Prof.Dr. ARİF ÖZAYDIN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İKTİSAT

   ozaydin@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat  Büyüme  Gelişme Ekonomisi - Makro  Enflasyon

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Kapitalizmin Kıskacında : İnsan-İktisat-Sağlık

Yayın Yeri: KETEBE
ISBN: 9786257587525, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İSLAMİ FİNANS VE MUHASEBEDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Yayın Yeri: ÖZGÜR YAYINLARI
ISBN: 978-975-447-399-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
MEDENİYET VE İKTİSAT

Yayın Yeri: ARAB FOUNDATİON
ISBN: 978-977-6814-36-3, MISIR, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
4
Eleştirel Bir Yaklaşımla Medeniyet ve İktisat

Yayın Yeri: İNSAN YAYINEVİ
ISBN: 978-975-574-897-9, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Bilgi Ekonomisi Kripto Para Ekonomisi

Yayın Yeri: Seçkin
ISBN: 978-975-02-5544-1, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Yenilik Ekonomisi

Yayın Yeri: Seçkin
TÜRKİYE, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
İstikrarın Şifreleri

Yayın Yeri: Seçkin Yayınevi
ISBN: 9789750231834, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Bilgi Ekonomisi: Tanım-Uygulamalar-Örnekler

Yayın Yeri: Seçkin
ISBN: 978-975-02-3694-5, 2013

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Makro İktisat

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-4350-62-9, 2011

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe

Makaleler

21 Adet
1
Islamic Economic Methodology and Development Relationship

Eryolu Gülistan, ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: Journal of Economics and Business Issues
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Copernicus
2
İbn Haldun’un İktisadi Kalkınma Anlayışını İnşa Eden İktisadi Faktörler

ÖZAYDIN ARİF, ARSLAN İBRAHİM, BAYAR İLYAS
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ARAŞTIRMAX, BASE, IDEALONLINE, ISAM, SOBIAD ve SIS
3
YENİ KORUMACILIK: TİCARET SAVAŞI MI? KÜRESEL LİDERLİK SAVAŞI MI?

KOÇAKOĞLU MEHMET ALİ,ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
Türkçe, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI AÇISINDAN SURİYELİ SIĞINMACILAR

ÖZAYDIN ARİF,İLGAZİ AZİZ
Yayın Yeri: GAUN İİBF DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, DRJI
5
TÜRKİYE’DE TASARRUF AÇIĞININ KARŞILANMASINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

ÖZAYDIN ARİF,SEKMAN MEHMET
Yayın Yeri: VERGİ RAPORU
Türkçe, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
İslam Medeniyetinin Seküler Medeniyete Katkıları

ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: BEÜ SBE Dergİsi
Türkçe, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
7
İnovasyon Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi Vektör Hata Düzeltme Modeli İle Türkiye Analizi 1980 2013

ÖZSAĞIR ARİF,ÇÜTCÜ İBRAHİM
Yayın Yeri: Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASSOSINDEX , INDEXCOPERNICUS, ARASTIRMAX ve EBSCO Publishing
8
“Gümrük Rejimlerinin Değerlendirilmesi

YILDIRIM MEHMET SALİH,ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
9
Askeri Darbe ve Müdahalelerin Ekonomik Performans Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

ÖZSAĞIR ARİF
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
10
HİZMETLER SEKTÖRÜ İÇİNDE HİZMET TİCARETİNİN YERİ VE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
11
HİZMETLER SEKTÖRÜ İÇİNDE HİZMET TİCARETİNİN YERİ VE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

ÖZAYDIN ARİF,AKIN ALİYE
Yayın Yeri: ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
YENİLİK EKONOMİSİNİ ÖNE ÇIKARAN GELİŞMELER

ÖZSAĞIR ARİF
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Türkçe, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
13
Ham Petrol Fiyatlarındaki Volatilitenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyümesi Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

ÖZSAĞIR ARİF,ERKAN BİROL,ŞENTÜRK MEHMET,KARA OĞUZ
Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
The Relationship between Vocational Education and Industrial Production in Turkey

ÖZSAĞIR ARİF
Yayın Yeri: International Journal of Economic Perspectives
İngilizce, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Proquest
15
Ham Petrol Fiyatlarındaki Volatilitenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyümesi Üzerindeki Etkileri Türkiye Örneği

ÖZSAĞIR ARİF,ERKAN BİROL,ŞENTÜRK MEHMET,KARA OĞUZ
Yayın Yeri: Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCO Host, American Economic Association, Journal of Economic Literat
16
Ham Petrol Fiyatlarındaki Volatilitenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyümesi Üzerindeki Etkileri Türkiye Örneği

ÖZSAĞIR ARİF,ERKAN BİROL,ŞENTÜRK MEHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
Yayın Yeri: Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Relatınship between Vocational Education and Industrial Production In Turkey 1975 2007

ÖZSAĞIR ARİF,BAYRAKTUTAN YUSUF,ARSLAN İBRAHİM
Yayın Yeri: Internatıonal Journal Economic Perspective
İngilizce, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
18
THE VALUES OF ENTREPRENEURSHIP AND FACTORS THATEFFECT ENTREPRENEURSHIP: FINDINGS FROM ANATOLIA

HALİS MUHSİN,özsabuncuoğlu ismail hakkı,ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: Serbian Journal of Management
İngilizce, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
19
Dünden bugüne büyümenin dinamiği

ÖZSAĞIR ARİF
Yayın Yeri: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İİBF Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
EKONOMİDE GÜVEN FAKTÖRÜ

ÖZSAĞIR ARİF
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
21
Serum Heptoglobin and Ceruloplasmin Concentrations in Dogs with Various Diseases

ULUTAŞ PINAR ALKIM,ULUTAŞ BÜLENT,SARIERLER MURAT,BAYRAMLI GÖKSEL
Yayın Yeri: İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

20 Adet
1
THE MOST IMPORTANT OBSTACLE TO THE ISLAMIC ECONOMY: THE INTEREST-INFLATION DIFFERENCE

Eryolu Gülistan, ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: INTERNATIONAL ANKARA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH VI
İngilizce, 26.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
KUŞAK YOL GİRİŞİMİNİN KÜRESELLEŞMEYE ETKİLERİ

KOÇAKOĞLU MEHMET ALİ, ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 29.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİNİ ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER

KOÇAKOĞLU MEHMET ALİ,ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Türkçe, 29.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Spekülasyon Güdüsü İle Para Talebinin Teorik Altyapısına Dair İnceleme

ÖZAYDIN ARİF,AYYILDIZ HAMDİ
Yayın Yeri: Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 04.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Küreselleşmenin Etkilerinin İncelenmesi

ÖZAYDIN ARİF,TEKBAŞ MURAT,OĞUZ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 1st International Economics And Business Symposium: “Sustainable Development In All Dimensions
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Türkiye’de Politik İstikrarın Ekonomik Sürdürülebilirlik Üzerine Etkisinin İncelenmesi

ÖZAYDIN ARİF,OĞUZ İBRAHİM HALİL,TEKBAŞ MURAT
Yayın Yeri: 1st International Economics And Business Symposium: “Sustainable Development In All Dimensions
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Enflasyon ve Mikro Çözüm Önerileri”, 1st International Economics And Business Symposium:

ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: Sustainable Development In All Dimensions
İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
İslam İktisadi Metodolojisi ve Kalkınma İlişkisi”, 1st International Economics And Business Symposium:

ÖZAYDIN ARİF,ZENGİN GÜLİSTAN
Yayın Yeri: Sustainable Development In All Dimensions
İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
İktisadi Krizlerin Varlığı: Kurum Ve Kuruluşlarıyla Batı Ekonomisinin Eleştirisi

ÖZAYDIN ARİF,BAYAR İLYAS,KARAKÖY FIRAT
Yayın Yeri: I. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 09.03.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Mevduat Faiz Oranları ile Kar Payı Arasındaki Dinamik İlişkinin MV-DCC-EGARCH Yöntemiyle İncelenmesi

ÖZSAĞIR ARİF,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy ICOMEP’17
TÜRKİYE, Türkçe, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
Hisse Senedi Endekslerinin Şer’i Uygunluk Kriterleri: Literatür İncelemesi

ÖZSAĞIR ARİF,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (ISEFE17)
TÜRKİYE, Türkçe, 29.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ VE BÖLGESEL KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ

TAŞÇİ AZADE,ÖZSAĞIR ARİF
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI
Türkçe, 15.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Bölgesel Kalkınmada Özel Sağlık Sektörünün Yeri ve Önemi

ÖZSAĞIR ARİF,ÇÜTCÜ İBRAHİM
Yayın Yeri: II. Uluslar arası Bölgesel Kalkınma Konferansı
TÜRKİYE, Elazığ, Türkçe, 16.05.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
İnovasyon Performasnı ve Ekonomik Etkileri

ÖZAYDIN ARİF, ÖZOCAKLI DEMET
Yayın Yeri: 10th International Conferance and KJonowledge Economy and Management
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 08.11.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Yeni Ekonomi ve Fikri Mülkiyet Hakları

ÖZAYDIN ARİF, ÖZOCAKLI DEMET
Yayın Yeri: Rekabet Ekonomisinde Yeni Fikir Yeni Ürün ve Mülkiyet Hakları Kongresi, 4. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 08.10.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Hizmetler Sektörünün Ekonomideki Yeri

AKIN ALİYE,AKIN ADNAN,ÖZAYDIN ARİF
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu
TÜRKİYE, Kilis, İngilizce, 08.12.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Türkiye Suriye Ticaretinde Standart Uluslararası Sanayi Sınıflandırması Düzey 1 Bazında Yoğunlaşmalar Üzerine Bir Araştırma

ÖZSAĞIR ARİF,ŞENTÜRK MEHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM,POLAT EFDAL
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi
TÜRKİYE, Kilis, Türkçe, 04.11.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Türkiye - Suriye Ticaretinde Standart Uluslararası Sanayi Sınıflandırması (Düzey 1) Bazında Yoğunlaşmalar Üzerine Bir Araştırma

ÖZSAĞIR ARİF,ŞENTÜRK MEHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM,POLAT EFDAL
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi
Türkçe, 10.06.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Türkiye - Suriye Ticaretinde Standart Uluslararası Sanayi Sınıflandırması (Düzey 1) Bazında Yoğunlaşmalar Üzerine Bir Araştırma

ÖZSAĞIR ARİF,ŞENTÜRK MEHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM,POLAT EFDAL
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi
İngilizce, 10.06.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ’xxler)

ÖZSAĞIR ARİF
Yayın Yeri: Small and Medium Sized Enterprises in the 21. Century: Problems, Opportunities and Solutions” CONFERENCE
Türkçe, 03.01.2002

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
Entrepreneurship, youth and environment

İnovasyon ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği
01.09.2020 - 28.02.2022
Uluslararası İkili İşbirliği Programları,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Ekon614 Eleştirel İktisat Türkçe 3
2 2018-2019 Eleştirel İktisat Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Ekon 511 Makroekonomik Teori Türkçe 3
2 2018-2019 Makroekonomik Teori Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Ekon 205 Makroekonomi Türkçe 3
2 2015-2016 Ekon101Ekonomiye Giriş I Türkçe 3
3 2015-2016 Ekon 451 Yenilik Ekonomisi Türkçe 3
4 2015-2016 UIBO Sektör Uygulamaları Türkçe 4
5 2018-2019 makroekonomi Türkçe 3
6 2018-2019 Ekonomiye Giriş Türkçe 3
7 2018-2019 Medeniyet ve İktisat Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor İSLAM EKONOMİSİNİN ÖNÜNDEKİ EN ÖNEMLİ ENGEL: FAİZ - ENFLASYON AÇMAZI GÜLİSTAN ERYOLU TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Küreselleşme bağlamında Kuşak ve Yol Girişimi Çin eksenli bir analiz MEHMET ALİ KOÇAKOĞLU TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma ve mikro temelli sürdürülebilir kalkınma uygulamaları İBRAHİM HALİL OĞUZ TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı BRICS-T ülkelerinde küreselleşme ve ekonomik büyüme ilişkisinin farklı boyutlarla incelenmesi MURAT TEKBAŞ TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Uluslararası göç bağlamında, Suriyeli sığınmacıların emek ve yabancı sermaye yatırımları açısından Türkiye ekonomisine etkileri(Gaziantep ve Şanlıurfa örneği) AZİZ İLGAZİ TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Yoksullukla mücadelede kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının rolü ÖZGE ÖZDEMİR TezMerkezi 2018
7 Tamamlandı Borsa İstanbul'da İslami hisse senedi endeksi oluşturulmasına yönelik bir yaklaşım önerisi MEHMET FATİH BUĞAN TezMerkezi 2018
8 Tamamlandı Tekstil sektöründe inovasyon ve ihracat performansı: Güneydoğu Anadolu bölgesi örneği İBRAHİM ÇÜTCÜ TezMerkezi 2015
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Jeopolitik risk endeski ile insani gelişmişlik endeksi arasındaki ilişkinin Türkiye örneğinde incelenmesi ERTUĞRUL BAYHAN TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı COVID-19 pandemisinin Türkiye'nin dış ticaretine etkileri EBRU ASLANER TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Türkiye 2023 ekonomik hedeflerin gerçekleşmesinde girişimciliğin önemi NEVZAT KESKİN TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Fikri mülkiyet haklarının korunmasının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: OECD ülkeleri üzerine bir uygulama SABİRE KİPER TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Türkiye'de tasarruf açığının karşılanmasında bireysel emeklilik sistemi MEHMET SEKMAN TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporlarında Türkiye'nin yabancı sermaye çekimi önündeki engeller ve çözüm önerileri NURİYE ÖZEL TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Ekonomik kalkınma bağlamında yerel yönetimlerin özerkliği MUHAMMET YUSUF CİNKARA TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Pazarlama stratejilerinın rekabet avantajı ve iç müşteri memnuniyetine etkisi: Kerkük Çimento Fabrikası örneği OMAR ALI HUSSEIN HAMAWAND TezMerkezi 2018
9 Tamamlandı Pazarlama performansına yeniliğin etkisi: Gıda sektöründeki işgörenlerin bakış açısı MEHLİKA SEDA DEĞİRMENCİ TezMerkezi 2018
10 Tamamlandı Gelişmiş ülkelerin sermaye oluşum sürecinde Sömürgecilik GÖZDE NURDAĞ TezMerkezi 2018
11 Tamamlandı İbn-i Haldun ve A. Smithin iktisadi yaklaşımlarının karşılaştırılması MUHAMMED HACHAMİDO TezMerkezi 2018
12 Tamamlandı İktisadi kalkınmaya yaklaşım açısından İbn Haldun ve Adam Smith ESRA TURAN TezMerkezi 2018
13 Tamamlandı Küreselleşme sürecinde yerel ekonomik kalkınma: Gaziantep örneği ERCAN KILINÇ TezMerkezi 2016
14 Tamamlandı Dünyada ve Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksullukla mücadele politikaları AZADE TAŞCİ TezMerkezi 2016
15 Tamamlandı Gümrük mevzuatının Türkiye'nin dış ticaretine saptırıcı etkisi MEHMET SALİH YILDIRIM TezMerkezi 2013
16 Tamamlandı Kayıt dışı istihdam: Gaziantep örneği GAYE DİNLER ASLANOĞLU TezMerkezi 2013
17 Tamamlandı Bankacılıkta risk yönetimi ve finansal istikrar için önemi GÖKHAN KÖÇER TezMerkezi 2010
18 Tamamlandı Gaziantep organize sanayi bölgesindeki firmaların ar-ge ve teknoparklara yaklaşımı üzerine bir uygulama KAAN ÇENGEL TezMerkezi 2009
19 Tamamlandı 1990 sonrası yaşanan finansal krizlerin bankacılık sistemi üzerine etkisi: Türkiye örneği MAKBULE MELİKE KALENDERGİL TezMerkezi 2003
20 Tamamlandı Bilgi ekonomisi ve Türkiye S. METİN KÜLLÜK TezMerkezi 2003