Doç.Dr. MEHMET FATİH BUĞAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. MALİYE

   mfbugan@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Finans  İslami Finans  Davranışsal Finans   Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
İslami Finans Perspektifinden Borsa

Yayın Yeri: İktisat Yayınları
ISBN: 9786057376527, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İslami Sermaye Piyasaları: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları
ISBN: 9786057858688, 2021

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
3
Issues in the International Financial Crisis: From an Islamic Perspective

Yayın Yeri: İktisat Yayınları
ISBN: 978-625-7015-17-2, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
4
Teorik ve Ampirik Perspektifte Seçilmiş Finans Konuları

Yayın Yeri: Nobel Bilimsel Eserler
ISBN: 978-605-7662-71-2, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Ekonomi ve Finans Alanında Ampirik Çalışmalar

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-975-8396-75-7, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
İslami Hisse Senedi Piyasası

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-605-2149-38-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Para, Bankacılık ve Finansal Sistem

Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın
ISBN: 978-605-327-747-7, 2018

Uluslararası  Ders Kitabı  İngilizce
8
Uluslararası Ticaret ve Finansman

Yayın Yeri: GAZİ KİTABEVİ
ISBN: 9786053443865, TÜRKİYE, ANKARA, 2016

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
9
İslam Ekonomisi ve Finansı

Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları
ISBN: 6055100896, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2016

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe

Makaleler

25 Adet
1
The connectedness and risk spillovers between bitcoin spot and futures markets: evidence from intraday data

ÇEVİK EMRAH İSMAİL, GÜNAY SAMET, BUĞAN MEHMET FATİH, Dibooglu Sel
Yayın Yeri: Annals of Operations Research
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
2
The Influence of Heuristics and Biases on Investors’ Decisions: A Brief Literature Review

Öztosun Emre, YAŞAR UĞURLU ÖZLEM, BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Journal of Financial Economics and Banking
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI
3
Emerging Market Portfolios and Islamic Financial Markets: Diversification Benefits and Safe Havens

BUĞAN MEHMET FATİH, ÇEVİK EMRAH İSMAİL, Dibooglu Sel
Yayın Yeri: Borsa Istanbul Review
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
4
Testing Adaptive Market Hypothesis in Global Islamic Stock Markets: Evidence from Markov-Switching ADF Test

BUĞAN MEHMET FATİH, ÇEVİK EMRAH İSMAİL, KIRCI ÇEVİK NÜKET, YILDIRIM DURMUŞ ÇAĞRI
Yayın Yeri: Bilimname
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
5
Girişimcilerin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İşletme Performansları Üzerindeki Etkisi

Sünbül Volkan, BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Covid-19, Investor Sentiment and Contagion across Stock Markets

BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
İslam Ekonomisi ve Finansı Alanyazının Bibliyometrik Analizi

BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Bitcoin ve Altcoin Kripto Para Piyasalarında Finansal Balonlar

BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Finansal Piyasaların Entegrasyonu: ABD, AB, Asya Piyasaları ve Borsa İstanbul Örneği

KILIÇ YUNUS,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Sosyal Metinler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Proquest
10
Katılım 30 Endeksi İçin Zayıf Formda Etkin Piyasa Hipotezinin ARFIMA-FIEGARCH Model ile Analizi

BUĞAN MEHMET FATİH,ÇEVİK EMRAH İSMAİL,KIRCI ÇEVİK NÜKET
Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Regime-dependent relation between Islamic and conventional financial markets

ÇEVİK EMRAH İSMAİL,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Borsa Istanbul Review
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
12
Kar Payı Oranları ile Mevduat Faiz Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi

ATA HACI ALİ, BUĞAN MEHMET FATİH, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Factors Affecting the Efficiency of Islamic and Conventional Banks in Turkey

ATA HACİ ALİ,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Journal of Islamic Economics, Banking and Finance
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
14
Are Islamic Equity Markets Safe Havens Testing the Contagion Effect using DCC GARCH

KILIÇ YUNUS,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
15
The Efficient Market Hypothesis Evidence from Turkey

KILIÇ YUNUS,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
16
The Relationship between National Football Teams Performance and Stock Markets

TORAMAN CENGİZ,SEYHAN MEHMET,BUĞAN MEHMET FATİH,KILIÇ YUNUS
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
17
Volatility Spillover Effect from Conventional Stock Markets to Islamic Stock Markets

TORAMAN CENGİZ,İĞDE MEDET,BUĞAN MEHMET FATİH,KILIÇ YUNUS
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
18
Algılanan Hizmet Kalitesinin Katılım ve Mevduat Bankalarında Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi

TAN AHMET,İĞDE MEDET,ÇELİK TARIK ZİYAD,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Journal of Academic Value Studies
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Copernicus
19
Credit Card Literacy Levels And Credit Card Usage Behaviors Of College Students

TORAMAN CENGİZ,KILIÇ YUNUS,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Etkinliğinin Firma Değerine Etkisi Nasıldır

ATA HACİ ALİ,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler Türkiye Örneği

REİS ŞÜKRİYE GÜL,KILIÇ YUNUS,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: The Journal of Accounting and Finance
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
Asimetrik Bilgi ve Sinyal Teorisi Temettü ve Kazanç İlişkisinde Panel Nedensellik Yaklaşımı

KILIÇ YUNUS,BUĞAN MEHMET FATİH,Özbezek B Dilek
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
Comparison of the Performances Islamic and Conventional Market Indices and their Causal Relationship

ATA HACİ ALİ,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Journal of Business Management and Economic Research
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
24
İslami Bankacılık Faaliyetlerine Yönelik Müşteri Algısı Üzerine Bir Araştırma

TORAMAN CENGİZ,ATA HACİ ALİ,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
25
Mevduat ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Performans Analizi

TORAMAN CENGİZ,ATA HACİ ALİ,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

33 Adet
1
Küresel Finansal Piyasalar Arasında Bulaşma Etkisinin İncelenmesi: Sistemik Olarak Önemli Hisse Senedi Piyasaları

ÇEVİK EMRAH İSMAİL, ÇALIŞKAN TERZİOĞLU HANDE, KILIÇ YUNUS, BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: 25. Finans Sempozyumu
TÜRKİYE, Burdur, Türkçe, 19.10.2022

Ulusal  Tam metin bildiri
2
Time-Frequency Connectedness between Geopolitical Risk and Green Market

KILIÇ YUNUS, TUNA FATİH, ÇEVİK EMRAH İSMAİL, BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: EURASIAN CONFERENCE ON ECONOMICS, FINANCE AND ENTREPRENEURSHIP
SIRBİSTAN, Belgrade, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
SRI Criteria in Investing: Linkages between Conventional and Islamic Stock Indices

KILIÇ YUNUS, ÇEVİK EMRAH İSMAİL, BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: EURASIAN CONFERENCE ON ECONOMICS, FINANCE AND ENTREPRENEURSHIP
SIRBİSTAN, Belgrade, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
4
Do ESG and Individual ESG Components Affect Firms’ Financial Policy?

BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: EURASIAN CONFERENCE ON ECONOMICS, FINANCE AND ENTREPRENEURSHIP
SIRBİSTAN, Belgrade, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
5
İktisat Politikalarının Tüketici Güveni Üzerindeki Etkileri

Gökmen Tuba, BUĞAN MEHMET FATİH, ÇOLAKOĞLU EMRE
Yayın Yeri: 6. ULUSLARARASI "BAŞKENT" FEN, SOSYAL VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
TÜRKİYE, İngilizce, 27.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Risk İştahı Endeksi ile Finansal Yatırım Araçları Arasındaki İlişki

Söylemez Zeynep, BUĞAN MEHMET FATİH, GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: 2nd International Azerbaijan Congress on Life, Social, Health, and Art Sciences
AZERBAYCAN, İngilizce, 13.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
The Causal Relationship between Bitcoin, Islamic Stocks, and Oil Prices: Evidence from the Quantiles-Based Granger Causality Test

Aljasem Salahaddin, BUĞAN MEHMET FATİH, GEMİCİ ERAY
Yayın Yeri: 2nd International Azerbaijan Congress on Life, Social, Health, and Art Sciences
AZERBAYCAN, İngilizce, 13.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Getirilerine Etki Eden İçsel ve Dışsal Faktörler

TORAMAN CENGİZ, BUĞAN MEHMET FATİH, ŞİT AHMET
Yayın Yeri: 3. İslami Finans ve Muhasebe
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 26.05.2022

Ulusal  Özet bildiri
9
Katılım Bankacılığı Ürünlerinin Makroekonomik Belirleyicileri

BUĞAN MEHMET FATİH, KILIÇ YUNUS
Yayın Yeri: 3. İslami Finans ve Muhasebe
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 26.05.2022

Ulusal  Özet bildiri
10
Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Çalışma

BOZGEYİK YUSUF,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Congress of Energy, Economy and Security
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 08.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
11
Enerji Piyasasında Adaptif Piyasa Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi

ÇEVİK EMRAH İSMAİL,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Congress of Energy, Economy and Security
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 08.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
12
Borsa İstanbul ile Risk Primi Arasındaki Nedensellik İlişkisi

ÇEVİK EMRAH İSMAİL,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy
TÜRKİYE, Türkçe, 02.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
İmalat İşletmelerinde Stok ve Finansal Performans Arasındaki İlişki

BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy 2019
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 02.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
14
Katılım 30 Endeksinin Volatilitesinde Uzun Hafızanın Test Edilmesi

BUĞAN MEHMET FATİH,ÇEVİK EMRAH İSMAİL
Yayın Yeri: International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (ISEFE17)
TÜRKİYE, Türkçe, 27.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Yaz Saati Anomalisinin Borsa İstanbul ve Sektör Endekslerinde Sınanması

REİS ŞÜKRİYE GÜL,BUĞAN MEHMET FATİH,Çolakoğlu Emre,Öztosun Emre
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy
Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
16
Finansal Piyasaların Entegrasyonu: ABD, AB, Asya Piyasaları ve Borsa İstanbul Örneği

KILIÇ YUNUS,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy
Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
17
Mevduat Faiz Oranları ile Kar Payı Arasındaki Dinamik İlişkinin MV-DCC-EGARCH Yöntemiyle İncelenmesi

ÖZSAĞIR ARİF,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy ICOMEP’17
TÜRKİYE, Türkçe, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
18
Islamic Banking Experiences in Iran

BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy ICOMEP’17
TÜRKİYE, İngilizce, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
İslam Ekonomisi Ve Finansı Yazınının Sosyal Ağ Analizi: Web of Science Üzerine Bir İnceleme

Çevik Emrah İsmail, Buğan Mehmet Fatih, Çiğdem Şemsettin
Yayın Yeri: International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (ISEFE17)
TÜRKİYE, İngilizce, 29.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
İslami Hisse Senedi Piyasası İçin Etkin Piyasa Hipotezinin Markov-Switching Birim Kök Testi ile Analizi

ÇEVİK EMRAH İSMAİL,YILDIRIM DURMUŞ ÇAĞRI,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (ISEFE17)
TÜRKİYE, Türkçe, 29.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
Hisse Senedi Endekslerinin Şer’i Uygunluk Kriterleri: Literatür İncelemesi

ÖZSAĞIR ARİF,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (ISEFE17)
TÜRKİYE, Türkçe, 29.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
22
İslami Hisse Senedi Piyasası ile Almanya Fransa ve İngiltere Hisse Senedi Piyasaları Arasında Asimetrik Nedensellik İlişkisi

ÇEVİK EMRAH İSMAİL,ERDOĞAN SEYFETTİN,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (ISEFE17)
İngilizce, 28.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
23
Türkiye’nin En Fazla İhracat Yaptığı 5 Ülke ile Olan Finansal Entegrasyonu

taşdemir ahmet,ALSU ERKAN,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
TÜRKİYE, BURSA, Türkçe, 20.04.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
24
İslami Finansal Piyasalar ile Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasında Getiri ve Volatilite Yayılma Etkisi

BUĞAN MEHMET FATİH,ÇEVİK EMRAH İSMAİL
Yayın Yeri: International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP 2016)
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 26.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
Analyzing the Relation between Islamic and Conventional Financial Markets with MS VAR Model

ÇEVİK EMRAH İSMAİL,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP 2016)
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 26.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
Ülkelerarası İlişkilerin Konaklama İşletmelerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi: Rusya Örneği

TORAMAN CENGİZ,Sürme Metin,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP 2016)
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 26.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
27
Türkiye İslami ve Konvansiyonel Piyasalarında Dini Günler Anomalisinin EGARCH Yöntemi ile İncelenmesi

TORAMAN CENGİZ,AKCAN AHMET,Taşdemir Ahmet,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP 2016)
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 26.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
28
Kar Payı Oranları ile Mevduat Faiz Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi

ATA HACİ ALİ,BUĞAN MEHMET FATİH,ÇİĞDEM ŞEMSETTİN
Yayın Yeri: International Congress on Islamic Economics and Finance
TÜRKİYE, Sakarya, Türkçe, 21.10.2015

Uluslararası  Özet bildiri
29
Türkiye’de Mevduat ve Katılım Bankaları Etkinliğine Etki Eden Faktörler

ATA HACİ ALİ,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: II. International Islamic Economics and Finance Conference
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 11.09.2015

Uluslararası  Özet bildiri
30
Mevduat ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Performans Analizi

TORAMAN CENGİZ,ATA HACİ ALİ,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: II. International Islamic Economics and Finance Conference
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 11.09.2015

Uluslararası  Özet bildiri
31
Performance Analysis of Manufacturing Sub sectors A Review in the Context of Crisis

EKŞİ İBRAHİM HALİL,BUĞAN MEHMET FATİH,KARACA SÜLEYMAN SERDAR
Yayın Yeri: The Second EconWorld International Conference (EconWorld 2015)
İTALYA, Torino, İngilizce, 18.08.2015

Uluslararası  Özet bildiri
32
The Relationship between Inventory and Financial Performance Turkey Case

ATA HACİ ALİ,BUĞAN MEHMET FATİH,KILIÇ YUNUS
Yayın Yeri: International Conference on Economic and Social Studies
BOSNA HERSEK, Sarajevo, İngilizce, 10.05.2013

Uluslararası  Özet bildiri
33
The Relationship between Short Selling and Stock Market Liquidity Evidence from Istanbul Stock Exchange

ATA HACİ ALİ,REİS ŞÜKRİYE GÜL,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS` 13)
BOSNA HERSEK, Sarajevo, İngilizce, 10.05.2013

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

4 Adet
1
Makine Halısı Kümelenme Projesi


30.09.2019 - 01.01.2020
Diğer (Ulusal),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Şer’i Standartların Uluslararası Hisse Senedi Piyasalarında Portföy Risk ve Getirisi Açısından İncelenmesi ve Bir Model Önerisi


23.02.2018 - 01.04.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
KATILIM BANKACILIĞINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VE TÜRKİYE İÇİN POLİTİKA ÖNERİLERİ

Projenin amacı, katılım bankacılığı konusunda öne çıkan ülkelerin deneyimlerini araştırarak politika önerisi niteliğinde dersler çıkarmak ve sistemin gerek Türkiye özelinde ve gerekse küresel ölçekte güçlendirilmesine yönelik öneriler ortaya koymakta
01.09.2017 - 05.12.2017
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Turizm Sektöründe Kayıtlı İstihdamı Teşviki Projesi

Bu projede genel olarak Adıyaman turizm sektörünün gelişmesi, Adıyaman turizm sektöründe kayıtlı istihdamın arttırılmasının teşvik edilmesi, Adıyaman turizm sektörünün sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
01.07.2016 - 30.06.2017
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Editörlükler

29 Adet
1
Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar: Ekonomi & Politika

Yazar Adı: TUNA FATİH, BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Özgür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Elektronik

2
Ekonomi̇deki̇ Yeni̇ Dönüşümler Işığında Türki̇ye’ni̇n Ekonomi̇ Poli̇ti̇ği̇

Yazar Adı: ATA AHMET YILMAZ, BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Özgür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Elektronik

3
Kripto Para ve Uluslararası Piyasalar

Yazar Adı: ÇALIŞKAN TERZİOĞLU HANDE, BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Orion Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

4
FİNANSAL PİYASALARIN EVRİMİ: Davranışsal Finans, İslami Finans, FinTech

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Orion Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

5
Financial and Economic Issues in Emerging Markets

Yazar Adı: KANDEMİR TUĞRUL, BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Özgür Yayınları
Kitap, İngilizce, 2022,   Uluslararası  Elektronik

6
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi, Türkçe, 2022,   Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

7
Journal of Financial Economics and Banking (JOFEB)

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: JOFEB
Dergi, İngilizce, 2022,   Uluslararası  DRJI  Elektronik

8
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Ulusal  Google Scholar  Elektronik

9
İslam İktisadı ve Finansı: Teorik ve Ampirik Çalışmalar

Yazar Adı: CANBAZ MUHAMMET FATİH, KUTVAL YUNUS, BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Orion Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

10
İslam İktisadı ve Finansı: İlke ve Uygulamalar

Yazar Adı: CANBAZ MUHAMMET FATİH, KUTVAL YUNUS, BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Orion Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

11
Journal of Financial Economics and Banking

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: JOFEB
Dergi, İngilizce, 2022,   Uluslararası  DRJI  Elektronik

12
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi, Türkçe, 2022,   Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

13
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi, Türkçe, 2022,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı

14
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi, Türkçe, 2022,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı

15
Journal of Financial Economics and Banking (JOFEB)

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: JOFEB
Dergi, İngilizce, 2021,   Uluslararası  Elektronik

16
Journal of Financial Economics and Banking (JOFEB)

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: JOFEB
Dergi, İngilizce, 2021,   Uluslararası  Basılı

17
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı

18
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı

19
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

20
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

21
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Ulusal  Elektronik

22
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, 2019,   Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

23
Journal of Financial Economics and Banking

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: JOFEB
Dergi, İngilizce, 2020,   Uluslararası  Elektronik

24
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, 2020,   Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

25
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, 2020,   Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

26
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2020,   Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

27
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Ulusal  Google Scholar  Elektronik

28
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, 2020,   Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

29
Davranışsal Finans: Homo Economicus, Psikoloji, İrrasyonalite

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 3
2 2019-2020 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
3 2019-2020 FAİZSİZ BANKACILIK İŞLEMLERİ Türkçe 3
4 2019-2020 KATILIM BANKACILIĞI MUHASEBESİ Türkçe 3
5 2019-2020 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK Türkçe 3
6 2020-2021 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
2 2019-2020 KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK Türkçe 3
3 2019-2020 ULUSLARARASI BANKACILIK Türkçe 3
4 2020-2021 ARAŞTIRMA METODLARI Türkçe 3
5 2020-2021 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı The moderating role of cryptocurrency investment on the effect of shortcuts and biases in the investor's decision EMRE ÖZTOSUN TezMerkezi 2022
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı The causal relationship between Bitcoin, Islamic Stocks, and oil prices: Evidence from the quantiles-based Granger Causality Test SALAH ALDDIN ALJASEM TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı İktisat politikalarının tüketici güveni üzerindeki etkileri TUBA GÖKMEN TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Risk iştahı endeksi ile finansal yatırım araçları arasındaki ilişki ZEYNEP SÖYLEMEZ TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı A study on economics and fiscal literacy of university students AHMET OZAN YILDIRIM TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Banka karlılığını etkileyen faktörlerin analizi EMİNE AKÇADAĞ TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı Girişimcilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin işletme performansları üzerindeki etkisi VOLKAN SÜNBÜL TezMerkezi 2020

Araştırmalar

4 Adet
1
Finansal Ekonometri

Eğitmen: Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Kurs

2
Zaman Serileri Analizi

Eğitmen: Doç. Dr. Veli Yılancı
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Kurs

3
Temel Ekonometri

Eğitmen: Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Kurs

4
Panel Veri Ekonometrisi

Eğitmen: Doç. Dr. Veli Yılancı
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Kurs