Doç.Dr. BİLGE KÖKSEL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İKTİSAT

   bkoksel@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat  İstihdam  Para Politikası

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
Prof Dr Cihan Dura ya Armağan2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi Yapısal Dönüşümler Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-605-133-485-1, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İktisadi Düşünce Tarihi

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-4350-81-0, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

9 Adet
1
Demografik Fırsat Penceresi nden Türkiye de İstihdam ve İşsizlik

KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO,DOAJ, Proquest CSA,Scientific Commons,Ulrichsweb,Index Copernicus,J-Gate,J
2
Türkiye Ekonomisinde Para Arzının İçselliği 2006 2014 Dönemi Üzerine Bir Uygulama

KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK/ULAKBİM,EBSCOhost,ASOS INDEX,DOAJ, Open Science Directory, Googel Sch
3
Türkiye Ekonomisinde Fisher Hipotezinin Test Edilmesi 2002 2014 Dönemi Üzerine Bir Ampirik Analiz

KÖKSEL BİLGE,DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO,DOAJ,Proquest CSA,Scientific Commons,Ulrichsweb,J-Gate,Journal Seek,Index
4
Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Tayınlaması 2002 2013 Dönemi Üzerine Bir Uygulama

KÖKSEL BİLGE,YÖNTEM TUĞÇE
Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ECONLIT, TÜBİTAK/ULAKBİM,EBSCOhost
5
Kamu Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisine Bir Bakış Türkiye 1969 2003

KÖKSEL BİLGE,ÖZDEMİR ZEYNEL ABİDİN,MERT MERTER
Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK-ULAKBİM,DOAJ,INDEX COPERNICUS,ULRICHSWEB,JournalTOCS,CiteFactor,Econb
6
Keynes Devrimi ve Keynesyen İktisat

FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: Ekonomik Yaklaşım
Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK-ULAKBİM
7
Etkin Ücret Teorileri Türk İmalat Sanayii Uygulaması

KÖKSEL BİLGE,GÜLER HÜSEYİN,ÖZGÜR GÜLER EBRU
Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  IEF World Banking Abstracts
8
Heterodoks Politikalar Işığında Türkiye de Uygulanmakta Olan İstikrar Programı ve Bir Değerlendirme

CİN MEHMET FATİH,KÖKSEL BİLGE,DOĞRU KEMAL
Yayın Yeri: Siyasal Bilgiler fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK-ULAKBİM
9
Heterodoks İstikrar Programları ve İsrail Deneyimi

KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans
İngilizce, Basılı, 1998

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  IEF World Banking Absracts

Bildiriler

15 Adet
1
2008 Krizi Sonrasında TCMB Analitik Bilançosu

FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: 1923 İktisat Kongresi Anısına 3.İzmir Ulusal İktisat Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 29.02.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
2
Yeni Keynezyen İktisat ve Ücret Katılıkları Türk İmalat Sanayii İçin Bir Uygulama

KÖKSEL BİLGE,ACARAVCI ALİ
Yayın Yeri: Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 24.02.2005

Ulusal  Tam metin bildiri
3
Türkiye de Yerelleşme ve Yönetişim Çerçevesinde Kalkınma Kavramına Yeni Bir Yaklaşım Kalkınma Ajansları

KÖKSEL BİLGE,YÖNTEM TUĞÇE
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildirileri
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 22.09.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Kapsayıcı Büyüme ve Eşitsizlik İlişkisi

FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,KÖKSEL BİLGE,DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı
İngilizce, 20.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Ortodoks İktisat Temel Analiz Birimi Olarak Birey

FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: İktisat İdeolojisi Kongreler Dizisi IV
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 18.10.2005

Ulusal  Tam metin bildiri
6
The Changing Dimension of The Inflation Targeting Regime in Turkey After the Global Financial Crisis

AKAN YUSUF,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: 2 nd International Conference in Economics (EconWorld 2015)
İTALYA, Torino, İngilizce, 18.08.2015

Uluslararası  Özet bildiri
7
Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İstihdam İlişkisi

KÖKSEL BİLGE,GÜLER HÜSEYİN,ÖZGÜR GÜLER EBRU
Yayın Yeri: 20.Ulusal İktisat Sempozyumu
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 17.10.2019

Ulusal  Özet bildiri
8
Enflasyon Hedeflemesine Post Keynesyen Yaklaşım

FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: EconAnadolu 2009, anadolu International Confernce in Economics
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 17.06.2009

Uluslararası  Özet bildiri
9
Hakim İktisadi Görüşler Açısından Cumhuriyet Dönemi İktisat Politikaları

FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: Türiye İktisat Tarihi Araştırmaları Platformu (TİTAP) 1. İktisat Tarihi Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 07.09.2007

Ulusal  Özet bildiri
10
The Relationship Between Defense Expenditures and Economic Growth: An Empirical Analysis on Selected EU Countries

KÖKSEL BİLGE,DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: 15 th International Conference on Business, Management and Legal Studies
Roma, İngilizce, 06.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Türkiye’de Nüfus Politikalarının İktisadi Açıdan İncelenmesi

FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 05.11.2015

Ulusal  Özet bildiri
12
REZERV OPSİYON MEKANİZMASI VE TÜKETİCİ KREDİLERİ İLİŞKİSİ

REİS ŞÜKRİYE GÜL,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Bankacılık Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Rezerv Opsiyon Mekanizması ve Tüketici Kredileri İlişkisi

REİS ŞÜKRİYE GÜL,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Demografik Fırsat Penceresi Çerçevesinde Türkiye’xxde Beşeri Sermaye, İstihdam ve İşsizlik İlişkisi

KÖKSEL BİLGE,ÖZGÜR GÜLER EBRU,GÜLER HÜSEYİN
Yayın Yeri: TEK Uluslararası Ekonomi Konferansı
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 01.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
15
The Exogeneous and Endogeneous Money Supply Arguments The Case of Turkey

KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: International Conference on Economics Econworld 2016, Barcelona
İSPANYA, Barcelona, İngilizce, 01.02.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri

Editörlükler

1 Adet
1
Dış Ticaret Finansmanı

Yazar Adı: KÖKSEL BİLGE , Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi AÖF
Kitap, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Ulusal  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 EKON 612 İktisadi Düşünceler Tarihinde Yeni Perspektif Türkçe 3
2 2018-2019 EKON612 İktisadi Düşünce Tarihinde Yeni Perspektif Türkçe 3
3 2017-2018 EKON612 İktisadi Düşünceler Tarihinde Yeni Perspektif Türkçe 3
4 2016-2017 EKON612 İktisadi Düşünceler Tarihinde Yeni Perspektif Türkçe 3
5 2015-2016 Ekon 612 İktisadi Düşünceler Tarihinde Yeni Perspektif Türkçe 3
6 2014-2015 Ekon 612 İktisadi Düşünceler Tarihinde Yeni Perspektif Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 EKON521 İktisadi Doktrinler Tarihi Türkçe 3
2 2018-2019 EKON521 İktisadi Doktrinler Tarihi Türkçe 3
3 2017-2018 EKON521 İktisadi Doktrinler Tarihi Türkçe 1
4 2016-2017 EKON 521 İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ Türkçe 3
5 2016-2017 EKON521 İktisadi Doktrinler Tarihi Türkçe 3
6 2015-2016 Ekon 521 İktisadi Doktrinler Tarihi Türkçe 3
7 2014-2015 Ekon 521 İktisadi Doktrinler Tarihi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 EKON315 İktisadi Düşünceler Tarihi Türkçe 3
2 2019-2020 EKON311 Para ve Banka Türkçe 3
3 2018-2019 EKON315 İktisadi Düşünceler Tarihi Türkçe 3
4 2018-2019 EKON311 Para ve Banka Türkçe 3
5 2018-2019 EKON192 Makro Ekonomiye Giriş Türkçe 3
6 2018-2019 EKON318 Konjonktür Teorileri Türkçe 3
7 2017-2018 EKON311 Para ve Banka Türkçe 3
8 2017-2018 EKON192 Makro Ekonomiye Giriş Türkçe 3
9 2017-2018 EKON431 DÜNYA EKONOMİSİ Türkçe 3
10 2017-2018 EKON402 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Türkçe 3
11 2016-2017 EKON311 Para ve Banka Türkçe 3
12 2016-2017 EKON310 Türk İktisat Tarihi Türkçe 3
13 2015-2016 Ekon 315 İktisadi Düşünceler Tarihi Türkçe 3
14 2015-2016 Ekon 205 Makro Ekonomi I Türkçe 3
15 2015-2016 Ekon 311 Para ve Banka Türkçe 3
16 2015-2016 Ekon 310 Türk İktisat Tarihi Türkçe 3
17 2015-2016 Ekon 206 Makro Ekonomi II Türkçe 3
18 2014-2015 Ekon 315 İktisadi Düşünceler Tarihi Türkçe 3
19 2014-2015 Ekon 311 Para ve Banka Türkçe 3
20 2014-2015 Ekon 205 Makro Ekonomi I Türkçe 3
21 2014-2015 Ekon 310 Türk İktisat Tarihi Türkçe 3
22 2014-2015 Ekon 206 Makro Ekonomi II Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Neoliberal Politikalar Işığında Gelir Dağılımı Adaleti ve Finansal Krizler: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Bir İnceleme Mehmet Akif Destek 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Mınsky'nin finansal istikrarsızlık hipotezi kapsamında Türkiye'de 2001 ve 2008 krizleri TUBA FİLİK 2019
2 Tamamlandı Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkileri MURAT DURMAZ 2019
3 Tamamlandı ulusal güvenliğin sağlanması açısından iç güvenlik istihbaratının önemi SELÇUK BAĞCI 2016
4 Tamamlandı Suriye'deki iç savaş'ın Şii jeopolitiği bağlamında değerlendirilmesi HALİL IRMAK 2016
5 Tamamlandı Gaziantep'te kayıt dışı istihdam: Etkileri ve çözüm önerileri HİKMET YILMAZ 2015
6 Tamamlandı Yeni Keynesyen para politikasında asimetrik bilgi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama TUĞÇE YÖNTEM 2012
7 Tamamlandı 1980 sonrası Türkiye'de ekonomik krizler ve istikrar programları HATİCE DİLEK UYAN 2011
8 Tamamlandı İktisatta belirsizlik kavramı, enflasyon-enflasyon belirsizliği ilişkisi:türkiye üzerine bir çalışma (1994-2009 dönemi) OLCAY SERVET 2010
9 Tamamlandı Kamu açıklarının finansmanı: Enflasyon ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri ALİ ASLAN 2006

Üyelikler

2 Adet
1
Türkiye Ekonomi Kurumu-TEK

 Yönetim Kurulu Üyesi    Bilimsel Kuruluş    2017 

2
Türkiye Ekonomi Kurumu-TEK

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2005