Dr.Öğr.Üyesi AYŞE EROĞLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

   ayseeroglu@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Felsefe Tarihi  Felsefe Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

7 Adet
1
İslam Felsefesi

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-625-6549-03-6, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Felsefeye Giriş

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-8325-66-9, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Ortak İman

Yayın Yeri: FOL Kitap
ISBN: 978-625-7307-23-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Ulusal  Kitap Tercümesi  Türkçe
4
FELSEFE TARİHİ

Yayın Yeri: LİSANS YAYINCILIK
ISBN: 978-605-9498-75-3, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Felsefeye Giriş Sistematik Düşüncenin Kodları

Yayın Yeri: KLM YAYINLARI
ISBN: 6058181960, TÜRKİYE, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Henri Bergson’un Şuur-Sezgi Kavramları Üzerine Bir Deneme

Yayın Yeri: Hiperlink Yayın
ISBN: 9786052813201, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
John Dewey’de Deneyim Sanat

Yayın Yeri: Hiperyayın
ISBN: 978-605-2015-77-3, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

8 Adet
1
ONTOLOJİ ÜZERİNE BİR DENEME MEVLÂNÂ ÖRNEĞİ

EROĞLU AYŞE
Yayın Yeri: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Eğitim Bilimleri İndeksi Araştırmax ASOS İndeks Türk Eğitim İndeksi İSA
2
HELENİZM ÖNCESİ İLKÇAĞ FİLOZOFLARINDA AŞK VE NEFRET KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

EROĞLU AYŞE
Yayın Yeri: Batman Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  İSAM, İdealonline, Assos İndeks, Google Scholar
3
Zerdüşt, Öğretisi ve Avrupa’ya Yansımaları: Nietzsche Örneği

ADLIM Mehmet, EROĞLU AYŞE
Yayın Yeri: RUSUH Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS İndeks
4
Pandemide Mutlu Olmanın İmkânı Üzerine

EROĞLU AYŞE
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBIM TR-Dizin, SOBIAD,Central & Eastern ACentral & Eastern European
5
KANT’IN DEONTOLOJİK ETİĞİNDEN MESLEK ETİĞİ OLUŞTURMA

EROĞLU AYŞE
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
JOHN DEWEY DÜŞÜNCESİNDE ESTETİK VE ENTELEKTÜEL DENEYİM BAĞLAMINDA BİLİM -SANAT İLİŞKİSİ

EROĞLU AYŞE
Yayın Yeri: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
SANATTA ARAÇ OLARAK DİLİN ÖNEMİ

EROĞLU AYŞE
Yayın Yeri: İlahiyat Tetkikleri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
HENRİ BERGSON’DA BİLİNÇ-SEZGİ İLİŞKİSİ

EROĞLU AYŞE
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler DergisiJournal of Social Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

7 Adet
1
Güzel ve Hakikat İlişkisi

EROĞLU AYŞE
Yayın Yeri: Gaziantep Geleneksel Sanatlar Çalıştayı
Gaziantep, Türkçe, 09.11.2023

Ulusal  Tam metin bildiri
2
KANT ÖDEV ETİĞİ ÜZERİNE BİR DENEME

EROĞLU AYŞE
Yayın Yeri: I. Usos Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
İSPANYA, Malaga, Türkçe, 18.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
3
AYASOFYA’NIN KUBBESİ’NDE TÖZ-FORM: ARİSTOTELES’IN MADDDE-FORM DÜALİZMİNİ ESTETİK FELSEFESİ BAĞLAMINDA OKUMA

EROĞLU AYŞE
Yayın Yeri: II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Alanya, Türkçe, 18.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
İMMANUEL KANT’N DEHA ESTETİĞİ’NDE YÜCELİK KAVRAMI MİMAR SİNAN ÖRNEĞİ:”EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN CAMİİ”

EROĞLU AYŞE,EROĞLU ESMA
Yayın Yeri: iSLAM VE SANAT
iSTANBUL, İngilizce, 07.11.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
POSTMODERN DÖNEMDE POPÜLER KÜLTÜRÜN AHLAKA ETKİSİ TELEVİZYON ÖRNEĞİ: PİS YEDİLİ

EROĞLU AYŞE
Yayın Yeri: Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu 27-28 Kasım 2013
Türkçe, 27.11.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
ZEUGMA KENTİNDE SU VE EKOLOJİK DENGEYE ETKİSi

EROĞLU AYŞE
Yayın Yeri: Çevre ve Ahlak Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 04.10.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
7
ARAÇ OLARAK DİLİN YERİ

EROĞLU AYŞE
Yayın Yeri: International Language and Communication Recearch Trends and Challenges
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 10.06.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MILLI EGITIM BAKANLIGI GAZİANTEP KAZIM KARABEKİR ORTA OKULU

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÖĞRETMENLİK,

2011 - 2013

Editörlükler

3 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Akademi Dergisi

Yazar Adı: HACIMÜFTÜOĞLU HALİL, HATİP TUBA, EROĞLU AYŞE, ÜNVERDİ MUSTAFA , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MATBAASI
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, GAZİANTEP  Ulusal  Endekste taranmıyor  Basılı

2
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA, ERKUT TUBA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı

3
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA, ERKUT TUBA, EROĞLU AYŞE , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2016,   Ulusal  Endekste taranmıyor  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 Entegrasyon, Toplumsal Çeşitlilik ve Çok Kültürlülük Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 FELSEFEYE GİRİŞ Türkçe 3
2 2013-2014 SİSTEMATİK FELSEFE I Türkçe 3
3 2013-2014 SİSTEMATİK FELSEFE II Türkçe 3
4 2013-2014 ESTETİK FELSEFESİ Türkçe 3
5 2018-2019 FELSEFEYE GİRİŞ Türkçe 3
6 2017-2018 Felsefeye Giriş Türkçe 3
7 2017-2018 Sistematik Felsefe I Türkçe 3
8 2017-2018 Sistematik Felsefe II Türkçe 3
9 2017-2018 Estetik Felsefesi Türkçe 3
10 2019-2020 Antikçağda Felsefe I Türkçe 3
11 2019-2020 Ortaçağ ve Yeniçağda Felsefe Türkçe 3
12 2020-2021 Antikçağda Felsefe II Türkçe 3
13 2020-2021 Estetik Felsefesi Türkçe 3
14 2021-2022 Antikçağda Felsefe I Türkçe 3
15 2021-2022 Kavramlar Tarihi Türkçe 3
16 2021-2022 Antikçağda Felsefe II Türkçe 3
17 2021-2022 Estetik Felsefesi Türkçe 3
18 2022-2023 Çağdaş Felsefenin Problemleri Türkçe 3
19 2022-2023 Antikçağda Felsefe II Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Türkçe 2
2 2012-2013 MANTIK Türkçe 2
3 2013-2014 MANTIK Türkçe 2
4 2016-2017 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Türkçe 1
5 2014-2015 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Türkçe 2
6 2018-2019 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Türkçe 2
7 2018-2019 Felsefe Tarihi I Türkçe 2
8 2018-2019 Felsefe Tarihi II Türkçe 2
9 2018-2019 İslam Felsefesi Tarihi I Türkçe 2
10 2018-2019 İslam Felsefesi Tarihi II Türkçe 2
11 2018-2019 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 2
12 2017-2018 Felsefe Tarihi I Türkçe 2
13 2017-2018 Felsefe Tarihi II Türkçe 2
14 2016-2017 Felsefe Tarihi Türkçe 4
15 2016-2017 İslam Felsefesi Tarihi I Türkçe 2
16 2016-2017 Felsefe Tarihi I Türkçe 2
17 2016-2017 Felsefe Tarihi II Türkçe 2
18 2016-2017 Hukuk Seç Mantık Türkçe 2
19 2015-2016 Mantık Türkçe 2
20 2015-2016 İslam Felsefesi Tarihi I Türkçe 2
21 2015-2016 İslam Felsefesi Tarihi II Türkçe 2
22 2015-2016 İslam Ahlak esasları ve Felsefesi Türkçe 2
23 2015-2016 Ahlak Felsefesi Türkçe 2
24 2015-2016 Günümüz Felsefe Akımları Türkçe 2
25 2015-2016 Felsefe Tarihi Türkçe 4
26 2015-2016 huk Mantık Türkçe 2
27 2015-2016 Huk Felsefe Türkçe 2
28 2014-2015 Mesleki Etik Türkçe 2
29 2014-2015 Mantık Türkçe 2
30 2014-2015 Felsefe Tarihi Türkçe 4
31 2014-2015 İslam ve Estetik Türkçe 2
32 2013-2014 Felsefeye Giriş Türkçe 2
33 2019-2020 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
34 2019-2020 Günümüz Felsefe Akımları Türkçe 2
35 2020-2021 Günümüz Felsefe Akımları Türkçe 2
36 2019-2020 Felsefe Tarihi I Türkçe 2
37 2019-2020 Felsefe Tarihi II Türkçe 2
38 2020-2021 Felsefe Tarihi I Türkçe 2
39 2020-2021 Felsefe Tarihi II Türkçe 2
40 2021-2022 Felsefe Tarihi I Türkçe 2
41 2021-2022 Felsefe Tarihi II Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Türk Sinemasının Etik Problemi HATİCE KÜBRA LEBLEBİCİ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Nietzsche felsefesinde "Zerdüşt" karakteri MEHMET ADLIM TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı ORTAOKUL DİN, AHLAK VE DEĞERLER ALANI SEÇMELİ DERSLERİ İLE DKAB DERSİNİN KAZANIM VE İÇERİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ SONER ÜZMEZ TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Charles Darwin'in evrim anlayışı ile Henr Bergson'un yaratıcı tekâmül anlayışının mukayesesi ALİ SİNAN BEKTAŞ TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Çağdaş rasyonalizmde bir portre: Gaston Bachelard ABD ALJAWAD KANJO TezMerkezi 2019

Üyelikler

1 Adet
1
TÜRK FELSEFE DERNEĞİ

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2015