Doç.Dr. FERİHAN AYAZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  İletişim Çalışmaları  Kitle İletişimi  İletişim Araştırmaları  Yeni İletişim Teknolojileri

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

18 Adet
1
Haber Okuryazarlığı (TEMEL KAVRAMLAR VE GÜNCEL TARTIŞMALAR)

Yayın Yeri: Literatürk Academia
ISBN: 978-625-6949-36-2, TÜRKİYE, Konya, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Medya ve Habercilik Alanında Yapay Zekanın Yükselişi

Yayın Yeri: Eğitim
ISBN: 978-625-6552-62-3, TÜRKİYE, Konya, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Dijital Kültür: Bir Değişim Öyküsü

Yayın Yeri: Eğitim
ISBN: 978-625-6552-10-4, TÜRKİYE, Konya, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Dijitalleşme

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8108-69-9, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Handbook of Research on Digital Citizenship and Management During Crises

Yayın Yeri: IGI Global
ISBN: 9781799884217, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
6
Dijitalleşme Bağlamında Birey, Toplum, İletişim

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8108-96-5, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Bir Yaşam Alanı Olarak Dijital Medya (Kuramlar, Tartışmalar, Uygulamalar)

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8223-47-7, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Handbook of Research on Representing Health and Medicine in Modern Media

Yayın Yeri: IGI GLOBAL
ISBN: 9781799868255, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
Çarpıtılmış Gerçeğin İnşası Cilt 2 (Manipülatif İletişimin Görünümleri)

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-439-671-7, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Ticarileşme, Politika ve Etik Üçgeninde Sağlık Konulu Yayıncılık Tartışmaları

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-7405-12-6, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Sosyal Medya Psikolojisi

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-406-819-5, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Ve Medya Araştırmaları

Yayın Yeri: Eğitim
ISBN: 978-625-44311-7-3, TÜRKİYE, Konya, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Sosyal Bilimci Gözüyle Pandemi, Covid-19 Üzerine Araştırma, Uygulama ve Tartışmalar

Yayın Yeri: Literatürk Academia
ISBN: 978-605-70091-9-7, TÜRKİYE, Konya, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KADIN ÇALIŞMALARINDA YANSIMALAR

Yayın Yeri: Hiperyayın
ISBN: ISBN: 978-625-7845-82-3, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
Multidisipliner Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları

Yayın Yeri: Literatürk Academia
ISBN: 978-605-337-274-5, TÜRKİYE, Konya, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
16
Examining the Social and Economic Impacts of Conflict Induced Migration

Yayın Yeri: IGI Global
ISBN: 9781522576150, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Hershey, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
17
New Approaches in Media and Communication

Yayın Yeri: Peter Lang
ISBN: 978-3-631-77980-4, ALMANYA, BERLİN, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
18
Akademik Bakış: Sağlık Haberciliği

Yayın Yeri: Literatürk
ISBN: 978-605-337-155-7, TÜRKİYE, Konya, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

15 Adet
1
YouTube Çocuk Kanallarında Anne-Baba Rollerinin Sunumu ve Buna Yönelik Ebeveyn Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Demir Ali Okan, AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: Ankara Haci Bayram Veli University Faculty of Communication
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Mahalle Kültürünün Duygu Sosyolojisi Bağlamında İrdelenmesi: Yeditepe İstanbul Dizisi Örneği

AYAZ FERİHAN, Hardan Mohammed
Yayın Yeri: Iletisim Kuram ve Arastirma Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Bir Gülmece Unsuru Olarak Doktor-Hasta-Hasta Yakını İlişkileri: Online Karikatürler Üzerinden Bir İnceleme

TAŞDELEN BİRGÜL, AYAZ HAKAN, AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Black Mirror Dizisi Özelinde Hipergerçeklik: Post-Truth Kavramı Bağlamında Bir Değerlendirme

AYAZ HAKAN, AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: Yeni Medya
Türkçe, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
PANDEMIC CONTENTS RELATED TO REFUGEES IN TURKEY: A CONTENT ANALYSIS OF THE ONLINE WEBSITES OF THE THREE MOST CIRCULATING NEWSPAPERS

AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Medyadaki Sağlık İçeriklerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Model Önerisi

AYAZ FERİHAN, YÜKSEL ERKAN
Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Bir Sağlık Arama Davranışı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: İzolasyon, Karantina ve Sosyal Mesafe Tedbirlerinde Facebook’ta Covid-19 İçerikli Sosyal Medya Paylaşımlarının Görünümü

ŞAHİN EMİNE, AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
8
Online Gazetelerdeki Covid-19 İlaçlarına ve Aşılarına Yönelik İçeriklerin Analizi

AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: ECİDER
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, Google Scholar, ACADEMIC Journal Index, Paperity (Open Science Aggregated)
9
Online Sağlık Haberciliğinin Magazinsel Boyutu

AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SIS, ASOS Index, OAJI, Arastirmax
10
İnternet Haber Sitelerinde İntihar Haberlerini Sunumu

AYAZ FERİHAN,TAŞDELEN BİRGÜL,ADIYAMAN FIRAT,YÜKSEL ERKAN
Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
11
Sağlık Turizmi İçeriklerinin Gazetelerde Sunumu

AYRANCI PINAR,AYAZ FERİHAN,Yaşar Nur Efşan,YÜKSEL ERKAN
Yayın Yeri: ECİDER
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
12
İnternet Haber Sitelerinde İntihar Haberlerinin Sunumu

AYAZ FERİHAN,TAŞDELEN BİRGÜL,ADIYAMAN FIRAT,YÜKSEL ERKAN
Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Asos Index, SOBİAD
13
SAĞLIK İLETİŞİMİ VE MEDYAYI KONU ALAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR ANALİZ

AYAZ FERİHAN, AYAZ HAKAN
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Asos INdex, SOBİAD
14
The Concept of Externalisation and Digital Media Example of Soma

TAŞDELEN BİRGÜL,AYAZ FERİHAN,AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: Journal of Media Critiques
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Advanced Science Index — IAMCR Open Access Journal Index — Google Scholar
15
Antidepresan konulu içeriklerin gazetelerde sunumu

AYAZ FERİHAN,KAHRAMAN ADIYAMAN HATİCE
Yayın Yeri: Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, Sobiad, İndex İslamicus, SOBİAD, ProQuest, Asos Index
Türkçe, Elektronik,

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad

Bildiriler

12 Adet
1
BLACK MIRROR DİZİSİ ÖZELİNDE GERÇEK ÜSTÜCÜLÜK: POSTTRUTH KAVRAMI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

AYAZ HAKAN, AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: 18.th Communication in the Millenium
TÜRKİYE, Erzurum, İngilizce, 26.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
2
Covid-19 İlaçlarına ve Aşılarına Yönelik Online İçeriklerin Analizi

AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: 17th Communication in the Millenium
TÜRKİYE, Eskişehir, İngilizce, 05.11.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
ÇOCUKLARIN BESLENMESİNE İLİŞKİN ONLINE GAZETELERDEKİ HABERLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

AYAZ FERİHAN,YAVAŞÇALI ALPER HAKAN
Yayın Yeri: V. Sağlık İletişimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 07.11.2019

Ulusal  Özet bildiri
4
ANTİDEPRESAN KONULU İÇERİKLERİN GAZETELERDE SUNUMU

AYAZ FERİHAN,KAHRAMAN ADIYAMAN HATİCE
Yayın Yeri: 16.’th Communication in the Millenium
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 25.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
SAĞLIK İLETİŞİMİ VE MEDYAYI KONU ALAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİRANALİZ

AYAZ FERİHAN,AYAZ HAKAN
Yayın Yeri: 3. Sağlık İletişimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 02.11.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
6
BABY  ALAN’S  DEATH:  SETTING  THE  AGENDA  OR     MANAGING  THE  PERCEPTION?  

YÜKSEL ERKAN,AYAZ FERİHAN,ADIYAMAN FIRAT
Yayın Yeri: 15’th Communication in the Milenium
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Irvine, İngilizce, 16.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
PRESENTATION OF SUICIDE STORIES IN ONLINE NEWS PORTALS

AYAZ FERİHAN,TAŞDELEN BİRGÜL,ADIYAMAN FIRAT,YÜKSEL ERKAN
Yayın Yeri: 14’th Communication in the Millenium
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Sağlık Yayınlarının İçeriklerini Etkileyen Ticari Faktörler

AYAZ FERİHAN,YÜKSEL ERKAN
Yayın Yeri: 1. Sağlık İletişimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 05.11.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
9
Sağlık Turizmi İçeriklerinin Gazetelerdeki Sunumu

AYRANCI PINAR,AYAZ FERİHAN,Yaşar Nur Efşan,YÜKSEL ERKAN
Yayın Yeri: 1. Sağlık İletişimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 05.11.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
10
DOES WATCHING HEALTH PROGRAMS ON TELEVISION IMPROVE THE LEVEL OF HEALTH LITERACY?

AYAZ FERİHAN,TAŞDELEN BİRGÜL,YÜKSEL ERKAN
Yayın Yeri: 13’th Communication in the Millenium
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Pennsylvania, İngilizce, 12.05.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Dışsallaştırma kavramı ve dijital medya: Soma örneği

TAŞDELEN BİRGÜL, AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: Digital Communication Impact
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 16.10.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
İnternetteki Sağlık Haberciliğinin Magazinsel Boyutu

AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: Yeni Medya Çalışmaları 1
TÜRKİYE, Türkçe, 07.06.2013

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
Sağlık Konulu Yayın İçeriklerini Etkileyen Ticari Faktörler


04.02.2015 - 19.04.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Türkiye de Sağlık Konulu Yayıncılık İlkelerinin Belirlenmesi Kaynak İleti ve Hedef Kitle Bağlamında Sağlık Konulu Yayınların Analizi


TÜBİTAK PROJESİ,   Bursiyer 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Haber Ekspres Gazetesi

Editör
Editörlük,

2009 - 2013
2
İstikbal Gazetesi

Muhabir
Muhabir,

2007 - 2008

Editörlükler

3 Adet
1
Dijital Kültür: Bir Değişim Öyküsü

Yazar Adı: AYAZ FERİHAN, TURAN EROĞLU DİLEK, AYAZ HAKAN , Yayın Yeri: Eğitim
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Basılı

2
Bir Yaşam Alanı Olarak Dijital Medya (Kuramlar, Tartışmalar, Uygulamalar)

Yazar Adı: AYAZ FERİHAN, TAŞDELEN BİRGÜL , Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

3
Ticarileşme, Politika ve Etik Üçgeninde Sağlık Konulu Yayıncılık Tartışmaları

Yazar Adı: AYAZ FERİHAN , Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Medya ve Kültür Türkçe 3
2 2021-2022 İletişimin Kültürel İşlevleri Türkçe 3
3 2021-2022 İletişimin Kültürel İşlevleri (İkinci öğretim) Türkçe 3
4 2021-2022 Yeni Medya ve Habercilik Türkçe 3
5 2021-2022 Yeni Medya ve Habercilik (II. Öğretim) Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 İletişime Giriş Türkçe 3
2 2020-2021 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 1 Türkçe 3
3 2020-2021 Masa Üstü Yayıncılık 1 Türkçe 3
4 2020-2021 Dijital Vatandaşlık ve Toplum Türkçe 2
5 2020-2021 Yeni Medya Araştırmaları Türkçe 3
6 2020-2021 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2 Türkçe 3
7 2020-2021 Yeni Medya Uygulamaları Türkçe 5
8 2020-2021 Masa Üstü Yayıncılık 2 Türkçe 3
9 2020-2021 Sağlık İletişimi Türkçe 3
10 2020-2021 İletişim Teknolojileri Küreselleşme ve Kültür Türkçe 3
11 2021-2022 Medya Atölyesi Türkçe 10
12 2021-2022 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 1 Türkçe 3
13 2021-2022 Yeni Medya Çalışmaları Türkçe 3
14 2021-2022 İletişime Giriş Türkçe 3
15 2019-2020 İletişim Teknolojileri Küreselleşme ve Kültür Türkçe 3
16 2019-2020 Yeni Medya Uygulamaları Türkçe 5
17 2019-2020 Toplumsal Duyarlılık Projesi II Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı YouTube çocuk kanallarında anne-baba rollerinin sunumu ve buna yönelik ebeveyn görüşlerinin değerlendirilmesi ALİ OKAN DEMİR TezMerkezi 2023