Dr.Öğr.Üyesi BURCU BUYURAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON

   bbuyuran@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Finans  Bankacılık  Finansal Risk Yönetimi  Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Yönetim & Organizasyon Alanında Seçme Yazılar

Yayın Yeri: Özgür Yayınları.
ISBN: 978-975-447-777-1, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Finansal Piyasaların Evrimi IV

Yayın Yeri: Özgür Yayınları.
ISBN: 978-975-447-833-4, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
GELİR ÇEŞİTLENDİRMESİNİN BANKALARIN RİSK VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yayın Yeri: ÖZGÜR YAYINLARI
ISBN: 978-975-447-444-2, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Finansal Piyasaların Evrimi

Yayın Yeri: Orion Akademi
ISBN: 978-625-7294-70-6, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Finansal Perspektifte Modern Bankacılığın Gelişimi (Teorik ve Ampirik Çalışmalar)

Yayın Yeri: ÖZGÜR YAYINLARI
ISBN: 978-975-447-404-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
FİNANS ARAŞTIRMALARI Finansal Piyasalar ve Kurumsal Finans

Yayın Yeri: Der Kitabevi
ISBN: 978-975-353-677-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
EKONOMİ VE FİNANS ALANINDA AMPİRİKÇALIŞMALAR

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti.
ISBN: 978-975-8396-75-7, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
EKONOMİ VE FİNANS ALANINDAAMPİRİK ÇALIŞMALAR

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti.
ISBN: 978-975-8396-75-7, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
İşletmelerde Dış Ticaretin Finansmanında Kullanılan Teknikler Gaziantep Sanayi İşletmelerinde Uygulama

Yayın Yeri: GAZİANTEP TİCARET ODASI
TÜRKİYE, 2005

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

8 Adet
1
RELATIONSHIP BETWEEN COMPETITION AND FINANCIAL DEVELOPMENT: COMPARISON OF TURKEY-BRICS COUNTRIES

BÜYÜKOĞLU BURAK, ŞİT AHMET, BUYURAN BURCU
Yayın Yeri: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
HOW IMPORTANT IS CORPORATE GOVERNANCE FEATURES AND THE LAGS ON AUDIT REPORTS IN FIRM PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY

ŞİT AHMET, BUYURAN BURCU, EKŞİ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Studies in Business and Economics
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS ESCI
3
Ekonomik Özgürlük ve Borçlanma Faiz Oranları Arasındaki İlişkinin Analizi

BÜYÜKOĞLU BURAK, BUYURAN BURCU, EKŞİ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Alanya Akademik Bakış
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ YOĞUNLAŞMANIN FİNANSAL KIRILGANLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLE İLİŞKİSİ; MSCI EMI ÜLKELERİ ÖZELİNDE ARAŞTIRILMASI

OĞUZ OSMAN, EKŞİ İBRAHİM HALİL, BUYURAN BURCU
Yayın Yeri: Abant Izzet Baysal University Graduate School of Social Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Entelektüel Sermayenin Firma Performansına Etkileri: BIST’te Faaliyet Gösteren Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme Sektörü Firmaları Üzerine Etkisi

BUYURAN BURCU, ŞİT AHMET
Yayın Yeri: Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO Host, Internatıonal Scientific Indexing, DRJI, Scientific Indexing Servic
6
Sektörel Yoğunlaşmanın Banka Riski Üzerine Etkileri: Türk Bankacılık Sektörü Örneği

BÜYÜKOĞLU BURAK,ŞİT AHMET,BUYURAN BURCU
Yayın Yeri: Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, Asos Index
7
REVENUE DIVERSIFICATION AND BANK PERFORMANCE:EVIDENCE FROM TURKEY

BUYURAN BURCU, EKŞİ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: South-Eastern Europe Journal of Economics
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ECONLİT, DOAJ, RePec
8
2008 Mali Kriz Döneminde Bankalarda Firma Kredilendirme Süreci

BUYURAN BURCU
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

21 Adet
1
Kur Korumalı Mevduat Hesaplarının Mevduat Bankalarının Bankacılık Faaliyetlerine Etkisi

BUYURAN BURCU, KARACA CENGİZHAN, HACIEVLİYAGİL NURİ, TAŞCI HAYRİYE
Yayın Yeri: 26. FİNANS SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, SİVAS, Türkçe, 19.10.2023

Ulusal  Tam metin bildiri
2
Ekonomik Politik Belirsizlikler Ülkelerin Finansal Riskini Etkiler Mi? G-20 Ülkelerinden Kanıtlar

BUYURAN BURCU, BÜYÜKOĞLU BURAK, ŞİT AHMET
Yayın Yeri: 25. Finans Sempozyumu
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 19.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
COVID 19 Sürecinde Yatırımcı Davranışlarının Ki-kare Testi ile Değerlendirilmesi

DOĞANER MİNE BERRA, BÜYÜKOĞLU BURAK, BUYURAN BURCU, HACIEVLİYAGİL NURİ
Yayın Yeri: 25. Finans Sempozyumu
TÜRKİYE, Burdur, Türkçe, 19.10.2022

Ulusal  Tam metin bildiri
4
RELATIONSHIP BETWEEN COMPETITION AND FINANCIAL DEVELOPMENT IN COUNTRIES: COMPARISON OF TURKEY-BRICS COUNTRIES

BÜYÜKOĞLU BURAK, BUYURAN BURCU, ŞİT AHMET
Yayın Yeri: 6th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance
YUNANİSTAN, Selanik, İngilizce, 18.04.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
THE EFFECT OF ACTIVITY RATE ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE COMPANIES: AN APPLICATION ON BIST METAL MAIN AND METAL GOODS INDEX

DOĞAN BERNA,BUYURAN BURCU
Yayın Yeri: Academic Conferences Association z.s. MAC-MME 2019
ÇEK CUMHURİYETİ, PRAGUE, İngilizce, 13.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
BANKACILIKTA GELİR ÇEŞİTLENDİRMESİNİN PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:MEVDUAT BANKALARI UYGULAMASI

BUYURAN BURCU,EKŞİ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 23. FİNANS SEMPOZYUMU
Türkçe, 09.10.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
7
Sektörel Yoğunlaşmanın Banka Riski Üzerine Etkileri: Türk Bankacılık Sektörü Örneği

BÜYÜKOĞLU BURAK,ŞİT AHMET,BUYURAN BURCU
Yayın Yeri: 23.Finans Sempozyumu
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 09.10.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
8
Bank Diversification and Bank Performance: Evidence From Turkey

BUYURAN BURCU,EKŞİ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 5th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance
İngilizce, 22.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
FİRMA DEĞERİ VE FAALİYET ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: KİMYA SEKTÖRÜNDE PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELEME

BÜYÜKOĞLU BURAK,BUYURAN BURCU
Yayın Yeri: 4. LİOS
TÜRKİYE, Türkçe, 17.04.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
10
İŞLETMELERDE FAALİYET ORANLARI İLE FİNANSAL BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İMALAT SANAYİSEKTÖRLER ARASI KARŞILAŞTIRMA

BUYURAN BURCU,EKŞİ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 22. Finans Sempozyumu
İngilizce, 10.10.2018

Ulusal  Tam metin bildiri
11
İmalat İşletmelerinde Faaliyet Etkinliğinin Finansal Başarıya Etkisi: BIST İmalat Firmaları 2010-2016 Yılları Arası Panel Veri Analizi İle İnceleme

BUYURAN BURCU,EKŞİ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: II. INTERNATIONALAPPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS
TÜRKİYE, antalya, Türkçe, 19.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
RECOGNITION OF FINANCIAL LEASING TRANSACTIONS UNDER TAS TURKISH ACCOUNTING STANDARDS SECTION 17

BUYURAN BURCU, ÖZTÜRKMEN REYHAN, CENGER HATİCE
Yayın Yeri: 3.BMAC (Balkans And Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History)
İngilizce, 19.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
13
The Effects Of Credıt Management To Profıtabılıty In Crısıs Perıods

BUYURAN BURCU
Yayın Yeri: 19th Annual Conference of the Multinational Finance Society
POLONYA, KRAKOW, İngilizce, 24.06.2012

Uluslararası  Özet bildiri
14
Financing Problems Of Sme s During Banking Crisis And Solution Proposals For Them

BUYURAN BURCU, EKİNCİ GÜL
Yayın Yeri: Euroassia Business and Economy Society (EBES)2011
HIRVATİSTAN, ZAGREB, İngilizce, 13.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri
15
The Effects Of Currency Risk To Investment Decision

BUYURAN BURCU, Değer Nurhayat
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BANKING AND FINANCE PERSPECTIVES(ICBFP 2011)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, GAZİMAĞUSA, İngilizce, 13.04.2011

Uluslararası  Özet bildiri
16
2008 Mali Krizinde Reel Sektörde Yaşanan Finansal Sorunlar ve Bankaların Reel Sektöre Karşı Tutumu

MEHMET CİVAN, BURCU BUYURAN, GÜL BÜYÜKAHRAZ
Yayın Yeri: Uluslararası Finans Sempozyumu 2010
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 10.12.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
2000 Sonrası Yaşanan Krizler Sürecinde Türkiye Suriye İşbirliğinde YaşananGelişmeler ve Gaziantep in Rolü

MEHMET CİVAN, BURCU BUYURAN, MEHMET KÖRPİ
Yayın Yeri: I.International Border Trade Congress
Türkçe, 04.11.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
The Effects Of Crises On The Implementation Of The Accounting Profession

MEHMET CİVAN, BURCU BUYURAN, BUKET BÜYÜKKONUKLU
Yayın Yeri: 2.BMAC (Balkans And Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History)
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 15.09.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
International Financial Reporting Standards For SMEs and The Application Process In Turkey

MEHMET CİVAN, MEHMET KÖRPİ, BURCU BUYURAN
Yayın Yeri: ISSD(International Symposium on Sustainable Development)2010
BOSNA HERSEK, SARAYBOSNA, İngilizce, 08.06.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
2008 Mali Krizinin Tekstil Sektörü Üzerindeki Etkileri Gaziantep Sanayi İşletmelerinde Uygulama

MEHMET CİVAN, BURCU BUYURAN, BUKET BÜYÜKKONUKLU
Yayın Yeri: 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 06.05.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
21
Dış Ticaret İşletmelerinde Kur Riski Yönetimi Gaziantep Sanayi İşletmelerinde Örnek Bir Uygulama

MEHMET CİVAN, MURAD KAYACAN, BURCU ERBAĞCI
Yayın Yeri: 9. Ulusal Finans Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 29.09.2005

Ulusal  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Eğitmen
”GSO-MEM Dış Ticaret Akademisi” programında dış ticaretin finansmanı ile ilgili eğitim,

2018 - 2018
2
ANADOLUBANK

KURUMSAL PAZARLAMA YETKİLİSİ
TİCARİ PAZARLAMA,

2007 - 2009
3
TEKSTİLBANK

KURUMSAL PAZARLAMA UZMANI
TİCARİ PAZARLAMA,

2005 - 2007

Editörlükler

1 Adet
1
KURUMSAL FİNANS ALANINDA SEKTÖREL UYGULAMALAR

Yazar Adı: ŞİT AHMET, BUYURAN BURCU , Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2009-2010 TİCARİ MATEMATİK Türkçe 3
2 2010-2011 TİCARİ MATEMATİK Türkçe 3
3 2011-2012 TİCARİ MATEMATİK Türkçe 3
4 2012-2013 TİCARİ MATEMATİK Türkçe 3
5 2013-2014 TİCARİ MATEMATİK Türkçe 3
6 2010-2011 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
7 2011-2012 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
8 2012-2013 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
9 2013-2014 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
10 2009-2010 KAMBİYO MEVZUATI Türkçe 3
11 2010-2011 KAMBİYO MEVZUATI Türkçe 3
12 2011-2012 KAMBİYO MEVZUATI Türkçe 3
13 2012-2013 KAMBİYO MEVZUATI Türkçe 3
14 2013-2014 KAMBİYO MEVZUATI Türkçe 3
15 2012-2013 RİSK VE SİGORTA İŞLEMLERİ Türkçe 3
16 2011-2012 RİSK VE SİGORTA İŞLEMLERİ Türkçe 3
17 2013-2014 RİSK VE SİGORTA İŞLEMLERİ Türkçe 3
18 2010-2011 RİSK VE SİGORTA İŞLEMLERİ Türkçe 3
19 2010-2011 İŞ ANALİZİ VE MALİYET HESAPLARI Türkçe 2
20 2011-2012 İŞ ANALİZİ VE MALİYET HESAPLARI Türkçe 2
21 2012-2013 İŞ ANALİZİ VE MALİYET HESAPLARI Türkçe 2
22 2013-2014 İŞ ANALİZİ VE MALİYET HESAPLARI Türkçe 3
23 2010-2011 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3
24 2011-2012 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3
25 2009-2010 ULUSLARARASI TİCARET Türkçe 3
26 2010-2011 HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 3
27 2011-2012 HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 3
28 2010-2011 DOSYALAMA ARŞİVLEME Türkçe 3
29 2010-2011 İŞ EĞİTİMİ Türkçe 4
30 2011-2012 İŞ EĞİTİMİ Türkçe 4
31 2012-2013 İŞ EĞİTİMİ Türkçe 4
32 2013-2014 İŞ EĞİTİMİ Türkçe 4
33 2020-2021 TİCARİ MATEMATİK Türkçe 3
34 2020-2021 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
35 2020-2021 RİSK VE SİGORTA İŞLEMLERİ Türkçe 3
36 2020-2021 ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİ Türkçe 3
37 2020-2021 KAMU MALİYESİ Türkçe 3
38 2020-2021 KAMBİYO İŞLEMLERİ VE MEVZUATI Türkçe 3
39 2019-2020 İŞLETME FİNANSMANI Türkçe 3
40 2019-2020 TİCARİ MATEMATİK Türkçe 3
41 2019-2020 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
42 2019-2020 RİSK VE SİGORTA İŞLEMLERİ Türkçe 3
43 2021-2022 ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİ Türkçe 3
44 2019-2020 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
45 2020-2021 İŞLETME FİNANSMANI Türkçe 3
46 2020-2021 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
47 2020-2021 FİNANSAL OKURYAZARLIK Türkçe 3
48 2021-2022 TİCARİ MATEMATİK Türkçe 3
49 2021-2022 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
50 2021-2022 İŞLETME FİNANSMANI Türkçe 3
51 2021-2022 FİNANSAL OKURYAZARLIK Türkçe 3
52 2021-2022 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 Türkçe 2
53 2021-2022 GÜZEL KONUŞMA SANATI Türkçe 3
54 2021-2022 MATEMATİK Türkçe 3
55 2022-2023 TİCARİ MATEMATİK Türkçe 3
56 2022-2023 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
57 2022-2023 FİNANSAL OKURYAZARLIK Türkçe 3
58 2022-2023 RİSK VE SİGORTACILIK Türkçe 3
59 2022-2023 MATEMATİK Türkçe 2
60 2009-2010 GENEL İŞLETME Türkçe 3
61 2022-2023 KARİYER PLANLAMA Türkçe 2
62 2022-2023 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 2
63 2022-2023 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 2
64 2022-2023 TİCARİ MATEMATİK Türkçe 2
65 2022-2023 MATEMATİK Türkçe 3
66 2022-2023 KAMBİYO MEVZUATI Türkçe 3
67 2022-2023 ULUSLARARASI TİCARET Türkçe 3
68 2023-2024 TİCARİ MATEMATİK Türkçe 3
69 2023-2024 HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 2
70 2023-2024 ULUSLARARASI FİNANS Türkçe 2
71 2023-2024 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
72 2023-2024 FİNANSAL OKURYAZARLIK Türkçe 2
73 2023-2024 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Türkçe 2
74 2023-2024 RİSK VE SİGORTACILIK Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Bankacılık sektöründeki yoğunlaşmanın finansal kırılganlık ve ekonomik büyüme ile ilişkisi; MSCI EMI ülkeleri özelinde araştırılması OSMAN OĞUZ TezMerkezi 2022

Araştırmalar

3 Adet
1
“I.Uygulamalı Ekonometri Eğitimi”

Eğitici: Yrd. Doç. Dr. Veli Yılancı tarafından verilen 60 saatlik ekonometri eğitimi
GAZİANTEP,   Ulusal  Kurs

2
AMOS Programı ile Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması Eğitimi

AMOS Programı ile Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması Eğitimi
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Kurs

3
TEMEL EKONOMETRİ EĞİTİMİ

Eğitici: Şaban NAZLIOĞLU "Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi" eğitimi
Gaziantep Üniversitesi ,   Ulusal  Kurs