Dr.Öğr.Üyesi MEHMET AYTEKİN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İŞLETME

   aytekin@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Üretim ve Operasyon Yönetimi  Operasyon Stratejisi  Sürdürülebilir Operasyon Yönetimi  Tedarik Zinciri Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

6 Adet
1
Tedarik Zinziri Riskleri - Bölgesel Bir Analiz

Yayın Yeri: Hiperyayın
ISBN: 978-605-281-926-5, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Sağlık – Toplum – Bilim Akademik Araştırmalar IV

Yayın Yeri: Paradigma Akademi
ISBN: 978-605-7691-46-0, TÜRKİYE, ÇANAKKALE

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
SAĞLIK-TOPLUM-BİLİM AKADEMİK ARAŞTIRMALAR IV

Yayın Yeri: PARADİGMA AKADEMİK BASIN YASIN DAĞITIM
ISBN: 978-605-7691-46-0, TÜRKİYE, İSTANBUL

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
YÖNETİM İNOVASYON

Yayın Yeri: Iksad Publications
ISBN: 978-605-7695-80-2, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Lojistikte Yatay İş birliği

Yayın Yeri: Ekin Basın Yayın Dağıtım
ISBN: ISBN: 978-605-327-668-5, TÜRKİYE, Bursa

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Üretim Yönetimi

Yayın Yeri: Lisans
ISBN: 978-605-4350-64-3, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

33 Adet
1
Sıra-Bağımlı Hazırlık Zamanlı Genel Montaj Hattı Dengeleme Problemlerinin Çözümü İçin Bir Diferansiyel Gelişim Algoritması

ASLAN ŞEHMUS,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME: ULAŞTIRMA ALANINDA BİR UYGULAMA

ORHAN MEHMET,ALTIN HAKAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies - Economics, Finance, Politics
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Türkiye’deki Bağımsız Denetçilerin Denetim Kalitesini Azaltan Davranışlarının Analizi

SARIÇİÇEK REYHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Sosyal Karşılaştırmanın Marka Tutumuna Etkisinin İncelenmesi

ÇOPUROĞLU FİLİZ,PEKMEZCİ MEHMET TURAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Finansal Performans Değerlendirme: Ulaştırma Alanında Bir Uygulama

Orhan Mehmet,ALTIN HAKAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies - Economics, Finance, Politics
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Türkiye İle AB’ye Son Katılan Ülkelerin Ar-Ge Performanslarının Critic Ağırlıklı Maut ve Saw Yöntemiyle Kıyaslanması

Orhan Mehmet,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Business and Management Studies: An International Journal
Türkçe, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Sıra-Bağımlı Hazırlık Zamanlı Genel Montaj Hattı Dengeleme Problemlerinin Çözümü İçin Bir Diferansiyel Gelişim Algoritması

ASLAN ŞEHMUS,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Türkiye’deki Bağımsız Denetçilerin Denetim Kalitesini Azaltan Davranışlarının Analizi

SARIÇİÇEK REYHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Sosyal Karşılaştırmanın Marka Tutumuna Etkisinin İncelenmesi

ÇOPUROĞLU FİLİZ,PEKMEZCİ MEHMET TURAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST İMALAT ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

AYTEKİN MEHMET,SÖNMEZ ADEM RUHAN
Yayın Yeri: Business and Management Studies: An International Journal
Türkçe, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Tedarikçi Kalite Yönetiminin Performans Üzerindeki EtkisininYapısal Eşitlik Modeli İle Analizi

YILDIZ BÜLENT,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
PAZAR ODAKLILIĞIN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KATILIM BANKALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA.

ŞAHİN AHMET,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Ar-Ge ve Teknoloji Yatırım Oranlarının İnovasyon Performansı İle İlişkisi

YILDIZ BÜLENT,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Kalite Yönetimi Uygulamalarının Firma PerformansıÜzerindeki Etkisinde İnovasyonun Aracı Rolü İle ÇevreselDinamizmin Moderatör Rolü

YILDIZ BÜLENT,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Journal of Yasar University
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
The Determinants of Tourist Preferences of the Mediterranean Region in Turkey

YILMAZ EMRAH SITKI,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Administrative Sciences
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
16
İktisat Bölümü Öğrencilerinin Ekonometri Dersine İlişkin tutumlarının Dersin Kazanımları Üzerindeki Etkisi

YILDIZ BÜLENT,AYTEKİN MEHMET,ÇİĞDEM ŞEMSETTİN
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, SOBİAD
17
Üretim, Lojistik ve Pazarlama Bölümleri Arasindaki Koordinasyonun İşletme Performansina Etkisi

AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
A Study on Determining the Problems of Firms in Turkish Logistics Sector

ÇOPUROĞLU FİLİZ,SARIÇİÇEK REYHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International E-Journal of Advances in Social Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OpenAIRE, Google Scholar, Crosref.org
19
Women Workforce Looking Through the Glass Ceiling

SARIÇİÇEK REYHAN,ÇOPUROĞLU FİLİZ,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International E-Journal of Advances in Social Sciences
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OpenAIRE, Google Scholar, Crosref.org
20
LEVELS OF CORPORATE APPROACH TO CYBERSECURITY İN MEDIUM ANDLARGE ENTERPRISES İN GAZIANTEP

AYTEKİN MEHMET,BOZGEYİK AHMET
Yayın Yeri: International Journal of Business and Management Review
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, Proquest, Cabell Directory, Index Copernicus
21
A Study on The Applicability of Reverse Logistics in Food Enterprises

AYTEKİN MEHMET,ÇOPUROĞLU FİLİZ,SARIÇİÇEK REYHAN
Yayın Yeri: International Journal of Advanced Engineering and Management Research
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI, Journal Index, Cite FActor
22
A Study on Determining the Supply Chain Risks Perception Levels of Manufacturing Companies in TRC1 Region

ÖZGÜNER MERT,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Business and Management Invention
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco Host, ProQuest, Scirus
23
Kurumsal Yönetim Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi

AYTEKİN MEHMET,SÖNMEZ ADEM RUHAN
Yayın Yeri: Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJ, SOBİAD, Akademic Keys
24
The Effects of Confidence Information Sharing and Innovation in Business Performance

AYTEKİN MEHMET,YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Resources, Research Gate, RePEc, UlrichWeb, Index Copernicus
25
An Empirical Study on the Variables That Ensure Process Efficiency in the Logistic Activities of Manufacturing Companies in Trc1 Region

ÖZGÜNER ZEYNEP,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Business and Management Invention
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco Host, ProQuest, Scirus
26
The Impact of Between the Environmental Interest Concern and Sensitivity Level and on Purchasing Behavior of Environmentally Friendly Product

AYTEKİN MEHMET,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: International Journal of Business and Economic Development
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO Host, ProQuest, DOAJ,
27
Features of Enterprise Resource Planning Systems That Can Help Decision Making: The Users’ Perspective

SEYREK İBRAHİM HALİL,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Journal of Global Strategic Management
İngilizce, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Scientifie İndexing, GIF Global Impact Factor, Cabell’xxs Dire
28
Kobi Sahip Ve Yöneticilerinin Rekabet Stratejilerini, Farklı Performans Ölçütleri Açısından Değerlendirmesine Yönelik Bir Saha Araştırması”,

AYTEKİN MEHMET,KAYA NİHAT,ÖZKAN BÜLENT
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
29
Performance Impacts of Operations Strategies: A Study on Turkish Manufacturing Firms

ALPKAN LUTFİHAK,CEYLAN ADNAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Agile Manufacturing
İngilizce, Basılı, 2003

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google
30
Performance Impacts and Moderating Effects of Advanced Manufacturing Technologies (AMTS) on Business Strategy- Performance Relationships: A Study of Manufacturing Firms in Gaziantep

KAYA NİHAT,ALPKAN LUTFİHAK,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies
Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
31
KOBİ’lerde Stratejik Hedeflerin İşletme Performansına Etkileri ve Bir Saha Araştırması

KAYA NİHAT,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
32
Çevresel Belirsizliğin Düşük ve Yüksek Olduğu Ortamlarda Tedarikçi Performansının Satın Alma Davranışına Etkisi

ERDİL OYA,KAYNAK RAMAZAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2002

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
33
Kalite Yönetim Tekniklerinin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Kullanım Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

KİTAPCI HAKAN,KOCAMAN HÜMA,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

29 Adet
1
İktisat Bölümü Öğrencilerinin Ekonometri Dersine İlişkin Tutumlarının Dersin Kazanımları Üzerindeki Etkisi

YILDIZ BÜLENT,AYTEKİN MEHMET,ÇİĞDEM ŞEMSETTİN
Yayın Yeri: ICOMEP’18-Spring Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi 2018 Bahar
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
2
Gaziantep Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversite Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi

AYTEKİN MEHMET,ÇİĞDEM ŞEMSETTİN,YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: ICOMEP’18-Spring International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
3
Kalite Olgunluğunun İşletme Performansına Etkisi

AYTEKİN MEHMET,YILDIZ BÜLENT,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
Ar-Ge ve Teknoloji Yatırım Oranlarının İnovasyon Performansı İle İlişkisi

AYTEKİN MEHMET,YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Ar-Ge ve Teknoloji Yatırım Oranlarının İnovasyon Performansı İle İlişkisi

AYTEKİN MEHMET,YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi 2018 Bahar
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Managing Technology Alternatives for Guided Vehicle Systems

SEZEN BÜLENT,KİTAPCI HAKAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 2nd International Conference on Responsive Manufacturing
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 26.06.2002

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Makine Halı Sektöründe Satın Alma Davranışına Etki Eden Tedarikçi Performans Kriterleri

KAYNAK RAMAZAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: ÜAS’05 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 25.11.2005

Ulusal  Tam metin bildiri
8
Türkiye İslami Konvansiyonel Finansal Piyasalarında Etkin Piyasa Hipotezinin Test Edilmesi

AYTEKİN MEHMET,AKCAN AHMET,YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 25.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
TÜRKİYE’DE MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKACILIĞINI TERCİHSEBEPLERİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

AKCAN AHMET,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 25.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
Demographic characteristics of consumer buying behavior effects of environmentally friendly products and an application in Gaziantep

AYTEKİN MEHMET,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: International Conference on the Restructuring of the Global Economy
İNGİLTERE, OXFORD, İngilizce, 23.06.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Bandırma Hakkındaki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

SARIÇİÇEK REYHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 3rd International Regional Development and the Role of Universities Symposium
TÜRKİYE, Bandırma-BALIKESİR, Türkçe, 21.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Etik Teorileri Çerçevesinde Bağımsız Denetim Meslek Etiği

SARIÇİÇEK REYHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: II. International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 19)
TÜRKİYE, BALIKESİR, Türkçe, 20.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Perceived quality of green reverse products and diffusion effect

AYTEKİN MEHMET,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: ABRM 6th International conference on Restructurıng of the Glaobal Economy (ROGE)
İNGİLTERE, Oxford, İngilizce, 20.06.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Decision to Buy from Online Stores or Brick-And-Mortar Stores: Evidence from Turkish Consumers

SEYREK İBRAHİM HALİL,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 4. International Strategic Management Conference
BOSNA HERSEK, SARAJEVO, İngilizce, 19.06.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
İmalat Stratejisinin İşletme Performansına Etkisi

AYTEKİN MEHMET,SEZEN BÜLENT,KAYNAK RAMAZAN
Yayın Yeri: III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 19.04.2003

Ulusal  Tam metin bildiri
16
EXPENDITURES OF RESEARCH DEVELOPMENT EFFECTS ONFINANCIAL PERFORMANCE: ANINVESTIGATION IN CHEMISTRY,PETROLEUM, RUBBER AND PLASTIC SECTORS

AYTEKİN MEHMET,SÖNMEZ ADEM RUHAN,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES
İSPANYA, Malaga, İngilizce, 18.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
17
ADIYAMAN TURİZM POTANSİYELİ ve İSTİHDAMINA YÖNELİK SEKTÖRTEMSİLCİLERİNİN ALGILARININ ANALİZİ

AYTEKİN MEHMET,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES
İSPANYA, Malaga, İngilizce, 18.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
18
Türkiye’de Çevreye Duyarlı Üretim Araştırmaları Üzerine Bir Literatür İncelemesi ve Yapılabilecek Çalışmalar

KAYNAK RAMAZAN,ORUÇ SEVGİ,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 7. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 15.11.2007

Ulusal  Özet bildiri
19
Çizgelere Dayalı Ürün Reçetesi Modeli Ve Uygulaması

SEYREK İBRAHİM HALİL,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Çizgelere Dayalı Ürün Reçetesi Modeli Ve Uygulaması
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 15.06.2004

Ulusal  Tam metin bildiri
20
Yeşil Tersine Lojistik Ürünlere İlişkin Risk Algısının Kalite Algısına Etkisi

AYTEKİN MEHMET,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 12.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
Gaziantep’teki Bir İşletmede Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Demografik Özelliklerine Göre Analizi

AYTEKİN MEHMET,YILDIZ BÜLENT,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: AL-FARABİ 1st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
22
Türkiye’de Kurumsal Yönetimin Gelişimi ve İmalatSektörü Üzerine Bir Değerlendirme

SÖNMEZ ADEM RUHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL TURKISH CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE HISTORY” From 1923 to Present ”
Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
Moderating Effects of Manufacturing and Business Strategies on Performance

SEZEN BÜLENT,ALPKAN LUTFİHAK,YILMAZ CENGİZ,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International Conference on Global Business and Technology Association,
MACARİSTAN, BUDAPEST, İngilizce, 08.07.2003

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
Relationships Among Environmental Factors Manufacturing Strategies And Performance Study Of Manufacturing Firms in Gebze

ALPKAN LUTFİHAK,CEYLAN ADNAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 2nd International Conference on Responsive Manufacturing
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 06.06.2002

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
Women Workforce Looking Through The Glass Ceiling

SARIÇİÇEK REYHAN,ÇOPUROĞLU FİLİZ,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES.
İngilizce, 06.02.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
A Study On Determining The Problems Of Firms In Turkish Logistics Sector

ÇOPUROĞLU FİLİZ,SARIÇİÇEK REYHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 06.02.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
Demografik Özelliklere Göre İşbaşı Eğitim Programı Sonrası, İstihdam Edilebilirlik Becerilerinin Analizi

Bağcı Esra,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International Marmara Social Sciences Congress (Imascon 2020 – Autumn)
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 04.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
İşbaşı Eğitim proğramı Sonrası İstihdam Edilebilirlik becerilerinin İşe Alıma Etkisi

Bağcı Esra,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: IMASCON 2020 AUTUMN International Marmara Social Sciences Congress
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 04.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
29
Factors Affecting Supplier Selection In Textile Industry

AYTEKİN MEHMET,KAYNAK RAMAZAN,SEYREK İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: International Logistics Congress
TÜRKİYE, İZMİR, İngilizce, 02.11.2004

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

8 Adet
1
İnovasyona Dayalı Midyat Kırsal Kalkınma ve Turizm Planı

Kentsel Tasarım kültürel, ekonomik, sosyal ve eğitimsel dönüşümün dışında düşünülemez. Bunun için hedef olarak seçilen Midyat Kentsel sit alanını bölgenin bir mayalanma merkezi olarak düşünülmektedir. Burada yapılacak olan tespitler ve hedefler doğru
25.04.2017 - 20.11.2017
Kalkınma Bakanlığı,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Organik Biber Fidesi Yetiştirme Projesi

Bu proje bölgenin fide ihtiyacını karşılamak için fide üretimi gerçekleştirmek, fide üretimi sayesinde turfanda sebze yetiştiriciliğinde ve özellikle bölge için büyük öneme sahip baharatlık kırmızı biber yetiştiriciliğinde erkencilik, verim artışı, s
17.09.2015 - 17.09.2016
Kalkınma Bakanlığı,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
ANADOLU KÜLTÜR MERKEZİ

Bu proje toplumsal yaşam ve uyumun arttırılması ve bölgenin sosyal hizmetler açısından daha yaşanabilir hale getirilmesine hizmet etmeyi amaçlamaktadır Bu proje kapsamında bir kültür merkezi oluşturulmuş ve oluşturulan bu kültür merkezinde 20 adet
15.08.2014 - 15.06.2015
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
KOBİ’lerin Verimlilik Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi Projesi

Bu projede KOBİ’xxlerin verimlilik sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Ankara, Denizli, Gaziantep, Kayseri ve Konya illerinde gönüllülük esasına dayalı olarak tespit edilen 30 KOBİ üzerinde 2016 yıl
15.06.2015 - 08.06.2017
Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Turizm Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi

Bu projede genel olarak Adıyaman turizm sektörünün gelişmesi, Adıyaman turizm sektöründe kayıtlı istihdamın artırılmasının teşvik edilmesi, Adıyaman turizm sektörünün sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
01.07.2016 - 30.06.2017
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
6
Yeşil Tersine Lojisitik Ürünlere İlişkin Algılanan Kalite ve Algılanan Risk ile Difüzyon Etkisi

Yeşil tersine lojistik ürünlere ilişkin tüketici davranışlarının ölçme ve analiz etme
01.01.2018 - 03.03.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
Mucize Bitki Moringanın Kadın Çiftçilerle Türkiye Tarımına Kazandırılması Projesi

Moringa Bitkisinin Türkiye’xxde üretilebilirliğini araştırmak ve kadın çiftçiler tarafından üretilmesi noktasında destek sağlamak.
01.01.2017 - 31.01.2018
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
8
SOBAG-104K064-İmalat İşletmelerinde Tedarikçi Performansının Satın Alma Davranışına Etkisi

Bu projede tedarikçi seçimde dikkate alınan performans kriterlerinin satın alma davranışına etkisi, Türkiye’deki imalat işletmelerinde anket tekniği kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda tedarikçi seçerken veya satın alma dav
01.01.2006 - 01.01.2008
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Bilgipark Danışmanlık

Müdür
İşletmelere ve kamu kurumlarına danışmanlık faaliyetleri verilmektedir., Ticari (Özel)

2009 - 2020  Yarı Zamanlı
2
Kompozitpark LTD. ŞTİ.

Ortak
Plastik ve ahşap karışımı kompozit ürünler üreten işletmenin ortağı, Ticari (Özel)

2014 - 2018  Yarı Zamanlı

Hakemlikler

3 Adet
1
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Üretim ve Operasyon Yönetimi
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Bingöl  Uluslararası  Dergi

2
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS)

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  Dergi

3
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Üretim ve Operasyon Yönetimi
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Kahramanmaraş  Ulusal  Dergi  Deri Park

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Üretim Yönetiminde Vaka Çalışmaları Türkçe 3
2 2018-2019 ÜRETİM YÖNETİMİNDE VAKA ÇALIŞMALARI Türkçe 3
3 2017-2018 ÜRETİM YÖNETİMİNDE VAKA ÇALIŞMALARI Türkçe 3
4 2017-2018 LOJİSTİKTE GÜNCEL KONULAR Türkçe 3
5 2016-2017 ÜRETİM YÖNETİMİNDE VAKA ÇALIŞMALARI Türkçe 3
6 2016-2017 LOJİSTİKTE GÜNCEL KONULAR Türkçe 3
7 2015-2016 ÜRETİM YÖNETİMİNDE VAKA ÇALIŞMALARI Türkçe 1
8 2015-2016 LOJİSTİKTE GÜNCEL KONULAR Türkçe 3
9 2014-2015 Üretim Yönetiminde Vaka Çalışmaları Türkçe 3
10 2013-2014 Üretim Yönetiminde Vaka Çalışmaları Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Üretim Planlama Türkçe 3
2 2012-2013 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Türkçe 3
3 2011-2012 Üretim Planlama Türkçe 3
4 2011-2012 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Türkçe 3
5 2010-2011 Üretim Planlama Türkçe 3
6 2010-2011 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Türkçe 3
7 2009-2010 Üretim Planlama Türkçe 3
8 2008-2009 Üretim Planlama Türkçe 3
9 2018-2019 ÜRETİM PLANLAMA Türkçe 3
10 2017-2018 ÜRETİM PLANLAMA Türkçe 3
11 2016-2017 ÜRETİM PLANLAMA Türkçe 3
12 2015-2016 ÜRETİM PLANLAMA Türkçe 3
13 2014-2015 Üretim Planlama Türkçe 3
14 2014-2015 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Türkçe 3
15 2013-2014 Üretim Planlama Türkçe 3
16 2013-2014 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2004-2005 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
2 2012-2013 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
3 2011-2012 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
4 2010-2011 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
5 2009-2010 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
6 2008-2009 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
7 2007-2008 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
8 2018-2019 ÜRETİM YÖNETİMİ I- II Türkçe 3
9 2018-2019 ÜRETİM PLANLAMASI Türkçe 3
10 2017-2018 ÜRETİM YÖNETİMİ I- II Türkçe 3
11 2016-2017 ÜRETİM YÖNETİMİ I- II Türkçe 3
12 2015-2016 ÜRETİM YÖNETİMİ I- II Türkçe 3
13 2014-2015 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
14 2005-2006 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
15 2013-2014 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3
16 2006-2007 Üretim Yönetimi I- II Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Sıra-bağımlı hazırlık zamanlı genel montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümü için bir hibrit algoritma önerisi ŞEHMUS ASLAN 2020
2 Tamamlandı Kurumsal yönetim uygulamalarının çalışma sermayesine etkisi: BİST imalat şirketlerinde bir uygulama ADEM RUHAN SÖNMEZ 2019
3 Tamamlandı Denetçinin bireysel özelliklerinin denetim kalitesini azaltan davranışlara etkisi ve etik liderliğin ılımlaştırıcı rolü REYHAN SARIÇİÇEK 2019
4 Tamamlandı Lojistik yatay işbirliği yönetişiminin işbirliği performansına etkisi ve lojistik inovasyonun aracılık rolü MEHMET ORHAN 2019
5 Tamamlandı Tripadvisor seyahat blog sitesinde yapılan yorumlara göre, otel tercihlerine etki eden kriterlerin analizi EMRAH SITKI YILMAZ 2019
6 Tamamlandı Toplam kalite yönetimi uygulamalarının inovasyon ve firma performansı üzerindeki etkisinde çevresel dinamizmin düzenleyici rolü BÜLENT YILDIZ 2018
7 Tamamlandı Yeşil tersine lojistik ürünlere ilişkin kalite algısı ve risk algısı ile difüzyon arasındaki ilişki GÜL EKİNCİ 2018
8 Tamamlandı Tedarik zinciri risklerinin işletme performansına etkisi ve tedarikçi ilişkilerinin moderatör (Düzenleyici) rolü MERT ÖZGÜNER 2017
9 Tamamlandı Lojistik faaliyetlerin süreçsel etkinliğinde rol oynayan değişkenlerin işletme performansına etkisinde lojistik performansın aracılık (Mediator) rolü ZEYNEP ÖZGÜNER 2017
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Devam Ediyor İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI SONRASI İŞE ALIMA ETKİ EDEN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK BECERİLERİNİN ANALİZİ ESRA BAĞCI 2020
2 Tamamlandı Doğrusal programlama yöntemi ile üretim planlama bir nonwoven kumaş fabrikasında uygulama SEMİH ÜNÜÇOK 2019
3 Tamamlandı Güneş enerjisi santralleri yatırım analizi ve yatırımcıların karşılaştığı sorunlar SEÇİL KÖMÜRCÜ 2019
4 Tamamlandı İşitme engelliler ilköğretim okullarında veli memnuniyeti: Ankara ili örneği SEDANUR SAVCI SULHAN 2019
5 Tamamlandı Türkiye lojistik sektörü performansının AB üyesi ülkeler ile karşılaştırılması ÜMİT GEZİCİ 2019
6 Tamamlandı Dış çevre baskısının sürdürülebilir yönetim uygulamalarına etkisine ilişkin yönetici algılarının analizi ŞULENUR ŞEYHVELİOĞLU 2019
7 Tamamlandı Azerbaycan'daki hastanelerde tedarikçi seçimine etki eden faktörler VUSAL ZILFIGARLI 2016
8 Tamamlandı Türkiye'deki katılım bankalarında pazar odaklılığın işletme performansına etkisi AHMET ŞAHİN 2016
9 Tamamlandı Tedarik zinciri yönetiminde güven, bilgi paylaşımı ve yeniliğin işletme performansına etkisi BÜLENT YILDIZ 2015
10 Tamamlandı Türkiye'nin su ihtiyacının yapay sinir ağları ve bulanık mantık yöntemleri ile tespiti ÖMER ŞAHİN 2015
11 Tamamlandı Tedarikçi seçimine etki eden faktörler ve Kuzey Irak'taki hastanelerde bir uygulama CHİYA DİNO 2014
12 Tamamlandı Örgüt yöneticilerinin kişilik özelliklerinin örgüt başarısına etkisi: Gaziantep'teki okullarda bir uygulama MEHMET ZAFER AĞCABAY 2014
13 Tamamlandı Çevresel ilgi, kaygı ve duyarlılığın çevre dostu ürün satın alma davranışına etkisi ve bir uygulama GÜL BÜYÜKAHRAZ 2012
14 Tamamlandı Özel sektöre yönelik devlet destekleri ve Gaziantep'teki işletmeler üzerine bir uygulama ÇİĞDEM DOĞANGÜL 2012
15 Tamamlandı Türkiye'de lojistik sektörü ve sorunları FİLİZ ÇOKAY 2012
16 Tamamlandı Sosyal paylaşım sitelerinin satın alma karar sürecine etkisi: Gaziantep Üniversitesi'nde bir uygulama EMRAH SITKI YILMAZ 2012
17 Tamamlandı Üretim, lojistik ve pazarlama departmanları arasındaki koordinasyonun işletme performansına etkisi AHMET KARAHAN 2011
18 Tamamlandı Özel hastanelerde tedarikçi seçimine etki eden faktörler ile müşteri memnuniyeti ve güven arasındaki ilişki: Gaziantep ve çevre illerde bir uygulama AHMET KAYA 2011
19 Tamamlandı Lojistik faaliyetlerde dış kaynak kullanımı: Gaziantep'teki imalat işletmelerinde bir uygulama HATİCE ÇETİN 2011
20 Tamamlandı Hizmet sektöründe çalışanların etik algılarının işletme performansına etkileri: Gaziantep ilindeki dört ve beş yıldızlı otellerde bir araştırma FERDA DUNDAR 2011
21 Tamamlandı Kalite olgunluğunun yenilik ve işletme performansına etkisi ALİ KÜÇÜKLER 2009
22 Tamamlandı İmalat işletmelerinde çevre duyarlılığı DEMET ÖZOCAKLI 2009
23 Tamamlandı Üretim ve pazarlama kararlarındaki entegrasyonun üretim stratejilerine ve işletme performansına etkisi OĞUZ BALCI 2008
24 Tamamlandı Tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının rekabet gücüne etkisi IŞIL YÖN 2007
25 Tamamlandı İmalat verimliliğini ölçme ve arttırma yöntemleri : Gaziantep'teki polipropilen iplik üreten işletmelerde bir uygulama YAHYA AĞIR 2007
26 Tamamlandı Lojistik bilgi sistemlerinin işletme performansı üzerine etkisi ve bir uygulama FERİT CENGİZ 2006
27 Tamamlandı Kurumsal bilgi sistemlerinin karar vermeyi destekleyici özellikleri ve bir uygulama MESUT ÇEVEN 2006
28 Tamamlandı Örgütsel güvenin perfomans üzerindeki etkisi ve bankacılık sektöründe bir uygulama OSMAN TOPRAK 2006

Araştırmalar

5 Adet
1
Yönetimde Problem Belirleme, Önleme ve Çözme Teknikleri ile Problem Çözme Teknikleri

Yönetimde Problem Belirleme, Önleme ve Çözme Teknikleri ile Problem Çözme Tekniklerine Yönelik, Emniyet Görevlerine Kurs verildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Türkiye / Gaziantep   Ulusal  Kurs

2
Paket Programlarla Veri Analizi Eğitimi

AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, Uygulamalı Eğitim
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

3
Bilgilendirme Eğitim Semineri

Stratejik Plan Hazaırlamaya İlişkin Uygulamalı Eğitim.
TÜBİTAK, Türkiye / Gebze - Kocaeli   Ulusal  Seminer

4
Erasmus Programı

Ders verme
Polanya Üniversitesi, Polanya/Opole   Uluslararası  Çalışma

5
Proje Yönetimi

Proje Yöneticileri İçin Düzenlenen Proje Yönetimi Konulu Uygulamalı çalışma Programı
TUSSİDE, Türkiye/Gebze-KOCAELİ   Ulusal  Çalışma

Üyelikler

2 Adet
1
Üretim Araştırmaları Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2006 

2
Yöneylem Araştırmaları Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2006