Dr.Öğr.Üyesi NADİDE ÖZKUL DOĞRU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

   nozkul@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Fizyoloji

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
PHYSIOLOGY PRACTICALS

Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
ISBN: 978-605-66210-0-0, TÜRKİYE, GAZİANTEP, 2016

Ulusal  Ders Kitabı  İngilizce
2
FİZYOLOJİ PRATİK UYGULAMALARI

Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
ISBN: 978-605-030-147-2, TÜRKİYE, GAZİANTEP, 2016

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe

Makaleler

8 Adet
1
Evaluation of the Circadian Rhythm Neuropeptides and Hippocampus in Rat Model of Posttraumatic Stress

ŞAHİN EKİCİ AYŞEGÜL, ŞAHİN ŞENGÜL, DEMİR BAHADIR, ÖZKUL DOĞRU NADİDE, ÖRKMEZ MUSTAFA, BOZDAYI MEHMET AKİF, ELBOĞA GÜLÇİN, ALTINDAĞ ABDURRAHMAN
Yayın Yeri: Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
2
DİYABETİK NEFROPATİ MODELİ OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA BONGARDİA CHRYSOGONUM’UN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DAĞLI ŞEYDA NUR, DEMİR TUNCER, KAPLAN DAVUT SİNAN, ÖZKUL DOĞRU NADİDE, BAHAR ABDULKADİR YASİR, SARI İBRAHİM, BAĞCI CAHİT
Yayın Yeri: GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ESJİ
3
Effects of Voluntary and Forced Exercise on Anxiety-Related Behaviours and Motor Activity in Parkinson Mouse Model

ÖZKUL DOĞRU NADİDE,BAL RAMAZAN
Yayın Yeri: European Journal of Therapeutics
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Effects of Voluntary and Forced Exercise on Anxiety-Related Behaviours and Motor Activity in Parkinson Mouse Model

ÖZKUL DOĞRU NADİDE, BAL RAMAZAN
Yayın Yeri: European Journal of Therapeutics
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Effect on Pain of Sodium and Calcium Channel Inhibitors in Parkinson Rat Model

ÖZKUL DOĞRU NADİDE,KAPLAN DAVUT SİNAN,BAĞCI CAHİT
Yayın Yeri: Acta Physiologica
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özet  SCI
6
AEROBİK ANTRENMANIN ARTERİYEL HEMOGLOBİN OKSİJEN SATÜRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

ÖZDAL MUSTAFA,DAĞLIOĞLU ÖNDER,DEMİR TUNCER,ÖZKUL DOĞRU NADİDE
Yayın Yeri: Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Evaluation of TRPM (transient receptor potential melastatin) genes expressions in myocardial ischemia and reperfusion

DEMİR TUNCER,YUMRUTAŞ ÖNDER,CENGİZ BEYHAN,DEMİRYÜREK ŞENİZ,ÜNVERDİ HATİCE,KAPLAN DAVUT SİNAN,BAYRAKTAR RECEP,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,BAĞCI CAHİT
Yayın Yeri: Molecular Biology Reports
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
8
Cytomorphological changes in buccal mucosa of patients treated with low-level 1,064-nm laser radiation

SEZER UFUK,ARAS MUTAN HAMDİ,AKTAN ALİ MURAT,CENGİZ BEYHAN,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,AY SİNAN
Yayın Yeri: Lasers in Medical Science
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI

Bildiriler

9 Adet
1
EVALUATION OF THE CIRCADIAN RHYTHM NEUROPEPTIDES AND HIPPOCAMPUS IN RAT MODEL OF POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER

ŞAHİN EKİCİ AYŞEGÜL, ŞAHİN ŞENGÜL, ÖZKUL DOĞRU NADİDE, ÖRKMEZ MUSTAFA, BOZDAYI MEHMET AKİF, ELBOĞA GÜLÇİN, DEMİR BAHADIR, ALTINDAĞ ABDURRAHMAN
Yayın Yeri: 22nd WPA World Congress of Psychiatry
TAYLAND, Bangkok, İngilizce, 03.08.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
THE EFFECT OF FORCED EXERCISE ON LEPTIN LEVELS IN THE PARKINSON MOUSE MODEL

ÖZKUL DOĞRU NADİDE, YİĞİT Hatice Kübra
Yayın Yeri: 5th INTERNATIONAL BAŞKENT CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 11.06.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
Effect of the Diet Containing High Amount of Fat on Spatial Memory

PARLAK ÖZER ZEYNEP,GÖL MEHMET,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,SAKA MENDANE,KAPLAN DAVUT SİNAN
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL CONGRESS on CANCER ION CHANNELS
İngilizce, 21.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
4
Effects of Voluntary and Forced Exercise on Anxiety-Related Behaviours and Locomotor Activity in C57BL/6 Mice

ÖZKUL DOĞRU NADİDE,BAL RAMAZAN,YILDIRIM CANER
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL CONGRESS on CANCER ION CHANNELS
ŞANLIURFA, İngilizce, 21.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
5
Parkinson Sıçan Modelinde Sodyum ve Kalsiyum Kanal İnhibitörlerinin Ağrı Üzerine Etkisi

ÖZKUL DOĞRU NADİDE,KAPLAN DAVUT SİNAN,BAĞCI CAHİT
Yayın Yeri: TFBD 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 09.09.2015

Ulusal  Özet bildiri
6
Diyabetik Nefropati Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Bongardia Chrysogonum’xxun Etkisinin İncelenmesi

DAĞLI ŞEYDA NUR,DEMİR TUNCER,KAPLAN DAVUT SİNAN,BAHAR ABDULKADİR YASİR,KILIÇ TUĞBA,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,SARI İBRAHİM,BAĞCI CAHİT
Yayın Yeri: TFBD 38. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, TRABZON, Türkçe, 25.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
7
Ürotensin II İnhibitörü Palosuranın,Deneysel Olarak Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Diyabetik Retinopati Üzerine Etkisi

DEMİR TUNCER,OKUMUŞ SEYDİ,KAPLAN DAVUT SİNAN,TÜRKBEYLER İBRAHİM HALİL,BAHAR ABDULKADİR YASİR,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,SARI İBRAHİM,ONAT AHMET MESUT,BAĞCI CAHİT
Yayın Yeri: TFBD 38. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, TRABZON, Türkçe, 25.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
8
Sıçanlarda Oluşturulan Miyokard İskemi-Reperfüzyon Modeli Sonucunda, Miyokard Dokusunda Meydana Gelen Değişikliklerin ve TRPM Ca2 İyon Kanallarının İncelenmesi

DEMİR TUNCER,CENGİZ BEYHAN,KAPLAN DAVUT SİNAN,BAYRAKTAR RECEP,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,DEMİRYÜREK ŞENİZ,BAĞCI CAHİT
Yayın Yeri: TFBD 38. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, TRABZON, Türkçe, 25.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
9
Cytomorphological Changes In Buccal Mucosa Of The Patient Treated With Low Level Laser

ARAS MUTAN HAMDİ,AKTAN ALİ MURAT,CENGİZ BEYHAN,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,AY SİNAN
Yayın Yeri: The 1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons (HITAOMS) in conjuction with The 17th Scientific Congress of Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS)
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 14.10.2010

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

6 Adet
1
Parkinson Fare Modelinde Zorunlu Egzersizin Leptin ve Nöropeptit Y Üzerine Etkisi

Parkinson hastalığı, substantia nigra pars compactadaki dopaminerjik nöronların ilerleyici kaybıyla karakterize yaygın bir nörodejeneratif bozukluktur. Parkinson hastalarında karakteristik olarak görülen semptomlar, hastaların yaşam kalitesini önemli
25.08.2021 - 06.10.2022
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Parkinson fare modelinde gönüllü ve zorunlu egzersizin bdnf, gdnf ve ngf üzerine etkisi, TF.DT.17.31

Parkinson fare modelinde gönüllü ve zorunlu egzersizin bdnf, gdnf ve ngf üzerine etkisi
24.08.2017 - 24.10.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
travma sonrası stres bozukluğu oluşturulmuş sıçanlarda hipokampal sirkadiyen ritim nöropeptid düzeyleri

Projeye ait sonuç raporu ekte sunulmuştur.
24.01.2020 - 09.03.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
4
Parkinson sıçan modelinde sodyum ve kalsiyum kanal blokerleri verilerek ağrıya olan etkisinin incelenmesi (TF.11.34)

Parkinson sıçan modelinde sodyum ve kalsiyum kanal blokerleri verilerek ağrıya olan etkisinin incelenmesi
23.12.2011 - 18.12.2013
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Farelerde yara yaşının immunohistokimyasal metotlarla tespiti (TF.11.37)

Farelerde yara yaşının immunohistokimyasal metotlarla tespiti
23.12.2011 - 06.06.2014
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
DENEYSEL PARKİNSON FARE MODELİNDE ORİDONİN UYGULAMASININ OKSİDATİF STRES İLE İLİŞKİSİ

Parkinson hastalığı, dünyada en sık görülen ikinci nörodejenaratif hastalıktır. Substantia nigra pars kompaktadaki dopaminerjik nöronların ilerleyici kaybıyla oluşmaktadır. Parkinson hastalığının kesin bir tedavisi yoktur ve hastaların hayat kalites
13.01.2022 - 20.01.2023
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Dolaşım sistemi fizyolojisi Türkçe 2
2 2022-2023 Sindirim sistemi fizyolojisi Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Dolaşım sistemi fizyolojisi Türkçe 2
2 2022-2023 Kas sistemi fizyolojisi Türkçe 2
3 2022-2023 Bilimsel araştırma ve etik Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 Literatür tarama teknikleri Türkçe 2
2 2022-2023 The regulation of circulation İngilizce 2
3 2022-2023 Introduction to digestive physiology İngilizce 4
4 2022-2023 Transportation of nutrients in the digestive tract İngilizce 4
5 2022-2023 Secretions of the digestive tract İngilizce 4
6 2022-2023 Metabolic functions of the liver İngilizce 2
7 2022-2023 Gastrointestinal digestion of nutrients İngilizce 2
8 2022-2023 Absorption in the small intestine & colon İngilizce 2
9 2022-2023 Gastrointestinal tract’s disorders İngilizce 2
10 2021-2022 Regulation of nutritions İngilizce 2
11 2021-2022 Thermoregulation İngilizce 2
12 2021-2022 Energy balance and basal metabolism İngilizce 2
13 2022-2023 Pain and analgesia İngilizce 2
14 2022-2023 Hypothalamus and limbic system İngilizce 2
15 2022-2023 Auditory physiology İngilizce 2
16 2022-2023 Physiology of olfactory system İngilizce 2
17 2022-2023 Physiology of taste system İngilizce 2
18 2022-2023 Pregnancy and birth İngilizce 2
19 2022-2023 Lactation İngilizce 2
20 2022-2023 Physiology of new born İngilizce 2
21 2022-2023 Excretory (renal) physiology İngilizce 2
22 2022-2023 Regulation of extracellular osmolarity İngilizce 2
23 2022-2023 Controls of extracellular fluid volume İngilizce 2
24 2022-2023 Fluid-electrolyte metabolism İngilizce 2
25 2022-2023 Glomerular filtration İngilizce 2
26 2022-2023 Reabsorption and secretion İngilizce 2
27 2022-2023 Renal clearance İngilizce 1
28 2022-2023 Acid-base balance İngilizce 2
29 2022-2023 Urine mechanism İngilizce 1
30 2022-2023 Disorders of renal disease İngilizce 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Deneysel parkinson fare modelinde oridoninin oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi KÜBRA YİĞİT TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Parkinson fare modelinde zorunlu egzersizin leptin ve nöropeptid Y üzerine etkisi HATİCE KÜBRA YİĞİT TezMerkezi 2022

Araştırmalar

2 Adet
1
Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası

Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep/Türkiye   Ulusal  Sertifika

2
Klinik Araştırmacı Eğitim Sertifikası

Klinik Araştırmacı Eğitim Programı
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep/Türkiye   Ulusal  Sertifika