Dr.Öğr.Üyesi ORHAN ECEMİŞ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MYO BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

   oecemis@gantep.edu.tr      (0342) 317 17 34  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Nicel Karar Yöntemleri  Çok Kıstaslı Karar Verme  İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar  Karar Destek Sistemleri

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

11 Adet
1
VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE PASLANMAZ ÇELİK SEKTÖRÜNDE SATIŞ TAHMİNİ

Yayın Yeri: ASTANA
ISBN: 978-625-8045-41-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
FİNANSAL PERSPEKTİFTE MODERN BANKACILIĞIN GELİŞİMİ

Yayın Yeri: Özgür Yayınları
ISBN: 978-975-447-404-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Finansal Perspektifte Modern Bankacılığın Gelişimi (Teorik ve Ampirik Çalışmalar)

Yayın Yeri: Özgür Yayınları
ISBN: 978-975-447-404-6, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Yapay zeka kuramdan Uygulamaya

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-605-254-474-7, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
TEORİKTEN PRATİĞE İŞLETME BİLİMİ

Yayın Yeri: Paradigma Akademi
ISBN: 978-625-7431-64-4, TÜRKİYE, ÇANAKKALE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Education, Social, Health and Political Developments in Turkey Between 2000-2020

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-71165-1-2, TÜRKİYE, KONYA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
7
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar - 3

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı / Gece Publishing
ISBN: 978-625-7938-91-4, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
SOCIAL, POLITICAL, ECONOMIC AND OTHER DEVELOPMENTS OCCURRED IN TURKEY BETWEEN THE YEARS OF 1980-2000

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-69854-9-2, TÜRKİYE, Konya, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
ULUSLARARASI TURİZM UYGULAMALARI

Yayın Yeri: Iksad Publishing House
ISBN: 978-605-80227-1-3, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Neutrosophic Triplet StructuresVolume I

Yayın Yeri: Pons Editions
ISBN: 978-1-59973-595-5, BELÇİKA, Brüksel, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
11
SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 3

Yayın Yeri: Gece Academy
ISBN: 978-625-7958-14-1, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

12 Adet
1
Investigation factors affecting competitive advantage in streaming industry with multi-criteria decision making methods

YILMAZ EMRAH SITKI, ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: Journal of Emerging Economies and Policy
İngilizce, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Türkiye’de Bilişim Teknolojileri Kullanımının ÇKKV Yöntemleriyle İncelenmesi: 2014-2021 Dönemi

ECEMİŞ ORHAN, COŞKUN AYSUN
Yayın Yeri: Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
Türkçe, Basılı, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scilit, Google Scholar, Index Copernicus
3
“Metaverse” platformlarının pazarlama karması bağlamında çok kriterli karar verme yöntemleriyle incelenmesi

YILMAZ EMRAH SITKI, ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF FOOTBALL TEAMS VIA ENTROPY-GRAY RELATIONAL ANALYSIS METHOD: TURKISH SUPER LEAGUE MODEL

ECEMİŞ ORHAN, AKCAN FIRAT, ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
MODEL AĞAÇ YÖNTEMİYLE SATIŞ TAHMİNİ: PASLANMAZ ÇELİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: the Journal of Academic Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ
6
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİKÇİ SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

ECEMİŞ ORHAN,YAYKAŞLI METEHAN
Yayın Yeri: the Journal of Academic Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD,INDEX COPERNICUS,SIS,ASOS
7
TOPSİS YÖNTEMİYLE OTEL SEÇİMİNE YÖNELİK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

ECEMİŞ ORHAN,YAYKAŞLI METEHAN
Yayın Yeri: the Journal of Academic Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Copernicus,Sobiad,CiteFactor
8
PASLANMAZ ÇELİK SEKTÖRÜ SATIŞ TAHMİNİNDE VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ECEMİŞ ORHAN,IRMAK SEZGİN
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
9
Otomobil Satınalma Problemlerinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Bir Uygulama - An Application with Multiple Criteria Decision Making Methods in Car Purchase Problems

YAYKAŞLI METEHAN,ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
10
SINGLE VALUED NEUTROSOPHIC NUMBER VALUED GENERALIZED NEUTROSOPHIC TRIPLET GROUPS AND ITS APPLICATIONS FOR DECISION MAKING APPLICATIONS

ECEMİŞ ORHAN,ŞAHİN MEMET,kargın Abdullah
Yayın Yeri: Asian Journal of Mathematics and Computer Research
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus
11
SOME NEW GENERALIZED AGGREGATIONOPERATORS BASED ON CENTROID SINGLE VALUEDTRIANGULAR NEUTROSOPHIC NUMBERS AND THEIRAPPLICATIONS IN MULTI-ATTRIBUTE DECISIONMAKING

ŞAHİN MEMET,ECEMİŞ ORHAN,uluçay vakkas,Kargın Abdullah
Yayın Yeri: Asian Journal of Mathematics and ComputerResearch
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  scopus
12
REFINED NEUTROSOPHIC HIERARCHICAL CLUSTERING METHODS

ŞAHİN MEMET,ECEMİŞ ORHAN,uluçay vakkas,Deniz Harun
Yayın Yeri: Asian Journal of Mathematics and Computer Research
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus

Bildiriler

18 Adet
1
AKREDİTE ÜNİVERSİTELERİN KALİTE SÜREÇ PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ:2019-2021 DÖNEMİ

ÖZÇALIŞKAN DERYA, YAŞAR UĞURLU ÖZLEM, ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 24.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
COMPARISON OF INDIVIDUAL COMPUTER SKILL LEVELS OF TURKEY AND EUROPEAN COUNTRIES WITH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS

ECEMİŞ ORHAN, COŞKUN AYSUN
Yayın Yeri: International Conference on Science and Education
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 15.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
TR 71 BÖLGESİ İLLERİNİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

KOCAÖZ RÜSTEM, ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: VII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (27-28 Ekim 2022)
TÜRKİYE, AKSARAY, Türkçe, 27.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ WEB SİTE PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

COŞKUN AYSUN, ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: CUKUROVA 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 09.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
TÜRKİYE’DE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ ÇKKV YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ:2014-2021 DÖNEMİ

ECEMİŞ ORHAN, COŞKUN AYSUN
Yayın Yeri: 5th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies
TÜRKİYE, Türkçe, 27.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
6
ÇKKV Yöntemleriyle Türkiye'de İl Düzeyinde Sektörlerin İhracat Performanslarının Değerlendirilmesi

ECEMİŞ ORHAN, YAYKAŞLI METEHAN
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 13.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
M5p Karar Ağacı Yöntemiyle Satış Analizi

ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: V. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Tedarikçi Seçimi: Endüstriyel Mutfak Sektöründe BirUygulama

ECEMİŞ ORHAN,YAYKAŞLI METEHAN
Yayın Yeri: V. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
9
OTEL SEÇİMİNE YÖNELİK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

ECEMİŞ ORHAN,YAYKAŞLI METEHAN
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 03.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
DESTEK VEKTÖR VE GAUSS SÜREÇ REGRESYON YÖNTEMLERİYLE OTOMOBİL SATIŞLARININ TAHMİNİ

ECEMİŞ ORHAN,YAYKAŞLI METEHAN
Yayın Yeri: 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 05.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TURİSTLERİN YER SEÇİMİ VEDESTİNASYON KRİTERLERİN BELİRLENMESİ

ECEMİŞ ORHAN,YAYKAŞLI METEHAN
Yayın Yeri: 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 05.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
A Research on the Preferences of Students in Nursing Program with Gray Relational Analysis Method

ECEMİŞ ORHAN,GÜNGÖRMÜŞ ZEYNEP
Yayın Yeri: 6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION
HIRVATİSTAN, Zagreb, İngilizce, 29.06.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
An outranking approach for multi-criteria decision-making problems with interval-valued Bipolar neutrosophic sets.

ŞAHİN MEMET,Uluçay Vakkas,Çıngı Bekir,ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017)
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
Decision Support System for Solid Waste Management: Oğuzeli Case Study

ECEMİŞ ORHAN,YAYKAŞLI METEHAN
Yayın Yeri: XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUMON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCHAND STATISTICS
TÜRKİYE, EDİRNE, İngilizce, 07.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
15
Determining the Criteria in Accounting Sector with Fuzzy AHP Method and Doing Work Sampling

YAYKAŞLI METEHAN,ECEMİŞ ORHAN,KÖKOCAK ABDULKADİR
Yayın Yeri: XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUMON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCHAND STATISTICS
TÜRKİYE, EDİRNE, İngilizce, 07.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
16
Türkiye’Deki Özel Güvenlik Yapilanmasindaki Risklerin Doğrusal Programlama Yöntemi İle Belirlenmesi

ECEMİŞ ORHAN,YAYKAŞLI METEHAN,UYSAL FAHRİYE
Yayın Yeri: 3.ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU, GAZİANTEP, TÜRKIYE
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 01.03.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
17
Özel Güvenlik Personel Seçiminde Ahp-Vikor Yöntemlerinin Uygulanabilirliği

YAYKAŞLI METEHAN,ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: 13.Uluslararası Ekonometri,Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı
Gazimağusa, İngilizce, 24.05.2012

Uluslararası  Özet bildiri
18
Özel Güvenlik Personel Seçiminde AHP VIKOR Yöntemlerinin Uygulanabilirliği

YAYKAŞLI METEHAN,ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: 13.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Magosa, İngilizce, 24.05.2012

Uluslararası  Özet bildiri

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Internet Programcılığı-1 Türkçe 4
2 2014-2015 Internet Programcılığı-1 Türkçe 4
3 2016-2017 Internet Programcılığı-I Türkçe 4
4 2014-2015 Algoritma ve Programlamaya Giriş Türkçe 4
5 2016-2017 Algoritma ve Programlamaya Giriş Türkçe 4
6 2015-2016 Algoritma ve Programlamaya Giriş Türkçe 4
7 2014-2015 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Türkçe 4
8 2015-2016 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Türkçe 4
9 2016-2017 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Türkçe 4
10 2014-2015 C Programlama Türkçe 4
11 2016-2017 C Programlama Türkçe 4
12 2015-2016 C Programlama Türkçe 4
13 2014-2015 Internet Programcılığı II Türkçe 4
14 2015-2016 Internet Programcılığı II Türkçe 4
15 2016-2017 Internet Programcılığı II Türkçe 4
16 2014-2015 Açık Kaynak İşletim Sistemi Türkçe 2
17 2015-2016 Açık Kaynak İşletim Sistemi Türkçe 2
18 2016-2017 Açık Kaynak İşletim Sistemi Türkçe 2
19 2015-2016 Görsel Programlama II Türkçe 4
20 2016-2017 Görsel Programlama II Türkçe 4
21 2014-2015 Görsel Programlama II Türkçe 4
22 2014-2015 Görsel Programlama-I Türkçe 4
23 2015-2016 Görsel Programlama-I Türkçe 4
24 2016-2017 Görsel Programlama-I Türkçe 4
25 2015-2016 Ağ Sistemleri Türkçe 2
26 2016-2017 Ağ Sistemleri Türkçe 2
27 2016-2017 Yazılım Kurulumu ve Yönetiöi Türkçe 2
28 2017-2018 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe 4
29 2018-2019 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 2
30 2017-2018 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 Türkçe 4
31 2018-2019 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2
32 2017-2018 İNTERNET PROGRAMCILIĞI-1 Türkçe 4
33 2018-2019 İNTERNET PROGRAMCILIĞI-1 Türkçe 4
34 2017-2018 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ-I Türkçe 1
35 2018-2019 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ-I Türkçe 1
36 2017-2018 WEB PROJESİ YÖNETİMİ Türkçe 1
37 2018-2019 WEB PROJESİ YÖNETİMİ Türkçe 2
38 2017-2018 TEMEL OFİS PROGRAMLARI Türkçe 2
39 2018-2019 TEMEL OFİS PROGRAMLARI Türkçe 2
40 2017-2018 Nesne Tabanlı Programlama Türkçe 4
41 2018-2019 Nesne Tabanlı Programlama Türkçe 4
42 2017-2018 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe 4
43 2018-2019 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe 4