Dr.Öğr.Üyesi SÜLEYMAN EMRE ZORLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU


Hukuk Temel Alanı  Hukuk Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları Kamu Hukuku

Yayın Yeri: NEÜ Yayınları
ISBN: 978-605-74214-9-4, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Osmanlı Tıp Hukuku

Yayın Yeri: Adalet Yayınevi
ISBN: 978-605-300-341-0, TÜRKİYE, Ankara, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

9 Adet
1
MECELLE-İ AHKÂM-I ADLİYYE'DE KAT MÜLKİYETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN HUKUKİ TAHLİLİ

ZORLU SÜLEYMAN EMRE
Yayın Yeri: Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Eski Türklerde ve Osmanlı Devletinde Meşruiyet İnancı Bağlamında Devlet Başkanının Belirlenmesi

ZORLU SÜLEYMAN EMRE
Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi hukuk fakültesi dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Kadının Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması

Kareem Ola Raheem, ZORLU SÜLEYMAN EMRE
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Özel Güvenlik Sözleşmesinde Gerekli Şartlara Sahip Özel Güvenlik Görevlisi Görevlendirme Borcu ve Bu Bağlamda Özel Güvenlik Görevlisinde Bulunması Gereken Nitelikler

ZORLU SÜLEYMAN EMRE, ZORLU SÜHEYLA
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Türkçe, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
GÜNÜMÜZ TÜRK HUKUKU VE MECELLEDE VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDE VEKİLİN BORÇLARI

ZORLU SÜLEYMAN EMRE, ZORLU SÜHEYLA
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi
Türkçe, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
6
ÇOCUKLAR İÇİN SEVGİ HAKKI MUKAYESELİ BİR İNCELEME

ZORLU SÜLEYMAN EMRE, ZORLU SÜHEYLA
Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşunda Tarihsel Süreç ve BM Güvenlik Konseyinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin İşleyişi Üzerindeki Yetkileri

ZORLU SÜLEYMAN EMRE
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
5678 SAYILI KANUNLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI CUMHURBAŞKANI’NIN SEÇİMİ VE DEMOKRATİK SEÇİMİN GENEL İLKELERİ

ZORLU SÜLEYMAN EMRE
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
GÜNÜMÜZ VE İSLAM HUKUKUNDA ÇOCUK HAKLARI KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

ZORLU SÜLEYMAN EMRE
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Türkçe, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SSCI

Bildiriler

7 Adet
1
Osmanlı Hukukunda Koca Şiddeti Karşısında Kadının Korunması Bağlamında Şartlı Talak, Arabuluculuk, Tefrik, Muhalea ve Diğer Hukuki Kurumlar

ZORLU SÜLEYMAN EMRE
Yayın Yeri: ULUSLARARASI AKDENİZ HUKUK KONGRESİ 4-6 TEMMUZ 2022
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.07.2022

Ulusal  Özet bildiri
2
Osmanlı Aile Hukukunda Velayet

ZORLU SÜLEYMAN EMRE
Yayın Yeri: ULUSLARARASI NECMETTİN ERBAKAN HUKUK KONGRESİ 13-15 MAYIS 2022
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 13.05.2022

Ulusal  Özet bildiri
3
İslam ve Osmanlı Hukukuna Göre Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları

ZORLU SÜLEYMAN EMRE
Yayın Yeri: II. Türk Hukuk Tarihi Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 13.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Abortion (Iskat-ı Cenin) Law in Ottoman Empire

ZORLU SÜLEYMAN EMRE
Yayın Yeri: Macrotheme
İSPANYA, BARCELONA, İngilizce, 23.04.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
REBELLION CRIME IN THE İSLAMIC AND OTTOMAN LAW

ZORLU SÜLEYMAN EMRE,ZORLU SÜHEYLA
Yayın Yeri: IISES, 19th International Academic Conference, Florence
İngilizce, 16.09.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
IN TERMS OF GENDER EQUALITY PRINCIPLES, THE WOMAN'S LAST NAME IN THE TURKISH CIVIL LAW

ZORLU SÜHEYLA,ZORLU SÜLEYMAN EMRE
Yayın Yeri: IISES, 19th International Academic Conference, Florence
İngilizce, 16.09.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
İslam ve Osmanlı Hukukuna Göre Tıbbi Müdahaleye Rıza

ZORLU SÜLEYMAN EMRE
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi (Vaka Tartışmalı) Bodrum, 3-4 Eylül 2015
TÜRKİYE, Türkçe, 03.09.2015

Ulusal  Tam metin bildiri

Editörlükler

8 Adet
1
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: ÜSTÜN ÜMİT SÜLEYMAN,ARAT AYŞE,UYUMAZ ALPER,ZORLU SÜLEYMAN EMRE,ERDOĞAN KEMAL , Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

2
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: ÜSTÜN ÜMİT SÜLEYMAN,ARAT AYŞE,UYUMAZ ALPER,ZORLU SÜLEYMAN EMRE,ERDOĞAN KEMAL , Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı

3
Özel Güvenlik Sözleşmesi

Yazar Adı: ZORLU SÜLEYMAN EMRE , Yayın Yeri: Adalet Yayınevi
Kitap, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

4
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Türk Anayasa Hukukunda Eğitim Hakkı ve Özgürlüğü

Yazar Adı: AYDIN MELİKŞAH,ZORLU SÜLEYMAN EMRE,AYKANAT MEHMET , Yayın Yeri: Aybil
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı

5
selçuk üniversitesi hukuk fakültesi dergisi

Yazar Adı: ÜSTÜN ÜMİT SÜLEYMAN,ARAT AYŞE,UYUMAZ ALPER,ZORLU SÜLEYMAN EMRE,ERDOĞAN KEMAL , Yayın Yeri: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, KONYA  Ulusal  TR DİZİN HUKUK ENDEKSİ  Basılı

6
Türk Hukuk Tarihi Dersleri

Yazar Adı: AYKANAT MEHMET,ÜLKER İBRAHİM,ZORLU SÜLEYMAN EMRE,AYDIN MELİKŞAH , Yayın Yeri: ATLAS AKADEMİ
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Konya  Ulusal  Basılı

7
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: ÜSTÜN ÜMİT SÜLEYMAN,ARAT AYŞE,UYUMAZ ALPER,ZORLU SÜLEYMAN EMRE,ERDOĞAN KEMAL , Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Yayın Evi
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, KONYA  Ulusal  TR DİZİN HUKUK ENDEKSİ  Basılı

8
İSLAM VE OSMANLI HUKUKUNDA HAKİMLİK VE HAKİMLERİN NİTELİKLERİ

Yazar Adı: AYKANAT MEHMET,ÜLKER İBRAHİM,ZORLU SÜLEYMAN EMRE , Yayın Yeri: ADALET
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, ANKARA  Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Osmanlı Ceza Hukuku Özel Hükümler Türkçe 2
2 2021-2022 Sağlık Hukuku Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri Türkçe 3
2 2020-2021 İdari Uyuşmazlıklar ve Alternatif Çözüm Yolları Türkçe 3
3 2020-2021 Sağlık Hukuku Türkçe 3
4 2020-2021 İdari Uyuşmazlıklar ve İdari Yargı Türkçe 3
5 2021-2022 Tıp Hukuku Türkçe 2
6 2021-2022 İdari Uyuşmazlıklar ve Alternatif Çözüm Yolları Türkçe 2
7 2021-2022 Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Dernekler ve Vakıflar Hukuku Türkçe 3
2 2020-2021 Türk Hukuk Tarihi Türkçe 3
3 2020-2021 Hukukun Temel Kavramları Türkçe 3
4 2020-2021 Anayasa Hukuku Türkçe 3
5 2020-2021 Sağlık Hukuku Türkçe 3
6 2020-2021 İslam Hukuku Türkçe 3
7 2021-2022 Sağlık Hukuku Türkçe 3
8 2021-2022 İslam Hukuku Türkçe 3
9 2021-2022 Anayasa Hukuku Türkçe 3
10 2021-2022 Hukukun Temel Kavramları Türkçe 3
11 2021-2022 Dernekler ve Vakıflar Hukuku Türkçe 3
12 2021-2022 Türk Hukuk Tarihi Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Salgın hastalıklarda idarenin sorumlulukları HAYDAR GÜNDÜZ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı AiİHS ve anayasa hukuku bağlamında vergide adalet ilkesi GÜLEN ÖZKAYA TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının insan haklarının korunmasındaki rolü MUHAMMED MUHAMMED TezMerkezi 2021