Dr.Öğr.Üyesi NADİDE ÖZKUL DOĞRU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

   nozkul@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Fizyoloji

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
PHYSIOLOGY PRACTICALS

Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
ISBN: 978-605-66210-0-0, TÜRKİYE, GAZİANTEP

Ulusal  Ders Kitabı  İngilizce
2
FİZYOLOJİ PRATİK UYGULAMALARI

Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
ISBN: 978-605-030-147-2, TÜRKİYE, GAZİANTEP

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
Effects of Voluntary and Forced Exercise on Anxiety-Related Behaviours and Motor Activity in Parkinson Mouse Model

ÖZKUL DOĞRU NADİDE,BAL RAMAZAN
Yayın Yeri: European Journal of Therapeutics
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Effect on Pain of Sodium and Calcium Channel Inhibitors in Parkinson Rat Model

ÖZKUL DOĞRU NADİDE,KAPLAN DAVUT SİNAN,BAĞCI CAHİT
Yayın Yeri: Acta Physiologica
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özet  SCI
3
AEROBİK ANTRENMANIN ARTERİYEL HEMOGLOBİN OKSİJEN SATÜRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

ÖZDAL MUSTAFA,DAĞLIOĞLU ÖNDER,DEMİR TUNCER,ÖZKUL DOĞRU NADİDE
Yayın Yeri: Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Evaluation of TRPM (transient receptor potential melastatin) genes expressions in myocardial ischemia and reperfusion

DEMİR TUNCER,YUMRUTAŞ ÖNDER,CENGİZ BEYHAN,DEMİRYÜREK ŞENİZ,ÜNVERDİ HATİCE,KAPLAN DAVUT SİNAN,BAYRAKTAR RECEP,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,BAĞCI CAHİT
Yayın Yeri: Molecular Biology Reports
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
5
Cytomorphological changes in buccal mucosa of patients treated with low-level 1,064-nm laser radiation

SEZER UFUK,ARAS MUTAN HAMDİ,AKTAN ALİ MURAT,CENGİZ BEYHAN,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,AY SİNAN
Yayın Yeri: Lasers in Medical Science
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI

Bildiriler

7 Adet
1
Diyabetik Nefropati Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Bongardia Chrysogonum’xxun Etkisinin İncelenmesi

DAĞLI ŞEYDA NUR,DEMİR TUNCER,KAPLAN DAVUT SİNAN,BAHAR ABDULKADİR YASİR,KILIÇ TUĞBA,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,SARI İBRAHİM,BAĞCI CAHİT
Yayın Yeri: TFBD 38. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, TRABZON, Türkçe, 25.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
2
Ürotensin II İnhibitörü Palosuranın,Deneysel Olarak Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Diyabetik Retinopati Üzerine Etkisi

DEMİR TUNCER,OKUMUŞ SEYDİ,KAPLAN DAVUT SİNAN,TÜRKBEYLER İBRAHİM HALİL,BAHAR ABDULKADİR YASİR,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,SARI İBRAHİM,ONAT AHMET MESUT,BAĞCI CAHİT
Yayın Yeri: TFBD 38. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, TRABZON, Türkçe, 25.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
3
Sıçanlarda Oluşturulan Miyokard İskemi-Reperfüzyon Modeli Sonucunda, Miyokard Dokusunda Meydana Gelen Değişikliklerin ve TRPM Ca2 İyon Kanallarının İncelenmesi

DEMİR TUNCER,CENGİZ BEYHAN,KAPLAN DAVUT SİNAN,BAYRAKTAR RECEP,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,DEMİRYÜREK ŞENİZ,BAĞCI CAHİT
Yayın Yeri: TFBD 38. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, TRABZON, Türkçe, 25.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
4
Effect of the Diet Containing High Amount of Fat on Spatial Memory

PARLAK ÖZER ZEYNEP,GÖL MEHMET,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,SAKA MENDANE,KAPLAN DAVUT SİNAN
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL CONGRESS on CANCER ION CHANNELS
İngilizce, 21.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
5
Effects of Voluntary and Forced Exercise on Anxiety-Related Behaviours and Locomotor Activity in C57BL/6 Mice

ÖZKUL DOĞRU NADİDE,BAL RAMAZAN,YILDIRIM CANER
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL CONGRESS on CANCER ION CHANNELS
ŞANLIURFA, İngilizce, 21.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
Cytomorphological Changes In Buccal Mucosa Of The Patient Treated With Low Level Laser

ARAS MUTAN HAMDİ,AKTAN ALİ MURAT,CENGİZ BEYHAN,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,AY SİNAN
Yayın Yeri: The 1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons (HITAOMS) in conjuction with The 17th Scientific Congress of Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS)
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 14.10.2010

Ulusal  Özet bildiri
7
Parkinson Sıçan Modelinde Sodyum ve Kalsiyum Kanal İnhibitörlerinin Ağrı Üzerine Etkisi

ÖZKUL DOĞRU NADİDE,KAPLAN DAVUT SİNAN,BAĞCI CAHİT
Yayın Yeri: TFBD 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 09.09.2015

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

3 Adet
1
Parkinson fare modelinde gönüllü ve zorunlu egzersizin bdnf, gdnf ve ngf üzerine etkisi, TF.DT.17.31

Parkinson fare modelinde gönüllü ve zorunlu egzersizin bdnf, gdnf ve ngf üzerine etkisi
24.08.2017 - 24.10.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Parkinson sıçan modelinde sodyum ve kalsiyum kanal blokerleri verilerek ağrıya olan etkisinin incelenmesi (TF.11.34)

Parkinson sıçan modelinde sodyum ve kalsiyum kanal blokerleri verilerek ağrıya olan etkisinin incelenmesi
23.12.2011 - 18.12.2013
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Farelerde yara yaşının immunohistokimyasal metotlarla tespiti (TF.11.37)

Farelerde yara yaşının immunohistokimyasal metotlarla tespiti
23.12.2011 - 06.06.2014
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Araştırmalar

2 Adet
1
Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası

Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep/Türkiye   Ulusal  Sertifika

2
Klinik Araştırmacı Eğitim Sertifikası

Klinik Araştırmacı Eğitim Programı
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep/Türkiye   Ulusal  Sertifika