Öğr.Gör. ZEYNEP AYDINGÜLER

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER Y.O. YABANCI DİLLER Y.O.

   zeynepaydinguler@gantep.edu.tr      (0342) 317 16 84  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Dilbilimi  Söylem Çözümlemesi  Dil Kullanım Bilimi  Ruhdilbilimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri