Dr.Öğr.Üyesi CENGİZHAN KARACA

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO MUHASEBE VE VERGİ

   ckaraca@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Finans  İşletme Finansı  Finansal Risk Yönetimi  Uluslararası Finans

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler

Yayın Yeri: Platanus Publishing
ISBN: 978-625-6634-04-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler

Yayın Yeri: Platanus Publishing
ISBN: 978-625-6634-04-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Energy-Growth Nexus in an Era of Globalization

Yayın Yeri: Elsevier
ISBN: 978-0-12-824440-1, İNGİLTERE, Kidlington, Oxford, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
FİNANS ARAŞTIRMALARI Finansal Piyasalar ve Kurumsal Finans

Yayın Yeri: DER yayınları
ISBN: 978-975-353-677-6, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
CURRENT RESEARCHES IN MONEY AND CAPITAL MARKETS

Yayın Yeri: GAZİ KİTAPEVİ
ISBN: 78-625-7216-55-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
6
FİRMALARDA TİCARİ BORÇ VE ALACAK YÖNETİMİ

Yayın Yeri: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
ISBN: 978-625-7203-61-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
MALİYET MUHASEBESİ

Yayın Yeri: LİSANS YAYINCILIK
ISBN: 978-605-9498-19-7, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2018

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
8
2017 Turkish World Socio-Economic Strategies

Yayın Yeri: LAP LAMBERT Academic Publishing
ISBN: 978-620-2-07417-9, MAURİTUS, Beau Bassin, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

7 Adet
1
Dynamics of Trade Credit, Bank Credit Extension, Sustainable Economic Growth, and Imports: Evidence from the European Non-Financial Sector

KARACA CENGİZHAN
Yayın Yeri: SUSTAINABILITY
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
2
A causal and nonlinear relationship between trade credit policy and firm value: evidence from an emerging market

KARACA CENGİZHAN
Yayın Yeri: Economics and Business Review
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI, SCOPUS
3
An Evaluation of Investment Project in Gaziantep Footwear Industry: NPV and IRR Approach.

UÇTU ÖMER, KARACA CENGİZHAN, UÇTU RAMAZAN
Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
İşletmelerde Ticari Alacak ve Borç Politikasının Belirleyicileri: BIST İmalat Sanayii üzerinde Ekonometrik Bir Uygulama

KARACA CENGİZHAN,ALSU ERKAN
Yayın Yeri: Researcher: Social Science Studies
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, Google Scholar
5
Kimya Endüstrisinde Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerinde Mali Başarısızlık Tahmini Borsa İstanbul da Bir Uygulama

TORAMAN CENGİZ,KARACA CENGİZHAN
Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Türkiye'de Uygulanan Ekonomi Politikalarının Hizmetler Sektörüne Etkisi:2000-2014

BOZGEYİK YUSUF,KARACA CENGİZHAN,TORUN SİBEL
Yayın Yeri: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, DRJI, SOBIAD, Google Akademik
7
Muhasebe Meslek Mensuplarının Yönetimsel Sorunları Algılamaları Üzerine Bir Araştırma

İBRAHİMOĞLU NURETTİN,KARA EKREM,KARACA CENGİZHAN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

12 Adet
1
Kur Korumalı Mevduat Hesaplarının Mevduat Bankalarının Bankacılık Faaliyetlerine Etkisi

BUYURAN BURCU, KARACA CENGİZHAN, HACIEVLİYAGİL NURİ, TAŞCI HAYRİYE
Yayın Yeri: 26. FİNANS SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, SİVAS, Türkçe, 19.10.2023

Ulusal  Tam metin bildiri
2
Sürdürülebilir Gelişim, Borsa Kapitalizasyonu, Ekonomik Büyüme ve Banka Kredilerindeki Genişlemenin Boyutları: G7 Ülkelerinden Kanıtlar

KARACA CENGİZHAN, EKŞİ İBRAHİM HALİL, ŞİT AHMET
Yayın Yeri: 26. FİNANS SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, SİVAS, Türkçe, 19.10.2023

Ulusal  Tam metin bildiri
3
Testing the Environmental Kuznets Curve Hypothesis in E7 Countries: The Role of Trade and Financial Globalization

AKARDENİZ ERHAN, KARACA CENGİZHAN
Yayın Yeri: Eurasian Conference On Economics, Finance And Entrepreneurship(ECONEFE)
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 20.05.2023

Uluslararası  Özet bildiri
4
Financial Failure Forecast of BIST Wholesale and Retail Firms with Altman Z Score

KARACA CENGİZHAN, HACIEVLİYAGİL NURİ, EKŞİ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 11th International Multidisciplinary Conference on Economics, Business, Technology and Social Sciences
HIRVATİSTAN, Prag, İngilizce, 05.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
5
ARGE Yatırımının Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: Panel Nedensellik ve MMQR Yaklaşımı

KARACA CENGİZHAN
Yayın Yeri: 25. FİNANS SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 19.10.2022

Ulusal  Tam metin bildiri
6
Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Finansal Gelişim Üzerine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği

TATAR HAKAN, ALSU ERKAN, KARACA CENGİZHAN
Yayın Yeri: 6th International Congress of Eurasian Social Sciences
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 13.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Ticari Alacaklar İle Piyasa Değeri Arasındaki Doğrusal Olmayan İlişki: BİST İmalat Sanayinden Kanıtlar

KARACA CENGİZHAN
Yayın Yeri: 23. Finans Sempozyumu
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 09.10.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
8
Ticari Kredi Politikasının Firma Değeri Üzerine Etkisi: BİST İmalat Sanayi Örneği

ALSU ERKAN,KARACA CENGİZHAN
Yayın Yeri: 22.FİNANS SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, MERSİN, İngilizce, 11.10.2018

Ulusal  Tam metin bildiri
9
Stratejik Finansal Yatırımlarda Tobin Q Oranının önemi: BIST’te Faaliyet Gösteren Gıda Endüstrisinde Karşılaştırmalı Bir Analiz

ALSU ERKAN,ÖZTÜRKMEN REYHAN,KARACA CENGİZHAN
Yayın Yeri: AL FARABİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
İngilizce, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
ECO Ülkelerinde Toplam Sağlık Harcamaları İle GSMH Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Todo – Yomomato Yaklaşımı

ALSU ERKAN,ÖZTÜRKMEN REYHAN,KARACA CENGİZHAN
Yayın Yeri: AL FARABİ II.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
BİST İmalat Sanayindeki Firmaların Finansal Risk Ölçümleri Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama: Bathory Modeli Yaklaşımı

ALSU ERKAN,KARACA CENGİZHAN,TATAR HAKAN
Yayın Yeri: 21. FİNANS SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, BALIKESİR, Türkçe, 18.10.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
12
Relationship Between Energy Consumption And Financial Development In OECD Countries: Panel Causality Analysis

ALSU ERKAN,KARACA CENGİZHAN
Yayın Yeri: 2nd INTERNATIONAL ENERGY ENGINEERING CONFERENCE
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 12.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Test Laboratuvarı Kurulumu ve Akreditasyonu Projesi

Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Test Laboratuvarı Kurulumu ve Akreditasyonu Projesi
18.01.2018 - 18.12.2019
Kalkınma Bakanlığı,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Gaziantep Esnaf Akademisi Mesleki Eğitim Merkezi(GESMEM) Projesi Fizibilite Raporu Hazırlanması

Gaziantep Esnaf Akademisi Mesleki Eğitim Merkezi(GESMEM) Projesi Fizibilite Raporu Hazırlanması
01.10.2019 - 15.01.2020
Kalkınma Bakanlığı,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Şanlıurfa İş Hijyeni (Ortam Sağlığı) Laboratuvarı Projesi

Bu fizibilite raporunun hazırlanmasına temel teşkil eden Şanlıurfa İş Hijyeni (Ortam Sağlığı) Laboratuvarı Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Karacadağ Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı kapsamında Harran Üniversitesi tarafından 2020 yılın
01.09.2020 - 30.11.2021
Kalkınma Bakanlığı,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
ÖZEL ÖZBİLGE SMMM LTD. ŞTİ.

STAJYER SMMM
MUHASEBE BİLGİ VE BELGE GİRİŞİ,

2009 - 2010
2
İSKENDER DOĞRU SMMM BÜROSU

STAJYER SMMM
MUHASEBE BİLGİ VE BELGE GİRİŞİ,

2008 - 2009
3
GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

GSMMO Üyelik (2011 - Devam Ediyor)
GSMMO Üyelik,

2011

Editörlükler

1 Adet
1
Evolution of Financial Markets - II

Yazar Adı: KARACA CENGİZHAN, BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: ÖZGÜR YAYINLARI
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 3
2 2014-2015 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
3 2013-2014 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
4 2014-2015 GENEL MUHASEBE Türkçe 4
5 2015-2016 GENEL MUHASEBE Türkçe 4
6 2016-2017 GENEL MUHASEBE Türkçe 4
7 2017-2018 GENEL MUHASEBE Türkçe 4
8 2011-2012 GENEL MUHASEBE Türkçe 4
9 2012-2013 GENEL MUHASEBE Türkçe 4
10 2013-2014 GENEL MUHASEBE Türkçe 4
11 2010-2011 GENEL MUHASEBE Türkçe 3
12 2010-2011 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
13 2010-2011 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Türkçe 3
14 2011-2012 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ Türkçe 3
15 2014-2015 GENEL MUHASEBE Türkçe 3
16 2013-2014 GENEL MUHASEBE Türkçe 3
17 2015-2016 GENEL MUHASEBE Türkçe 3
18 2017-2018 GENEL MUHASEBE Türkçe 3
19 2019-2020 GENEL MUHASEBE Türkçe 4
20 2018-2019 GENEL MUHASEBE Türkçe 4
21 2016-2017 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 3
22 2017-2018 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 3
23 2018-2019 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 3
24 2019-2020 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 3
25 2016-2017 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkçe 3
26 2017-2018 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkçe 3
27 2018-2019 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkçe 3
28 2019-2020 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkçe 3
29 2013-2014 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
30 2015-2016 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
31 2014-2015 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
32 2018-2019 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
33 2019-2020 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
34 2016-2017 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
35 2017-2018 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
36 2018-2019 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
37 2019-2020 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
38 2016-2017 VERGİ MUHASEBESİ Türkçe 3
39 2017-2018 VERGİ MUHASEBESİ Türkçe 3
40 2018-2019 VERGİ MUHASEBESİ Türkçe 3
41 2019-2020 VERGİ MUHASEBESİ Türkçe 3
42 2017-2018 DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 3
43 2016-2017 DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 3
44 2018-2019 DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 3
45 2019-2020 DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 3
46 2017-2018 SEKTÖRDE MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 3
47 2018-2019 SEKTÖRDE MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 3
48 2019-2020 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
49 2018-2019 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
50 2015-2016 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2
51 2017-2018 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2
52 2018-2019 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2
53 2013-2014 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ Türkçe 3
54 2014-2015 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ Türkçe 3
55 2015-2016 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ Türkçe 3
56 2017-2018 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ Türkçe 3
57 2011-2012 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 3
58 2012-2013 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 3
59 2013-2014 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 3
60 2014-2015 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 3
61 2012-2013 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
62 2013-2014 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
63 2014-2015 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
64 2015-2016 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
65 2017-2018 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
66 2011-2012 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
67 2011-2012 ARAŞTIRMA RAPORLARI Türkçe 3
68 2011-2012 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
69 2011-2012 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ Türkçe 3
70 2012-2013 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ Türkçe 3
71 2012-2013 ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİ Türkçe 3
72 2012-2013 MESLEKİ İNGİLİZCE 1 Türkçe 3
73 2012-2013 ARAŞTIRMA RAPORLARI Türkçe 3
74 2012-2013 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 Türkçe 3
75 2012-2013 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
76 2020-2021 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkçe 3
77 2020-2021 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
78 2020-2021 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 3
79 2020-2021 MESLEKİ İNGİLİZCE 1 Türkçe 2
80 2021-2022 GENEL MUHASEBE Türkçe 3
81 2021-2022 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
82 2021-2022 VERGİ MUHASEBESİ Türkçe 3
83 2023-2024 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Türkçe 2
84 2022-2023 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
85 2022-2023 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI Türkçe 3
86 2022-2023 GENEL MUHASEBE Türkçe 4
87 2022-2023 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
88 2023-2024 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
89 2023-2024 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
90 2023-2024 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Uluslararası sermaye hareketlerinin finansal gelişme sürecine katkısı ve ülke borsaları üzerindeki etkisi: Gelişmekte olan ülkeler örneği HAKAN TATAR TezMerkezi 2022

Araştırmalar

6 Adet
1
I. Uygulamalı Ekonometri Eğitimi

Gaziantep Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi maliye bölümü ve İpekyolu Kalkınma Ajansının teknik desteği ile 20.07.2015 - 31.07.2015 tarihleri arasında 60 saatlik ve devam esasına ve eğitim sonu başarı değerlendirmeli bir ekonometri se
Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi, GAZİANTEP, TÜRKİYE   Ulusal  Sertifika

2
YENİ NESİL İŞE ALIM

YENİ NESİL İŞE ALIM EĞİTİMİ
ONLİNE - GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACAÇTI BİRLİKLERİ,   Ulusal  Sertifika

3
YATIRIM TEŞVİK DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK DESTEKLERİ EĞİTİMİ
ONLİNE - GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACAÇTI BİRLİKLERİ,   Ulusal  Sertifika

4
Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi

Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen öğretim elemanlarına yönelik eğitim - formasyon kapsamında ölçme ve değerlendirme semineridir.
Gaziantep Üniversitesi, GAZİANTEP, TÜRKİYE   Ulusal  Seminer

5
Eğiticinin Eğitimi

GAP danışmanlık tarafından düzenlenen TargetTTO Akademi bünyesinde düzenlenen ”eğiticinin eğitimi” dir.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP / TÜRKİYE   Ulusal  Sertifika

6
TÜBİTAK ULAKBİM + WILEY Ücretsiz Açık Erişim Makale Yayımlama Anlaşması Temel Unsurları

TÜBİTAK ULAKBİM + WILEY Ücretsiz Açık Erişim Makale Yayımlama Anlaşması Temel Unsurları
Wiley Research Training (Webinar),   Uluslararası  Sertifika

Üyelikler

1 Adet
1
Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

 Üye    2011