Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BİLİMLERİ

   ozturkayse@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      3744  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-318-335-8, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Öğrenme-Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları

Yayın Yeri: PegemAkademi
ISBN: 978-605-318-432-2, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Uluslararası  Ders Kitabı  Türkçe
3
Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-318-335-8, Ankara, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

22 Adet
1
Developing the Children’s Rights-Based Classroom Scale

ÖZTÜRK AYŞE, KALENDER BARIŞ
Yayın Yeri: Pamukkale University Journal of Education
Türkçe, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
2
Kapsayıcı matematik eğitimine ilişkin sınıf öğretmenlerinin uygulamaları, yeterlilikleri ve karşılaştıkları problemler

AGAÇ GÜLAY, ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: Dicle Universitesi Ziya Gokalp Egitim Fakultesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  H. W. Wilson Databases (Education Full Text)
3
The function of metacognition in instructional skills: A comparative case study

ÖZTÜRK AYŞE,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: International Online Journal ofEducation and Teaching
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
4
Investigation of Pre-service Primary School Teachers’ Decision Processes Related to Genetic-based Socioscientific Discussions in Terms of Human Rights

ÖZTÜRK AYŞE,DOĞANAY AHMET
Yayın Yeri: Sakarya University Journal of Education
İngilizce, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarına Yansımaları: Tarihsel Bir Analiz

ÖZTÜRK AYŞE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Development of Argumentation Skills through Socioscientific Issues in Science Course: A Collaborative Action Research

ÖZTÜRK AYŞE,DOĞANAY AHMET
Yayın Yeri: Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
İngilizce, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Effective Children’s Rights Education in Turkey from the Perspective of Classroom Teachers: Problems and Suggestions

ÖZTÜRK AYŞE,EREN MUHAMMED,TOPÇU BÜŞRA
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Development of Children’s Rights Education Curriculum for Prospective Preschool Teachers

ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
An Analysis of Children’s Right to Participation at Primary Schools in Turkey: A Case Study

KILIÇ AHMET,ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: Qualitative Research in Education
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
10
Human Rights Education with Socioscientific Issues through the Environmental Education Courses

ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
11
Developing Attitudes towards Human Rights through Socioscientific Issues in Science Courses: An Action Research

DOĞANAY AHMET,ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: Multidisciplinary Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
12
Children’s Participatıon Rights in the Life Sciences Curricula in Turkey: A Historical Analysis

ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Çocuk Hakları Temelli Okul Ölçeğinin Geliştirilmesi

ÖZTÜRK AYŞE,DOĞANAY AHMET
Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Development of a Scale for the Attitude Towards Children’s Rights Education

ÖZTÜRK AYŞE,DOĞANAY AHMET
Yayın Yeri: Educational Process: International Journal
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
15
Effective Children’s Rights Education from the Perspectives of Expert Teachers in Children’s Rights Education: A Turkish Sample

ÖZTÜRK AYŞE,ÖZDEMİR DOĞAN GÜLAY
Yayın Yeri: Journal of Education and Learning
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
16
Problem Solving Skill in Primary Mathematics Curricula Documents of the Republican Period

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi (TEI)
17
An Investigation of Prospective Science Teachers’ Socio-scientific Argumentation Processes in Terms of Metacognition: A Causal-Comparative Study

ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Teacher Roles in Primary School Mathematics Curricula of the Republican Period

ÖZTÜRK AYŞE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Participatory Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Turkish Educational Index (TEI)
19
İlköğretim Beşinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Dünyanın Şekli ve Yerçekimi Kavramlarına İlişkin Anlamaları ve Zihinsel Modelleri

ÖZTÜRK AYŞE,DOĞANAY AHMET
Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
20
Deneyimli ve Deneyimsiz Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Farkındalıkları Açısından Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Süreçlerinin İncelenmesi

DOĞANAY AHMET,ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
21
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Bilişsel Farkındalığın Etkisi: Bir Nedensel Karşılaştırma Araştırması

EMRAHOĞLU NURİ,ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Kavramlarını Anlama Seviyelerinin ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi Üzerine Boylamsal Bir Araştırma

EMRAHOĞLU NURİ,ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

21 Adet
1
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Hayata Geçirilme Sürecinin İncelenmesi: Sorunlar ve Öneriler/Examining the Implementation Process of the Teaching Practice Course: Problems and Suggestions

ÖZTÜRK AYŞE, KALENDER BARIŞ, SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2022)
TÜRKİYE, Türkçe, 14.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Toplumsal Duyarlılık Projeleri Çocuk Hakların Hayata Geçirilmesi ve Mesleki Gelişim İçin Bir Araç Olabilir mi?/Can Social Responsibility Projects Be a Tool for the Realization of Children's Rights and Professional Development?

KALENDER BARIŞ, ÖZTÜRK AYŞE, CESUR BURAK
Yayın Yeri: 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2022)
TÜRKİYE, Türkçe, 14.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
Çocukların Eğitim Hakkı Bağlamında İlkokullarda Yetiştirme Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi / Investigation of the Remedial Education Program in Primary Schools (REPPS) in the Context of Children's Right to Education According to Tea

YÜCETAŞ SEVGİ, ÖZTÜRK AYŞE, YILMAZ İSLİM DERYA
Yayın Yeri: 19. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USOS 2021) / 19th INTERNATIONAL PRIMARY TEACHER EDUCATION SYMPOSIUM (IPTES 2021)
TÜRKİYE, Türkçe, 11.12.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
Sınıf Öğretmenleri Tarafından Önerilen Çocuk Edebiyatı Kitaplarının Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi / An Analysis of Children's Literature Books Suggested by Classroom Teachers in Terms of Children's Rights

KARATAŞ TUĞÇE, YILMAZ İSLİM DERYA, ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: 19. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USOS 2021) / 19th INTERNATIONAL PRIMARY TEACHER EDUCATION SYMPOSIUM (IPTES 2021)
TÜRKİYE, Türkçe, 11.12.2021

Uluslararası  Özet bildiri
5
İlkokullarda Çocuk Hakları Temelli Okul Yapısının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma/ A Research on Examination of Children’s Rights-Based Structure at Primary Schools

ÖZTÜRK AYŞE, KALENDER BARIŞ
Yayın Yeri: VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi/ VII. International Congress on Education and Social Sciences
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Türkçe, 01.09.2021

Uluslararası  Özet bildiri
6
Developing the Children’s Rights Based Classroom Scale

ÖZTÜRK AYŞE,KALENDER BARIŞ
Yayın Yeri: 7th International Congress on Curriculum and Instruction
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 09.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
Examination of the Social Studies Course Curriculum within the Context of the Educational Goals in the Un Convention on the Rights of the Child

ÖZTÜRK AYŞE,EREN MUHAMMED
Yayın Yeri: 6th International Congress on Curriculum and Instruction
TÜRKİYE, Kars, İngilizce, 11.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
Examination of Children’s Rights and Children’s Rights Education in Turkish Education System within the Context of Appreciative Inquiry and A Proposal For Education Policy

ÖZTÜRK AYŞE,EREN MUHAMMED
Yayın Yeri: 6th International Congress on Curriculum and Instruction
TÜRKİYE, Kars, İngilizce, 11.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
9
Opinions of Teachers on the Effectıveness of Resource Room Application with Regard to Education Rights of Children

ÖZTÜRK AYŞE,EREN MUHAMMED
Yayın Yeri: 8th International Congress on Research in Education (ICRE)
TÜRKİYE, Manisa, İngilizce, 09.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
Examination of the Attitudes of Classroom Teachers Regarding Children’s Rights Education

ÖZTÜRK AYŞE,EREN MUHAMMED
Yayın Yeri: 8th International Congress on Research in Education (ICRE)
TÜRKİYE, Manisa, İngilizce, 09.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Student Roles in the Primary Mathematics Curricula of Turkish Republican Period

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ÖZTÜRK AYŞE,AGAÇ GÜLAY
Yayın Yeri: ERPA International Congresses on Education 2017
MACARİSTAN, Budapeşte, İngilizce, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
An Examination of the Secondary Mathematics Curricula Documents of Turkish Republican Period in terms of Equity Principle

AGAÇ GÜLAY,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: ERPA International Congresses on Education 2017
MACARİSTAN, Budapeşte, İngilizce, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
Sınıf Öğretmenlerinin Perspektifinden Türkiye’de Etkili Çocuk Hakları Eğitimi: Problemler ve Öneriler

ÖZTÜRK AYŞE,EREN MUHAMMED,TOPÇU BÜŞRA
Yayın Yeri: IV. International Eurasian Educational Research Congress
TÜRKİYE, Denizli, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabının Çocukların Katılım Hakkı Bağlamında İncelenmesi

ÖZTÜRK AYŞE,TOPÇU BÜŞRA,EREN MUHAMMED
Yayın Yeri: IV. International Eurasian Educational Research Congress
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
15
Cumhuriyet Dönemi İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Eşitlik İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi

ÖZTÜRK AYŞE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AGAÇ GÜLAY
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
16
Matematik Dersi Öğretim Programlarına Üstbilişsel Bilgi ve Beceri Entegrasyonuna İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Bilgileri ve Uygulamaları

ÖZTÜRK AYŞE,AGAÇ GÜLAY
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
17
Rehberlik ve Denetim Rehberlerinin Türk Eğitim Sisteminin Amaçları ve İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: VII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 20.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
18
Sosyo-Bilimsel Konularla Argümantasyon Becerisi ve İnsan Haklarına Karşı Tutum Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması

ÖZTÜRK AYŞE,DOĞANAY AHMET
Yayın Yeri: III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
19
4 4 4 Eğitim Sisteminin Yansımaları: 5 Sınıfta Sınıf-Branş Öğretmeni Değişikliğinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi

BALCIOĞLU RÜYA,ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 07.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
20
İlköğretimden Yüksek Öğretime Son Sınıf Öğrencilerinin Temel Astronomi Kavramlarını Anlama Seviyeleri ve Kavram Yanılgıları

EMRAHOĞLU NURİ,ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 27.08.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
21
İlköğretim Beşinci Sınıftan Sekizinci Sınıfa Öğrencilerinin Dünyanın Şekli ve Yerçekimi Kavramlarına İlişkin Anlayış ve Zihinsel Modellerindeki Değişim

ÖZTÜRK AYŞE,DOĞANAY AHMET
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 05.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
75. Yıl İlköğretim Okulu, Erzin/Hatay

Öğretmen
Fen Bilgisi Öğretmeni,

2009 - 2009

Editörlükler

1 Adet
1
Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları

Yazar Adı: ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ÖZTÜRK AYŞE,BAY ERDAL , Yayın Yeri: Pegem Akademi
Kitap, Türkçe, 2016,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Türkçe 3
2 2016-2017 Matematik Eğitimi Araştırmalarında Nitel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Öğretim Programlarında Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Türkçe 3
2 2018-2019 Nitel Araştırmalarda Veri Analiz Yöntemleri Türkçe 3
3 2018-2019 Çocuk Hakları Eğitimi Türkçe 3
4 2017-2018 Öğretim Programlarında Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Türkçe 3
5 2017-2018 Çocuk Haklari Eğitimi Türkçe 3
6 2017-2018 Program Geliştirme Türkçe 3
7 2016-2017 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Türkçe 3
8 2016-2017 Öğretim Programlarında Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Türkçe 3
9 2016-2017 Program Geliştirme Türkçe 3
10 2015-2016 Program Geliştirme Türkçe 3
11 2015-2016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
12 2015-2016 Öğretim Programlarında Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Türkçe 3
13 2014-2015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
14 2014-2015 Öğretim Programlarında Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Türkçe 3
15 2014-2015 Program Geliştirme Türkçe 3
16 2013-2014 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
17 2013-2014 Program Geliştirme Türkçe 3
18 2019-2020 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Türkçe 3
19 2019-2020 Çocuk Hakları Eğitimi Türkçe 3
20 2019-2020 Seminer Türkçe 2
21 2019-2020 Uzmanlık Alanı Türkçe 4
22 2019-2020 Dönem Projesi Türkçe 3
23 2018-2019 Seminer Türkçe 2
24 2018-2019 Uzmanlık Alanı Türkçe 4
25 2017-2018 Uzmanlık Alanı Türkçe 3
26 2017-2018 Seminer Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Türkçe 3
2 2018-2019 Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları II Türkçe 2
3 2018-2019 Çevre Eğitimi Türkçe 2
4 2018-2019 İlkokulda Temel Fen Bilimleri Türkçe 3
5 2018-2019 Araştırma Projesi-II Türkçe 3
6 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 2
7 2018-2019 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
8 2018-2019 Okul Deneyimi Türkçe 1
9 2018-2019 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Türkçe 3
10 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
11 2018-2019 Genel Biyoloji Türkçe 2
12 2018-2019 Araştırma Projesi-I Türkçe 3
13 2018-2019 Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 2
14 2018-2019 Program Geliştirmeye Giriş Türkçe 3
15 2017-2018 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Türkçe 3
16 2017-2018 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Türkçe 3
17 2017-2018 Araştırma Projesi-II Türkçe 3
18 2017-2018 Araştırma Projesi-I Türkçe 3
19 2017-2018 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4
20 2017-2018 Okul Deneyimi Türkçe 1
21 2017-2018 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 2
22 2017-2018 Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları II Türkçe 2
23 2017-2018 Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 2
24 2017-2018 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
25 2016-2017 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4
26 2016-2017 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
27 2016-2017 Okul Deneyimi Türkçe 1
28 2016-2017 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
29 2016-2017 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 2
30 2016-2017 Araştırma Projesi-II Türkçe 3
31 2016-2017 Çocuk Hakları Türkçe 3
32 2016-2017 Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 2
33 2016-2017 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
34 2016-2017 Araştırma Projesi-I Türkçe 3
35 2015-2016 Eğitim Bilimlerine Giriş Türkçe 3
36 2015-2016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
37 2015-2016 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
38 2015-2016 Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 2
39 2015-2016 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4
40 2015-2016 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 2
41 2015-2016 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
42 2014-2015 Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları II Türkçe 2
43 2014-2015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
44 2014-2015 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4
45 2014-2015 Mesleki Etik Türkçe 2
46 2014-2015 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 2
47 2014-2015 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
48 2014-2015 Okul Deneyimi Türkçe 1
49 2014-2015 Çevre Eğitimi Türkçe 2
50 2014-2015 Genel Biyoloji Türkçe 2
51 2014-2015 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
52 2014-2015 Genel Fizik Türkçe 2
53 2014-2015 Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 2
54 2014-2015 Program Geliştirmeye Giriş Türkçe 3
55 2013-2014 Program Geliştirmeye Giriş Türkçe 3
56 2013-2014 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4
57 2013-2014 Mesleki Etik Türkçe 2
58 2013-2014 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
59 2013-2014 Genel Kimya Türkçe 2
60 2013-2014 Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları II Türkçe 2
61 2013-2014 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 2
62 2013-2014 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
63 2019-2020 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 2
64 2019-2020 Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 2
65 2019-2020 Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Türkçe 2
66 2019-2020 Genel Biyoloji Türkçe 2
67 2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
68 2015-2016 Okul Deneyimi Türkçe 1
69 2019-2020 Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları II Türkçe 2
70 2019-2020 Çevre Eğitimi Türkçe 2
71 2019-2020 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Türkçe 2
72 2019-2020 İlkokul Programı Türkçe 2
73 2019-2020 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
74 2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 2
75 2019-2020 Okul Deneyimi Türkçe 1
76 2019-2020 Öğretim Programlarında Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Çocuk hakları eğitimi için öğretmen mesleki gelişim aracı olarak bir facebook grubunun incelenmesi BAŞAK BAL TezMerkezi 2019
2 Tamamlandı Yaratıcı drama temelli çocuk hakları eğitimi programının geliştirilmesi ve uygulanması BÜŞRA TOPÇU TezMerkezi 2019
3 Tamamlandı Demokratik tutum bağlamında çocukların katılım hakkının gerçekleşme düzeyi: Karşılaştırmalı durum araştırması KEVSER URFALIOĞLU TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Çocuk edebiyatı eserleriyle insan hakları eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi MEHMET HAKTAN KARAKUŞ TezMerkezi 2018
5 Tamamlandı Hayat bilgisi dersi öğretim programlarının Çocuk Hakları Sözleşmesinin eğitim hedefleri maddesi açısından incelenmesi: Tarihsel bir analiz BARIŞ KALENDER TezMerkezi 2018
6 Tamamlandı İlkokullarda çocukların katılım hakkının gerçekleşme düzeyi: Bir durum araştırması AHMET KILIÇ TezMerkezi 2017
7 Tamamlandı Çocuk hakları eğitiminde uzman sınıf öğretmenlerinin perspektifinden etkili çocuk hakları eğitimi: Anlayışlar ve uygulamalar GÜLAY ÖZDEMİR DOĞAN TezMerkezi 2017

Araştırmalar

6 Adet
1
Köy Okullarına Eğitim Desteği Projesi

Proje kapsamında köy okullarına eğitim materyalleri desteği sağlanmış olup projenin gerçekleştirilmesi sürecinde aktif görev alınmıştır.
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Çalışma

2
Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Drama

Türkçe öğretimi sürecinde yaratıcı drama etkinliklerinin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin beceri kazanımı temelli uygulamalı bir eğitim sürecine katılım sağlanmıştır.
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Sertifika

3
Çocuk İstismarını Fark Et Semineri

Gaziantep Üniversitesi’nde düzenlenen ”Çocuk İstismarını Fark Et” konulu seminere katılım sağlanmıştır.
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Seminer

4
Proje Süreç Eğitimi

TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında proje fikrinin oluşturulması, proje başvurusunun hazırlanması, proje süreci, proje değerlendirme kriterleri ve panel aşaması ile ilgili detaylı bilgiler kazanımına yönelik bir e
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

5
Türkiye’de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkili Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi Bölgesel Semineri

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNICEF’in eş finansmanı ve UNICEF’in teknik desteği ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile yürütülmekte olan Türkiye’de Denetimli Serbestlik
Divan Hotel, Türkiye/Gaziantep   Uluslararası  Seminer

6
Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League Gaziantep Turnuvası

”Nature’s Fury/Doğanın Gücü” temalı Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League Gaziantep Turnuvası’nda jüri üyesi olarak değerlendirme sürecinde görev alınmıştır.
Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Değerlendirme

Üyelikler

2 Adet
1
EPÖDER- Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2019 

2
Gaziantep İli Çocuk Koruma Koordinasyon Üst Kurulu

 Üye    2016