Öğr.Gör. FATMA TÜLİN KÖKER

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

   koker@gantep.edu.tr  

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri