Öğr.Gör. SELEN UTLU KOÇDEMİR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İSLAHİYE M.Y.O. MUHASEBE VE VERGİ

   utlu@gantep.edu.tr      (0342) 862 13 00      157  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
TASARRUF-YATIRIM İLİŞKİSİ: FELDSTEIN-HORIOKA HİPOTEZİNİN TİCARİ VE FİNANSAL DIŞA AÇIKLIK DURUMUNA GENİŞLETİLMESİ

Yayın Yeri: Nobel Bilimsel Eserler
ISBN: 978-625-433-917-2, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
TÜRKİYE’DE İKTİSAT POLİTİKALARI VE EKONOMİK BÜYÜME (2000-2021)

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7216-24-1, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
İnovasyon ve İstihdam İlişkisi: NIC Ülkeleri Örneği

UTLU KOÇDEMİR SELEN, ÖZYILDIZ TUĞBA
Yayın Yeri: Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Feldstein-Horioka Hipotezinin MERCOSUR Ülkelerinde Sınanması:Panel Veri Analizi

UTLU KOÇDEMİR SELEN, GÖLPEK FİLİZ
Yayın Yeri: Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Directory of Research Journals Indexing, International Institute of Organized Re
3
Ticari Dışa Açıklığın Enflasyon ve Büyüme İlişkisi:Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Panel Veri Analizi

ÖZYILDIZ TUĞBA,UTLU KOÇDEMİR SELEN,ÇÜTCÜ İBRAHİM
Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
İstihdam ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği

ALANCIOĞLU ERDAL, UTLU KOÇDEMİR SELEN
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Banka Kredi Kanalı Ve Türkiye Uygulaması

TAŞ SEYHAN,ÖRNEK İBRAHİM,UTLU SELEN
Yayın Yeri: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SBVT

Bildiriler

6 Adet
1
Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Finansal Açıklık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Bir İnceleme

ÖZYILDIZ TUĞBA, UTLU KOÇDEMİR SELEN
Yayın Yeri: 4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 21.02.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Dış ticaret ve Lojistik Arasındaki İlişki: Yükselen Piyasa Ekonomisindeki Ülkelerde Panel Veri Analizi

KILIÇ MELTEM, UTLU SELEN
Yayın Yeri: I. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu (ECONBUSS)
TÜRKİYE, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yüksek ve Orta Gelirli Ülkelerde Bir Uygulama

UTLU SELEN,KILIÇ MELTEM
Yayın Yeri: I. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu (ECONBUSS)
TÜRKİYE, İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
Balkan Ülkelerinde Feldstein Horioka Paradoksu Bir Panel Eşbütünleşme Analizi

ÖRNEK İBRAHİM,UTLU SELEN,BAYLAN MUSTAFA
Yayın Yeri: International Conferenceon Eurasian Economies 2014
MAKEDONYA, Skopje, Türkçe, 01.07.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Türkiye’deki Lojistik Hizmeti ve İhracat Arasındaki İlişki

UTLU SELEN,KILIÇ MELTEM
Yayın Yeri: Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’2012: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevreye Duyarlı Lojistik
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 10.05.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
6
Ar-Ge Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri: OECD Ülkeleri Örneği

AĞIR HÜSEYİN,UTLU SELEN
Yayın Yeri: 9. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Uluslar arası Saraybosna Üniversitesi
BOSNA HERSEK, Saraybosna, Türkçe, 23.06.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
BONERA TUTKU Metal Ltd.Şti

Pazarlama Departmanı

2011 - 2013
2
Karde İplik

Sorumlu Müdür

2009 - 2010
3
DOKTAŞ Dokumacılar Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.

Muhasebe ve Pazarlama Departmanı

2005 - 2008

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 iktisada Giriş I Türkçe 6
2 2013-2014 Makroekonomi I Türkçe 3
3 2013-2014 Para ve Banka Türkçe 3
4 2013-2014 Ekonometri I Türkçe 3
5 2013-2014 TDP I Türkçe 1
6 2013-2014 Rekabet Teorisi Türkçe 3
7 2013-2014 İktisada Giriş II Türkçe 6
8 2013-2014 Makroekonomi II Türkçe 3
9 2013-2014 Makroekonomiye Giriş Türkçe 3
10 2013-2014 Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar ve AB Türkçe 3
11 2013-2014 TDP II Türkçe 2
12 2014-2015 Bölgesel Kalkınma Türkçe 3
13 2014-2015 EKONOMETRİ I Türkçe 3
14 2014-2015 Rekabet Teorileri Türkçe 3
15 2014-2015 Ekonometri II Türkçe 3
16 2014-2015 Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar ve AB Türkçe 3
17 2014-2015 Uluslararası Finans Türkçe 3
18 2014-2015 Para ve Finansal Kurumlar Türkçe 3
19 2014-2015 Makroekonomiye Giriş Türkçe 3
20 2014-2015 Araştırma Metodları Türkçe 3
21 2013-2014 Bitirme Projesi Türkçe 3
22 2014-2015 Bitirme Projesi Türkçe 3
23 2015-2016 Ekonomiye Giriş I Türkçe 6
24 2015-2016 Ekonometri I Türkçe 3
25 2015-2016 TDP I Türkçe 2
26 2015-2016 Ekonomiye Giriş II Türkçe 6
27 2015-2016 Ekonomik Entegrasyon ve AB Türkçe 3
28 2015-2016 Bilimsel Araştırma Teknikleri Türkçe 3
29 2015-2016 TDP II Türkçe 2
30 2015-2016 Bitirme Projesi Türkçe 3
31 2016-2017 Ekonomik Entegrasyon ve AB Türkçe 3
32 2016-2017 Ekonometri II Türkçe 3
33 2016-2017 Bitirme Projesi II Türkçe 2
34 2016-2017 TDP II Türkçe 2
35 2016-2017 Bilimsel Araştırma Teknikleri Türkçe 3
36 2017-2018 Ekonomiye Giriş II Türkçe 9
37 2017-2018 Ekonometri I Türkçe 3
38 2017-2018 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
39 2017-2018 Ekonometri II Türkçe 3
40 2017-2018 Ekonomiye Giriş I Türkçe 9
41 2017-2018 Kalkınma Ekonomisi Türkçe 3
42 2018-2019 Ekonomiye Giriş I Türkçe 3
43 2018-2019 Ekonometri I Türkçe 4
44 2018-2019 Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe 3
45 2018-2019 Bitirme Projesi I Türkçe 2
46 2020-2021 Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe 3
47 2020-2021 Ekonomiye Giriş I Türkçe 3
48 2020-2021 Ekonometri I Türkçe 4
49 2020-2021 Türkiye Ekonomisi Türkçe 4
50 2020-2021 Bitirme Projesi I Türkçe 2
51 2020-2021 Kriz Yönetimi Türkçe 2
52 2020-2021 Ekonomiye Giriş II Türkçe 3
53 2020-2021 Maliye Politikası Türkçe 3
54 2020-2021 Sürdürülebilirlik ve Çevre Türkçe 3
55 2020-2021 Bitirme Projesi II Türkçe 2
56 2021-2022 Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe 3
57 2021-2022 Ekonometri Türkçe 4
58 2021-2022 Türkiye Ekonomisi Türkçe 4
59 2021-2022 Bitirme Projesi I Türkçe 2
60 2021-2022 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
61 2021-2022 Ekonomiye Giriş II Türkçe 3
62 2021-2022 Maliye Politikası Türkçe 3
63 2021-2022 İktisat Politikası Türkçe 4
64 2021-2022 Bitirme Projesi II Türkçe 2
65 2022-2023 Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe 6
66 2022-2023 Ekonometri I Türkçe 3
67 2022-2023 Türkiye Ekonomisi Türkçe 4
68 2022-2023 Bitirme Projesi Türkçe 2
69 2023-2024 Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe 6
70 2023-2024 Ekonometri I Türkçe 4
71 2023-2024 Maliye Politikası Türkçe 3
72 2023-2024 İktisat Politikası Türkçe 4
73 2023-2024 Ekonometri II Türkçe 4
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Maliyet Muhasebesi Türkçe 8
2 2014-2015 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3
3 2014-2015 Genel Muhasebe Türkçe 4
4 2015-2016 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Türkçe 6
5 2021-2022 Mali Tablolar Analizi Türkçe 6
6 2021-2022 Dış Ticaret Muhasebesi Türkçe 2
7 2023-2024 Girişimcilik Türkçe 6