Prof.Dr. ARİF ÖZAYDIN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İKTİSAT

   ozaydin@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat  Büyüme  Gelişme Ekonomisi - Makro  Enflasyon

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Bilgi Ekonomisi Kripto Para Ekonomisi

Yayın Yeri: Seçkin
ISBN: 978-975-02-5544-1,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Eleştirel Bir Yaklaşımla Medeniyet ve İktisat

Yayın Yeri: İNSAN YAYINEVİ
ISBN: 978-975-574-897-9,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Yenilik Ekonomisi

Yayın Yeri: Seçkin
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
İstikrarın Şifreleri

Yayın Yeri: Seçkin Yayınevi
ISBN: 9789750231834, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Bilgi Ekonomisi: Tanım-Uygulamalar-Örnekler

Yayın Yeri: Seçkin
ISBN: 978-975-02-3694-5,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

13 Adet
1
YENİ KORUMACILIK: TİCARET SAVAŞI MI? KÜRESEL LİDERLİK SAVAŞI MI?

KOÇAKOĞLU MEHMET ALİ, ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI AÇISINDAN SURİYELİ SIĞINMACILAR

ÖZAYDIN ARİF,İLGAZİ AZİZ
Yayın Yeri: GAUN İİBF DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
3
TÜRKİYE’DE TASARRUF AÇIĞININ KARŞILANMASINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

ÖZAYDIN ARİF,SEKMAN MEHMET
Yayın Yeri: VERGİ RAPORU
Türkçe, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
İslam Medeniyetinin Seküler Medeniyete Katkıları

ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: BEÜ SBE Dergİsi
Türkçe, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
5
“Gümrük Rejimlerinin Değerlendirilmesi

YILDIRIM MEHMET SALİH,ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
6
INOVASYON DIŞ TİCARET ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ VEKTÖRHATA DÜZELTME MODELİ İLE TÜRKİYE ANALİZİ 1980 2013

ÖZSAĞIR ARİF,ÇÜTCÜ İBRAHİM
Yayın Yeri: Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASSOSINDEX, İNDEXCOPERNICUS,ARASTIRMAX ve EBSCO Publishing
7
Askeri Darbe ve Müdahalelerin Ekonomik Performans Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

ÖZSAĞIR ARİF
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
8
HİZMETLER SEKTÖRÜ İÇİNDE HİZMET TİCARETİNİN YERİ VE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
9
YENİLİK EKONOMİSİNİ ÖNE ÇIKARAN GELİŞMELER

ÖZSAĞIR ARİF
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Türkçe, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
10
The Relationship between Vocational Education and Industrial Production in Turkey

ÖZSAĞIR ARİF
Yayın Yeri: International Journal of Economic Perspectives
İngilizce, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Proquest
11
THE VALUES OF ENTREPRENEURSHIP AND FACTORS THATEFFECT ENTREPRENEURSHIP: FINDINGS FROM ANATOLIA

HALİS MUHSİN,özsabuncuoğlu ismail hakkı,ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: Serbian Journal of Management
İngilizce, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
12
Dünden bugüne büyümenin dinamiği

ÖZSAĞIR ARİF
Yayın Yeri: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İİBF Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
EKONOMİDE GÜVEN FAKTÖRÜ

ÖZSAĞIR ARİF
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

9 Adet
1
HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNİN ŞER’İ UYGUNLUK KRİTERLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ

ÖZSAĞIR ARİF,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS (ISEFE17)
Türkçe, 29.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
2
Enflasyon ve Mikro Çözüm Önerileri”, 1st International Economics And Business Symposium:

ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: Sustainable Development In All Dimensions
İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
İslam İktisadi Metodolojisi ve Kalkınma İlişkisi”, 1st International Economics And Business Symposium:

ÖZAYDIN ARİF,ZENGİN GÜLİSTAN
Yayın Yeri: Sustainable Development In All Dimensions
İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Türkiye’de Politik İstikrarın Ekonomik Sürdürülebilirlik Üzerine Etkisinin İncelenmesi

ÖZAYDIN ARİF,OĞUZ İBRAHİM HALİL,TEKBAŞ MURAT
Yayın Yeri: 1st International Economics And Business Symposium: “Sustainable Development In All Dimensions
İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Küreselleşmenin Etkilerinin İncelenmesi

ÖZAYDIN ARİF,TEKBAŞ MURAT,OĞUZ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 1st International Economics And Business Symposium: “Sustainable Development In All Dimensions
Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
MEVDUAT FAİZ ORANLARI İLE KAR PAYI ARASINDAKİ DİNAMİK İLİŞKİNİN MV-DCC-EGARCH YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

ÖZSAĞIR ARİF,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY ICOMEP’17
Türkçe, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ VE BÖLGESEL KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ

TAŞÇİ AZADE,ÖZSAĞIR ARİF
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI
Türkçe, 15.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
İktisadi Krizlerin Varlığı: Kurum Ve Kuruluşlarıyla Batı Ekonomisinin Eleştirisi

ÖZAYDIN ARİF,BAYAR İLYAS,KARAKÖY FIRAT
Yayın Yeri: I. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 09.03.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ’xxler)

ÖZSAĞIR ARİF
Yayın Yeri: Small and Medium Sized Enterprises in the 21. Century: Problems, Opportunities and Solutions” CONFERENCE
Türkçe, 03.01.2002

Uluslararası  Tam metin bildiri

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Eleştirel İktisat Türkçe 3
2 2015-2016 Ekon614 Eleştirel İktisat Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Makroekonomik Teori Türkçe 3
2 2015-2016 Ekon 511 Makroekonomik Teori Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 makroekonomi Türkçe 3
2 2018-2019 Ekonomiye Giriş Türkçe 3
3 2018-2019 Medeniyet ve İktisat Türkçe 3
4 2015-2016 Ekon 205 Makroekonomi Türkçe 3
5 2015-2016 Ekon101Ekonomiye Giriş I Türkçe 3
6 2015-2016 Ekon 451 Yenilik Ekonomisi Türkçe 3
7 2015-2016 UIBO Sektör Uygulamaları Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Küreselleşme bağlamında Kuşak ve Yol Girişimi Çin eksenli bir analiz MEHMET ALİ KOÇAKOĞLU 2020
2 Tamamlandı Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma ve mikro temelli sürdürülebilir kalkınma uygulamaları İBRAHİM HALİL OĞUZ 2019
3 Tamamlandı BRICS-T ülkelerinde küreselleşme ve ekonomik büyüme ilişkisinin farklı boyutlarla incelenmesi MURAT TEKBAŞ 2019
4 Tamamlandı Uluslararası göç bağlamında, Suriyeli sığınmacıların emek ve yabancı sermaye yatırımları açısından Türkiye ekonomisine etkileri(Gaziantep ve Şanlıurfa örneği) AZİZ İLGAZİ 2019
5 Tamamlandı Yoksullukla mücadelede kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının rolü ÖZGE ÖZDEMİR 2018
6 Tamamlandı Borsa İstanbul'da İslami hisse senedi endeksi oluşturulmasına yönelik bir yaklaşım önerisi MEHMET FATİH BUĞAN 2018
7 Tamamlandı Tekstil sektöründe inovasyon ve ihracat performansı: Güneydoğu Anadolu bölgesi örneği İBRAHİM ÇÜTCÜ 2015
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Türkiye 2023 ekonomik hedeflerin gerçekleşmesinde girişimciliğin önemi NEVZAT KESKİN 2019
2 Tamamlandı Fikri mülkiyet haklarının korunmasının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: OECD ülkeleri üzerine bir uygulama SABİRE KİPER 2019
3 Tamamlandı Türkiye'de tasarruf açığının karşılanmasında bireysel emeklilik sistemi MEHMET SEKMAN 2019
4 Tamamlandı Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporlarında Türkiye'nin yabancı sermaye çekimi önündeki engeller ve çözüm önerileri NURİYE ÖZEL 2019
5 Tamamlandı Ekonomik kalkınma bağlamında yerel yönetimlerin özerkliği MUHAMMET YUSUF CİNKARA 2019
6 Tamamlandı Pazarlama stratejilerinın rekabet avantajı ve iç müşteri memnuniyetine etkisi: Kerkük Çimento Fabrikası örneği OMAR ALI HUSSEIN HAMAWAND 2018
7 Tamamlandı Pazarlama performansına yeniliğin etkisi: Gıda sektöründeki işgörenlerin bakış açısı MEHLİKA SEDA DEĞİRMENCİ 2018
8 Tamamlandı Gelişmiş ülkelerin sermaye oluşum sürecinde Sömürgecilik GÖZDE NURDAĞ 2018
9 Tamamlandı İbn-i Haldun ve A. Smithin iktisadi yaklaşımlarının karşılaştırılması MUHAMMED HACHAMİDO 2018
10 Tamamlandı İktisadi kalkınmaya yaklaşım açısından İbn Haldun ve Adam Smith ESRA TURAN 2018
11 Tamamlandı Küreselleşme sürecinde yerel ekonomik kalkınma: Gaziantep örneği ERCAN KILINÇ 2016
12 Tamamlandı Dünyada ve Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksullukla mücadele politikaları AZADE TAŞCİ 2016
13 Tamamlandı Gümrük mevzuatının Türkiye'nin dış ticaretine saptırıcı etkisi MEHMET SALİH YILDIRIM 2013
14 Tamamlandı Kayıt dışı istihdam: Gaziantep örneği GAYE DİNLER ASLANOĞLU 2013
15 Tamamlandı Bankacılıkta risk yönetimi ve finansal istikrar için önemi GÖKHAN KÖÇER 2010
16 Tamamlandı Gaziantep organize sanayi bölgesindeki firmaların ar-ge ve teknoparklara yaklaşımı üzerine bir uygulama KAAN ÇENGEL 2009
17 Tamamlandı 1990 sonrası yaşanan finansal krizlerin bankacılık sistemi üzerine etkisi: Türkiye örneği MAKBULE MELİKE KALENDERGİL 2003
18 Tamamlandı Bilgi ekonomisi ve Türkiye S. METİN KÜLLÜK 2003