Doç.Dr. BİLGE KÖKSEL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İKTİSAT

   bkoksel@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat  İstihdam  Para Politikası

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
Türkiye Ekonomisi Kuram-Tarih-Politika

Yayın Yeri: Divan Kitap
ISBN: 978-625-7263-00-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Prof Dr Cihan Dura ya Armağan2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi Yapısal Dönüşümler Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-605-133-485-1, TÜRKİYE, Ankara, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
İktisadi Düşünce Tarihi

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-4350-81-0, TÜRKİYE, İstanbul, 2012

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

13 Adet
1
Türkiye'de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Analiz

KÖKSEL BİLGE, TECİRLİ SEBİLE
Yayın Yeri: Anasay
Türkçe, Basılı, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad,Scientific Indexing Services, Road, Academic Resurce Index,Base, DRJI, ES
2
Akademisyenlerin Bireysel Banka Kullanım Talepleri: Atatürk Üniversitesi Örneği

AKAN YUSUF, KANCA OSMAN CENK, KÖKSEL BİLGE, KORKULU AYHAN
Yayın Yeri: Journal of emerging economies and policy (Online)
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR-Dizin, Index Copernicus, EBSCO host, Erih Plus, Sobiad, DRJI, Rootındexing,
3
Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İilşkisi

KÖKSEL BİLGE, YILMAZ HÜSEYİN
Yayın Yeri: Journal of Life Economics
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR-Dizin, Index Copernicus, EBSCO host, ProQuest, EconPapers
4
Income inequality and financial crises:evidence from the bootstrap rolling window

DESTEK MEHMET AKİF, KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: Financial Innovation
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
5
Türkiye Ekonomisinde Para Arzının İçselliği 2006-2014 Dönemi Üzerine Bir Uygulama

KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK/ULAKBİM,EBSCOhost,ASOS INDEX,DOAJ, Open Science Directory, Googel Sch
6
Demografik Fırsat Penceresi nden Türkiye de İstihdam ve İşsizlik

KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO,DOAJ, Proquest CSA,Scientific Commons,Ulrichsweb,Index Copernicus,J-Gate,J
7
Türkiye Ekonomisinde Fisher Hipotezinin Test Edilmesi 2002 2014 Dönemi Üzerine Bir Ampirik Analiz

KÖKSEL BİLGE,DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO,DOAJ,Proquest CSA,Scientific Commons,Ulrichsweb,J-Gate,Journal Seek,Index
8
Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Tayınlaması 2002 2013 Dönemi Üzerine Bir Uygulama

KÖKSEL BİLGE,YÖNTEM TUĞÇE
Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ECONLIT, TÜBİTAK/ULAKBİM,EBSCOhost
9
Kamu Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisine Bir Bakış Türkiye 1969 2003

KÖKSEL BİLGE,ÖZDEMİR ZEYNEL ABİDİN,MERT MERTER
Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK-ULAKBİM,DOAJ,INDEX COPERNICUS,ULRICHSWEB,JournalTOCS,CiteFactor,Econb
10
Keynes Devrimi ve Keynesyen İktisat

FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: Ekonomik Yaklaşım
Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK-ULAKBİM
11
Etkin Ücret Teorileri Türk İmalat Sanayii Uygulaması

KÖKSEL BİLGE,GÜLER HÜSEYİN,ÖZGÜR GÜLER EBRU
Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  IEF World Banking Abstracts
12
Heterodoks Politikalar Işığında Türkiye de Uygulanmakta Olan İstikrar Programı ve Bir Değerlendirme

CİN MEHMET FATİH,KÖKSEL BİLGE,DOĞRU KEMAL
Yayın Yeri: Siyasal Bilgiler fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK-ULAKBİM
13
Heterodoks İstikrar Programları ve İsrail Deneyimi

KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans
İngilizce, Basılı, 1998

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  IEF World Banking Absracts

Bildiriler

19 Adet
1
Türkiye'de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

KÖKSEL BİLGE, Yılmaz Hüseyin
Yayın Yeri: II. Maarif Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 13.07.2021

Ulusal  Özet bildiri
2
Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve İstihdam

KÖKSEL BİLGE, ÖZGÜR GÜLER EBRU, GÜLER HÜSEYİN
Yayın Yeri: Türkiye Ekonomi Kurumu 20.Ulusal İktisat Sempozyumu
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 20.10.2019

Ulusal  Özet bildiri
3
Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İstihdam İlişkisi

KÖKSEL BİLGE,GÜLER HÜSEYİN,ÖZGÜR GÜLER EBRU
Yayın Yeri: Türkiye Ekonomi Kurumu 20.Ulusal İktisat Sempozyumu
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 17.10.2019

Ulusal  Özet bildiri
4
Demografik Fırsat Penceresi Çerçevesinde Türkiye’de Beşeri Sermaye, İstihdam ve İşsizlik İlişkisi

KÖKSEL BİLGE,ÖZGÜR GÜLER EBRU,GÜLER HÜSEYİN
Yayın Yeri: TEK Uluslararası Ekonomi Konferansı
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 01.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Demografik Fırsat Penceresi Çerçevesinde Türkiye'de Beşeri Sermaye,İstihdam ve İşsizlik

KÖKSEL BİLGE, ÖZGÜR GÜLER EBRU, GÜLER HÜSEYİN
Yayın Yeri: 6. International Conference on Economics of the Turkish Economic Association "ICE-TEA 2018"
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 01.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Reserv Options Mechanism in Turkey

AKAN YUSUF, KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: 12.European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking
İSVİÇRE, Zürih, İngilizce, 13.07.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
Rezerv Opsiyon Mekanizması ve Tüketici Kredileri İlişkisi

REİS ŞÜKRİYE GÜL,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Rezerv Opsiyon Mekanizması ve Tüketici Kredileri İlişkisi

REİS ŞÜKRİYE GÜL,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Bankacılık Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
The Relationship Between Defense Expenditures and Economic Growth: An Empirical Analysis on Selected EU Countries

KÖKSEL BİLGE,DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: 15 th International Conference on Business, Management and Legal Studies
Roma, İngilizce, 06.06.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Kapsayıcı Büyüme ve Eşitsizlik İlişkisi

FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,KÖKSEL BİLGE,DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı
İngilizce, 20.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
The Exogeneous and Endogeneous Money Supply Arguments The Case of Turkey

KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: International Conference on Economics Econworld 2016, Barcelona
İSPANYA, Barcelona, İngilizce, 01.02.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Türkiye’de Nüfus Politikalarının İktisadi Açıdan İncelenmesi

FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 05.11.2015

Ulusal  Özet bildiri
13
The Changing Dimension of The Inflation Targeting Regime in Turkey After the Global Financial Crisis

AKAN YUSUF,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: 2 nd International Conference in Economics (EconWorld 2015)
İTALYA, Torino, İngilizce, 18.08.2015

Uluslararası  Özet bildiri
14
2008 Krizi Sonrasında TCMB Analitik Bilançosu

FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: 1923 İktisat Kongresi Anısına 3.İzmir Ulusal İktisat Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 29.02.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
15
Türkiye de Yerelleşme ve Yönetişim Çerçevesinde Kalkınma Kavramına Yeni Bir Yaklaşım Kalkınma Ajansları

KÖKSEL BİLGE,YÖNTEM TUĞÇE
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildirileri
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 22.09.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Enflasyon Hedeflemesine Post Keynesyen Yaklaşım

FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: EconAnadolu 2009, Anadolu International Conference in Economics
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 17.06.2009

Uluslararası  Özet bildiri
17
Hakim İktisadi Görüşler Açısından Cumhuriyet Dönemi İktisat Politikaları

FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: Türiye İktisat Tarihi Araştırmaları Platformu (TİTAP) 1. İktisat Tarihi Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 07.09.2007

Ulusal  Özet bildiri
18
Ortodoks İktisat Temel Analiz Birimi Olarak Birey

FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: İktisat İdeolojisi Kongreler Dizisi IV
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 18.10.2005

Ulusal  Tam metin bildiri
19
Yeni Keynezyen İktisat ve Ücret Katılıkları Türk İmalat Sanayii İçin Bir Uygulama

KÖKSEL BİLGE,ACARAVCI ALİ
Yayın Yeri: Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 24.02.2005

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (DG1A-D/MEDTQ/04-98)

Türkiye'de mesleki eğitimin sorunlarının bölgesel tespiti, iller bazında (Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa,Malatya ve Mardin) durum tespiti amacıyla SWOT Analizi yapılması ve buradan hareketle stratejiler geliştirilmesi.
30.09.2002 - 30.09.2007
Avrupa Birliği,   Danışman 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
2
Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Yeni Keynesyen İktisat ve Türk İmalat Sanayii
06.06.2002 - 06.06.2003
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
3
AB 6.Çerçeve Programı TR-ACCESS Projesi

Neo Klasik/Keynesyen Sentezden Beklentiler İçeren Yeni Keynesyen Yaklaşıma
01.09.2006 - 01.02.2007
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı

Editörlükler

1 Adet
1
Dış Ticaret Finansmanı

Yazar Adı: KÖKSEL BİLGE , Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Kitap, Türkçe, 2019,   Ulusal  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 EKON612 İktisadi Düşünceler Tarihinde Yeni Perspektif Türkçe 3
2 2017-2018 EKON612 İktisadi Düşünceler Tarihinde Yeni Perspektif Türkçe 3
3 2020-2021 EKON612 İktisadi Düşünce Tarihinde Yeni Perspektif Türkçe 3
4 2021-2022 EKON 612 İktisadi Düşünceler Tarihinde Yeni Perspektif Türkçe 3
5 2022-2023 EKON 612 İktisadi Düşünce Tarihinde Yeni Perspektif Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 EKON521 İktisadi Doktrinler Tarihi Türkçe 3
2 2020-2021 EKON521 İktisadi Doktrinler Tarihi Türkçe 1
3 2020-2021 EKON521 İktisadi Doktrinler Tarihi Türkçe 3
4 2021-2022 EKON521 İktisadi Doktrinler Tarihi Türkçe 3
5 2022-2023 EKON521 İktisadi Doktrinler Tarihi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 EKON311 Para ve Banka Türkçe 3
2 2016-2017 EKON310 Türk İktisat Tarihi Türkçe 3
3 2017-2018 EKON311 Para ve Banka Türkçe 3
4 2017-2018 EKON192 Makro Ekonomiye Giriş Türkçe 3
5 2020-2021 EKON315 İktisadi Düşünceler Tarihi Türkçe 3
6 2020-2021 EKON311 Para ve Banka Türkçe 3
7 2021-2022 EKON315 İktisadi Düşünceler Tarihi Türkçe 3
8 2021-2022 EKON311 Para ve Banka Türkçe 3
9 2021-2022 EKON192 Makro Ekonomiye Giriş Türkçe 3
10 2018-2019 EKON318 Konjonktür Teorileri Türkçe 3
11 2021-2022 EKON 314 Para Politikası Türkçe 3
12 2022-2023 EKON 311 Para ve Banka Türkçe 3
13 2022-2023 EKON 315 İktisadi Düşünceler Tarihi Türkçe 3
14 2020-2021 EKON192 Makro Ekonomiye Giriş Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Sosyal sermaye ve ekonomik büyüme: Farklı gelire sahip ülkeler grubu üzerine bir uygulama HÜSEYİN YILMAZ TezMerkezi 2021
2 Devam Ediyor Neoliberal Politikalar Işığında Gelir Dağılımı Adaleti ve Finansal Krizler: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Bir İnceleme Mehmet Akif Destek Beyan 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Türkiye'de eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi GAMZENUR YUMUŞAK TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı 2008 küresel krizi sonrasında TCMB para politikası HİLAL ATAŞ TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Mınsky'nin finansal istikrarsızlık hipotezi kapsamında Türkiye'de 2001 ve 2008 krizleri TUBA FİLİK TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkileri MURAT DURMAZ TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı ulusal güvenliğin sağlanması açısından iç güvenlik istihbaratının önemi SELÇUK BAĞCI TezMerkezi 2016
6 Tamamlandı Suriye'deki iç savaş'ın Şii jeopolitiği bağlamında değerlendirilmesi HALİL IRMAK TezMerkezi 2016
7 Tamamlandı Gaziantep'te kayıt dışı istihdam: Etkileri ve çözüm önerileri HİKMET YILMAZ TezMerkezi 2015
8 Tamamlandı Yeni Keynesyen para politikasında asimetrik bilgi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama TUĞÇE YÖNTEM TezMerkezi 2012
9 Tamamlandı 1980 sonrası Türkiye'de ekonomik krizler ve istikrar programları HATİCE DİLEK UYAN TezMerkezi 2011
10 Tamamlandı İktisatta belirsizlik kavramı, enflasyon-enflasyon belirsizliği ilişkisi:türkiye üzerine bir çalışma (1994-2009 dönemi) OLCAY SERVET TezMerkezi 2010
11 Tamamlandı Kamu açıklarının finansmanı: Enflasyon ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri ALİ ASLAN TezMerkezi 2006

Araştırmalar

2 Adet
1
TÜBA-Sosyal Bilimlerde Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Burs Programı (TÜBA-BDBP)

Doktora tez çalışması
Adana,   Uluslararası  Burs

2
İsrail Dışişleri Bakanlığı ve T.C. MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Arasında Uluslararası İkili Antlaşmalar Çerçevesinde Araştırma Bursu

Heterodoks İstikrar Programları ve 1985 İsrail İstikrar Programı.
Kudüs,İsrail,   Uluslararası  Burs

Üyelikler

2 Adet
1
Türkiye Ekonomi Kurumu-TEK

 Yönetim Kurulu Üyesi    Bilimsel Kuruluş    2017 

2
Türkiye Ekonomi Kurumu-TEK

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2005