Dr.Öğr.Üyesi MEHMET AYTEKİN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İŞLETME

   aytekin@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Üretim ve Operasyon Yönetimi  Operasyon Stratejisi  Sürdürülebilir Operasyon Yönetimi  Tedarik Zinciri Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

13 Adet
1
SOSYAL BİLİMLERDE ÖZGÜN ÇALIŞMALAR - 4

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-367-117-4, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ VE YANSITICILIĞIN HASTA BAKIM KALİTESİNE ETKİSİ

Yayın Yeri: Özgür Yayınları
ISBN: 978-975-447-466-4, TÜRKİYE, Gaziantep, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ VE SEKTÖREL ETKİLERİ

Yayın Yeri: NOBEL
ISBN: 978-625-433-825-0, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
İŞLETME BİLİMİNDE GÜNCEL KONULARA BÜTÜNSEL BAKIŞ: TEORİ, UYGULAMA VE YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: ORİON AKADEMİ
ISBN: ISBN: 978-625-8307-01-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İşletme Performansı

Yayın Yeri: Gazi
ISBN: 9786258413496, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Çalışanların Çevreci Davranışları: Merinos A.Ş. Uygulaması (Kavram-Teori-Uygulama)

Yayın Yeri: Gazi
ISBN: 978-625-7588-98-0, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
İŞ DÜNYASINDA YENİLİK YÖNETİMİ ve YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: Artikel Akademi
ISBN: 978-605-70206-9-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
PAZARLAMA VE ORGANİZASYON PERSPEKTİFİNDEN KURAMLAR VE TARTIŞMALAR

Yayın Yeri: Gazi
ISBN: 978-625-7530-25-5, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Tedarik Zinziri Riskleri - Bölgesel Bir Analiz

Yayın Yeri: Hiperyayın
ISBN: 978-605-281-926-5, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
YÖNETİM İNOVASYON

Yayın Yeri: Iksad Publications
ISBN: 978-605-7695-80-2, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
11
Sağlık – Toplum – Bilim Akademik Araştırmalar IV

Yayın Yeri: Paradigma Akademi
ISBN: 978-605-7691-46-0, TÜRKİYE, ÇANAKKALE, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Lojistikte Yatay İş birliği

Yayın Yeri: Ekin Basın Yayın Dağıtım
ISBN: ISBN: 978-605-327-668-5, TÜRKİYE, Bursa, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Üretim Yönetimi

Yayın Yeri: Lisans
ISBN: 978-605-4350-64-3, TÜRKİYE, İstanbul, 2011

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

41 Adet
1
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇERÇEVESİNDE HALI SEKTÖRÜNE YÖNELİK YEŞİL FİYATLANDIRMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Çakıcı Şehnaz, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco Host
2
COVID-19 Pandemisi Sonrası Sağlık Çalışanlarının Şiddet Algısı

GÜVENER HAKAN, AYTEKİN MEHMET, Bağcı Esra
Yayın Yeri: GAZİANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
CLUSTERING OF HOUSEHOLDS BASED ON THEIR USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES: A REVIEW OF TURKIYE

RENÇBER ÖMER FARUK, DALBUDAK ZORKİRİŞÇİ Eda, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Journal of Political Administrative and Local Studies
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS İndeks
4
KOLEKTİF ETKİNLİK, KATILIMCILIK DUYGUSU VE EKİP KARAR KALİTESİNİN EKİP PERFORMANSINA ETKİSİ

AYTEKİN MEHMET, GÜVENER HAKAN
Yayın Yeri: Iktisadi Idari ve Siyasal Arastirmalar Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
İnovatif Liderliğin Tedarik Zinciri Performansına Etkisinde Tedarik Zinciri İnovasyonunun Aracılık Rolü

GÜVENER HAKAN, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Suleyman Demirel University Visionary Journal
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
6
Sipariş İşlemenin Lojistik Performansa Etkisinde Tedarik Etkinliğinin Aracılık Rolü

ÖZGÜNER ZEYNEP, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
7
Kalite yönetim sisteminde kullanılan iç ve dış tetkik faaliyetlerinin etkinliğinin ölçümüne yönelik bir ölçek geliştirme çalışması

Sönmez Ümit, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: European Journal of Science and Technology
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
8
Çalışanların Çevreye Bağlılıkları ve Çevre Dostu Davranışlar İlişkisi: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Aracılık Rolü

DEĞİRMENCİ BEKİR, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI, ResearchBib, Academic Resource Index, Google Scholar
9
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İş Arkadaşlarının Çevre Duyarlılığına Etkisi ve Ahlaki Yansımaların Düzenleyici Rolü

DEĞİRMENCİ BEKİR, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
İşletmelerin Sürdürülebilir Oryantasyonun Performansa Etkisinde Sürdürülebilir Tedarik ve Ürün Tasarımının Aracılık Rolü

FİDANOĞLU AHMET, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Tedarik Zinciri Risklerinin İşletme Performansına Etkisinde Tedarikçi İlişkilerinin Moderatör Rolü

ÖZGÜNER MERT, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Journal of Business Research - Turk
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNİN TEDARİK ZİNCİRİ RİSKLERİNE ETKİSİ: TRC1 BÖLGESİ’NDE (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS) BİR ARAŞTIRMA1

ÖZGÜNER MERT, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Verimlilik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Sıra-Bağımlı Hazırlık Zamanlı Genel Montaj Hattı Dengeleme Problemlerinin Çözümü İçin Bir Diferansiyel Gelişim Algoritması

ASLAN ŞEHMUS,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Türkiye’deki Bağımsız Denetçilerin Denetim Kalitesini Azaltan Davranışlarının Analizi

SARIÇİÇEK REYHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Sosyal Karşılaştırmanın Marka Tutumuna Etkisinin İncelenmesi

ÇOPUROĞLU FİLİZ,PEKMEZCİ MEHMET TURAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Finansal Performans Değerlendirme: Ulaştırma Alanında Bir Uygulama

Orhan Mehmet,ALTIN HAKAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies - Economics, Finance, Politics
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Türkiye İle AB’ye Son Katılan Ülkelerin Ar-Ge Performanslarının Critic Ağırlıklı Maut ve Saw Yöntemiyle Kıyaslanması

Orhan Mehmet,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Business and Management Studies: An International Journal
Türkçe, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Tedarikçi Kalite Yönetiminin Performans Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi

YILDIZ BÜLENT,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
Ar-Ge ve Teknoloji Yatırım Oranlarının İnovasyon Performansı İle İlişkisi

YILDIZ BÜLENT,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Kalite Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde İnovasyonun Aracı Rolü İle Çevresel Dinamizmin Moderatör Rolü

YILDIZ BÜLENT,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Journal of Yasar University
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Çalışma Sermayesi Yönetimi Üzerine Etkisi: BİST İmalat Şirketleri Üzerine Bir Uygulama

AYTEKİN MEHMET,SÖNMEZ ADEM RUHAN
Yayın Yeri: Business and Management Studies: An International Journal
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
PAZAR ODAKLILIĞIN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KATILIM BANKALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA.

ŞAHİN AHMET,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
İktisat Bölümü Öğrencilerinin Ekonometri Dersine İlişkin tutumlarının Dersin Kazanımları Üzerindeki Etkisi

YILDIZ BÜLENT,AYTEKİN MEHMET,ÇİĞDEM ŞEMSETTİN
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, SOBİAD
24
The Determinants of Tourist Preferences of the Mediterranean Region in Turkey

YILMAZ EMRAH SITKI,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Administrative Sciences
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
25
Üretim, Lojistik ve Pazarlama Bölümleri Arasindaki Koordinasyonun İşletme Performansina Etkisi

AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
26
A Study on Determining the Problems of Firms in Turkish Logistics Sector

ÇOPUROĞLU FİLİZ,SARIÇİÇEK REYHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International E-Journal of Advances in Social Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OpenAIRE, Google Scholar, Crosref.org
27
A Study on The Applicability of Reverse Logistics in Food Enterprises

AYTEKİN MEHMET,ÇOPUROĞLU FİLİZ,SARIÇİÇEK REYHAN
Yayın Yeri: International Journal of Advanced Engineering and Management Research
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI, Journal Index, Cite FActor
28
Women Workforce Looking Through the Glass Ceiling

SARIÇİÇEK REYHAN,ÇOPUROĞLU FİLİZ,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International E-Journal of Advances in Social Sciences
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OpenAIRE, Google Scholar, Crosref.org
29
LEVELS OF CORPORATE APPROACH TO CYBERSECURITY İN MEDIUM ANDLARGE ENTERPRISES İN GAZIANTEP

AYTEKİN MEHMET,BOZGEYİK AHMET
Yayın Yeri: International Journal of Business and Management Review
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, Proquest, Cabell Directory, Index Copernicus
30
A Study on Determining the Supply Chain Risks Perception Levels of Manufacturing Companies in TRC1 Region

ÖZGÜNER MERT,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Business and Management Invention
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco Host, ProQuest, Scirus
31
Kurumsal Yönetim Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi

AYTEKİN MEHMET,SÖNMEZ ADEM RUHAN
Yayın Yeri: Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJ, SOBİAD, Akademic Keys
32
The Effects of Confidence Information Sharing and Innovation in Business Performance

AYTEKİN MEHMET,YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Resources, Research Gate, RePEc, UlrichWeb, Index Copernicus
33
An Empirical Study on the Variables That Ensure Process Efficiency in the Logistic Activities of Manufacturing Companies in Trc1 Region

ÖZGÜNER ZEYNEP,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Business and Management Invention
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco Host, ProQuest, Scirus
34
The Impact of Between the Environmental Interest Concern and Sensitivity Level and on Purchasing Behavior of Environmentally Friendly Product

AYTEKİN MEHMET,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: International Journal of Business and Economic Development
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO Host, ProQuest, DOAJ,
35
Features of Enterprise Resource Planning Systems That Can Help Decision Making: The Users’ Perspective

SEYREK İBRAHİM HALİL,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Journal of Global Strategic Management
İngilizce, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Scientifie İndexing, GIF Global Impact Factor, Cabell’xxs Dire
36
Kobi Sahip Ve Yöneticilerinin Rekabet Stratejilerini, Farklı Performans Ölçütleri Açısından Değerlendirmesine Yönelik Bir Saha Araştırması”,

AYTEKİN MEHMET,KAYA NİHAT,ÖZKAN BÜLENT
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
37
Performance Impacts of Operations Strategies: A Study on Turkish Manufacturing Firms

ALPKAN LUTFİHAK,CEYLAN ADNAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Agile Manufacturing
İngilizce, Basılı, 2003

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google
38
Performance Impacts and Moderating Effects of Advanced Manufacturing Technologies (AMTS) on Business Strategy- Performance Relationships: A Study of Manufacturing Firms in Gaziantep

KAYA NİHAT,ALPKAN LUTFİHAK,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies
Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
39
KOBİ’lerde Stratejik Hedeflerin İşletme Performansına Etkileri ve Bir Saha Araştırması

KAYA NİHAT,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
40
Çevresel Belirsizliğin Düşük ve Yüksek Olduğu Ortamlarda Tedarikçi Performansının Satın Alma Davranışına Etkisi

ERDİL OYA,KAYNAK RAMAZAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2002

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
41
Kalite Yönetim Tekniklerinin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Kullanım Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

KİTAPCI HAKAN,KOCAMAN HÜMA,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

41 Adet
1
A REVIEW OF SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT STUDIES IN THE PERSPECTIVE OF THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT GOALS

Çakıcı Şehnaz, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: VIII-INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH
Roma, İngilizce, 13.07.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
PERCEPTION OF SATISFACTION AND QUALITY IN HEALTH SERVICES

Güvener Hakan, AYHAN EMİNE, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: EGE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 02.06.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
THE CRITERIA AFFECTING HOSPITAL SUPPLY INTEGRATION IN HEALTHCARE

AYHAN EMİNE, Güvener Hakan, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: EGE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 02.06.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Türkiye’deki Bağımsız Denetçilerin Algılarına Göre Denetim Kalitesine Etki Eden Faktörler

Ekici Halil, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: ESSA II. Eurasian Social Sciences and Arts Symposium
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 25.03.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Demografik Özelliklere Göre Denetim Kalitesine Etki Eden Faktörlerin Analizi

Ekici Halil, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: ESSA II. International Eurasian Social Sciences and Arts Symposium
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 25.03.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ÜRÜNLERE YÖNELİK RİSK ALGISININ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ1

Ekici Orhan, Güvener Hakan, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 24.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ÜRÜNLERE YÖNELİK RİSK ALGISININ ANALİZİ

Ekici Orhan, GÜVENER HAKAN, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 24.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Demografik Özelliklere Göre Yeşil tedarik Zinciri Yönetimine Etki Eden Dış Baskı Gruplarına Yönelik Algıların Analizi

AYTEKİN MEHMET, AYDIN Ayşe Aydan, RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCE
TÜRKİYE, Artvin, Türkçe, 25.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
İşletme Yöneticilerinin Çevresel Uygulamalara Etki eden Dış Baskı Unsurlarına Yönelik Algılarının Kümelenmesi

AYTEKİN MEHMET, AYDIN Ayşe Aydan, RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, Artvin, Türkçe, 25.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNE YÖNELİK ALGILARI

GÜVENER HAKAN, AYTEKİN MEHMET, AYHAN EMİNE
Yayın Yeri: 7. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 18.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
TÜRKİYE’DE İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE KULLANILAN İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE BLOK ZİNCİR TABANLI İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYHAN EMİNE, AYTEKİN MEHMET, GÜVENER HAKAN
Yayın Yeri: 7. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 18.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Kurumsal Sürdürülebilirliğin Kuramsal Bağlamda İncelenmesi

FİDANOĞLU AHMET, AYTEKİN MEHMET, DEĞİRMENCİ BEKİR
Yayın Yeri: XIV. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria
BULGARİSTAN, plovdiv, Türkçe, 29.05.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
İşbaşı Eğitim proğramı Sonrası İstihdam Edilebilirlik becerilerinin İşe Alıma Etkisi

Bağcı Esra,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: IMASCON 2020 AUTUMN International Marmara Social Sciences Congress
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 04.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Demografik Özelliklere Göre İşbaşı Eğitim Programı Sonrası, İstihdam Edilebilirlik Becerilerinin Analizi

Bağcı Esra,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International Marmara Social Sciences Congress (Imascon 2020 – Autumn)
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 04.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Bandırma Hakkındaki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

SARIÇİÇEK REYHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 3rd International Regional Development and the Role of Universities Symposium
TÜRKİYE, Bandırma-BALIKESİR, Türkçe, 21.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Türkiye’de Kurumsal Yönetimin Gelişimi ve İmalatSektörü Üzerine Bir Değerlendirme

SÖNMEZ ADEM RUHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL TURKISH CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE HISTORY” From 1923 to Present ”
Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
17
Etik Teorileri Çerçevesinde Bağımsız Denetim Meslek Etiği

SARIÇİÇEK REYHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: II. International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 19)
TÜRKİYE, BALIKESİR, Türkçe, 20.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Kalite Olgunluğunun İşletme Performansına Etkisi

AYTEKİN MEHMET,YILDIZ BÜLENT,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
19
İktisat Bölümü Öğrencilerinin Ekonometri Dersine İlişkin Tutumlarının Dersin Kazanımları Üzerindeki Etkisi

YILDIZ BÜLENT, AYTEKİN MEHMET, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN
Yayın Yeri: ICOMEP’18-Spring Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi 2018 Bahar
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
20
Gaziantep Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversite Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi

AYTEKİN MEHMET, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: ICOMEP’18-Spring International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
21
Ar-Ge ve Teknoloji Yatırım Oranlarının İnovasyon Performansı İle İlişkisi

AYTEKİN MEHMET,YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi 2018 Bahar
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
22
Ar-Ge ve Teknoloji Yatırım Oranlarının İnovasyon Performansı İle İlişkisi

AYTEKİN MEHMET,YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
23
Adıyaman Turizm Potansiyeli ve İstihdamına Yönelik Sektör Temsilcilerinin Algılarının Analizi

AYTEKİN MEHMET,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES
İSPANYA, Malaga, İngilizce, 18.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
24
Expenditures of Research Development Effects on Financial Performance: An Investigation In Chemıstry, Petroleum, Rubber And Plastic Sectors

AYTEKİN MEHMET,SÖNMEZ ADEM RUHAN,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
İSPANYA, Malaga, İngilizce, 18.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
25
Gaziantep’teki Bir İşletmede Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Demografik Özelliklerine Göre Analizi

AYTEKİN MEHMET,YILDIZ BÜLENT,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: AL-FARABİ 1st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
26
Türkiye İslami Konvansiyonel Finansal Piyasalarında Etkin Piyasa Hipotezinin Test Edilmesi

AYTEKİN MEHMET,AKCAN AHMET,YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 25.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
27
TÜRKİYE’DE MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKACILIĞINI TERCİHSEBEPLERİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

AKCAN AHMET,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 25.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
28
A Study On Determining The Problems Of Firms In Turkish Logistics Sector

ÇOPUROĞLU FİLİZ,SARIÇİÇEK REYHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 06.02.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
29
Women Workforce Looking Through The Glass Ceiling

SARIÇİÇEK REYHAN,ÇOPUROĞLU FİLİZ,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES.
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 06.02.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
Yeşil Tersine Lojistik Ürünlere İlişkin Risk Algısının Kalite Algısına Etkisi

AYTEKİN MEHMET,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 12.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
31
Demographic characteristics of consumer buying behavior effects of environmentally friendly products and an application in Gaziantep

AYTEKİN MEHMET,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: International Conference on the Restructuring of the Global Economy
İNGİLTERE, OXFORD, İngilizce, 23.06.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
32
Perceived quality of green reverse products and diffusion effect

AYTEKİN MEHMET,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: ABRM 6th International conference on Restructurıng of the Glaobal Economy (ROGE)
İNGİLTERE, Oxford, İngilizce, 20.06.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
33
Decision to Buy from Online Stores or Brick-And-Mortar Stores: Evidence from Turkish Consumers

SEYREK İBRAHİM HALİL,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 4. International Strategic Management Conference
BOSNA HERSEK, SARAJEVO, İngilizce, 19.06.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
34
Türkiye’de Çevreye Duyarlı Üretim Araştırmaları Üzerine Bir Literatür İncelemesi ve Yapılabilecek Çalışmalar

KAYNAK RAMAZAN,ORUÇ SEVGİ,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 7. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 15.11.2007

Ulusal  Özet bildiri
35
Makine Halı Sektöründe Satın Alma Davranışına Etki Eden Tedarikçi Performans Kriterleri

KAYNAK RAMAZAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: ÜAS’05 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 25.11.2005

Ulusal  Tam metin bildiri
36
Factors Affecting Supplier Selection In Textile Industry

AYTEKİN MEHMET,KAYNAK RAMAZAN,SEYREK İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: International Logistics Congress
TÜRKİYE, İZMİR, İngilizce, 02.11.2004

Uluslararası  Tam metin bildiri
37
Çizgelere Dayalı Ürün Reçetesi Modeli Ve Uygulaması

SEYREK İBRAHİM HALİL,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Çizgelere Dayalı Ürün Reçetesi Modeli Ve Uygulaması
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 15.06.2004

Ulusal  Tam metin bildiri
38
Moderating Effects of Manufacturing and Business Strategies on Performance

SEZEN BÜLENT,ALPKAN LUTFİHAK,YILMAZ CENGİZ,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International Conference on Global Business and Technology Association,
MACARİSTAN, BUDAPEST, İngilizce, 08.07.2003

Uluslararası  Tam metin bildiri
39
İmalat Stratejisinin İşletme Performansına Etkisi

AYTEKİN MEHMET,SEZEN BÜLENT,KAYNAK RAMAZAN
Yayın Yeri: III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 19.04.2003

Ulusal  Tam metin bildiri
40
Managing Technology Alternatives for Guided Vehicle Systems

SEZEN BÜLENT,KİTAPCI HAKAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 2nd International Conference on Responsive Manufacturing
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 26.06.2002

Uluslararası  Tam metin bildiri
41
Relationships Among Environmental Factors Manufacturing Strategies And Performance Study Of Manufacturing Firms in Gebze

ALPKAN LUTFİHAK,CEYLAN ADNAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 2nd International Conference on Responsive Manufacturing
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 06.06.2002

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

8 Adet
1
İnovasyona Dayalı Midyat Kırsal Kalkınma ve Turizm Planı

Kentsel Tasarım kültürel, ekonomik, sosyal ve eğitimsel dönüşümün dışında düşünülemez. Bunun için hedef olarak seçilen Midyat Kentsel sit alanını bölgenin bir mayalanma merkezi olarak düşünülmektedir. Burada yapılacak olan tespitler ve hedefler doğru
25.04.2017 - 20.11.2017
Kalkınma Bakanlığı,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Organik Biber Fidesi Yetiştirme Projesi

Bu proje bölgenin fide ihtiyacını karşılamak için fide üretimi gerçekleştirmek, fide üretimi sayesinde turfanda sebze yetiştiriciliğinde ve özellikle bölge için büyük öneme sahip baharatlık kırmızı biber yetiştiriciliğinde erkencilik, verim artışı, s
17.09.2015 - 17.09.2016
Kalkınma Bakanlığı,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
ANADOLU KÜLTÜR MERKEZİ

Bu proje toplumsal yaşam ve uyumun arttırılması ve bölgenin sosyal hizmetler açısından daha yaşanabilir hale getirilmesine hizmet etmeyi amaçlamaktadır Bu proje kapsamında bir kültür merkezi oluşturulmuş ve oluşturulan bu kültür merkezinde 20 adet
15.08.2014 - 15.06.2015
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
KOBİ’lerin Verimlilik Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi Projesi

Bu projede KOBİ’xxlerin verimlilik sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Ankara, Denizli, Gaziantep, Kayseri ve Konya illerinde gönüllülük esasına dayalı olarak tespit edilen 30 KOBİ üzerinde 2016 yıl
15.06.2015 - 08.06.2017
Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
5
Turizm Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi

Bu projede genel olarak Adıyaman turizm sektörünün gelişmesi, Adıyaman turizm sektöründe kayıtlı istihdamın artırılmasının teşvik edilmesi, Adıyaman turizm sektörünün sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
01.07.2016 - 30.06.2017
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
6
Yeşil Tersine Lojisitik Ürünlere İlişkin Algılanan Kalite ve Algılanan Risk ile Difüzyon Etkisi

Yeşil tersine lojistik ürünlere ilişkin tüketici davranışlarının ölçme ve analiz etme
01.01.2018 - 03.03.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
Mucize Bitki Moringanın Kadın Çiftçilerle Türkiye Tarımına Kazandırılması Projesi

Moringa Bitkisinin Türkiye’xxde üretilebilirliğini araştırmak ve kadın çiftçiler tarafından üretilmesi noktasında destek sağlamak.
01.01.2017 - 31.01.2018
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
8
SOBAG-104K064-İmalat İşletmelerinde Tedarikçi Performansının Satın Alma Davranışına Etkisi

Bu projede tedarikçi seçimde dikkate alınan performans kriterlerinin satın alma davranışına etkisi, Türkiye’deki imalat işletmelerinde anket tekniği kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda tedarikçi seçerken veya satın alma dav
01.01.2006 - 01.01.2008
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Bilgipark Danışmanlık

Müdür
İşletmelere ve kamu kurumlarına danışmanlık faaliyetleri verilmektedir.,

2009 - 2020
2
Kompozitpark LTD. ŞTİ.

Ortak
Plastik ve ahşap karışımı kompozit ürünler üreten işletmenin ortağı,

2014 - 2018

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Üretim Yönetiminde Vaka Çalışmaları Türkçe 3
2 2014-2015 Üretim Yönetiminde Vaka Çalışmaları Türkçe 3
3 2013-2014 Üretim Yönetiminde Vaka Çalışmaları Türkçe 3
4 2018-2019 ÜRETİM YÖNETİMİNDE VAKA ÇALIŞMALARI Türkçe 3
5 2017-2018 ÜRETİM YÖNETİMİNDE VAKA ÇALIŞMALARI Türkçe 3
6 2017-2018 LOJİSTİKTE GÜNCEL KONULAR Türkçe 3
7 2016-2017 ÜRETİM YÖNETİMİNDE VAKA ÇALIŞMALARI Türkçe 3
8 2016-2017 LOJİSTİKTE GÜNCEL KONULAR Türkçe 3
9 2015-2016 ÜRETİM YÖNETİMİNDE VAKA ÇALIŞMALARI Türkçe 1
10 2015-2016 LOJİSTİKTE GÜNCEL KONULAR Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2008-2009 Üretim Planlama Türkçe 3
2 2009-2010 Üretim Planlama Türkçe 3
3 2010-2011 Üretim Planlama Türkçe 3
4 2011-2012 Üretim Planlama Türkçe 3
5 2012-2013 Üretim Planlama Türkçe 3
6 2014-2015 Üretim Planlama Türkçe 3
7 2013-2014 Üretim Planlama Türkçe 3
8 2010-2011 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Türkçe 3
9 2012-2013 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Türkçe 3
10 2011-2012 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Türkçe 3
11 2013-2014 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Türkçe 3
12 2014-2015 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Türkçe 3
13 2018-2019 ÜRETİM PLANLAMA Türkçe 3
14 2017-2018 ÜRETİM PLANLAMA Türkçe 3
15 2016-2017 ÜRETİM PLANLAMA Türkçe 3
16 2015-2016 ÜRETİM PLANLAMA Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2004-2005 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
2 2005-2006 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
3 2006-2007 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
4 2007-2008 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
5 2008-2009 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
6 2009-2010 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
7 2010-2011 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
8 2011-2012 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
9 2012-2013 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
10 2013-2014 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
11 2014-2015 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
12 2018-2019 ÜRETİM YÖNETİMİ I- II Türkçe 3
13 2018-2019 ÜRETİM PLANLAMASI Türkçe 3
14 2017-2018 ÜRETİM YÖNETİMİ I- II Türkçe 3
15 2016-2017 ÜRETİM YÖNETİMİ I- II Türkçe 3
16 2015-2016 ÜRETİM YÖNETİMİ I- II Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Türkiye'de plastik sektöründe paydaşların temiz üretim uygulamalarına etkisi İLKAY ÇELİK TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Toplam kalite yönetimi uygulamalarının işletme performansına etkisinde iç ve dış tetkik etkinliğinin düzenleyici rolü ÜMİT SÖNMEZ TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Hastane tedarikçi entegrasyonunun performansa etkisi ve yalın uygulamaların düzenleyici rolü EMİNE AYHAN TezMerkezi 2023
4 Tamamlandı Özel hastanelerdeki hizmet kalitesinin hasta sadakatine etkisi ve sağlık okuryazarlığının düzenleyici rolü NURCAN GEZİCİ TezMerkezi 2023
5 Tamamlandı Teknoloji tabanlı denetim araçlarının bağımsız denetim kalitesine etkisi HALİL EKİCİ TezMerkezi 2023
6 Tamamlandı Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ve yeşil pazarlama karması bağlamında sürdürülebilir performansın değerlendirilmesi ŞEHNAZ SAKICI TezMerkezi 2023
7 Tamamlandı Hasta güvenliği kültürünün hasta bakım kalitesine etkisinde yansıtıcılığın aracılık rolü HAKAN GÜVENER TezMerkezi 2022
8 Tamamlandı Çevre yöneliminin yeşil tedarik zinciri yönetimine etkisi ve dış çevre baskısının ılımlaştırıcı rolü AYŞE AYDAN AYDIN TezMerkezi 2022
9 Tamamlandı Kurumsal sosyal sorumluluğun çevre dostu davranışlara etkisinde çalışanların çevresel bağlılığı ile iş arkadaşlarının çevre duyarlılığının aracılık, ahlaki yansımaların düzenleyici rolü BEKİR DEĞİRMENCİ TezMerkezi 2021
10 Devam Ediyor KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ORYANTASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK VE ÜRÜN TASARIMININ ARACILIK İLE TEDARİKÇİLERLE ENTEGRASYONUN DÜZENLEYİCİ ROLÜ. AHMET FİDANOĞLU TezMerkezi 2021
11 Tamamlandı Lojistik sektöründe operasyonel yönetişimin yatay işbirliği etkinliğine etkisi; işbirliği taahhüdünün aracı, organizasyonel karmaşıklığın düzenleyici rolü ABDULLAH KAHRAMAN TezMerkezi 2021
12 Tamamlandı Sıra-bağımlı hazırlık zamanlı genel montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümü için bir hibrit algoritma önerisi ŞEHMUS ASLAN TezMerkezi 2020
13 Tamamlandı Kurumsal yönetim uygulamalarının çalışma sermayesine etkisi: BİST imalat şirketlerinde bir uygulama ADEM RUHAN SÖNMEZ TezMerkezi 2019
14 Tamamlandı Denetçinin bireysel özelliklerinin denetim kalitesini azaltan davranışlara etkisi ve etik liderliğin ılımlaştırıcı rolü REYHAN SARIÇİÇEK TezMerkezi 2019
15 Tamamlandı Lojistik yatay işbirliği yönetişiminin işbirliği performansına etkisi ve lojistik inovasyonun aracılık rolü MEHMET ORHAN TezMerkezi 2019
16 Tamamlandı Tripadvisor seyahat blog sitesinde yapılan yorumlara göre, otel tercihlerine etki eden kriterlerin analizi EMRAH SITKI YILMAZ TezMerkezi 2019
17 Tamamlandı Toplam kalite yönetimi uygulamalarının inovasyon ve firma performansı üzerindeki etkisinde çevresel dinamizmin düzenleyici rolü BÜLENT YILDIZ TezMerkezi 2018
18 Tamamlandı Yeşil tersine lojistik ürünlere ilişkin kalite algısı ve risk algısı ile difüzyon arasındaki ilişki GÜL EKİNCİ TezMerkezi 2018
19 Tamamlandı Tedarik zinciri risklerinin işletme performansına etkisi ve tedarikçi ilişkilerinin moderatör (Düzenleyici) rolü MERT ÖZGÜNER TezMerkezi 2017
20 Tamamlandı Lojistik faaliyetlerin süreçsel etkinliğinde rol oynayan değişkenlerin işletme performansına etkisinde lojistik performansın aracılık (Mediator) rolü ZEYNEP ÖZGÜNER TezMerkezi 2017
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Yeşil tedarik zinciri yönetiminin işletme performansına etkisi ve işbirlikçi iletişimin düzenleyici rolü MUZAFFER ALAGÖZ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Belirsizliğe tahammülsüzlüğün kompulsif satın alma davranışına etkisi ve COVİD-19 korkusunun düzenleyici rolü YAPRAK ARCAGÖK TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Geri dönüşümlü ürünlere yönelik risk algısının satın alma davranışına etkisi ORHAN EKİCİ TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Dış baskı unsurlarının sürdürülebilir tedarik zinciri yönetim uygulamalarına etkisi ve tedarikçilerle iş birliğinin düzenleyici rolü YÜCEL KARĞI TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı İşbaşı eğitim programları sonrası işe alıma etki eden istihdam edilebilirlik becerilerinin analizi ESRA BAĞCI TezMerkezi 2020
6 Tamamlandı Doğrusal programlama yöntemi ile üretim planlama bir nonwoven kumaş fabrikasında uygulama SEMİH ÜNÜÇOK TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Güneş enerjisi santralleri yatırım analizi ve yatırımcıların karşılaştığı sorunlar SEÇİL KÖMÜRCÜ TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı İşitme engelliler ilköğretim okullarında veli memnuniyeti: Ankara ili örneği SEDANUR SAVCI SULHAN TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Türkiye lojistik sektörü performansının AB üyesi ülkeler ile karşılaştırılması ÜMİT GEZİCİ TezMerkezi 2019
10 Tamamlandı Dış çevre baskısının sürdürülebilir yönetim uygulamalarına etkisine ilişkin yönetici algılarının analizi ŞULENUR ŞEYHVELİOĞLU TezMerkezi 2019
11 Tamamlandı Azerbaycan'daki hastanelerde tedarikçi seçimine etki eden faktörler VUSAL ZILFIGARLI TezMerkezi 2016
12 Tamamlandı Türkiye'deki katılım bankalarında pazar odaklılığın işletme performansına etkisi AHMET ŞAHİN TezMerkezi 2016
13 Tamamlandı Tedarik zinciri yönetiminde güven, bilgi paylaşımı ve yeniliğin işletme performansına etkisi BÜLENT YILDIZ TezMerkezi 2015
14 Tamamlandı Türkiye'nin su ihtiyacının yapay sinir ağları ve bulanık mantık yöntemleri ile tespiti ÖMER ŞAHİN TezMerkezi 2015
15 Tamamlandı Tedarikçi seçimine etki eden faktörler ve Kuzey Irak'taki hastanelerde bir uygulama CHİYA DİNO TezMerkezi 2014
16 Tamamlandı Örgüt yöneticilerinin kişilik özelliklerinin örgüt başarısına etkisi: Gaziantep'teki okullarda bir uygulama MEHMET ZAFER AĞCABAY TezMerkezi 2014
17 Tamamlandı Çevresel ilgi, kaygı ve duyarlılığın çevre dostu ürün satın alma davranışına etkisi ve bir uygulama GÜL BÜYÜKAHRAZ TezMerkezi 2012
18 Tamamlandı Özel sektöre yönelik devlet destekleri ve Gaziantep'teki işletmeler üzerine bir uygulama ÇİĞDEM DOĞANGÜL TezMerkezi 2012
19 Tamamlandı Türkiye'de lojistik sektörü ve sorunları FİLİZ ÇOKAY TezMerkezi 2012
20 Tamamlandı Sosyal paylaşım sitelerinin satın alma karar sürecine etkisi: Gaziantep Üniversitesi'nde bir uygulama EMRAH SITKI YILMAZ TezMerkezi 2012
21 Tamamlandı Üretim, lojistik ve pazarlama departmanları arasındaki koordinasyonun işletme performansına etkisi AHMET KARAHAN TezMerkezi 2011
22 Tamamlandı Özel hastanelerde tedarikçi seçimine etki eden faktörler ile müşteri memnuniyeti ve güven arasındaki ilişki: Gaziantep ve çevre illerde bir uygulama AHMET KAYA TezMerkezi 2011
23 Tamamlandı Lojistik faaliyetlerde dış kaynak kullanımı: Gaziantep'teki imalat işletmelerinde bir uygulama HATİCE ÇETİN TezMerkezi 2011
24 Tamamlandı Hizmet sektöründe çalışanların etik algılarının işletme performansına etkileri: Gaziantep ilindeki dört ve beş yıldızlı otellerde bir araştırma FERDA DUNDAR TezMerkezi 2011
25 Tamamlandı Kalite olgunluğunun yenilik ve işletme performansına etkisi ALİ KÜÇÜKLER TezMerkezi 2009
26 Tamamlandı İmalat işletmelerinde çevre duyarlılığı DEMET ÖZOCAKLI TezMerkezi 2009
27 Tamamlandı Üretim ve pazarlama kararlarındaki entegrasyonun üretim stratejilerine ve işletme performansına etkisi OĞUZ BALCI TezMerkezi 2008
28 Tamamlandı Tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının rekabet gücüne etkisi IŞIL YÖN TezMerkezi 2007
29 Tamamlandı İmalat verimliliğini ölçme ve arttırma yöntemleri : Gaziantep'teki polipropilen iplik üreten işletmelerde bir uygulama YAHYA AĞIR TezMerkezi 2007
30 Tamamlandı Lojistik bilgi sistemlerinin işletme performansı üzerine etkisi ve bir uygulama FERİT CENGİZ TezMerkezi 2006
31 Tamamlandı Kurumsal bilgi sistemlerinin karar vermeyi destekleyici özellikleri ve bir uygulama MESUT ÇEVEN TezMerkezi 2006
32 Tamamlandı Örgütsel güvenin perfomans üzerindeki etkisi ve bankacılık sektöründe bir uygulama OSMAN TOPRAK TezMerkezi 2006

Araştırmalar

5 Adet
1
Yönetimde Problem Belirleme, Önleme ve Çözme Teknikleri ile Problem Çözme Teknikleri

Yönetimde Problem Belirleme, Önleme ve Çözme Teknikleri ile Problem Çözme Tekniklerine Yönelik, Emniyet Görevlerine Kurs verildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Türkiye / Gaziantep   Ulusal  Kurs

2
Paket Programlarla Veri Analizi Eğitimi

AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, Uygulamalı Eğitim
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

3
Bilgilendirme Eğitim Semineri

Stratejik Plan Hazaırlamaya İlişkin Uygulamalı Eğitim.
TÜBİTAK, Türkiye / Gebze - Kocaeli   Ulusal  Seminer

4
Erasmus Programı

Ders verme
Polanya Üniversitesi, Polanya/Opole   Uluslararası  Çalışma

5
Proje Yönetimi

Proje Yöneticileri İçin Düzenlenen Proje Yönetimi Konulu Uygulamalı çalışma Programı
TUSSİDE, Türkiye/Gebze-KOCAELİ   Ulusal  Çalışma

Üyelikler

2 Adet
1
Yöneylem Araştırmaları Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2006 

2
Üretim Araştırmaları Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2006