Dr.Öğr.Üyesi PINAR GÜMÜŞ AKAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ F. HAVACILIK YÖNETİMİ


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat  Gelişme Ekonomisi - Makro  Büyüme

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
Enerji ve Çevre Ekonomisi

Yayın Yeri: Ekin
ISBN: 978-605-327-927-3, TÜRKİYE, Bursa, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Geçiş Ekonomileri

Yayın Yeri: Ekin
ISBN: 978-9944-141-77-2, TÜRKİYE, 2008

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
İhracata Yönelik Büyüme Hipotezi Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri İçin Geçerli mi?

BAL HARUN, PALANDÖKENLİER BERK, GÜMÜŞ AKAR PINAR
Yayın Yeri: izmir İktisat Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
EKONOMİK BÜYÜME, KARBON EMİSYONU VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: SEÇİLMİŞ AKDENİZ ÜLKELERİ

MANGA MÜGE,GÜMÜŞ AKAR PINAR
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Doğrudan Yabancı Yatırımların Ar-Ge Faaliyetleri Üzerine Etkisi: Ampirik Bir İnceleme

SEÇİLMİŞ NİSA,KONU AYLİN,GÜMÜŞ AKAR PINAR
Yayın Yeri: Maliye Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA LİBERALİZASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

GÜMÜŞ AKAR PINAR,MANGA MÜGE,BAL HARUN
Yayın Yeri: GAUN-JSS
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
HAVACILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BAL HARUN,MANGA MÜGE,GÜMÜŞ AKAR PINAR
Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, CiteFactor, Index Copernicus, AcademicKeys, DRJI

Bildiriler

2 Adet
1
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI TALEP ESNEKLİĞİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BAL HARUN,GÜMÜŞ AKAR PINAR,MANGA MÜGE
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES-2017
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 10.07.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Havayolu Taşımacılığı Talebi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi : Türkiye Örneği

BAL HARUN,MANGA MÜGE,GÜMÜŞ AKAR PINAR
Yayın Yeri: nternational Congress Of Management, Economy And Policy (ICOMEP16), İstanbul
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 26.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri