Doç.Dr. IBRAHIM SALKINI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ARAPDİLİ ve BELAGATİ


İlahiyat Temel Alanı  İslam Hukuku  İslam Hukuku

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

19 Adet
1
Fi Rihabi’l-Mustafa Min Ayati’l-Kur’ani’l-Kerimi ve Ahadisi’n-Nebiyyi’l- Mucteba

Yayın Yeri: SONÇAĞ AKADEMİ
ISBN: 9786256875760, TÜRKİYE, ANKRA, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
2
Türkiye-Suriye Ortak Kültür, Ortak Tarih ve Göç

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Yayınları
ISBN: 9789757375661, TÜRKİYE, Gaziantep, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
el-Fevâid er-Ribaviyye min Manzûrin Şer‘iyyin

Yayın Yeri: İlahiyat
ISBN: 9786257404426, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
4
Âlu Salkînî fî Haleb Mietun ve Hamsûne 'Âmen Beyne'l-İlmi'ş-Şer'î ve'l-Hayati'l-'Âmme

Yayın Yeri: SEYDA YAYINLARI
ISBN: 9786052226926, TÜRKİYE, Diyarbakır, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Arapça
5
Haraitu’l-Ulûmi’l-Fıkhiyye

Yayın Yeri: SEYDA YAYINLARI
ISBN: 9786052226964, TÜRKİYE, Diyarbakır, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Arapça
6
Haraitu’l-Ulûmi’l-Fıkhiyye (4) el-Fıkhu’l-Mu’âsır

Yayın Yeri: İlahiyat
ISBN: 9786056975059, TÜRKİYE, ANKRA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
7
Suriye’deki Güvenli Bölgelerde Dini Hayat

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Basımevi
ISBN: 9786056580628, TÜRKİYE, Gaziantep, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Arapça
8
Haraitu’l-Ulûmi’l-Fıkhiyye (2) Fıkhu’l-Hayat

Yayın Yeri: İlahiyat
ISBN: 9786056975066, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
9
Haraitu’l-Ulûmi’l-Fıkhiyye (3) Fıkhu’l-İhtisâs

Yayın Yeri: İlahiyat
ISBN: 9786056975042, TÜRKİYE, ANKRA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
10
Usûlü’l-Fıkıh li’n-Nâşie

Yayın Yeri: İlahiyat
ISBN: 9786257992329, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
11
Taraif ve Nevadir el-Ulemâ’ ve’l-Muteâlimîn

Yayın Yeri: İlahiyat
ISBN: 9786056975073, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
12
Ez-Zekâ ve Tenmiyetu’l-Kudurati’l-Akliyye Fi’l-İslam

Yayın Yeri: İlahiyat
ISBN: 9786058028142, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
13
Haraitu’l-Ulûmi’l-Fıkhiyye (1) el-Mukaddimatu’l-Fıkhiyye

Yayın Yeri: İlahiyat
ISBN: 9786056975011, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
14
El-islam minel şerk ila ğerb

Yayın Yeri: SEYDA YAYINLARI
ISBN: 9786059727907, TÜRKİYE, Diyarbakır, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Arapça
15
Vesailu el-İstibad Fi’l esri el-Hadis

Yayın Yeri: SEYDA YAYINLARI
ISBN: 9786059727617, TÜRKİYE, Diyarbakır, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Arapça
16
el-Hicratü ve Ahkâmühâ‏, Dirasetun Şer’iyye li Vakı’i’l-Hicre fi’l-Asri’l-Hadîs

Yayın Yeri: Dâru’n-Nevâdiri’l-Lübnâniyye
ISBN: 9789933482879, LÜBNAN, Beyrut, 2014

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
17
Et Tefsirüt Tahlili li Kavlihi Taala ve ma Yalemü Cünude Rabbike illa Hüve

Yayın Yeri: Daru’l-Muktebes
ISBN: 9789933524326, LÜBNAN, Beyrut, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Arapça
18
Şerhu Hadisi La Tezalü Taifetün min Ümmeti

Yayın Yeri: Daru’l-Muktebes
ISBN: 9789933524333, LÜBNAN, Beyrut, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Arapça
19
Kitâlu’l-Fitne Beyne’l-Müslimîn Bahsun Mukâren

Yayın Yeri: Dâru’n-Nevâdiri’l-Lübnâniyye
ISBN: 9789933482060, SURİYE, Beyrut, 2012

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça

Makaleler

13 Adet
1
Dirâse Mukâribe li'd-Düstûri'l-Mâlîzî me'a Kavaidi'd-Düstûri'l-İslâmî

AYDOĞAN Abdulkadir, SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: Social Mentality And Researcher Thinkers Journal
Arapça, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBible (Academic Resource Index
2
Merâtibu Tâ'ati'l-Hukkâm

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ICI Journals Index Copernicus, SOBİAD Atıf Dizini, Directory of Research Journ
3
Merâtibu'l-'Uzleti ve'l-İ'tizâl fî'l-Fitne

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBible (Academic Resource Index
4
Dirâse fî İlmi'l-İctimâi's-Siyâsî'l-İslâmî li Esbâbi's-Sırâ'i Beyne'l-Hükkâmi ve'ş-Şu'ûb

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMART JOURNAL)
Arapça, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Internation Scientific Indexing (ISI), International Index Copernicus Eurasian S
5
Üsüsü İslâh'ın-Nesîci'l-İctimâî Beyne'l-Hâkim ve'ş-Şu'ûb - Dirâse min Manzûri İlmi'l-İctimâ'i's-Siyasîyi'l-İslâmî

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMART JOURNAL)
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Internation Scientific Indexing (ISI), International Index Copernicus Eurasian S
6
NASSLARDA GELECEĞE BAĞLANAN FIKHİ HÜKÜMLER

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi
Arapça, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, İSAM
7
Bir Terimde Birkaç Anlamın Çakışması “Bağy Örneği”

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
Arapça, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
8
Suriyeli Mülteciler gerçeği konusunda Türkiye ve Avrupa arasındaki çatışma

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: Route Educational Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD,Scilit,Turkish Education Index, Open Academic Journal Index, Directory Of
9
Bazı Güncel Fetvalarda Yabancılaşmanın Etkisi‏

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi Dergisi
Arapça, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  BASE, SIS, İSAM, arastirmax, SOBIAD, idealonline
10
Toplumda Fikrî ve Aklî Kudretlerin Gelişiminde Fıkıh Usûlü Eğitiminin Rolü

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Arapça, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
11
Hukmu’l-Kizbi li İkâmeti’s-Siyâsâti ve Nez’i’l-Husûmâti

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: Mecelletu Bu’ûsi Câmi’ati Halep
Arapça, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
12
Cihâdu’d-Def’i fi’l-Fıkhı’l-İslâmî

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: Mecelletu Bu’ûsi Câmi’ati Halep
Arapça, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
13
Şerhu Hadisi La Tezalü Taifetün min Ümmeti

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: Elahmediye dergisi
Arapça, Basılı, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

8 Adet
1
İslam, Gönüllü Geri Dönüş ve Türkiye'deki Suriyeliler

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: Hicretin Yıl Dönümünde II. Uluslararası Zorunlu Göç Konferansı: Geri Göndermeme İlkesi ve Gönüllü Geri Dönüş
TÜRKİYE, Istanbul, Türkçe, 26.10.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
İslam Hukukunda Sıgınmacıların Temel Hak ve Özgürlükleri

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: HICRETIN YIL DÖNÜMÜNDE HUKUKI VE SOSYOLOJIK YÖNLERIYLE ZORUNLU GÖÇ
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 30.07.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Hukmu Niyâbeti’ş-Şahsiyyeti’l-İtibariyyeti ’an Şahsi’l-Hâkim

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 2020
TÜRKİYE, Antalya, Arapça, 05.06.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
el-Kifâyâtu’l-İlmiyye ve’ş-Şahsiyye li Müderrisi’l-Arabiyyeti fî Türkiye

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: Türkiye’de Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi Mevcut Durum ve Geliştirme Yöntemleri
TÜRKİYE, İstanbul, Arapça, 16.12.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
5
Suriyeli Mülteciler gerçeği konusunda Türkiye ve Avrupa arasındaki çatışma

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu
TÜRKİYE, Adıyaman, Arapça, 13.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
es-Sultatu’d-Diniyyetu ve Devruha fî’l-Hirâki’l-Halebi

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: Suriye Devrimi ve Değişim Beklentileri
KATAR, eldavha, Arapça, 21.06.2012

Uluslararası  Özet bildiri
7
Toplumda Fikrî ve Aklî Kudretlerin Gelişiminde Fıkıh Usûlü Eğitiminin Rolü

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: Dini Eğitimin Kalkınma Üzerindeki Etkisi
SURİYE, Halep, Arapça, 13.12.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
8
İnternet ağında vakfedilmiş dijital kütüphaneler ve Halep’teki vakıf kütüphanelerinde bundan yararlanma imkanları

SALKINI IBRAHIM
Yayın Yeri: Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu Bildirileri
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.04.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Halep Vakıflar Dairesi

İmam ve vaiz

2007 - 2012
2
Dubai'de Evkaf ve İslami İşler Departmanı

İmam ve vaiz

1998 - 2006

Editörlükler

13 Adet
1
Namaz Kılan Kimsenin Fatiha Suresinin Tefsirinden İhtiyaç Duyduğu Özet Faydalı Bilgiler (el-Hulâsatu'n-nâfiatu fima yahtacuhu'l-musalli min tefsîri sûrati'l-Fatiha)

Yazar Adı: DEMİR MEHMET, SALKINI IBRAHIM , Yayın Yeri: Sonçağ Akademi Yayıncılık
Kitap, Arapça, 2023,   Uluslararası  Basılı

2
Menâsikü'l-Hacci ve'l-Umreti ve Ziyâretü'n-Nebiyyi (s.a.v.)

Yazar Adı: SALKINI IBRAHIM, ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2023,   Uluslararası  Basılı

3
Eseru’l-Mezâhibiyye el-Fıkhiyye fî Tefsîri Âyâti’l-Ahkâm (Sûretu’n-Nûr Nemûzecen)

Yazar Adı: SALKINI IBRAHIM , Yayın Yeri: ilahiyat yayin
Kitap, Arapça, 2023,   Uluslararası  Elektronik

4
Suriyedeki Güvenli Bölgelerde Dini Hayat

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT, SOĞUKOĞLU FEHMİ, İLGİ İBRAHİM HALİL, SALKINI IBRAHIM, Tavus Ammar , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Basımevi
Kitap, Türkçe, 2020,   Ulusal  Endekste taranmıyor  Basılı

5
et-Tıflu fî'l-Kur'ân'il-Kerîm

Yazar Adı: SALKINI IBRAHIM , Yayın Yeri: Al-Ghouthani Kuran Araştırmaları Evi
Kitap, Arapça, 2022,   Ulusal  Basılı

6
Ve Nahnu Lehu Müslimûn

Yazar Adı: SALKINI IBRAHIM , Yayın Yeri: SEYDA YAYINLARI
Kitap, Arapça, 2021,   Ulusal  Basılı

7
Tefsiru Cüz'i Amme El-Musavvar lilyefiin

Yazar Adı: SALKINI IBRAHIM , Yayın Yeri: Mektebetü El-Rumuz El-Arabiyye
Kitap, Arapça, 2021,   Ulusal  Basılı

8
El-Fıkhi'l-Hanefi El-Musavvar lilyefiin

Yazar Adı: SALKINI IBRAHIM , Yayın Yeri: Mektebetü El-Rumuz El-Arabiyye
Kitap, Arapça, 2021,   Ulusal  Basılı

9
El-Cuhudü'l-Belagiyye fi Tefsir El-İmam El-Mâverdi En-Nüket ve'l-Uyun

Yazar Adı: SALKINI IBRAHIM , Yayın Yeri: Şurufat Li'n-Naşri ve'd-Dirasat
Kitap, Arapça, 2021,   Ulusal  Basılı

10
El-Fakih’ul-Müfessiru’l-Kaid Esed b. Furat

Yazar Adı: SALKINI IBRAHIM , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2019,   Uluslararası  Basılı

11
el-Hulasatu’l-Fıkhiyye fî’l-Ahvali’ş-Şahsiyye

Yazar Adı: SALKINI IBRAHIM , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2019,   Uluslararası  Basılı

12
İhtilâfu’l-Kırâati’l-Kur’âniyyeti ve Eseruhâ fî’l-İhtilafi’l-Fıkhî“el-Haccu ve’l-‘Umretu Ünmuzecen”

Yazar Adı: SALKINI IBRAHIM , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

13
El-Hiyel ve Mevkifu’l-İmam İbn Kayyim el-Cevziyye Minhâ fî Kitabihi İ‘lâmu’l-Muvakki‘în ‘an Rabbi’l-‘Alemîn

Yazar Adı: SALKINI IBRAHIM , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 İslam Ceza Hukuku Arapça 3
2 2017-2018 İslam Hukukunda Yorumlama Arapça 3
3 2016-2017 Erken Dönem Kelam Metinleri Arapça 3
4 2015-2016 Erken Dönem Kelam Metinleri Arapça 3
5 2015-2016 Arapça edebiyat metinler Arapça 3
6 2015-2016 İslam Hukuku Metodolojisi Arapça 3
7 2015-2016 İslam Hukukunda Külli Kaideler Arapça 3
8 2019-2020 İslam Ceza Hukuku Arapça 3
9 2021-2022 Mukayeseli İslam Borçlar Hukuku Türkçe 3
10 2020-2021 İslam Aile Hukuku Türkçe 3
11 2020-2021 Mukayeseli İslam Borçlar Hukuku Türkçe 3
12 2022-2023 Mukayeseli İslam Borçlar Hukuku Arapça 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 İslam Hukuku I Arapça 3
2 2018-2019 İslam Hukuku I Arapça 3
3 2018-2019 İslam Hukuku II Arapça 3
4 2018-2019 İslam Hukuku I Arapça 3
5 2015-2016 Arapça edebiyat metinler Arapça 3
6 2012-2013 Arapça edebi metinler Arapça 3
7 2013-2014 Arapça edebi metinler Arapça 3
8 2013-2014 İslam hukuku III Arapça 3
9 2015-2016 Karşılaştırmalı İslam İbadetler Hukuku I Arapça 3
10 2019-2020 Günümüz Fıkıh Problemleri Arapça 3
11 2021-2022 İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleri Türkçe 3
12 2020-2021 Günümüz Fıkıh Problemleri Türkçe 3
13 2020-2021 İslam Hukuku Türkçe 3
14 2022-2023 İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleri Arapça 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 İslam Hukukuna Giriş Arapça 2
2 2019-2020 Mantık Arapça 2
3 2018-2019 Mantık Arapça 2
4 2017-2018 Mantık Arapça 2
5 2018-2019 İslam Hukuku II Arapça 2
6 2018-2019 İslam Hukuku I Arapça 4
7 2017-2018 İslam Hukuku I Arapça 4
8 2017-2018 İslam Hukuk Usulü Arapça 4
9 2017-2018 İslam Hukuk Usulü Arapça 4
10 2015-2016 Mantık Arapça 2
11 2019-2020 İslam Hukuk Usulü Arapça 4
12 2021-2022 İslam Hukuku I Arapça 4
13 2021-2022 Mukayeseli İslam Hukuku Arapça 2
14 2021-2022 Mantık Arapça 4
15 2021-2022 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 1
16 2020-2021 İslam Hukuk Usulü Arapça 4
17 2020-2021 İslam Hukuku II Arapça 2
18 2020-2021 Mantık Arapça 2
19 2020-2021 Günümüz Fıkıh Problemleri Arapça 2
20 2022-2023 İslam Hukuku I Arapça 4
21 2022-2023 Mecelle ve Küllî Kaideler Arapça 2
22 2022-2023 İslam Hukuku II Arapça 2
23 2022-2023 İslam Miras Hukuku Arapça 2
24 2023-2024 İslam Hukukuna Giriş Arapça 2
25 2023-2024 Günümüz Fıkıh Problemleri Arapça 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Okuma Anlama Arapça 16
2 2018-2019 Okuma Anlama Arapça 16
3 2016-2017 Okuma Anlama Arapça 16
4 2017-2018 Okuma Anlama Arapça 16
5 2015-2016 Okuma Anlama Arapça 16
6 2014-2015 Okuma Anlama Arapça 16
7 2013-2014 Okuma Anlama Arapça 16
8 2015-2016 Sozlü Anlatim Arapça 4
9 2012-2013 Okuma Anlama Arapça 8
10 2017-2018 Sozlü Anlatim Arapça 8
11 2016-2017 Sozlü Anlatim Arapça 8
12 2014-2015 Sozlü Anlatim Arapça 8
13 2013-2014 Sozlü Anlatim Arapça 8
14 2012-2013 Sozlü Anlatim Arapça 8
15 2019-2020 Yazili Anlatim Arapça 4
16 2018-2019 Yazili Anlatim Arapça 4
17 2017-2018 Yazili Anlatim Arapça 4
18 2018-2019 Sarf Arapça 4
19 2014-2015 Sarf Arapça 4
20 2017-2018 Sarf Arapça 4
21 2019-2020 Kuran Arapçasi Arapça 2
22 2014-2015 Kuran Arapçasi Arapça 2
23 2016-2017 Kuran Arapçasi Arapça 2
24 2019-2020 SARF Arapça 2
25 2020-2021 Okuma Anlama Arapça 16
26 2021-2022 Okuma Anlama Arapça 16
27 2020-2021 Sozlü Anlatim Arapça 8
28 2021-2022 Sozlü Anlatim Arapça 8
29 2021-2022 Sarf Arapça 4
30 2020-2021 Gramer Arapça 6
31 2022-2023 Okuma Anlama Arapça 32
32 2023-2024 Okuma Anlama Arapça 24
33 2022-2023 Sozlü Anlatim Arapça 8
34 2023-2024 Sozlü Anlatim Arapça 8

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Nazariyetud dusturul İslamiyye mebad ve davabıt dirasetut tahliliyye Abdulkadir Aydoğan Beyan 2023
2 Tamamlandı Arapça ve Türkçede bulunan lafızca müşterek, anlamca farklı kelimeler MUHAMMED ABAZAOĞLU TezMerkezi 2014

Araştırmalar

18 Adet
1
Eğitici Eğitim Kursu

Örnek Öğretmen - Yaş grupları
Milli Eğitim Bakanlığı - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,   Ulusal  Kurs

2
Anadili olmayan konuşmacılar için Arapça öğretmenlerinin yeterliliği

Okuma - Dinleme
DİB - Alzahraa Üniversitesi, Türkiye/Nizip   Ulusal  Kurs

3
Anadili olmayan konuşmacılar için Arapça öğretmenlerinin yeterliliği

Okuma - Dinleme
DİB - Alzahraa Üniversitesi, Türkiye/Kilis   Ulusal  Kurs

4
Hakimlerin eğitimi ve nitelikleri - 7. kurs

İslam Şeriatının Yasallaştırılması
Suriye Yargı Yüksek Enstitüsü - Suriyeli Akademisyenler Derneği, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

5
Din Eğitim Öğretmenleri Eğitim Programı

Suriye'nin Kuzeyinde Güvenli Bölgedeki Din Eğitim Öğretmenleri Eğitim Programı
Carablus ve El-Bab,   Ulusal  Kurs

6
Fırat Kalkanı imamlar ve hatipler becerilerini geliştirmek

Günümüz Fıkıh Problemler
DİB, Türkiye/Kayseri   Ulusal  Kurs

7
Anadili olmayan konuşmacılar için Arapça öğretmenlerinin yeterliliği

Okuma - Dinleme
DİB - Alzahraa Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

8
Arapça Öğretim Program ve Materyalleri

Arapça dersleri
Milli Eğitim Bakanlığı,   Ulusal  Çalıştay

9
Eğitici Eğitimi Kursu

Fırat Kalkanı Bölgesinde Öğretmenlerin Mesleki Yeterliliklerini artırmak amacıyla 50 saatlik
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep   Ulusal  Kurs

10
Güncel içtihatlı fıkıh meseleleri düşünmenin kökenleri

Göçmenlik - Üyelerin Devri - Fikri Haklar
RÜMÜZ ÖZEL EĞİTİM Öğretim, Türkiye/Bursa   Ulusal  Kurs

11
Eğitici Formatör Eğitimi Kursu

Örnek Öğretmen - Yaş grupları
Milli Eğitim Bakanlığı - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,   Ulusal  Kurs

12
Din Eğitim Öğretmenleri Eğitim Programı

Suriye'nin Kuzeyinde Güvenli Bölgedeki Din Eğitim Öğretmenleri Eğitim Programı
Rasulayn,   Ulusal  Kurs

13
Din Eğitim Öğretmenleri Eğitim Programı

Suriye'nin Kuzeyinde Güvenli Bölgedeki Din Eğitim Öğretmenleri Eğitim Programı
Azez,   Ulusal  Kurs

14
Fırat Kalkanı imamlar ve hatipler becerilerini geliştirmek

Günümüz Fıkıh Problemler
DİB, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

15
Fırat Kalkanı imamlar ve hatipler becerilerini geliştirmek

Günümüz Fıkıh Problemler
DİB, Türkiye/Şanlıurfa   Ulusal  Kurs

16
Din Eğitim Öğretmenleri Eğitim Programı

Suriye'nin Kuzeyinde Güvenli Bölgedeki Din Eğitim Öğretmenleri Eğitim Programı
Afrin,   Ulusal  Kurs

17
Suriye’deki Güvenli Bölgelerde Dini Hayat

Dini kurumlar ve insanların onlarla etkileşimi
Gaziantep Üniversitesi - Azez islami İlimler Fakültesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Çalıştay

18
Suriye’deki hatipler için ilk eğitim kursu

Hutbe oluşturma mekanizmaları
Şam hatipler derneği, Türkiye/Reyhanlı   Ulusal  Kurs

Üyelikler

1 Adet
1
Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeye yönelik ders kitaplarının hazırlanma

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2021