVCI ALİ
Yayın Yeri: Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi
Türkçe, 07.05.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
46
Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Firmalarda Stratejik Oryantasyon ve İşletme Performansı Arasındaki İlişki

POLAT SESLİOKUYUCU İNCİ,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 10.05.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
47
Lojistik Sektöründe Uluslararasılaşma Derecesi ve Stratejik Oryantasyonlar

POLAT SESLİOKUYUCU İNCİ,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 9th Knowledge, Economoy Management Congress
Türkçe, 23.06.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
48
Export Diversification A Comparative Analysis Between Turkey and Transition Economies 1993 2009

ÇEVİKER ABDULLATİF,MUTLU HANİFİ MURAT,TAŞ İSMAİL
Yayın Yeri: The International Conference Hradec Economic Days 2011 Economic Development and Management of Regions
İngilizce, 01.02.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
49
Elektronik Ticaret ve Ortadoğu da ICT Altyapısı

ÇEVİKER ABDULLATİF,MUTLU HANİFİ MURAT,SESLİOKUYUCU OSMAN SERACEDDİN
Yayın Yeri: 1st International Border Trade Congress
Türkçe, 04.11.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
50
Türkiye nin Orta Asya Ülkeleriyle Ticareti Almanya ve İran la Karşılaştırmalı Bir Analiz

ÇEVİKER ABDULLATİF,MUTLU HANİFİ MURAT,TAŞ İSMAİL
Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies 2010
İngilizce, 04.11.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
51
Türkiye ve Suriye Arasındaki Ticaretin Bileşimi Ürün Çeşitliliği Üzerine Bir Analiz

ÇEVİKER ABDULLATİF,MUTLU HANİFİ MURAT,TAŞ İSMAİL
Yayın Yeri: 1st International Border Trade Congress
Türkçe, 04.11.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
52
İhracat performansı Üzerine Pazar Teknoloji ve Öğrenme Oryantasyonun Etkileri

MUTLU HANİFİ MURAT,ÇEVİKER ABDULLATİF,SESLİOKUYUCU OSMAN SERACEDDİN
Yayın Yeri: 8th International Knowledge, Economoy Management
Türkçe, 28.10.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
53
Gelişen Ekonomiler Ve Elektronik Ticaret Altyapısı Suriye Örneği

ÇEVİKER ABDULLATİF,MUTLU HANİFİ MURAT,SESLİOKUYUCU OSMAN SERACEDDİN
Yayın Yeri: 8th International Knowledge, Economoy Management Congress
Türkçe, 28.10.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
54
Lojistik Sektöründe İşletmelerin Pazar ve Girişimcilik Oryantasyonlarının İşletme Performansına Etkisi

POLAT SESLİOKUYUCU İNCİ,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: International Conference on Entrepreneurship, Family Business and Innovation
Türkçe, 21.10.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
55
Teknolojik Yayılma Web Tabanlı Muhasebe Yazılımlarının Benimsenmesi

ÇEVİKER ABDULLATİF,MUTLU HANİFİ MURAT,Der Ali,Sürer Atilla
Yayın Yeri: 9. Uluslararası Katılımlı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.10.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
56
Dağıtım Kanallarında Bağımlılık ve Özgün Yatırımların Güven Üzerine Etkileri

MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 13. Ulusal Pazarlama Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 25.10.2008

Ulusal  Tam metin bildiri
57
İşe Başvuran Adayların Etkileşimli Beklenti Düzeyi Yaklaşımı ile Çok Ölçütlü Değerlendirilmesi

ÇELİKKOL NİLÜFER,COŞKUN UFUK,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 6. Ulusal İşletmecilik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 12.11.1998

Ulusal  Tam metin bildiri
58
Katlı Otoparkların Daha Verimli Kullanılabilmesini Sağlamak Amacıyla Tasarlanan Bilgisayar Destekli Araç Kontrol Sistemi

ÇELİKKOL ETHEM SONER,COŞKUN UFUK,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: II. International Transportation Symposium
Türkçe, 01.10.1998

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

6 Adet
1
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarında Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi
31.10.2019 - 14.05.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Kitap Toplama ve Dağıtma Projesi


18.09.2011 - 22.06.2012
Diğer (Ulusal),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Makine Halısı Kümelenme Projesi 1-2-3


01.10.2019 - 01.12.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
4
Almanya ve Türkiye deki Lojistik Firmalarının Verimliliğinin Karşılaştırılması Leonardo Da Vinci Projesi

Almanya ve Türkiye deki Lojistik Firmalarının Verimliliğinin Karşılaştırılması Leonardo Da Vinci Projesi
01.08.2010 - 22.01.2011
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
5
Görme Özürlülere Kitap Okuma Projesi


DİĞER,   Yürütücü 

  Tamamlandı
6
Kitap Toplama ve Dağıtma Projesi


DİĞER,   Yürütücü 

  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Erdemoğlu Yünlü Halı Sanayi

Personel-Ön Muhasebe

1993 - 1994

Editörlükler

2 Adet
1
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Yazar Adı: MUTLU HANİFİ MURAT , Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Basılı

2
Tedarik Zinciri Lojistikte Güncel Konular ve Stratejik Yaklaşımlar

Yazar Adı: MUTLU HANİFİ MURAT , Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi Türkçe 3
2 2019-2020 Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi Türkçe 3
3 2020-2021 Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
2 2014-2015 Dağıtım Kanalları Yönetimi Türkçe 3
3 2015-2016 Pazarlama Yönetimi Türkçe 3
4 2015-2016 Araştırma Metodları Türkçe 3
5 2018-2019 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Türkçe 3
6 2018-2019 Dağıtım Kanalları Yönetimi Türkçe 3
7 2019-2020 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik Türkçe 3
8 2020-2021 Lojistikte Güncel Konular Türkçe 3
9 2020-2021 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Dış Ticarete Giriş Türkçe 3
2 2014-2015 Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
3 2014-2015 Toplumsal Duyarlılık Projesi II Türkçe 2
4 2014-2015 Pazarlama İlkeleri Türkçe 3
5 2014-2015 Uluslararası Pazarlama Türkçe 3
6 2014-2015 Toplumsal Duyarlılık Projesi I Türkçe 2
7 2015-2016 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3
8 2015-2016 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 3
9 2015-2016 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Türkçe 3
10 2015-2016 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ II Türkçe 2
11 2015-2016 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
12 2015-2016 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ I Türkçe 2
13 2018-2019 Dış Ticaret Giriş Türkçe 3
14 2018-2019 Lojistiğe Giriş Türkçe 3
15 2018-2019 Uluslararası Pazarlama Türkçe 3
16 2018-2019 Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
17 2018-2019 Lojistikte Güncel Konular Türkçe 3
18 2019-2020 Lojistiğe Giriş Türkçe 3
19 2019-2020 Dış Ticarete Giriş Türkçe 3
20 2019-2020 Lojistikte Güncel Konular Türkçe 3
21 2019-2020 E-ticaret Türkçe 3
22 2020-2021 Lojistiğe Giriş Türkçe 3
23 2020-2021 Dış Ticarete Giriş Türkçe 3
24 2020-2021 E-ticaret Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Belirsizlik ve risk algısının firma performansına etkisi SEMİR ÖLMEZ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı İhracat performansı öncülleri: Gaziantep örneği AYÇA PEKMEZ BAHÇECİ TezMerkezi 2022
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı İş Yapma Kolaylığı: Türkiye ve Avrupa Birliği Karşılaştırması MEHMET BOZKURT TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu tüketicilerin satın alma niyetleri üzerine etnik kimlik ve tüketici etnosentrizminin etkisi MURAT MAHLİ TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Lojistikte dijital devrim: Lojistik 4.0 BURHAN ÇEVİK TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Yeşil tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının firma performansı üzerine etkilerinin incelenmesi İPEK TEZEL TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Azerbaycan pazarında müşteri sadakat belirleyicileri KHOSHGADAM KARİMOVA TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı 3 PL hizmetlerinden duyulan memnuniyetin firma performansı üzerine etkileri ALİNA POYRAZ TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Kamu hastanelerinde hasta-personel ilişkileri CİHAN ERKAN TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı İhracata yönelik devlet teşvik ve desteklerinin ihracat performansı ve uluslararasılaşma düzeyi üzerine etkisi IŞIL KUŞANAÇ TezMerkezi 2018
9 Tamamlandı Tüketicilerin giyilebilir teknolojileri benimsemesi SEYRAN BELGE TezMerkezi 2018
10 Tamamlandı Gaziantep'te halı sektöründe ihracat yapan firmaların uluslararası pazarlara giriş hızını belirleyen etmenler EMRE GEDİKOĞLU TezMerkezi 2018
11 Tamamlandı Ağızdan ağıza pazarlama ve kurumsal imajın müşteri sadakati üzerine etkisi ALİ RIZA KÖSEOĞLU TezMerkezi 2018
12 Tamamlandı 3PL lojistik hizmetlerinde ilişkisel kalite ve işletme performansı SEMİR ÖLMEZ TezMerkezi 2017
13 Tamamlandı Mobil alışverişin benimsenmesi üzerinde etkili olan faktörler ALİ DER TezMerkezi 2014
14 Tamamlandı Yeni kurumsal kuram çerçevesinde elektronik ticaretin benimsenmesi üzerinde etkili olan faktörler OSMAN SERACEDDİN SESLİOKUYUCU TezMerkezi 2012
15 Tamamlandı Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalarda stratejik oryantasyon ve işletme performansı arasındaki ilişki İNCİ POLAT TezMerkezi 2012
16 Tamamlandı E-pazarlama yöneliminin ihracat performansı üzerine etkisi: Gaziantep ilinde bir araştırma ATİLLA SÜRER TezMerkezi 2012

Araştırmalar

9 Adet
1
Temel Dış Ticaret Eğitimi

Gaziantep Sanayi Odası,19UR-GE019 Proje Kodlu, Gaziantep Hazır Giyim İhracat Takımı, UR-GE Prpjesi, Dış Ticaret Eğitimi
Gaziantep Sanayi Odası, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

2
GAZİANTEP ESNAF AKADEMİSİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (GESMEM) KAPASİTE GELİŞTİRME FİZİBİLİTE RAPORU

Esnaf ve sanatkârın teknolojiye ulaşımını sağlamak ve nitelikli iş gücünün oluşturulmasıyla kalıcı istihdamı desteklemek ana hedefine hizmet eden Gaziantep Esnaf Akademisi Mesleki Eğitim Merkezinin (GESMEM) kapasite genişletilmesi kapsamında hedeflen
Gaziantep,   Ulusal  Rapor

3
Uluslararası Pazarlama Eğitimi

Nizip Ticaret Borsası, 16UR-GE027 proje kodlu Antep Fıstığı Yurt Dışı Tanıtım ve Pazarlama Kümesi, URGE projesi kapsamında Uluslararası Pazarlama Eğitimi
Nizip Ticaret Borsası, Gaziantep   Ulusal  Kurs

4
Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi Teknik Destek Projesi (GETHAM) Eğitimi

KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü ile Gaziantep Ticaret Odası’nın faydalanıcısı olduğu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmaını ile yürütülen Gaziantep Bölges
Gaziantep, Türkiye   Ulusal  Kurs

5
Türkiye’de Serbest Bölgeler, Yatırım Ve Transit Ticaret

Bu çalışma “Serbest Bölgeler, Yatırım ve Transit Ticaret Uygulamaları” hakkında genel bir bilgi vermek amacıyla, mevcut yürürlükte bulunan mevzuatın ilgili hükümleri ve T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili Türkiye Serbest Bölgeleri işleticileri/kurucu-iş
Gaziantep, Gaziantep   Ulusal  Rapor

6
Dış Ticarete Yönelik Devlet Destekleri

Bu çalışma “Dış Ticarete Yönelik Devlet Destekleri” hakkında genel bir bilgi vermek amacıyla, mevcut yürürlükte bulunan mevzuatın ilgili hükümleri ve T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet kaynakları ve dokümanla
Gaziantep, Gaziantep   Ulusal  Rapor

7
Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Programı

GAİB bünyesinde Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ile Gaziantep Üniversitesi işbirliği ilefirmaların nitelikli istihdam ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirildi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği, Gaziantep   Ulusal  Kurs

8
Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

GSO-MEM Dış Ticaret Akademisi, Dış Ticaret Eğitmeni, DIŞ TİCARET EĞİTİMİ
Gaziantep, Türkiye   Ulusal  Kurs

9
Gaziantep Ticaret Borsası Kişisel Eğitim

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), TOBB Oda/borsa akreditasyon sistemi çerçevesinde meclis üyeleri ve personellerine yönelik İŞYERLERİNDE İLETİŞİM ve ÇATIŞMA konularında KİŞİSEL GELİŞİM eğitimi.
Gaziantep, Türkiye   Ulusal  Kurs

Üyelikler

1 Adet
1
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2009