Öğr.Gör. ÖZGE ÖZDEMİR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON

   oozdemir@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

7 Adet
1
Sosyal Bilimlerde Güncel Konular ve Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Çizgi Kitapevi Yayınları
ISBN: 978-605-196-660-1, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-625-7243-51-3, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Güncel İktisat Çalışmaları II

Yayın Yeri: Akademisyen Yayınevi
ISBN: 978-625-7795-67-8, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Sürdürülebilir Kalkınma İşletme, Finans ve Ekonomi: Teorik ve Ampirik Katkılar

Yayın Yeri: İksad Publişhing House
ISBN: 978-625-7897-35-8, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Yönetim ve İşgücü Seçme Yazılar

Yayın Yeri: İksad Publişhing House
ISBN: 978-625-7914-56-7, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar -2019

Yayın Yeri: IVPE Yayınevi
ISBN: 978-9940-540-76-0, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler -2019

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-605-180-845-1, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

13 Adet
1
Kadınlarda Eğitimin Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksi Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

ÖZDEMİR ÖZGE
Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos index
2
Kamu Eğitim Harcamaları ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği Üzerine Bir Nedensellik Analizi: Türkiye Örneği

ÖZDEMİR ÖZGE
Yayın Yeri: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İndex copernicus
3
Türkiye'de Büyüme ve Enflasyonun İstihdam Üzerindeki Etkisi: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi

ÖZDEMİR ÖZGE
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
The Effect of Air Quality and Smoking Prevalence on Different Categories of Health Expenditures: An Empirical Evidence from Mena Countries

ÖZOCAKLI DEMET,ÖZDEMİR ÖZGE
Yayın Yeri: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, ISAM, ASOS, ROOTINDEXING,ESJI,CIFACTOR, ACADEMIC RESEARCH INDEX,GOOGLE
5
Dış Ticaretin Kalkınma Üzerindeki Etkisi (1980-2018): Türkiye Örneği

PALANDÖKENLİER BERK,ÖZDEMİR ÖZGE,GEDİKOĞLU EMRE
Yayın Yeri: Social Science Studies Journal
Türkçe, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  world cat, index copernicus, DRJI
6
İnsani Gelişme Endeksleri ve Ülke Karşılaştırmaları

ÖZDEMİR ÖZGE,YILDIRIM METİN
Yayın Yeri: Social Scıence Studies Journal
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  World car, DRJI, Index Copernıcus
7
Egemen İktisat Görüşünün Son Dönemdeki Eleştirisi

ÖZDEMİR ÖZGE
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science
Türkçe, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  index copernicus, SOBİAD
8
Mutluluk Kavramı ve İktisatta Mutluluk Üzerine Bir İnceleme

ÖZDEMİR ÖZGE
Yayın Yeri: Social Science Studies Journal
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ındex copernıcus, DRJI, World Cat
9
Farklı Gelir Dağılı Türleri Çerçevesinde Türkiye’nin Bölüşüm Konusundaki Mevcut Durum Analizi

ÖZDEMİR ÖZGE
Yayın Yeri: Journal of SocialHumanities Sciences Research
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI, DRJI, Index copernicus, world cat
10
Bir Sosyal Koruma Bileşeni Olan Sosyal Yardımların Yoksulluk Üzerinde Etkisi

ÖZDEMİR ÖZGE
Yayın Yeri: The Journal of International Social Research
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, INDEX ISLAMICUS,, PROGUEST
11
İnsani Gelişme Endeksleri ve Ülke Karşılaştırmaları

YILDIRIM METİN,ÖZDEMİR ÖZGE
Yayın Yeri: International Social Sciences Studies Journal
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad
12
Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Yoksulluk Olgusu

ÖZDEMİR ÖZGE,OĞUZ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, Index islamicus, ProGuest, MLA
13
Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluğun Analizi

ÖZDEMİR ÖZGE,YILDIRIM METİN
Yayın Yeri: Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi
Türkçe, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, DOAJ, Index copernicus, Proguest

Bildiriler

3 Adet
1
Göçün Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çerçevesinde Analizi

ÖZDEMİR ÖZGE
Yayın Yeri: 12th International Academic Studies Conference
TÜRKİYE, Türkçe, 19.09.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
The role of Charitable Organizations in Social Assistance

ÖZDEMİR ÖZGE
Yayın Yeri: 7th İnternational Congress of Human Studies
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 17.12.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
Global Gender Equality Index Analysis in the World and in Türkiye

ÖZDEMİR ÖZGE
Yayın Yeri: 7th İnternational Congress of Human Studies
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 17.12.2022

Uluslararası  Özet bildiri

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 Matematik Türkçe 8
2 2022-2023 İşletme Yönetimi Türkçe 3
3 2022-2023 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2
4 2022-2023 Ticari Matematik Türkçe 2
5 2022-2023 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 10
6 2022-2023 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 4
7 2021-2022 Matematik Türkçe 6
8 2021-2022 Ekonomi Türkçe 3
9 2021-2022 Müşteri İlişkileri Yönetimi Türkçe 6