Prof.Dr. BEHİYE KÖKSEL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

   koksel@gantep.edu.tr  
Filoloji Temel Alanı  Türk Halk Bilimi  Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
20.Yüzyıl Âşık Şiiri Geleneğinde Kadın Âşıklar

Yayın Yeri: Akçağ
ISBN: 978-605-342-018-7, TÜRKİYE, Ankara, 2012

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

7 Adet
1
Halfeti ile İlgili Toponomik Efsaneler Üzerine Bir İnceleme

KÖKSEL BEHİYE
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
2
Halk İslam’ı Bağlamında Somuncu Baba ile İlgili Halk Anlatıları

KÖKSEL BEHİYE
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
3
Barak İskân Şiirlerinde ve Türkülerinde Osmanlıya Başkaldırı

KÖKSEL BEHİYE
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
4
Dede Korkut Kitabı nda Dini Mitolojik Yardımcı Kahraman Motifi

KÖKSEL BEHİYE
Yayın Yeri: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
5
Orhun Yazıtları’nda Kadın

KÖKSEL BEHİYE
Yayın Yeri: NWSA e-Journal of New World Sciences Academy
Türkçe, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
6
Halk Türkülerinde Avla İlgili Semboller

KÖKSEL BEHİYE
Yayın Yeri: ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA
7
Divanü Lûgat’it Türk’te Yer Alan Efsaneler

KÖKSEL BEHİYE
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)

Bildiriler

5 Adet
1
Türk Dünyasının Sınır Kentlerinden Gaziantep’xxin Türkülerinin Kültürel Belleğinde Halep

KÖKSEL BEHİYE
Yayın Yeri: ıv. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Niğde, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Türk Sözlü Şiir Sanatında Kadın Yaratıcılığının Arketipleri

KÖKSEL BEHİYE
Yayın Yeri: 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongeresi
TÜRKİYE, Ordu, Türkçe, 20.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Osmaniye Düziçi nde Hz Ali Kültüne Bağlı Efsaneler

KÖKSEL BEHİYE
Yayın Yeri: Stratejik Kalkınmada Kent Değerleri Sempozyumu
TÜRKİYE, Osmaniye, Türkçe, 03.05.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
4
Gaziantep te Yeme İçme Kültürünün Toplumsal İşlevleri

KÖKSEL BEHİYE
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 29.01.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Türkçenin Öğrenilmesinde Ninniler ve Türküler

KÖKSEL BEHİYE
Yayın Yeri: Prof.Dr.Cahit Kavcar Türkçe Öğretimi Çalıştayı
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 13.05.2010

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
107K290 numaralı Güneydoğu Anadolu (GAP) Bölgesinde Halk Edebiyatı ve İnançlar. Derlenmesi, Sınıflandırılması ve Kökenleri adlı Tübitak Projesi

Güneydoğu Anadolu (GAP) Bölgesinde Halk Edebiyatı ve İnançlar. Derlenmesi, Sınıflandırılması ve Kökenlerinin araştırılması
15.07.2007 - 15.04.2009
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
20.Yüzyılda Gaziantep Saz Şairleri ve Âşıkları Üzerine Bir İnceleme

Gaziantep’xxte 20. Yüzyılda yetişmiş halk şairlerinin ve âşıklık geleneği temsilcilerinin derlenmesi ve incelenmesi
01.11.2012 - 01.11.2013
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 TDE 629 Geleneksel Anlatı ve Söylem Analizi Türkçe 3
2 2019-2020 TDE 633 Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı Türkçe 3
3 2018-2019 TDE 634 Masal Araştırmaları Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 TDE 521 Türk Mitolojisi Türkçe 3
2 2019-2020 TDE 509 Anonim Halk Edebiyatında Nazım Türkçe 3
3 2018-2019 TDE 522 Türk Destanları Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 TDE 259 Anonim Halk Edebiyatında Nesir Türkçe 2
2 2018-2019 TDE 377 Türk Destanları Türkçe 2
3 2018-2019 TDE 471 Kadın Folkloru Türkçe 1
4 2019-2020 TDE 259 Anonim Halk Edebiyatında Nesir Türkçe 2
5 2019-2020 TDE 473 Çocuk Folkloru Türkçe 2
6 2018-2019 TDE 377 Türk Destanları Türkçe 2
7 2018-2019 TDE 260 Anonim Halk Edebiyatında Nesir Türkçe 2
8 2018-2019 TDE 472 Kadın Folkloru Türkçe 2
9 2017-2018 TDE 260 ANONİM HALK EDEBİYATINDA NESİR Türkçe 2
10 2017-2018 TDE 472 KADIN FOLKLORU Türkçe 2
11 2017-2018 TDE 522 TÜRK DESTANLARI Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı ARKETİPSEL SEMBOLİZM BAĞLAMINDA MASALLARDA ÖZE DÖNÜŞ YOLCULUĞU (GAZİANTEP MASALLARI ÖRNEĞİ) ÖZGE MAZIRIK ÇAMLI TezMerkezi 2024
2 Tamamlandı Kahramanmaraş geleneksel meslek folkloru: Kapalı çarşı örneği ADNAN BOYUNDURUK TezMerkezi 2023
3 Devam Ediyor KÜLTÜR EKONOMİSİ BAĞLAMINDA GAZİANTEP KENT FOLKLORU İLAYDA YILDIRIM TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Günümüz Gaziantep esnafının meslek folkloru AYŞENUR ÖZDAL TezMerkezi 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Âşık Veysel'in şiirleri üzerine ontolojik bir inceleme ŞENEL VURAL TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Anadolu efsanelerinde "kıskançlık ve iftira" motifi üzerine bir araştırma AYŞE TEMİZ TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Anadolu sahası Türk halk hikayelerind dua ve beddua motifi YILDIZ KARAKUŞ TezMerkezi 2023
4 Tamamlandı Sivas türkülerinde mitolojik unsurlar DERYA TEMÜRTÜRKAN TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Gaziantep Alevi Kültür Dernekleri Cemevi ve Serçeşme Cemevinde cem ibadetleri: Edep-erkân, semâh Ve deyişler FİRDES NEHİR TUNÇ TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı Türk halk kültüründe süsleme ve süslenme İLAYDA YILDIRIM TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı Kilis-Musabeyli folkloru ve halk edebiyatı (derleme-inceleme-tasnif) ANIL CAN KILINÇ TezMerkezi 2021
8 Tamamlandı Sümer, Türk, Yunan mitolojilerinde tanrıçalar ve dişi ruhlar üzerine karşılaştırmalı inceleme MEVLÜDE FEYZA AÇIKGÖZ TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Gaziantep memoratları üzerine bir inceleme RÜKİYE DEMİR TezMerkezi 2019
10 Tamamlandı Kadının sosyalleşmesinde geleneksel oyunların rolü (Silifke yöresi örneği) SİBEL CAN TezMerkezi 2017
11 Tamamlandı Azerbaycan'da Âşık Peri Meclisi ve onun üyeleri (Derleme ve inceleme) NAZLI BAĞIROVA TezMerkezi 2016
12 Tamamlandı Gaziantep mutfağı üzerine halkbilimsel bir inceleme DENİZ BARAN TezMerkezi 2016
13 Tamamlandı Kilis ilinde geçiş ritleri bağlamında evlenme AYŞE EDA SABUNCUOĞLU TezMerkezi 2013
14 Tamamlandı Gaziantep yöresi yaşayan halk şâirleri ve âşıkları: Derleme-inceleme GÜLTEN İLDEŞ TezMerkezi 2013
15 Tamamlandı Halep Türkmenlerinde ölümle ilgili gelenekler ve inanışlar ADNAN ALABDULLAH TezMerkezi 2013
16 Tamamlandı Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nde menkıbeler: Anadolu sahası MUHAMMET ATASEVER TezMerkezi 2012
17 Tamamlandı Kahramanmaraş'ta çocuk folkloru NURİYE ÇALIK TezMerkezi 2011
18 Tamamlandı Gaziantep ve çevresinde doğumla ilgili inanış ve uygulamalar DİLEK YÜKSEL TezMerkezi 2007