Dr.Öğr.Üyesi SALİHA EMRE DEVECİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON

   salihaemre@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Yönetim ve Strateji  Örgütsel Davranış  İnsan Kaynakları Yönetimi  Stratejik Yönetim

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

14 Adet
1
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler I

Yayın Yeri: Platanus Publishing
ISBN: 978-625-6517-42-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler I

Yayın Yeri: Platanus Publishing
ISBN: 978-625-6517-42-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Tartışmalar

Yayın Yeri: YAZ YAYINEVİ
ISBN: 978-625-6524-84-2, TÜRKİYE, Afyonkarahisar, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK TARTIŞMALAR

Yayın Yeri: ©YAZ Yayınları
ISBN: 978-625-6524-84-2, TÜRKİYE, Afyonkarahisar, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ANALİZ VE TARTIŞMALAR

Yayın Yeri: Özgür Yayınları Tic. Ltd. Şti.
ISBN: • 978-975-447-441-1121, TÜRKİYE, Gaziantep, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler III

Yayın Yeri: Duvar Yayınları
ISBN: 978-625-8261-87-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler III

Yayın Yeri: Duvar Yayınları
ISBN: 978-625-8261-87-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Güncel Pazarlama Araştırmaları II

Yayın Yeri: AKADEMİSYEN YAYINEVİ
ISBN: 978-625-7795-68-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
ÇALIŞMA HAYATININ BİLİMSEL PENCERESİ

Yayın Yeri: Iksad Publications
ISBN: 978-625-7279-48-2, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Yayın Yeri: Iksad Publications
ISBN: 978-625-7279-58-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Sosyal,Beşerive İdari Bilimler-3Alanında Yeni Ufuklar

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-605-7749-96-3, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
12
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-4 Alanında Yeni Ufuklar

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-605-7749-97-0, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
KAMU VE İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ PERSPEKTİFLER

Yayın Yeri: iksad publishing house
ISBN: 978-625-7029-69-8, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
ÇALIŞMA YAŞAMINDA DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARI

Yayın Yeri: Iksad Publications
ISBN: 978-605-7695-78-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
ENDÜSTRİYEL GİRİŞİMCİLERİN DEĞİŞİM ALGILARINI VE DEĞİŞİM STRATEJİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA

EMRE DEVECİ SALİHA, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EMRE DEVECİ SALİHA,KARAYILAN DEMET
Yayın Yeri: JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scientific World Index
3
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ YAŞAM KALİTESİ İLEBİREYSEL İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİRÇALIŞMA

EMRE DEVECİ SALİHA,KARAYILAN DEMET
Yayın Yeri: International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS
4
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA BOYUTLARI İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK UYGULAMA

DEVECİ SALİHA
Yayın Yeri: Uluslararsı Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO,PROQUEST,INDEX ISLAMICUS, MLA
5
HOFSTEDE KÜLTÜR BOYUTLARININ KADIN GİRİŞİMCİLERİN CİNSİYET KAYNAKLI SORUNLARI ALGILAMASINA ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEVECİ SALİHA
Yayın Yeri: TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi)
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ProQuest,OAJI, ULRICH’xxS PERIODCALS DIRECTORY,

Bildiriler

10 Adet
1
ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN CİNSİYETE GÖRE FARKLILAŞMASI

EMRE DEVECİ SALİHA, KARAYILAN DEMET
Yayın Yeri: 15. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 21.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Girişimcilerin Girişimcilik Etiği Algılarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Çalışma

EMRE DEVECİ SALİHA
Yayın Yeri: 21. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 12.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
KABİN EKİBİNİN COVİD 19 KAYGILARININ SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLILAŞMASI

EMRE DEVECİ SALİHA, ÇELİK MAZLUM
Yayın Yeri: 14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 29.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL STRES DÜZEYLERİNİNÖRGÜTSEL GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

EMRE DEVECİ SALİHA,KARAYILAN DEMET
Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI BEYDAĞISOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 20.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN İŞ PERFORMANSLARINA ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

EMRE DEVECİ SALİHA
Yayın Yeri: I.Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, malatya, Türkçe, 07.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN SOSYAL ZEKA DÜZEYLERİNE ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

EMRE DEVECİ SALİHA
Yayın Yeri: I.Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Türkçe, 07.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
KADIN GİRİŞİMCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE CİNSİYETKAYNAKLI ZORLUKLARI ALGILAMA DÜZEYİ ARASİNDAKİ FARKLILIKLARIBELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

EMRE DEVECİ SALİHA
Yayın Yeri: İKSAD 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL ZEKA DÜZEYLERİ İLE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

EMRE DEVECİ SALİHA
Yayın Yeri: İKSAD 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, gaziantep, İngilizce, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
GAZİANTEP’TE GÖÇ SONUCUNDA YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ PORTFÖYÜNDEKİ DEĞİŞİMİN İŞLETMELERDE SUNULAN MENÜLERİ ETKİLEME DÜZEYİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

EMRE DEVECİ SALİHA
Yayın Yeri: Zeugma I.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
SURİYE GÖÇÜNÜN GAZİANTEP’TEKİ FAST FOOD İŞLETMELERİNİ İŞGÜCÜ FARKLILIĞI, REKABET STRATEJİLERİ, MÜŞTERİ POTANSİYELİ VE MENÜ ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN ETKİLEME DÜZEYİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

EMRE DEVECİ SALİHA
Yayın Yeri: Zeugma I.Uluslararası Multidispliner Çalışmalar Kongersi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

mali tahli ve istihbarat uzmanı

2008 - 2011

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Lojistik Türkçe 2
2 2020-2021 Pazarlama İlkeleri Türkçe 3
3 2020-2021 İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 3
4 2020-2021 Satış Yönetimi Türkçe 2
5 2020-2021 Girişimcilik Türkçe 4
6 2020-2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
7 2020-2021 Yönetim ve Organizasyon Türkçe 2
8 2020-2021 Ticaret Hukuku Türkçe 3
9 2020-2021 Genel Muhasebe Türkçe 4